Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podatki i opłaty w 2023 roku

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

1. Stawki podatku - Uchwała Nr LVII/546/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości.
PDFUchwała LVII_546_2022 w sprawie podatku od nieruchomości na 2023.pdf (245,73KB)
2. Wzory obowiązujących formularzy podatkowych
ZIPformularze_nieruchomosci.zip (301,32KB)


PODATEK ROLNY

1. Stawki podatku
PDFSrednia cena skupu żyta do podatku za 2023.pdf (128,58KB)
2. Wzory obowiązujących formularzy podatkowych
ZIPformularze_podatek_rolny.zip (279,52KB)


PODATEK LEŚNY

1. Stawki podatku
PDFSrednia cena drewna do podatku na 2023 r.pdf (127,56KB)
2. Wzory obowiązujących formularzy podatkowych
ZIPformularze_podatek_lesny.zip (271,82KB)

 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

1. Stawki podatku - Uchwała Nr XLIX/653/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 11 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
PDFxlix-653-2017-podatek-srodki_transportowe.pdf (206,24KB)
2. Wzory obowiązujących formularzy podatkowych
ZIPformularze_srodki_transportowe.zip (187,80KB)

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

1. Stawki opłaty
PDFUchwała w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (175,95KB)

2. Wzór obowiązującej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
PDFDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (241,89KB)
PDFZałącznik do deklaracji - informacja o danych wspólników.pdf (185,36KB)
PDFZałącznik do deklaracji - informacja o danych współwłaściciela.pdf (184,19KB)
 

ULGI W SPŁACIE ZOBOWIĄZAŃ

1. Ogólne zasady udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych - informacja

DOCXulgi-indywidualne-informacja.docx (16,56KB)
 

2. Wzór wniosku o przyznanie ulgi

DOCXwniosek-o-ulge.docx (62,35KB)
 

3. Załączniki do wniosków:

   - Oświadczenie o stanie majątkowym

PDFoswiad-maj-osoby-fiz-bez-dzial-gosp.pdf (1,51MB)
 

   - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

PDFformularz-pomoc-de-minimis-2020-i-2021.pdf (1,54MB)

 

   - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie i rybołowstwie

XLSXformularz-pomoc-inna-niz-de-minimis-2020.xlsx (85,43KB)
 

   - Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis

PDFoswiad-o-otrzymaniu-pomocy-de-mininis.pdf (29,21KB)
 

ZAŚWIADCZENIA

1. Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach

DOCXwniosek-o-niezaleganiu.docx (14,71KB)
 

2. Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym

DOCXwniosek-o-zaswiadczenie-stan-majatk.docx (20,68KB)
 


INFORMACJA O RACHUNKACH BANKOWYCH 

Należności podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych - należy wpłacać na konta indywidualne, wskazane w decyzjach podatkowych.

Należności podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób prawnych oraz
z tytułu podatku od środków transportowych - należy wpłacać na rachunek:


Nr 27 9429 0004 2001 0000 1300 0006 w Banku Spółdzielczym w Sandomierzu.