Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LVI/537/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-10-2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

Rada Miasta Sandomierza

uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLV/436/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2022 r. z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody w budżecie :

Dz. 600 Rozdz. 60078 § 2030 o kwotę 496 000,00 zł
Dz. 750 Rozdz. 75085 § 0920 o kwotę 395,00 zł
Dz. 750 Rozdz. 75085 § 0970 o kwotę 2 552,00 zł
Dz. 756 Rozdz. 75621 § 0010 o kwotę 3 259 662,30 zł
Dz. 801 Rozdz. 80101 § 0750 o kwotę 22 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80101 § 0920 o kwotę 5 300,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80101 § 0940 o kwotę 405,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80101 § 0950 o kwotę 800,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80101 § 0970 o kwotę 9 200,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80104 § 0660 o kwotę 4 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80104 § 0670 o kwotę 185 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80104 § 0750 o kwotę 3 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80104 § 0830 o kwotę 2 400,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80104 § 0920 o kwotę 2 800,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80104 § 0970 o kwotę 10 200,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80148 § 0830 o kwotę 72 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80148 § 0920 o kwotę 100,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80148 § 0970 o kwotę 2 400,00 zł
Dz. 851 Rozdz. 85154 § 0920 o kwotę 290,00 zł
Dz. 852 Rozdz. 85203 § 0970 o kwotę 1 800,00 zł
Dz. 853 Rozdz. 85395 § 2180 o kwotę 1 371 645,00 zł
Dz. 855 Rozdz. 85516 § 0830 o kwotę 5 000,00 zł
Dz. 855 Rozdz. 85516 § 0920 o kwotę 500,00 zł
Dz. 855 Rozdz. 85516 § 0970 o kwotę 5 200,00 zł
Dz. 926 Rozdz. 92601 § 0830 o kwotę 100 000,00 zł
Dz. 926 Rozdz. 92601 § 0920 o kwotę 1 500,00 zł
Dz. 926 Rozdz. 92601 § 0940 o kwotę 2 000,00 zł
Dz. 926 Rozdz. 92695 § 0750 o kwotę 60 400,00 zł
Dz. 926 Rozdz. 92695 § 0940 o kwotę 100,00 zł
RAZEM: 5 626 649,30 zł

2. Zmniejsza się dochody w budżecie :

Dz. 600 Rozdz. 60004 § 6257 o kwotę 1 742 500,00 zł
Dz. 700 Rozdz. 70095 § 6257 o kwotę 4 020 544,16 zł
Dz. 700 Rozdz. 70095 § 6259 o kwotę 619 078,27 zł
Dz. 852 Rozdz. 85295 § 2180 o kwotę 1 371 645,00 zł
Dz. 926 Rozdz. 92601 § 0640 o kwotę 1 000,00 zł
Dz. 926 Rozdz. 92695 § 0640 o kwotę 3 000,00 zł
Dz. 926 Rozdz. 92695 § 0830 o kwotę 150 000,00 zł
Dz. 926 Rozdz. 92695 § 0970 o kwotę 10 000,00 zł
RAZEM: 7 917 767,43 zł

3. Zmniejsza się wydatki w budżecie :

Dz. 600 Rozdz. 60004 § 6057 o kwotę 1 742 500,00 zł
Dz. 600 Rozdz. 60004 § 6059 o kwotę 290 500,00 zł
Dz. 600 Rozdz. 60014 § 6300 o kwotę 200 000,00 zł
Dz. 700 Rozdz. 70095 § 6057 o kwotę 4 020 544,16 zł
Dz. 700 Rozdz. 70095 § 6059 o kwotę 619 078,27 zł
Dz. 700 Rozdz. 70095 § 6059 o kwotę 4 890 452,57 zł
Dz. 750 Rozdz. 75075 § 4300 o kwotę 15 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80101 § 2540 o kwotę 9 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4110 o kwotę 10 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4120 o kwotę 11 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80104 § 2540 o kwotę 29 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4010 o kwotę 87 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4110 o kwotę 60 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4120 o kwotę 12 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4790 o kwotę 79 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80107 § 4110 o kwotę 19 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80107 § 4120 o kwotę 8 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80107 § 4790 o kwotę 61 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80148 § 4010 o kwotę 17 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80148 § 4110 o kwotę 7 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80148 § 4120 o kwotę 4 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80149 § 2540 o kwotę 33 900,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80150 § 2540 o kwotę 20 000,00 zł
Dz. 852 Rozdz. 85295 § 3110 o kwotę 1 346 895,00 zł
Dz. 852 Rozdz. 85295 § 4010 o kwotę 16 680,00 zł
Dz. 852 Rozdz. 85295 § 4110 o kwotę 2 895,00 zł
Dz. 852 Rozdz. 85295 § 4120 o kwotę 408,00 zł
Dz. 852 Rozdz. 85295 § 4210 o kwotę 3 000,00 zł
Dz. 852 Rozdz. 85295 § 4300 o kwotę 789,00 zł
Dz. 852 Rozdz. 85295 § 4700 o kwotę 978,00 zł
Dz. 855 Rozdz. 85516 § 2830 o kwotę 65 700,00 zł
RAZEM: 13 682 320,00 zł

4. Zwiększa się wydatki w budżecie :

Dz. 600 Rozdz. 60014 § 2710 o kwotę 200 000,00 zł
Dz. 600 Rozdz. 60078 § 4270 o kwotę 680 000,00 zł
Dz. 750 Rozdz. 75023 § 6069 o kwotę 5 205,72 zł
Dz. 750 Rozdz. 75085 § 4700 o kwotę 2 552,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4010 o kwotę 198 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4110 o kwotę 38 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4120 o kwotę 6 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4210 o kwotę 4 300,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4260 o kwotę 15 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4300 o kwotę 16 600,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4790 o kwotę 427 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80104 § 2540 o kwotę 141 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4010 o kwotę 66 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4120 o kwotę 1 100,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4220 o kwotę 185 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4270 o kwotę 1 600,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4300 o kwotę 3 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80105 § 2540 o kwotę 145 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80107 § 4110 o kwotę 2 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80107 § 4790 o kwotę 17 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80148 § 4010 o kwotę 4 500,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80148 § 4110 o kwotę 500,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80148 § 4220 o kwotę 72 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80149 § 2540 o kwotę 102 000,00 zł
Dz. 851 Rozdz. 85154 § 4300 o kwotę 290,00 zł
Dz. 852 Rozdz. 85202 § 4330 o kwotę 85 000,00 zł
Dz. 852 Rozdz. 85203 § 4700 o kwotę 1 800,00 zł
Dz. 852 Rozdz. 85215 § 3110 o kwotę 109 000,00 zł
Dz. 853 Rozdz. 85395 § 3110 o kwotę 1 346 895,00 zł
Dz. 853 Rozdz. 85395 § 4010 o kwotę 16 680,00 zł
Dz. 853 Rozdz. 85395 § 4110 o kwotę 2 895,00 zł
Dz. 853 Rozdz. 85395 § 4120 o kwotę 408,00 zł
Dz. 853 Rozdz. 85395 § 4210 o kwotę 3 000,00 zł
Dz. 853 Rozdz. 85395 § 4300 o kwotę 789,00 zł
Dz. 853 Rozdz. 85395 § 4700 o kwotę 978,00 zł
Dz. 855 Rozdz. 85508 § 4330 o kwotę 27 000,00 zł
Dz. 900 Rozdz. 90005 § 4010 o kwotę 3 500,00 zł
Dz. 900 Rozdz. 90005 § 4110 o kwotę 800,00 zł
Dz. 900 Rozdz. 90005 § 4120 o kwotę 100,00 zł
Dz. 900 Rozdz. 90005 § 4210 o kwotę 2 500,00 zł
Dz. 900 Rozdz. 90005 § 4300 o kwotę 2 000,00 zł
Dz. 900 Rozdz. 90005 § 4710 o kwotę 100,00 zł
Dz. 921 Rozdz. 92195 § 4210 o kwotę 2 000,00 zł
Dz. 921 Rozdz. 92195 § 4300 o kwotę 13 000,00 zł
RAZEM: 3 952 092,72 zł

5. Zmniejsza się przychody w budżecie :

§ 931 o kwotę 8 000 000,00 zł

6. Zwiększa się przychody w budżecie :

§ 950 o kwotę 560 890,85 zł

 

 

 

6. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 7.011.836,90 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 751.300,00 zł, b) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.131.641,05 zł , d) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5.128.895,85 zł. ”;
7. § 4 otrzymuje brzmienie: „Ustala się: 1. łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości: 9 511 836,90 zł ; 2. łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości: 2 500 000,00 zł ”;
8. § 10 otrzymuje brzmienie : 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, w tym: papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 6.000.000,00 zł , w tym: a) z tytułu kredytów w kwocie 6.000.000,00 zł, 2. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż kredyty i pożyczki oraz emisja papierów wartościowych w kwocie 385.002,00 ”;

§ 2. 1. Załącznik nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku” do Uchwały Nr XLV/436/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2022 r. z późn. zm. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.” do Uchwały Nr XLV/436/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2022 r. z późn. zm. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.” do Uchwały Nr XLV/436/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2022 r. z późn. zm. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik nr 9 „Dotacje podmiotowe w 2022 r.” do Uchwały Nr XLV/436/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2022 r. z późn. zm. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 10 „Dotacje celowe w 2022 r.” do Uchwały Nr XLV/436/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2022 r. z późn. zm. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego .
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec

 

 

 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr LVI5372022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-10-2022 w sprawie zmian w.pdf (2,35MB)

DOCXUzasadnienie LVI5372022.docx (26,56KB)

PDFZalacznik1 LVI5372022.pdf (269,69KB)

PDFZalacznik2 LVI5372022.pdf (112,36KB)

PDFZalacznik3 LVI5372022.pdf (164,21KB)

PDFZalacznik4 LVI5372022.pdf (103,61KB)

PDFZalacznik5 LVI5372022.pdf (208,04KB)

PDFUchwała Nr LVI-537-2022 - głosowanie.pdf (920,16KB)