Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 9/2023/NK z dnia 18 stycznia 2023 roku

Zarządzenie nr 9/2023/NK
Burmistrza Miasta Sandomierza
z dnia 18.01.2023 r.

w sprawie ustalenia planu kontroli podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sandomierz

Na podstawie art. 9u ust. 1, w związku z art. 9d oraz art. 9e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 t.j. z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustala się roczny plan kontroli podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu Gminy Sandomierz, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Nadzoru Komunalnego.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.

PDFZałącznik do zarządzenia Nr 9 2023 NK - plan kontroli przedsiebiorców.pdf (96,76KB)

PDFZarzadzenie nr 9 2023 NK.pdf (336,79KB)