Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYDZIAŁ ROZWOJU, PROMOCJI I INWESTYCJI

WYDZIAŁ ROZWOJU, PROMOCJI I INWESTYCJI

Naczelnik Wydziału - Piotr Wójtowicz

Siedziba - ul. Opatowska 1

Tel.: (15) 815-41-37

Adres e-mail:

W skład Wydziału wchodzą:

REFERAT TECHNICZNO - INWESTYCYJNY
Kierownik Referatu - Krzysztof Kwieciński
Siedziba - ul. Opatowska 1
Tel., fax: (15) 644-68-21
Adres e-mail: 

Zakres działania: 

 • sprawy przygotowania inwestycji - tel. (15) 8154 - 128
 • sprawy nadzoru budowlanego, instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych i drogowych - tel. (15) 8154 - 203, (15) 8154 - 204
 • sprawy utrzymania dróg, placów i chodników oraz oświetlenia miejskiego - tel. (15) 8154 - 158
 • wydawanie zezwoleń (decyzji) na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz zgody (decyzji wstępnych) na wejście w teren działek gminnych - tel. (15) 8154 - 175

 

REFERAT KULTURY, PROMOCJI, SPORTU I TURYSTYKI

Kierownik Referatu - Katarzyna Knap-Sawicka
Siedziba - plac Poniatowskiego 1

Adres e-mail:

Tel. 15 815-41-80

Adresy e-mail:

magdalena.rej@um.sandomierz.plTel. 15 815-42-02 - Magdalena Rej-Grzechnik
Tel. 15 815-41-33 - Monika Łowicka
Tel. 15 815-41-40 - Karol Ossowski

Zakres działania:

 • nadzór nad działalnością miejskich instytucji kulturalnych:
 • Sandomierskie Centrum Kultury,
 • Muzeum Okręgowe w Sandomierzu,
 • Miejska Biblioteka Publiczna,
 •  obsługa miejskiej strony internetowej i miejskich portali społecznościowych,
 • koordynacja miejskich wydarzeń kulturalnych i sportowych,
 • prowadzenie rejestru miejskich instytucji kultury,
 • udzielanie dotacji na działalność z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego,
 • współpraca z instytucjami kultury, stowarzyszeniami i innymi podmiotami w zakresie organizacji wspólnych przedsięwzięć kulturalnych,
 • współpraca ze szkołami, gimnazjami i przedszkolami w zakresie działalności kulturalnej,
 • przygotowywanie i przekazywanie informacji o najważniejszych wydarzeniach do mediów,
 • koordynowanie sandomierskiego kalendarza imprez kulturalnych,
 • organizowanie uroczystości rocznicowych i obchodów świąt narodowych wpisanych w harmonogram, których organizatorem jest Burmistrz Sandomierza,
 • współpraca z Centrum Informacji Turystycznej,
 • promocja miasta na własnych i zewnętrznych wydarzeniach turystycznych,
 • katalogowanie i aktualizowanie bazy gastronomiczno-noclegowej,
 • opracowywanie i dystrybucja materiałów promocyjnych,
 • kreowanie i dbałość o markę Sandomierza,
 • przygotowywanie oprawy graficznej materialnych i multimedialnych materiałów promocyjnych (banerów, plakatów, bilboardów, spotów),
 • prowadzenie archiwum fotograficznego, udostępnianie fotografii na cele promocyjne,
 • prowadzenie spraw finansowych w ramach zadań wykonywanych przez Referat,
 • współpraca z miastami partnerskimi.

 

REFERAT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Kierownik Referatu - Joanna Pawelczyk

Tel. 15 815-41-32, 15 815-42-08 

Adres e-mail:  

Siedziba - plac Poniatowskiego 3

Zakres działania:

 • prowadzenie postępowań o zamówienie publiczne
 • opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 • przygotowywanie i publikacja ogłoszeń o zamówieniach publicznych
 • udział w pracach komisji przetargowych
 • sporządzanie pisemnych protokołów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • przygotowywanie i publikacja ogłoszeń o udzieleniu zamówienia publicznego
 • przechowywanie dokumentacji przetargowej
 • prowadzenie Rejestru Zamówień Publicznych
 • sporządzanie i publikacja rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych
 • sporządzanie i publikacja planu zamówień publicznych