Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LV/529/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28-09-2022 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 559 z późn. zm.) Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje:
 

§ 1.
W uznaniu szczególnych zasług dla Miasta Sandomierza nadaje się
Śp. ks. prałatowi dr WIESŁAWOWI WILKOWI
tytuł
HONOROWEGO OBYWATELA MIASTA SANDOMIERZA

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

 

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr LV/529/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28-09-2022 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza.pdf (350,93KB)

DOCXUzasadnienie LV/529/2022.docx (7,74KB)