Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LVI/538/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-10-2022 uchylająca uchwałę Nr LV/532/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 września 2022  r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Różanej i Wojska Polskiego"

Na podstawie art. 10 ust. 2 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j.Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

Rada Miasta Sandomierza
uchwala co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr LV/532/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 września 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Różanej i Wojska Polskiego" . § 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec

 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr LVI5382022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-10-2022 uchylająca uchwałę Nr LV5322022 Rady Miasta Sandomierza z.pdf (320,99KB)

DOCXUzasadnienie LVI5382022.docx (5,79KB)

PDFUchwała Nr LVI-538-2022 - głosowanie.pdf (927,47KB)