Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LIV/518/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 31-08-2022 w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.2022.559 t.j. ze zm.) art. 37 ust.2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2021.1899 t.j. ze zm.) Rada Miasta Sandomierza uchwala:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Sandomierzu przy ul. Kazimierza Wielkiego, obręb Lewobrzeżny, oznaczonej nr ewid. 688/2 o pow. 0,0134 ha na rzecz właściciela przyległej nieruchomości zabudowanej o nr ewid. 688/1 . Sprzedaż działki nr ewid. 688/2 następuje w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr LIV-518-2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 31-08-2022 w sprawie zbycia w.pdf (619,86KB)

DOCXUzasadnienie LIV-518-2022.docx (5,48KB)

PDFZalacznik1 LIV-518-2022.pdf (283,34KB)

PDFUchwała Nr LIV-518-2022 - głosowanie.pdf (923,77KB)