Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLII/411/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-10-2021 w sprawie nabycia na rzecz Gminy nieruchomości gruntowej

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt. 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2021.1372 t.j. ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie na rzecz Gminy Sandomierz nieruchomości gruntowych położonych w Sandomierzu Obręb Lewobrzeżny oznaczonych w ewidencji gruntów nr działek: - 584/3 o pow. 0,0005 ha, 584/6 o pow. 0,0007 ha, 1422/1 o pow. 0,0013 ha, 1422/2 o pow. 0,0154 ha. Przedmiotowe nieruchomości przeznaczone są pod drogę gminną ulicę Podgórze.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XLII/411/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-10-2021 w sprawie nabycia na rzecz Gminy nieruchomości gruntowej.pdf (439,51KB)

DOCXUzasadnienie XLII/411/2021.docx (5,47KB)

PDFZalacznik1 XLII/411/2021.pdf (198,90KB)

PDFXLII-411-2021 - Głosowanie.pdf (927,39KB)