Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

RZP.271.1.13.2020.JPA                                              Sandomierz, 2021-02-17

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Dot. wyboru oferty w postępowaniu pn.: „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Sandomierz wraz z jednostkami organizacyjnymi”, dot.

CZĘŚĆ I:Ubezpieczenie majątku, osób i odpowiedzialności cywilnej Gminy Sandomierz wraz z jednostkami organizacyjnymi.

CZĘŚĆ II: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Sandomierz i jednostek organizacyjnych

 

Zamawiający - Gmina Sandomierz informuje, iż w postępowaniu jw. wybrał ofertę złożoną przez Firmę: Generali TU S.A. ul. Postępu 15b, 02-676 Warszawa, Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group, ul. Wołoska 22a, 02-675 Warszawa dla Części I Zamówienia : Ubezpieczenie majątku, osób i odpowiedzialności cywilnej Gminy Sandomierz wraz z jednostkami organizacyjnymi.

 

Oferta spełnia wszystkie wymogi SIWZ, jest zgodna z przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych, nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała poniższą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert zastosowanych w tym postępowaniu (cena – 60%, Warunki ubezpieczenia (klauzule
i postanowienia fakultatywne) - 40%). 

 

W powyższym postępowaniu została złożona 1 oferta dla Części I Zamówienia:

 

Nr

oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt – cena, dot. części: I

Liczba pkt – warunki ubezpieczenia (klauzule i postanowienia fakultatywne)- dot. części: I

Liczba pkt – ogółem,

dot. części I

1.

Generali TU S.A. ul. Postępu 15b, 02-676 Warszawa,                                    WIENER TU S.A. Vienna Insurance Group, ul. Wołoska 22a, 02-675 Warszawa

60,00

26,67

86,67

 

 

 

Umowa dotycząca części I na powyższe zadanie zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania Wykonawcy drogą elektroniczną zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Jednocześnie Zamawiający - Gmina Sandomierz informuje, iż w postępowaniu jw. wybrał ofertę złożoną przez PZU S.A. Oddział Sprzedaży Korporacyjnej w Kielcach, Solna 3, 25-006 Kielce dla Części II Zamówienia : Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Sandomierz
i jednostek organizacyjnych.

 

Oferta spełnia wszystkie wymogi SIWZ, jest zgodna z przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych, nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała poniższą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert zastosowanych w tym postępowaniu (cena – 60%, Warunki ubezpieczenia (klauzule
i postanowienia fakultatywne) - 40%). 

W powyższym postępowaniu zostały złożone 3 oferty dla Części II Zamówienia:

 

Nr

oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt – cena, dot. części: II

Liczba pkt – warunki ubezpieczenia (klauzule i postanowienia fakultatywne), dot. części: II

Liczba pkt – ogółem,

dot. części II

1.

Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna,
ul. S. Małachowskiego 10, 61-129 Poznań (centrala)

 

59,91

20,00

79,91

2.

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH TUW

Biuro Regionalne w Rzeszowie, 35-010 Rzeszów, ul. Sokoła 4

 

52,85

40,00

92,85

3.

PZU SA Oddział Sprzedaży Korporacyjnej w Kielcach, Solna 3, 25-006 Kielce

60,00

40,00

100,00

 

 

Umowa dotycząca części II na powyższe zadanie zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania Wykonawcy drogą elektroniczną zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

DOCXsformatowany wybór oferty ubezpieczenia BIP.docx
PDFwybór oferty BIP.pdf