Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych prowadzonych na rzecz społeczności lokalnej przez organizacje pozarządowe
 w zakresie: Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Ocena formalna 20.01.2022r.
Zakończenie oceny merytorycznej: 01.02.2022r.

 

Numer oferty

 

Data wpływu

 

Oferent

 

Nazwa zadania

Termin realizacji zadania

Koszt ogólny zadania

Wnioskowana kwota

 

Przyznana kwota dotacji

 

Decyzja

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

17.01.2022r.

Ludowy Klub Sportowy Sandomierz

Kultywowanie okresu historycznej świetności miasta Sandomierza

II-XII 2022r.

36 000,00 zł

20 000,00 zł

20 000,00 zł

Oferta przyjęta do realizacji

2.

19.01.2022r.

Fundacja SGT Sandomierska Grupa Terenowa

Ruchome Muzeum Fotografii Starego Sandomierza

III-XII 2022r.

23 100,00 zł

15 100,00 zł

 

Oferta nie przyjęta do realizacji

3.

17.01.2022r.

Ludowy Klub Sportowy Sandomierz

Szkolenie młodzieży w zakresie szermierki historycznej, łucznictwa dawnego, kusznictwa, teatru, tańca i muzyki dawnej

II-XII 2022r.

38 000,00 zł

20 000,00 zł

20 000,00 zł

Oferta przyjęta do realizacji

Zatwierdzam:
Burmistrz Sandomierza
Marcin Marzec

PDFRozstrzygnięcie Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego 2022.pdf (117,68KB)