Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLVII/451/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-01-2022 w sprawie kontynuacji na terenie Gminy Sandomierz realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 oraz zasad realizacji przedmiotowego programu w Gminie Sandomierz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4, art. 110 ust. 10 i art. 115a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.), art. 6 i art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787 z późn. zm.) oraz Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Sandomierz kontynuuje realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022. 2. Pomoc w postaci opieki wytchnieniowej będzie w Gminie Sandomierz realizowana w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.
§ 2. Program będzie finansowany z Funduszu Solidarnościowego oraz ze środków własnych Gminy Sandomierz.
§ 3. Uczestnicy Programu nie będą ponosić odpłatności za usługi opieki wytchnieniowej.
§ 4. Program będzie realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec
PDFNr XLVII-451-2022 - głosowanie.pdf (250,50KB)
 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XLVII/451/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-01-2022 w sprawie kontynuacji na terenie Gminy Sandomierz realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 oraz zasad realizacji przedmiotowego.pdf (324,65KB)

DOCXUzasadnienie XLVII/451/2022.docx (6,11KB)