Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Sandomierzu, przeznaczonej do użyczenia

WYKAZ

nieruchomości gruntowej położonej w Sandomierzu, przeznaczonej do użyczenia

 

Lp

Nr

działki

Pow.

/ha/

Nr KW

 

Położenie

Termin użyczenia

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie

nieruchomości

Uwagi

1.

Część działki nr 1427/15

 

0,0133,

 

KI1S/00008881/8

Sandomierz Obr. Lewobrzeżny

przy ul. Gen. Żółkiewskiego „Lina”

 

Od 01.05.2021r na czas nieoznaczony

Nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Gminy Sandomierz

Zgodnie z obowiązującym „Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sandomierz” działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem „8U”  jako teren usług innych tj. teren usług komercyjnych, usługi publiczne
z dopuszczeniem zabudowy  mieszkaniowej.

Na części działki będzie usytuowany pojemnik na odzież używaną obsługiwany przez Świętokrzyski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Kielcach.

Sandomierz, dnia 01.04.2021r.
Burmistrz Sandomierza

Marcin Marzec