Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego

1.

Nazwa planu

Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego – zmiana Nr III

Uchwalony

Uchwała Rady Miasta Sandomierza Nr XLV/303/96
z dnia 30 grudnia 1996r.

Ogłoszony

Dziennik Urzędowy Woj. Tarnobrzeskiego Nr 2 z 1997r.

Obszar

 

Zmiany punktowe – obowiązuje zmiana dotycząca lokalizacji cmentarza w prawobrzeżnej części miasta.

Załączniki

tekst dokumentu  [pobierz]

 

2.

Nazwa planu

Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego – zmiana Nr IV

Uchwalony

Uchwała Rady Miasta Sandomierza Nr LVII/384/97
z dnia 30 października 1997r.

Ogłoszony

Dziennik Urzędowy Woj. Tarnobrzeskiego Nr 20
z dnia 14 listopada 1997r.

Obszar

Zmiany punktowe.

Załączniki

tekst dokumentu  [pobierz]  

 

3.

Nazwa planu

Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego – zmiana Nr Va

Uchwalony

Uchwała Rady Miasta Sandomierza Nr LXIX/503/98
z dnia 9 czerwca 1998r.

Ogłoszony

Dziennik Urzędowy Woj. Tarnobrzeskiego Nr 19
z  dnia 20 sierpnia 1998r.

Obszar

Zmiany punktowe  

Załączniki

tekst dokumentu  [pobierz]

 

4.

Nazwa planu

Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego – zmiana Nr Vb

Uchwalony

Uchwała Rady Miasta Sandomierza Nr XXV/164/2000
z dnia 24 lutego 2000 r.

Ogłoszony

 

Dziennik Urzędowy Woj. Świętokrzyskiego Nr 34, poz. 327 i 328 z dnia 10 lipca 2000 r.

Obszar

Zmiany punktowe  

Załączniki

 

Uchwała nr XXV/164/2000  [pobierz]
Uchwała nr XXIX/195/2000  [pobierz]

 

5.

Nazwa planu

Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego – zmiana Nr VIII
aktualny plan w pozycji 29 

Uchwalony

Uchwała Rady Miasta Sandomierza Nr XLV/331/2001
z dnia 15 listopada 2001r.

Ogłoszony

Dziennik Urzędowy Woj. Świętokrzyskiego Nr 161, poz. 2286 z dnia 29 grudnia 2001 r.

Obszar

Zmiany punktowe – ul. Słowackiego teren po byłej kotłowni

Załączniki

tekst dokumentu  [pobierz]
mapa  [pobierz]

 

6.

Nazwa planu

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego osiedla „KRUKÓW”
aktualny plan w pozycji 27

Uchwalony

Uchwała Rady Miasta Sandomierza Nr VI/38/99
z dnia 28 stycznia 1999r.

Ogłoszony

Dziennik Urzędowy Woj. Świętokrzyskiego Nr  20, poz.  410 z dnia 20 kwietnia 1999r.

Obszar

 

Orientacyjnie pomiędzy ulicami: Kwiatkowskiego, Dobkiewicza, Długą, Lubelską, Zawichojską w cz. Północnej.

Załączniki

tekst dokumentu  [pobierz]
mapa uzbrojenia terenu cz. I  [pobierz]
mapa uzbrojenia terenu cz. II  [pobierz]

 

7.

Nazwa planu

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego osiedla „KRUKÓW” 
aktualny plan w pozycji 27 

Uchwalony

Uchwała Rady Miasta Sandomierza Nr XXXI/205/2000
z dnia 11 października 2000r.

Ogłoszony

Dziennik Urzędowy Woj. Świętokrzyskiego Nr  70, poz. 633 z dnia 28 listopada 2000r.

Obszar

Zmiany punktowe  

Załączniki

tekst dokumentu  [pobierz]
plansza podstawowa  [pobierz]
mapa infrastruktury  [pobierz]


 

8.

Nazwa planu

Zmiana Nr II Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego osiedla „KRUKÓW” aktualny plan w pozycji 27 

Uchwalony

Uchwała Rady Miasta Sandomierza Nr XLIII/321/2001
z dnia 6 września 2001r.

Ogłoszony

Dziennik Urzędowy Woj. Świętokrzyskiego Nr   117, poz. 1384 z dnia 14 listopada 2001r.

Obszar

Zmiany punktowe  

Załączniki

tekst dokumentu  [pobierz]  
mapa  [pobierz]

 

9.

Nazwa planu

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego osiedla „GOŁĘBICE III” aktualny plan w pozycji 9a

Uchwalony

Uchwała Rady Miasta Sandomierza Nr VI/39/99
z dnia 28 stycznia 1999 r.

Ogłoszony

Dziennik Urzędowy Woj. Świętokrzyskiego Nr  20, poz. 411 z dnia 20 kwietnia 1999 r.

Obszar

Pomiędzy ulicami (orientacyjnie): Gołębicką, Różaną, Kwiatkowskiego.

Załącznik

tekst dokumentu  [pobierz]
rysunek planu  [pobierz]

 

9a.

Nazwa planu

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego osiedla „GOŁĘBICE III”

Uchwalony

Uchwała Rady Miasta Sandomierza Nr XLI/418/2014 z dnia 25 czerwca 2014r.

Ogłoszony

Dziennik Urzędowy Woj. Świętokrzyskiego
z dnia 8 sierpnia 2014r. poz. 2282

Obszar

Pomiędzy ulicami (orientacyjnie): Gołębicką, Różaną, Kwiatkowskiego.

Załączniki

tekst planu z rysunkiem  [pobierz]

 

10.

Nazwa planu

Miejscowy Plan  Zagospodarowania Przestrzennego osiedla  „MICKIEWICZA”

Uchwalony

Uchwała Rady Miasta Sandomierza Nr XIV/93/99
z dnia 1 lipca 1999r.

Ogłoszony

Dziennik Urzędowy Woj. Świętokrzyskiego Nr  44, poz. 898 z dnia 16 sierpnia 1999r. 

Obszar

 Pomiędzy ulicami (orientacyjnie): Mickiewicza, Ożarowską, Kochanowskiego, Wiejską.

Załączniki

tekst dokumentu  [pobierz] 
rysunek planu  [pobierz]
rysunek sieci  [pobierz]


 

11.

Nazwa planu

Miejscowy Plan  Zagospodarowania Przestrzennego osiedla  „GOŁĘBICE I”

Uchwalony

Uchwała Rady Miasta Sandomierza Nr XXV/165/2000
z dnia 24 lutego 2000r.

Ogłoszony

Dziennik Urzędowy Woj. Świętokrzyskiego Nr  21, poz. 160 z dnia 18 kwietnia 2000r.

Obszar

 

Pomiędzy ulicami (orientacyjnie): Kochanowskiego, Obr. Westerplatte, Kwiatkowskiego i Różaną.

Załączniki

tekst dokumentu  [pobierz]

 

12.

Nazwa planu

Zmiana Miejscowego Planu  Zagospodarowania Przestrzennego osiedla  „GOŁĘBICE I”

Uchwalony

Uchwała Rady Miasta Sandomierza Nr LIII/447/2010 z dnia 22 września 2010r. 

Ogłoszony

Dziennik Urzędowy Woj. Świętokrzyskiego Nr  322, poz. 3480 z dnia 3 grudnia 2010r.

Obszar

  Zmiana punktowa

Załączniki

 

 

tekst dokumentu  [pobierz]
rysunek 1 do zmiany planu  [pobierz]
rysunek 2 do zmiany planu (infrastruktura)  [pobierz]

 

13.

Nazwa planu

Miejscowy Plan  Zagospodarowania Przestrzennego terenu pomiędzy ulicami: Trześniowską, Lwowską, Holowniczą i rz. Trześniówką

Uchwalony

Uchwała Rady Miasta Sandomierza Nr XXXIX/274/2001 z dnia 26 kwietnia 2001r.

Ogłoszony

Dziennik Urzędowy Woj. Świętokrzyskiego Nr  72, poz. 772 z dnia 20 lipca 2001r. 

Obszar

pomiędzy ulicami Lwowską, Trześniowską i Holowniczą.

Załączniki

tekst dokumentu  [pobierz]
plansza podstawowa  [pobierz]


 

14.

Nazwa planu

Miejscowy Plan  Zagospodarowania Przestrzennego osiedla  budownictwa jednorodzinnego „OŻAROWSKA”
(uchylony - vide poz. 25 wykazu) 

Uchwalony

Uchwała Rady Miasta Sandomierza Nr XLV/330/2001 z dnia 15 listopada 2001r. 

Ogłoszony

Dziennik Urzędowy Woj. Świętokrzyskiego Nr  9, poz. 101 z dnia 4 lutego 2002r.

Obszar

 

Pomiędzy ulicami (orientacyjnie): Mickiewicza, Kwiatkowskiego, obr. Westerplatte i Kochanowskiego

Załączniki

 

tekst dokumentu  [pobierz]
plansza podstawowa  [pobierz]
plansza sieci  [pobierz]

 

15.

 Nazwa planu

Zmiana Miejscowego Planu  Zagospodarowania Przestrzennego osiedla  budownictwa jednorodzinnego „OŻAROWSKA”
aktualny plan w pozycji 25

Uchwalony

Uchwała Rady Miasta Sandomierza Nr XXXIX/374/2006
z dnia 18 października 2006r.

Ogłoszony

Dziennik Urzędowy Woj. Świętokrzyskiego Nr  30, poz. 483 z dnia 15 lutego 2007r. 

Obszar

Zmiana punktowa

Załączniki

 

tekst dokumentu  [pobierz]
rysunek planu  [pobierz]

 

16.

Nazwa planu

Miejscowy Plan  Zagospodarowania Przestrzennego terenu osiedla  mieszkaniowego „OKRZEI”

Uchwalony

Uchwała Rady Miasta Sandomierza Nr LII/404/2002 z dnia 19 września 2002r.

Ogłoszony

Dziennik Urzędowy Woj. Świętokrzyskiego Nr  175, poz. 2185 z dnia 10 grudnia 2002r.

Obszar

 

Pomiędzy ulicami (orientacyjnie):  Wojska Polskiego, Wąwozem Gołębickim, Zawichojską cz. północna, Żwirki i Wigury i Kruczą

Załączniki

tekst dokumentu  [pobierz]
 PDFOkrzei - plansza podstawowa.pdf (6,85MB)
 


 

17.

Nazwa planu

Zmiana Miejscowego Planu  Zagospodarowania Przestrzennego terenu osiedla  mieszkaniowego „OKRZEI”

Uchwalony

Uchwała Rady Miasta Sandomierza Nr XII/103/2007 z dnia 29 sierpnia 2007r.

Ogłoszony

Dziennik Urzędowy Woj. Świętokrzyskiego Nr  224, poz. 3234 z dnia 6 grudnia 2007r.

Obszar

 Zmiana punktowa

Załączniki

tekst dokumentu  [pobierz]
mapa  [pobierz]

 

18.

Nazwa planu

Zmiana Nr II Miejscowego Planu  Zagospodarowania Przestrzennego terenu osiedla  mieszkaniowego „OKRZEI”

Uchwalony

Uchwała Rady Miasta Sandomierza Nr LIII/448/2010 z dnia 22 września 2010r.

Ogłoszony

Dziennik Urzędowy Woj. Świętokrzyskiego Nr 314, poz. 3328 z dnia 26 listopada 2010r.

Obszar

Zmiany punktowe

Załączniki

tekst dokumentu  [pobierz]
mapa  [pobierz]

 

19.

Nazwa planu

Miejscowy Plan  Zagospodarowania Przestrzennego osiedla  „MOKOSZYN” wraz z terenami przyległymi

Uchwalony

Uchwała Rady Miasta Sandomierza Nr XXXII/302/2005 z dnia 28 grudnia 2005r.

Ogłoszony

Dziennik Urzędowy Woj. Świętokrzyskiego Nr  80, poz. 1070 z dnia 23 marca 2006r.

Obszar

 

Pomiędzy ulicami (orientacyjnie):  Lubelską, Długą, Pogodną do granic miasta od strony Gierlachowa

Załączniki

tekst dokumentu  [pobierz]
rysunek planu  [pobierz]

 

20.

Nazwa planu

Miejscowy Plan  Zagospodarowania Przestrzennego terenu  w rejonie ulic: Lubelskiej i Zamiejskiej (poszerzenie cmentarza) 

Uchwalony

Uchwała Rady Miasta Sandomierza Nr XV/132/2007 z dnia 28 listopada 2007r.

Ogłoszony

Dziennik Urzędowy Woj. Świętokrzyskiego Nr  66, poz. 1010 z dnia 3 kwietnia 2008r.

Obszar

Poszerzenie cmentarza komunalnego w kierunku wschodnim

Załączniki

 

tekst dokumentu  [pobierz]
mapa  [pobierz]

 

21.

 Nazwa planu

Miejscowy Plan  Zagospodarowania Przestrzennego terenu w rejonie ulicy Zarzekowice.

Uchwalony

Uchwała Rady Miasta Sandomierza Nr XVI/143/2007 z dnia 29 sierpnia 2007r.

Ogłoszony

Dziennik Urzędowy Woj. Świętokrzyskiego Nr  69, poz. 1066 z dnia 7 kwietnia 2008r.

Obszar

Teren pod rozbudowę huty szkła.

Załączniki

 

tekst dokumentu [pobierz]
rysunek planu  [pobierz]

 

22.

Nazwa planu

Miejscowy Plan  Zagospodarowania Przestrzennego terenu osiedla „SALVE REGINA”

Uchwalony

Uchwała Rady Miasta Sandomierza Nr XXVII/288/2013 z dnia 27 marca 2013r. i uchwała Nr XXVIII/302/2013 z dnia 22 maja 2013r.

Ogłoszony

Dziennik Urzędowy Woj. Świętokrzyskiego z dnia 3 lipca 2013r. poz. 2646 i 2649

Obszar

Pomiędzy ulicami (orientacyjnie):  Salve Regina, Staromiejską, Leszka Czarnego i Krakowską.

Załączniki

tekst dokumentu  [pobierz]
plansza podstawowa  [pobierz]
plansza uzbrojenia  [pobierz]

 

23.

 Nazwa planu

Miejscowy Plan  Zagospodarowania Przestrzennego osiedla  „NADBRZEZIE”

Uchwalony

Uchwała Rady Miasta Sandomierza Nr XXVIII/301/2013 z dnia 22 maja 2013r.

Ogłoszony

Dziennik Urzędowy Woj. Świętokrzyskiego z dnia 3 lipca 2013 r. poz. 2648

Obszar

Pomiędzy ulicami (orientacyjnie):  Mostową, cz. Powiśle, Flisaków i Portową.

Załączniki

tekst dokumentu  [pobierz]
plansza podstawowa  [pobierz]
plansza uzbrojenia  [pobierz]

 

24.

Nazwa planu

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu usług komercyjnych w Sandomierzu przy ul. Armii Krajowej

Uchwalony

Uchwała Rady Miasta Sandomierza Nr XLI/420/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.

Ogłoszony

Dziennik Urzędowy Woj. Świętokrzyskiego z dnia 8 sierpnia 2014 r. poz. 2283 .

Obszar

Teren przy ul. Armii Krajowej

Załączniki

tekst planu z rysunkiem  [pobierz]

 

25.

Nazwa planu

Zmiana Nr II Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego „OŻAROWSKA” w Sandomierzu 

Uchwalony

Uchwała Nr X/66/205 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 maja 2015r.

Ogłoszony

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 lipca 2015r. poz. 2085.

Obszar

pomiędzy ulicami: Mickiewicza. Kwiatkowskiego, Obrońców Westerplatte i Kochanowskiego

Załączniki

tekst dokumentu  [pobierz]
rysunek planu      [pobierz]

 

26.

Nazwa planu

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów w rejonie ulic: Polnej, Partyzantów i Salve Regina w Sandomierzu

Uchwalony

Uchwała Nr X/67/2015 Rady Miasta Sandomierza
z dnia 28 maja 2015r.

Ogłoszony

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 lipca 2015 r. poz. 2086

Obszar

W rejonie ulic jak w nazwie planu

Załączniki

tekst planu [pobierz]
rysunek planu [pobierz]

 

27.

Nazwa planu

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego osiedla Kruków zmiana nr 3  Uchwalony

Uchwalony

Uchwała Nr XV/112/2015 Rady Miasta Sandomierza  z dnia 16 września 2015r.

Ogłoszony

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22.10.2015 poz.3011

Obszar

W rejonie ulic Kwiatkowskiego, Dobkiewicza, Długiej, Lubelskiej, Zawichojskiej

 Załączniki

tekst planu [pobierz]
rysunek planu [pobierz]

 

28.

Nazwa planu

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego osiedla Chwałki I -  Uchwalony   

Uchwalony

Uchwała Nr XVIII/152/2015 Rady Miasta Sandomierza  z dnia 18 listopada 2015r.

Ogłoszony

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 stycznia 2016 poz.16

Obszar

W rejonie ulic Rolniczej, Sadowniczej, Warzywnej, Ożarowskiej

 Załączniki

pełny tekst uchwały z załącznikami graficznymi [pobierz]  

 

29.

Nazwa planu

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu przy
ul. Słowackiego  w Sandomierzu - Uchwalony

Uchwalony

Uchwała Nr XVII/153/2015 Rady Miasta Sandomierza  z dnia 18 listopada 2015r.

Ogłoszony

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 stycznia 2016 poz.17

Obszar

W rejonie ulicy Słowackiego

Załączniki

tekst planu [pobierz]  
rysunek planu [pobierz]

 

30.

Nazwa planu

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego osiedla"Kamień Plebański"
w Sandomierzu i terenów przyległych - Uchwalony

Uchwalony

Uchwała Nr XXXVIII/461/2017 Rady Miasta Sandomierz z dnia 22 lutego 2017r.

Ogłoszony

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z dnia 31 marca 2017r. poz 1158

Obszar

W rejonie ulic Żwirki i Wigury, Lubelskiej, Mściowskiej, Podmiejskiej

Załączniki

tekst planu [pobierz],
rysunek planu [pobierz]

 

31.

Nazwa planu

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego osiedla"Chwałki I" w Sandomierzu

Uchwalony

Uchwała Nr LV/534/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 września 2022 r.

Ogłoszony

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 listopada 2022 r. Poz. 4022

Załączniki PDFmpzp Zmiana nr 1 Chwałki.pdf (15,29MB)
JPEGLegenda_Rys2.jpeg (164,53KB)
JPEGLegenda_Rys1.jpeg (149,47KB)
TIFRys2.tif (1,89MB)
TIFRys1.tif (7,56MB)
PDFZmiana_planu_CHWALKI-I.pdf (1 014,04KB)