Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karta informacyjna Nr NK/8/2021

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

Lp.

 

KARTA INFORMACYJNA

 

1

 

Numer karty/rok

 

 NK/8/2021

2

 

Rodzaj dokumentu

 

Decyzje

3

 

Temat dokumentu

 

ochrona powietrza, ochrona wód, ochrona powierzchni ziemi, ochrona przed hałasem, ochrona zwierząt  i roślin

4

 

Nazwa dokumentu

 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 100 wraz                            z infrastrukturą towarzyszącą                  w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Realizacja usług związanych  z wykonaniem dokumentacji projektowej przebudowy sieci gazowej w/c DN 100 do SRP I Sandomierz ul. Mickiewicza                   o zakresie ok. 300 m.”

5

 

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 100 wraz                            z infrastrukturą towarzyszącą                   w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Realizacja usług związanych  z wykonaniem dokumentacji projektowej przebudowy sieci gazowej w/c DN 100 do SRP I Sandomierz ul. Mickiewicza                   o zakresie ok. 300 m.”

6

 

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Sandomierz

Gmina:  Sandomierz

Gmina:  Samborzec

7

 

Znak sprawy

 

NK.6220.6.2020.DMI

           

8

Dokument wytworzył

Burmistrz Miasta Sandomierza

9

 

Data dokumentu

 

16.04.2021 r.

10

 

Dokument zatwierdził

 

Nie dotyczy

11

 

Data zatwierdzenia dokumentu

 

Nie dotyczy

12

 

Miejsce przechowywania dokumentu

 

Urząd Miejski

w Sandomierzu

Wydział Nadzoru Komunalnego,

Pl. Poniatowskiego 1,

27 – 600 Sandomierz,

tel. 0-15 81 54 206

daria.mirowska@um.sandomierz.pl

13

 

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

Nie dotyczy

14

 

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

 

Tak

 

15

 

Numery kart innych dokumentów w sprawie

NK/14/2020

16

 

Data zamieszczenia w wykazie danych                       o dokumencie

 21.04.2021 r.

 

17

 

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

 Nie dotyczy

 

18

 

Uwagi

 Brak

PDFNK82021 wykaz dec gaz ul Mickiewicza.pdf (736,18KB)