Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uzyskanie pozwolenia na wycięcie drzew/krzewów

Uzyskanie pozwolenia na wycięcie drzew/krzewów

Zgodna na usunięcie drzew/krzewów jest wymagana w przypadku drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nad powierzchnią gleby przekracza 50 cm i gdy powierzchnia krzewów przekracza 25 m2. W obszarze objętym opieką konserwatorską zgodę na wycięcie drzew/krzewów uzyskuje się w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Kielcach Delegaturze w Sandomierzu.

Na usunięcie drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

  1. 80 cm w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  2. 65 cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  3. 50 cm w przypadku pozostałych drzew,
  4. drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego zezwolenie i zgłoszenie nie obowiązuje.

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Nadzoru Komunalnego w Sandomierzu,
ul. Pl. Poniatowskiego 1 pokój 116
tel. (15) 8154209

Godziny pracy:
poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek – piątek: 7.00 - 15.00

Do wniosku/zgłoszenia należy dołączyć:

  1. oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością, na której znajdują się drzewa wnioskowane/zgłoszone
    do wycięcia;
  2. zgoda współwłaściciela nieruchomości na usunięcie drzew;
  3. mapa/rysunek sytuacyjny obrazujące usytuowanie drzew względem granic oraz infrastruktury na nieruchomości;
  4. klauzula „RODO”.

Sposób załatwienia sprawy: Wniosek/zgłoszenie wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Plac Poniatowskiego 3,
lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Sandomierzu, Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz.

Dokumenty do pobrania:

PDFOświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością.pdf (90,21KB)
PDFZgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa.pdf (158,78KB)
PDFWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie lub przesadzenie drzewa.pdf (213,11KB)
PDFKlauzula „RODO”.pdf (154,92KB)