Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYDZIAŁ FINANSOWY

Skarbnik - Barbara Grębowiec
Tel. (15) 8154 - 107

Adres e-mail:
Siedziba - Plac Poniatowskiego 3

 

Referat Księgowości

Kierownik Referatu - Klaudia Cetnarska

Tel. ( 15 ) 8154-123

Adres e-mail:

Zakres działania:

- sprawy księgowości budżetowej - tel. ( 15) 8154-123, ( 15 ) 8154-213

- sprawy płac i rozliczeń z ZUS i US - tel. 8154-119

- regulowanie zobowiązań wynikających z faktur, umów i innych tytułów - tel.( 15 ) 8154-119

- rozliczanie podatku VAT - tel. (15 ) 8154-219

 

REFERAT PLANOWANIA I KONTROLI BUDŻETU

Kierownik Referatu - Mateusz Niezgoda

Tel.  (15) 8154-106

Adres e-mail:

Zakres działania:

- opracowanie projektu budżetu i realizacja budżetu - tel.(15) 8154-106

- opracowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej - tel. (15) 8154-157

- opracowywanie projektów uchwał i zarządzeń - tel.(15) 8154-157

- sprawozdawczość budżetowa - tel.(15) 8154-154

 

REFERAT OPŁAT, PODATKÓW I WINDYKACJI

Kierownik Referatu - Monika Hill

Tel. (15) 8154-111

Adres e-mail:

Zakres działania:

- sprawy z zakresu wymiaru podatku od nieruchomości od osób fizycznych - tel.(15) 8154-110

- sprawy z zakresu wymiaru podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych - tel.(15) 8154-109

- sprawy z zakresu księgowości i windykacji podatku od nieruchomości i rolnego od osób fizycznych - tel. (15) 8154-115,

- sprawy z zakresu podatku od środków transportowych od osób fizycznych - tel.(15) 8154-162

- sprawy z zakresu podatków od osób prawnych - tel.(15) 8154-144

- sprawy z zakresu kontroli podatkowej - tel. 8154-110,

- sprawy z zakresu księgowości i windykacji opłat:

  *opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - tel.(15)8154-211,

  * opłaty od posiadania psów - tel.(15)8154-211

  * opłaty za czynsz najmu za lokale mieszkalne i użytkowe - tel.(15)8154-134

  * opłaty za dzierżawę - tel.(15)8154-134,

  * opłaty za użytkowanie wieczyste - tel.(15)8154-162,

  * opłaty za zajęcie pasa drogowego - tel.(15)8154-159,

  * opłaty miejscowej - tel.(15)8154-162,

  * opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - tel.(15)8154-162,

  * opłaty skarbowej - tel.(15)8154-162,

  * opłaty za przystanki - tel.(15)8154-159,

  * opłaty adiacenckiej - tel.(15)8154-159,

- sprawy z zakresu udzielania ulg w spłacie zobowiązań - tel.(15)8154-159,

- wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym - tel.(15)8154-109,

- wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach/stwierdzające zaległości w podatkach - tel.(15)8154-115,