Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyborze oferty

RZP.271.2.3.2022.WSL                                                                                        
Sandomierz, 2022.12.16

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Dot. postępowania prowadzonego w trybie niepodlegającym Ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz.U.2022 r., poz.1710 ze zm.) zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych, o wartości mniejszej niż 130 000,00 zł, pn. „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Sandomierz do placówek oświatowych w Tarnobrzegu tj. Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Kopernika 18 oraz Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno Wychowawczego przy ul. Aleja Niepodległości 2”.

Zamawiający - Gmina Sandomierz informuje, iż w postępowaniu jw. wybrał ofertę złożoną przez Wykonawcę:  Przewóz Osób Mikrobusem Piotr Czech, ul. Żółkiewskiego 7/21, 27-600 Sandomierz. Cena brutto wybranej oferty (w ujęciu 10 miesięcy): 81 500,00 zł. Cena brutto za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości miesięcznej: 8 150,00 zł. Termin realizacji zamówienia: od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. Oferta spełnia wszystkie wymogi określone w Zaproszeniu do składania ofert cenowych oraz jest najkorzystniejsza cenowo (kryterium wyboru oferty - cena 100 %).

Ocena ofert ( wpłynęło 3 oferty ):

Nr
oferty

Nazwa wykonawcy

Kryterium ceny – 100%

3

Przewóz Osób Mikrobusem Piotr Czech,
ul. Żółkiewskiego 7/21
27-600 Sandomierz

Cena brutto za wykonanie przedmiotu umowy (w ujęciu 10 miesięcy): 81 500,00 zł Cena brutto za wykonanie przedmiotu umowy
w wysokości miesięcznej: 8 150.00 zł. Oferta spełnia wymagania zawarte pkt 5 zaproszenia do składa ofert.

1

Euro-Trans Marta Rosowska,
ul. Sucharzowska 18,

27-600 Sandomierz

 

Cena brutto za wykonanie przedmiotu umowy (w ujęciu 10 miesięcy): 85 320,00 zł. Cena brutto za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości miesięcznej: 8 532,00 zł. Oferta nie spełnia wymagań zawartych pkt 5 zaproszenia do składa ofert.

2

Przewóz Osób Izabela Roda,

Kleczanów 122, 27-641 Obrazów

Cena brutto za wykonanie przedmiotu umowy (w ujęciu 10 miesięcy): 77 760,00 zł. Cena brutto za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości miesięcznej: 7 776,00 zł. Oferta nie spełnia wymagań zawartych pkt 5 zaproszenia do składa ofert.

Umowa dot. niniejszego postępowania zostanie zawarta niezwłocznie po przesłaniu Wykonawcy drogą elektroniczną zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

ZIPOgłoszenie o wyborze oferty BIP.zip (592,24KB)