Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz danych o środowisku i jego ochronie –rok 2021

 

Lp.

 

KARTA INFORMACYJNA

 

1

 

Numer karty/rok

 

 NK/ 7/2021

2

 

Rodzaj dokumentu

 

Wniosek o wydanie decyzji             

3

 

Temat dokumentu

 

ochrona powietrza, ochrona wód, ochrona powierzchni ziemi, ochrona przed hałasem, ochrona zwierząt  i roślin

4

 

Nazwa dokumentu

 

Wniosek o wydanie decyzji                          o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie specjalistycznej instalacji do recyklingu odpadów wielomateriałowych, które będzie realizowane na działce o nr ewid. 1702 obręb 5  – Sandomierz Prawobrzeżny,

5

 

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

 

Wniosek o wydanie decyzji                          o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie specjalistycznej instalacji do recyklingu odpadów wielomateriałowych, które będzie realizowane na działce o nr ewid. 1702 obręb 5 – Sandomierz Prawobrzeżny,

6

 

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Sandomierz

Gmina:  Sandomierz

7

 

Znak sprawy

 

 NK.6220.2.2021.DMI

8

 

 

 

 

 

 

 

Dokument wytworzył

 

Pan Grzegorz Bujak Agro Trade                  ul. Staszica 6/010, 25-008 Kielce pełnomocnik Pana Roberta Mazura                       – Przedsiębiorstwo Handlowo                      -Usługowo - Rozrywkowe  ul. M. Brzeskiego 12, 27-600 Sandomierz.

9

 

Data dokumentu

 

03.03.2021r. /data wpływu: 04.03.2021 r. /

10

 

Dokument zatwierdził

 

Nie dotyczy

11

 

Data zatwierdzenia dokumentu

 

Nie dotyczy

12

 

Miejsce przechowywania dokumentu

 

Urząd Miejski

w Sandomierzu

Wydział Nadzoru Komunalnego,

Pl. Poniatowskiego 1,

27 – 600 Sandomierz,

tel. 0-15 81 54 206

daria.mirowska@um.sandomierz.pl

13

 

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

Nie dotyczy

 

14

 

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

 

Tak

 

15

 

Numery kart innych dokumentów w sprawie

Brak

 

16

 

Data zamieszczenia w wykazie danych                       o dokumencie

 01.04.2021 r.

 

 

17

 

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

 Nie dotyczy

 

 

18

 

Uwagi

 Brak

 

 

Burmistrz Miasta Sandomierza

Marcin Marzec

PDFNK72021.pdf (730,87KB)