Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LVIII/572/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21-12-2022 zmieniająca Uchwałę Nr II/3/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Sandomierza i ustalenia ich składów osobowych

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 559 z późn. zm.) oraz § 17 pkt. 3 i 4 oraz § 19 pkt. 1 i 6 Statutu Miasta Sandomierza uchwalonego Uchwałą Nr XLII/414/2021 z dnia 27 października 2021 roku (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2021r., poz. 3524) Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr II/3/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Sandomierza i ustalenia ich składów osobowych zmienionej Uchwałą Nr IV/44/2019 z dnia 30 stycznia 2019r.; Uchwałą Nr X/137/2019 z dnia 21 sierpnia 2019r.; Uchwałą Nr XII/148/2019 z dnia 25 września 2019r.; Uchwałą Nr XIII/168/2019 z dnia 30 października 2019r., Uchwałą Nr XIX/242/2020 z dnia 18 marca 2020 roku oraz Uchwałą Nr XXIII/282/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 roku wprowadza się zmianę:
1. W Załączniku Nr 1 skreśla się punkt 2. Andrzej Bolewski.
2. W Załączniku Nr 5 skreśla się punkt 1. Andrzej Bolewski.
3. W Załączniku Nr 6 skreśla się punkt 2. Andrzej Bolewski.
4. W Załączniku Nr 7 skreśla się punkt 1. Andrzej Bolewski.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Sandomierza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr LVIII5722022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21-12-2022 zmieniająca Uchwałę Nr II32018 Rady Miasta Sandomierza z.pdf (258,67KB)

DOCXUzasadnienie LVIII5722022.docx (5,47KB)

PDFUchwała Nr LVIII-572-2022 - głosowanie.pdf (922,64KB)