Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Placówki Wsparcia Dziennego "Przystanek Błonie" w Sandomierzu, ul. Błonie 55 za rok 2021

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 roku poz. 713 z późn. zm.) oraz zgodnie z Uchwałą nr XLVII/ 618/ 2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 września 2017r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Sandomierz Placówki Wsparcia Dziennego pod nazwą „Przystanek Błonie” oraz nadania jej statutu.

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z działalności Placówki Wsparcia Dziennego „Przystanek Błonie” w Sandomierzu.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec


 

UZASADNIENIE

DOCXUzasadnienie.docx (5,83KB)

DOCXZałącznik nr 1.docx (17,43KB)