Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LVI/545/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-10-2022 w sprawie przyjęcia „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowychw Gminie Sandomierz w roku szkolnym 2021/2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2022.559 z późn. zm.), oraz art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Informację o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Sandomierz w roku szkolnym 2021/2022”, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr LVI5452022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-10-2022 w sprawie przyjęcia „Informacji o.pdf (1,02MB)

DOCXUzasadnienie LVI5452022.docx (5,98KB)

PDFZalacznik1 LVI5452022.pdf (464,22KB)

PDFUchwała Nr LVI-545-2022 - głosowanie.pdf (924,98KB)