Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 306/2021/SK z dnia 29 grudnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 306/2021/SK
Burmistrza Miasta Sandomierz
z dnia  29 grudnia 2021 roku

w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Uchwale nr XLV/435/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 grudnia2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2022-2044 oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym     ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn.  zm. w związku z § 4 pkt 3 uchwały nr XLV/435/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2022-2044 zarządza się co następuje:

§ 1

1. Upoważniam kierowników miejskich jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2022-2044;

2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 2. Źródło finansowania: plany finansowe  jednostek organizacyjnych gminy Sandomierz na rok 2022 oraz na kolejne lata budżetowe.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Sandomierza.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje od 1 stycznia 2022 r.

§ 5. Traci moc  Zarządzenie Nr 30/2021/SK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Uchwale nr XXIX/324/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041 oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Burmistrz Sandomierza
Marcin Marzec

PDFZarządzenie nr 306 2021 SK.pdf (320,63KB)