Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych prowadzonych na rzecz społeczności lokalnej przez organizacje pozarządowe
 w zakresie: Ochrona i promocja zdrowia

Ocena formalna 20.01.2022r.
Zakończenie oceny merytorycznej: 01.02.2022r.

 

Numer oferty

 

Data wpływu

 

Oferent

 

Nazwa zadania

Termin realizacji zadania

Koszt ogólny zadania

Wnioskowana kwota

 

Przyznana kwota dotacji

 

Decyzja

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

12.01.2022r.

 

Sandomierski Klub „Amazonki”

Rehabilitacja psychoruchowa i integracja społeczna osób dotkniętych chorobą nowotworową

II-XII 2022r.

31 464,00 zł

8 000,00 zł

8 000,00 zł

 

Oferta przyjęta do realizacji

2.

17.01.2022r.

 

Sandomierski Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Zdrowia Psychicznego „Nadzieja”

Prowadzenie punktu wsparcia dla osób chorujących psychicznie, ich rodzin i opiekunów

II-XII 2022r.

21 900,00 zł

8 000,00 zł

8 000,00 zł

Oferta przyjęta do realizacji

3.

05.01.2022r.

 

Świętokrzyski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Kielcach

Promowanie i wspieranie idei honorowego krwiodawstwa

II-XII 2022r.

6 300,00 zł

5 000,00 zł

5 000,00 zł

 

Oferta przyjęta do realizacji

4.

05.01.2022r.

 

Świętokrzyski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Kielcach

Propagowanie wiedzy w zakresie udzielania pierwszej pomocy wśród dzieci i młodzieży

II-XII 2022r.

6 290,00 zł

5 000,00 zł

5 000,00 zł

Oferta przyjęta do realizacji

5.

17.01.2022r.

 

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy Sandomierz

Działalność informacyjno – edukacyjna na rzecz osób chorych na cukrzycę

IV-XI 2022r.

58 205,00 zł

7 000,00 zł

7 000,00 zł

Oferta przyjęta do realizacji

6.

17.01.2022r.

 

Caritas Diecezji Sandomierskiej

 

Usługi pielęgnacyjne na rzecz osób samotnych, niepełnosprawnych i w podeszłym wieku

III-XII 2022r.

 

38 500,00 zł

20 000,00 zł

20 000,00 zł

Oferta przyjęta do realizacji

7.

19.01.2022r.

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Uśmiech Seniora”

Poprawa kondycji psychofizycznej oraz komfortu codziennego życia osób z demencją, osób z niepełnosprawnościami i wykluczonymi społecznie

II-XII 2022r.

22 450,00 zł

17 650,00 zł

 

Oferta nie przyjęta do realizacji

8.

14.01.2022r.

 

Aktywny senior Sandomierz

Działania na rzecz aktywizacji osób starszych, integracja międzypokoleniowa

III-XII 2022r.

2 700,00 zł

2 000,00 zł

2 000,00 zł

Oferta przyjęta do realizacji

9.

05.01.2022r.

 

Świętokrzyski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Kielcach

Działania na rzecz aktywizacji osób starszych, integracja międzypokoleniowa

II-XII 2022r.

 

5 960,00 zł

4 000,00 zł

 

4 000,00 zł

 

Oferta przyjęta do realizacji

 

10.

05.01.2022r.

 

Świętokrzyski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Kielcach

Prowadzenie przeglądów, obsługi oraz szkoleń z zakresu działania automatycznych defibrylatorów zewnętrznych znajdujących się na terenie Gminy Sandomierz

II-XII 2022r.

3 750,00 zł

3 000,00 zł

3 000,00 zł

 

Oferta przyjęta do realizacji

11.

07.01.2022r.

Świętokrzyski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Kielcach

Propagowanie wiedzy w zakresie postępowania i zachowania się w sytuacjach kryzysowych

II-XII 2022r.

4 780,00 zł

3 000,00 zł

3 000,00 zł

Oferta przyjęta do realizacji

Zatwierdzam:
Burmistrz Sandomierza
Marcin Marzec

PDFRozstrzygnięcie Ochrona i Promocja Zdrowia 2022.pdf (139,09KB)