Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta informacyjna nr 1/2021

Lp.

Projekty: polityk, strategii, planów lub programów

1

Nr wpisu

1/2021

2

 

Nazwa dokumentu

 

Projekt zmiany Nr 1 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego osiedla „CHWAŁKI I”  w Sandomierzu.

3

 

Zakres przedmiotowy dokumentu

 

Zgodny  ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.2021.741 z późn. zm.), oraz  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003r. Nr 164, poz. 1587)

4

Data i miejsce sporządzenia dokumentu

 Styczeń 2019 r. -  maj 2020, Kielce

5

Organ przedkładający (opracowujący) projekt dokumentu

Burmistrz Miasta Sandomierza

6

Organ zatwierdzający dokument

Rada Miasta Sandomierza

7

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Sandomierzu Wydział Urbanistyki i Architektury

27-600 Sandomierz ul. Opatowska 1

Tel. 0-15 (644-01-39)

8

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

Obowiązują przepisy w zakresie RODO

9

Numer karty informacyjnej sporządzonej dla projektu dokumentu

Powiązane z przedmiotem i podmiotem

10

Informacja o zmianach wprowadzonych w dokumencie po jego zatwierdzeniu (m. In. Data, zakres)

 

11

 

Uwagi

 

w dniach 26 maja do 23 czerwca 2021 r. w Urzędzie Miejskim
w Sandomierzu oraz na stronie Urzędu: http://bip.um.sandomierz.pl/

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się dnia 11 czerwca 2021 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, pokój nr 103 o godzinie 11.30.

Wnioski i uwagi można składać do Burmistrza Miasta Sandomierza w terminie do dnia 13 lipca 2021 r.

Karta informacyjna dla Projektu zmiany Nr 1 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego osiedla „CHWAŁKI I”  w Sandomierzu.