Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz NK/10/2021

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

Lp.

KARTA INFORMACYJNA

 

1

 

Numer karty/rok

 NK/10/2021.DMI    

2

 

Rodzaj dokumentu

           

Postanowienie

           

3

 

Temat dokumentu

 

ochrona powietrza, ochrona wód, ochrona powierzchni ziemi, ochrona przed hałasem, ochrona zwierząt  i roślin

4

 

Nazwa dokumentu

 

Postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania                    o wydanie decyzji                                o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie specjalistycznej instalacji do recyklingu odpadów wielomateriałowych, które będzie realizowane na działce o nr ewid. 1702 obręb 0005 – Sandomierz Prawobrzeżny, powiat Sandomierz, województwo świętokrzyskie

5

 

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

 

Postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania                    o wydanie decyzji                                o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie specjalistycznej instalacji do recyklingu odpadów wielomateriałowych, które będzie realizowane na działce o nr ewid. 1702 obręb 0005 – Sandomierz Prawobrzeżny, powiat Sandomierz, województwo świętokrzyskie.

6

 

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Sandomierz

Gmina:  Sandomierz

7

 

Znak sprawy

 

NK.6220.2.2021.DMI

           

8

Dokument wytworzył

Burmistrz Miasta Sandomierza

9

 

Data dokumentu

 

15.06.2021 r.

10

 

Dokument zatwierdził

 

Nie dotyczy

11

 

Data zatwierdzenia dokumentu

 

Nie dotyczy

12

 

Miejsce przechowywania dokumentu

 

Urząd Miejski

w Sandomierzu

Wydział Nadzoru Komunalnego,

Pl. Poniatowskiego 1,

27 – 600 Sandomierz,

tel. 0-15 81 54 206

daria.mirowska@um.sandomierz.pl

13

 

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

Nie dotyczy

14

 

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

 

Tak

 

15

 

Numery kart innych dokumentów w sprawie

NK/7/2021

 

16

 

Data zamieszczenia w wykazie danych                       o dokumencie

17.06.2021 r.

17

 

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

 Nie dotyczy

18

 

Uwagi

 Brak

 

 

Z up. Burmistrza

Angelika Kędzierska

Naczelnik Wydziału