Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXIX/328/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-01-2021 w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy komisji stałych Rady Miasta Sandomierza za 2020 rok

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 2 Statutu Miasta Sandomierza uchwalonego Uchwałą Nr X/80/2011 z dnia 26 sierpnia 2011 roku (Dz. Urz. Woj. Św. z 2011r. Nr 249, poz. 2875 z późn. zm.) Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdania z pracy komisji stałych Rady Miasta Sandomierza za 2020 rok, które stanowią Załączniki od 1 do 10 niniejszej uchwały, jak niżej:
1. Załącznik Nr 1 - Komisja Rewizyjna;
2. Załącznik Nr 2 - Komisja Budżetu i Finansów;
3. Załącznik Nr 3 - Komisja Praworządności;
4. Załącznik Nr 4 - Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu;
5. Załącznik Nr 5 - Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia;
6. Załącznik Nr 6 - Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług;
7. Załącznik Nr 7 - Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa;
8. Załącznik Nr 8 - Komisja Polityki Mieszkaniowej;
9. Załącznik Nr 9 - Komisja Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji;
10. Załącznik Nr 10 - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Sandomierza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XXIX/328/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-01-2021 w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy komisji stałych Rady Miasta Sandomierza za 2020 rok.pdf

DOCXUzasadnienie XXIX/328/2021.docx

PDFZalacznik1 XXIX/328/2021.pdf

PDFZalacznik2 XXIX/328/2021.pdf

PDFZalacznik3 XXIX/328/2021.pdf

PDFZalacznik4 XXIX/328/2021.pdf

PDFZalacznik5 XXIX/328/2021.pdf

PDFZalacznik6 XXIX/328/2021.pdf

PDFZalacznik7 XXIX/328/2021.pdf

PDFZalacznik8 XXIX/328/2021.pdf

PDFZalacznik9 XXIX/328/2021.pdf

PDFZalacznik10 XXIX/328/2021.pdf

 

PDFGłosowanie Uchwała Nr XXIX-328-2021.pdf