Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
24480219352835541923952311019728873884564836272129800
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00000000000424
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 229014
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 8719
 3. Aktualności BIP
  Wyświetleń: 8401
 4. Sprzedaż i dzierżawa mienia komunalnego
  Wyświetleń: 7872
 5. Zamówienia publiczne powyżej 30 000 Euro
  Wyświetleń: 6507
 6. Zarządzenia Burmistrza Sandomierza (VIII kadencja) - 2021 rok
  Wyświetleń: 4530
 7. Wydziały i stanowiska pracy
  Wyświetleń: 4326
 8. Oferty pracy i wyniki naboru na pracowników Urzędu Miejskiego
  Wyświetleń: 4197
 9. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 3561
 10. MOJA SPRAWA
  Wyświetleń: 3237
 11. Zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro
  Wyświetleń: 3120
 12. Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł
  Wyświetleń: 2896
 13. Ogłoszenia o zamówieniach na usługi społeczne
  Wyświetleń: 2892
 14. Miasto w liczbach
  Wyświetleń: 2737
 15. dane teleadresowe
  Wyświetleń: 2576
 16. Oświadczenia majątkowe złożone w 2021 roku
  Wyświetleń: 2399
 17. Oferty pracy i wyniki naboru na dyrektora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 2098
 18. Burmistrz
  Wyświetleń: 2021
 19. Podatki i opłaty w roku 2021
  Wyświetleń: 1986
 20. URZĄD STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 1897
 21. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 1729
 22. Stanowiska kierownicze
  Wyświetleń: 1722
 23. Interpelacje i zapytania
  Wyświetleń: 1686
 24. Oferty pracy i wyniki naboru na kierowników jednostek organizacyjnych gminy
  Wyświetleń: 1671
 25. Skład rady miejskiej VIII kadencji
  Wyświetleń: 1541
 26. Miasto i Gmina Sandomierz
  Wyświetleń: 1539
 27. Dostęp do informacji publicznej
  Wyświetleń: 1438
 28. Zapis wideo obrad Rady Miasta Sandomierza VIII kadencji: 2018-2023
  Wyświetleń: 1420
 29. Godziny Otwarcia
  Wyświetleń: 1376
 30. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 1374
 31. Zarządzenia Burmistrza Sandomierza (VIII kadencja) - 2020 rok
  Wyświetleń: 1364
 32. WYDZIAŁ ROZWOJU, PROMOCJI I INWESTYCJI
  Wyświetleń: 1333
 33. PGKiM Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1328
 34. Herb i symbole miasta
  Wyświetleń: 1307
 35. WYDZIAŁ NADZORU KOMUNALNEGO
  Wyświetleń: 1273
 36. Oświadczenia majątkowe za rok 2020
  Wyświetleń: 1248
 37. Schemat graficzny Urzędu Miasta w Sandomierzu
  Wyświetleń: 1237
 38. Statut Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 1201
 39. STRAŻ MIEJSKA (telefon alarmowy - 986)
  Wyświetleń: 1186
 40. WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY
  Wyświetleń: 1182
 41. Komisje rady miasta VIII kadencji
  Wyświetleń: 1180
 42. Położenie
  Wyświetleń: 1099
 43. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 1096
 44. Plan postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 1069
 45. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
  Wyświetleń: 1061
 46. Oświadczenia majątkowe Rady Miasta za rok 2019
  Wyświetleń: 1057
 47. Budżet Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 1050
 48. Uchwały XXVIII sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 1050
 49. Majątek Gminy
  Wyświetleń: 1049
 50. Wykaz Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 1041
 51. Protokoły z sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 995
 52. WYDZIAŁ FINANSOWY
  Wyświetleń: 981
 53. Wykazy: Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 962
 54. Uchwały XXXII sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 953
 55. Informacja o rachunkach bankowych
  Wyświetleń: 931
 56. Budżet Miasta Sandomierza rok 2021
  Wyświetleń: 925
 57. WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA
  Wyświetleń: 924
 58. Zarządzenie Nr 126/2021/CUW z dnia 20 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 920
 59. Oświadczenie Burmistrza Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 909
 60. Deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 907
 61. ZARZĄDZENIE NR 44/2021/OR z dnia 8 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 905
 62. WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
  Wyświetleń: 902
 63. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 891
 64. Projekty uchwał na XXXII sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 889
 65. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 881
 66. Rok 2021
  Wyświetleń: 852
 67. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 846
 68. Skargi, wnioski, petycje
  Wyświetleń: 841
 69. Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu
  Wyświetleń: 840
 70. Pobierz programy
  Wyświetleń: 837
 71. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 828
 72. Zarządzenie Nr 6/2021/NK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 7 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 805
 73. Projekty uchwał na XXXIV sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 776
 74. Plany,raporty, programy i strategie
  Wyświetleń: 770
 75. Rok 2020
  Wyświetleń: 755
 76. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 752
 77. Wykaz Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 744
 78. Spółki Miejskie
  Wyświetleń: 741
 79. Projekty Uchwał Rady Miasta
  Wyświetleń: 740
 80. Komisja Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Rolnictwa
  Wyświetleń: 735
 81. Komisja Polityki Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 734
 82. Projekty uchwał na XXIX sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 728
 83. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 725
 84. Zarządzenie Nr 4/2021/RZP Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 07.01.2021 r.
  Wyświetleń: 723
 85. Komisja Budżetu i Finansów
  Wyświetleń: 718
 86. PEC Sp Z.O.O
  Wyświetleń: 710
 87. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 709
 88. Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy S.A. w likwidacji
  Wyświetleń: 704
 89. Projekty uchwał na XXXV sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 692
 90. Uchwały XXIX sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 684
 91. Uchwały XXXIV sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 682
 92. Projekty uchwał na XXX sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 679
 93. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 675
 94. Uchwały RIO za rok 2021
  Wyświetleń: 673
 95. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym ul Baczyńskiego 9/61 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 666
 96. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji Miasta
  Wyświetleń: 661
 97. Wykazy danych o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 661
 98. Ogłoszenia o otwartym konkursie ofert i o wynikach konkursu
  Wyświetleń: 660
 99. Ochrona środowiska
  Wyświetleń: 655
 100. Przetargi na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Sandomierzu przy ul. Błonie, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
  Wyświetleń: 655
 101. Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia
  Wyświetleń: 652
 102. Komisja Praworządności
  Wyświetleń: 652
 103. Sekretarz Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 651
 104. Uchwała budżetowa na rok 2021
  Wyświetleń: 640
 105. Oświadczenia majątkowe Rady Miasta za rok 2020
  Wyświetleń: 638
 106. Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług
  Wyświetleń: 634
 107. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 628
 108. Uchwały XXX sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 628
 109. Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 628
 110. Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2021
  Wyświetleń: 611
 111. Skarbnik Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 610
 112. Uchwały XXXV sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 607
 113. Uchwały XXXI sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 602
 114. Projekty uchwał na XXXVII sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 599
 115. Uchwała XXXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 597
 116. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym przy ul. T. Króla 6/86 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 595
 117. Analiza stanu gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 590
 118. Oświadczenie Zastępcy Burmistrza złożone w związku z objęciem stanowiska
  Wyświetleń: 585
 119. Zarządzenie Nr 2/2021/CUW Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 4.01.2021 r.
  Wyświetleń: 580
 120. WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ URZĘDU
  Wyświetleń: 572
 121. Informacja o udzieleniu zamówienia 2021 - 2022
  Wyświetleń: 564
 122. Zarządzenie NR 231/2020 /SK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2020 r.
  Wyświetleń: 564
 123. Przetarg na wynajem lokalu użytkowego w kamienicy przy ul. Rynek 3 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 563
 124. Plany pracy komisji stałych Rady Miasta
  Wyświetleń: 562
 125. Ogłoszenia inne dot. pożytku publicznego
  Wyświetleń: 561
 126. Ogłoszenie o I przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych
  Wyświetleń: 558
 127. Projekty uchwał na XXXI sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 558
 128. Wykaz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 558
 129. Sprawozdania z prac komisji stałych za rok 2020
  Wyświetleń: 555
 130. Pożytek publiczny
  Wyświetleń: 552
 131. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  Wyświetleń: 551
 132. Przetarg na sprzedaż spółdzielczego prawa do dwóch lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Maciejowskiego 8 i 11 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 522
 133. Sprawozdania finansowe Gminy za rok 2020
  Wyświetleń: 522
 134. Ogólne zasady naboru pracowników
  Wyświetleń: 505
 135. UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY SANDOMIERZ WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI
  Wyświetleń: 503
 136. Sprawozdania finansowe Urzędu Miejskiego za 2020 rok
  Wyświetleń: 501
 137. Ogłoszenie o dysponowaniu wolnym lokalem mieszkalnym nr 4 położonym w budynku przy ul. Rynek 8 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 490
 138. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2021 rok
  Wyświetleń: 488
 139. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym przy ul. Mickiewicza 17/5 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 485
 140. Wydawanie zaświadczeń o położeniu nieruchomości na terenie zdegradowanym oraz obszarze rewitalizacji
  Wyświetleń: 485
 141. Zarządzenie Nr 256/2020/AWiK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 28 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 484
 142. Oświadczenie Kierownika Samorządowego Zakładu Budżetowego Targowiska Miejskie
  Wyświetleń: 481
 143. Uchwała Nr XXVIII/321/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-12-2020 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sandomierz
  Wyświetleń: 478
 144. Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 478
 145. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym przy ul. Rynek 4/4
  Wyświetleń: 476
 146. Ogłoszenie o konkursie na stanowiska dyrektorów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sandomierz
  Wyświetleń: 474
 147. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 474
 148. Oświadczenie Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Sandomierzu
  Wyświetleń: 473
 149. Protokół nr 27 z XXVII sesji Rady Miasta Sandomierza z dnia 2 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 467
 150. Informacja o rachunkach bankowych
  Wyświetleń: 459
 151. Treść zapytań i wyjaśnienia zapisów treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 08.01.2021
  Wyświetleń: 457
 152. Zarządzenie Nr 261/2020/AWiK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 30 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 447
 153. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021
  Wyświetleń: 441
 154. ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH
  Wyświetleń: 441
 155. Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020
  Wyświetleń: 429
 156. Burmistrz Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 428
 157. Ogłoszenie o dysponowaniu wolnym lokalem mieszkalnym nr 15 w budynku przy ul. Portowej 20 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 423
 158. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 423
 159. Protokół Nr 27/9/2020 z dnia 1 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 421
 160. Informacja o wyniku naboru
  Wyświetleń: 418
 161. Oświadczenie Kierownika Referatu Opłat, Podatków i Windykacji Urzędu Miejskiego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 418
 162. Oświadczenie Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu
  Wyświetleń: 416
 163. Mapa Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 414
 164. Ogłoszenie o dysponowaniu wolnym lokalem mieszkalnym nr 16 w budynku przy ul. Portowej 18 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 413
 165. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym przy ul. Plac Poniatowskiego 4
  Wyświetleń: 413
 166. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 412
 167. Oświadczenie Naczelnika Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 411
 168. Wydawanie wypisów i wyrysów z MPZP lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 410
 169. Oświadczenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu
  Wyświetleń: 408
 170. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY SANDOMIERZ WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI
  Wyświetleń: 403
 171. Ogłoszenie o konkursie na stanowiska dyrektorów przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Sandomierz
  Wyświetleń: 402
 172. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym przy ul. T. Króla 8/97
  Wyświetleń: 402
 173. Protokół Nr 19/7/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 401
 174. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 400
 175. Protokół Nr 24/7/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 400
 176. Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 399
 177. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 397
 178. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 10-02-2021
  Wyświetleń: 397
 179. WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS OBRONNYCH, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONY CYWILNEJ
  Wyświetleń: 397
 180. Informacja o wyniku przetargu
  Wyświetleń: 396
 181. Uchwała Nr 35/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
  Wyświetleń: 394
 182. Uchwała Nr XXVIII/320/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-12-2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 392
 183. PGW Wody Polskie - informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 388
 184. Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 388
 185. Dzierżawa nieruchomości w międzywalu rzeki Wisły w Sandomierzu
  Wyświetleń: 387
 186. NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT W 2021 ROKU
  Wyświetleń: 387
 187. Projekty uchwał na XXXVI sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 387
 188. Projekt porządku obrad XXIX sesji Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 386
 189. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
  Wyświetleń: 385
 190. Oświadczenie Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 384
 191. Protokół Nr 29/2/2021 z dnia 09 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 384
 192. Uchwała Nr XXIX/325/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-01-2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2021 rok
  Wyświetleń: 383
 193. Ogłoszenie o dysponowaniu wolnym socjalnym lokalem mieszkalnym nr 5 położonym w budynku przy ul. Lubelskiej 29A w Sandomierzu
  Wyświetleń: 380
 194. Protokół Nr 28/1/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 380
 195. „Budowa oświetlenia ulicy Partyzantów w Sandomierzu”
  Wyświetleń: 379
 196. Dług publiczny
  Wyświetleń: 379
 197. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041
  Wyświetleń: 379
 198. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym przy ul. T.Króla 8/97 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 378
 199. Uchwała Nr XXVIII/317/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-12-2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
  Wyświetleń: 378
 200. Zarządzenie Nr 3/2021/RZP Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 07.01.2021 r.
  Wyświetleń: 378
 201. Zarządzenie Nr 86/2021/CUW z dnia 31 marca 2021 roku
  Wyświetleń: 378
 202. Infrastruktura Systemy Monitorowania Bezpieczeństwa w Miejscach Publicznych
  Wyświetleń: 375
 203. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację
  Wyświetleń: 375
 204. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 08 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 374
 205. Harmonogram posiedzeń komisji stałych Rady Miasta Sandomierza w okresie: 14 - 22 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 373
 206. Komisja Statutowa
  Wyświetleń: 373
 207. Ciężary publiczne
  Wyświetleń: 372
 208. Protokół Nr 13/1/2021 z dnia 18 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 372
 209. Protokół Nr 29/1/2021 z dnia 8 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 372
 210. Oświadczenie Kierownika Świetlicy Środowiskowej w Sandomierzu i Placówki Wsparcia Dziennego "Przystanek Błonie" w Sandomierzu
  Wyświetleń: 370
 211. Oświadczenie Sekretarza Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 370
 212. Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia ul. Portowa w Sandomierzu
  Wyświetleń: 370
 213. Zarządzenie Nr 23/2021/SSZ Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 21.01.2021 r.
  Wyświetleń: 370
 214. Zarządzenie Nr 67/2021/CUW z dnia 12 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 370
 215. Informacja o wyniku I ustnego licytacyjnego przetargu nieograniczonego
  Wyświetleń: 369
 216. Przetarg na sprzedaż spółdzielczego prawa do garażu położonego przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej w Sandomierzu
  Wyświetleń: 368
 217. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, ul.Krukowska w Sandomierzu
  Wyświetleń: 368
 218. „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Sandomierz do placówek oświatowych w Tarnobrzegu tj. Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Kopernika 18 oraz Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego przy ul. Aleja Niepodległości 2”.
  Wyświetleń: 367
 219. Informacja o wyniku przetargu
  Wyświetleń: 367
 220. Informacja o wyniku przetargu
  Wyświetleń: 366
 221. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 365
 222. WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. AUDYTU WEWNĘTRZNEGO I KONTROLI
  Wyświetleń: 365
 223. Ogłoszenie o konkursie na stanowiska dyrektorów Przedszkoli Samorządowych prowadzonych przez Gminę Sandomierz
  Wyświetleń: 364
 224. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 363
 225. Uchwała Nr XXVIII/322/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-12-2020 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025
  Wyświetleń: 361
 226. Uchwała Nr XXVIII/318/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-12-2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2020-2043
  Wyświetleń: 360
 227. Informacja o wyniku przetargu
  Wyświetleń: 355
 228. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację
  Wyświetleń: 355
 229. Ogłoszenie o konkursie na stanowiska dyrektorów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sandomierz
  Wyświetleń: 353
 230. 3.Interpelacja Radnego Marka Chruściela z dnia 02.02.2021 r.
  Wyświetleń: 352
 231. Przetarg pisemny ofertowy na najem lokalu użytkowego położonego w kamienicy przy ul. Rynek 4 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 352
 232. Uchwała Nr XXVIII/316/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-12-2020 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020
  Wyświetleń: 352
 233. Analiza zbiorcza oraz informacja dotyczącą problematyki skarg
  Wyświetleń: 351
 234. Protokół Nr 30/2/2021 z dnia 14 stycznia 2021 roku
  Wyświetleń: 351
 235. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 350
 236. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 27.01.2021
  Wyświetleń: 350
 237. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
  Wyświetleń: 349
 238. Ogłoszenie o wolnym lokalu Króla 6m 27
  Wyświetleń: 348
 239. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym przy ul. Portowej 18/16
  Wyświetleń: 348
 240. Zarządzenie Nr 8/2021/GN Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 8 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 348
 241. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 08.01.2021
  Wyświetleń: 347
 242. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 347
 243. Wydawanie zaświadczeń o zgodności budowy z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
  Wyświetleń: 346
 244. Informacja o wyniku naboru
  Wyświetleń: 345
 245. Uchwała Nr XXVIII/319/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-12-2020 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Sandomierz
  Wyświetleń: 344
 246. Uchwała Nr XXIX/325/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-01-2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2021 rok
  Wyświetleń: 343
 247. Projekty uchwał na XXXIX Nadzwyczajną sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 342
 248. STANOWISKO PRACY DO SPRAW INFORMACJI PUBLICZNEJ
  Wyświetleń: 341
 249. Posiedzenie Komisji Mieszkaniowej Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 340
 250. Projekt porządku obrad XXX sesji Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 340
 251. Informacja o wyniku naboru
  Wyświetleń: 339
 252. Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia ul. Słowackiego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 339
 253. Zarządzenie Nr 7/2021/NK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 08.01.2021 r.
  Wyświetleń: 339
 254. Informacja o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów
  Wyświetleń: 338
 255. Ogłoszenie o II przetargu licytacyjnym ustnym nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego
  Wyświetleń: 337
 256. Oświadczenie Dyrektora Sandomierskiego Centrum Kultury
  Wyświetleń: 337
 257. Uchwały XXXVI sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 337
 258. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sandomierz na dzień 31.12.2020 r.
  Wyświetleń: 336
 259. Informacja o wyniku naboru
  Wyświetleń: 336
 260. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ul. Krukowska w Sandomierzu
  Wyświetleń: 336
 261. Link do strony Systemu Informacji Przestrzennej
  Wyświetleń: 335
 262. Wydawanie zaświadczeń o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z MPZP
  Wyświetleń: 335
 263. Informacja o wyniku przetargu
  Wyświetleń: 331
 264. XXXIV sesja Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 331
 265. 2.Interpelacja Radnych: Marka Strugały, Marcina Świerkuli, Krzysztofa Szatana i Mariusza Prezgota z dnia 14.01.2021 r.
  Wyświetleń: 330
 266. Wydawanie opinii w sprawie wstępnych projektów podziału nieruchomości
  Wyświetleń: 330
 267. Zarządzenie Nr 55/2021/CUW z dnia 01 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 330
 268. Wydawanie zezwolenia na sprzedaż - podawanie napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 329
 269. Oświadczenie Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 328
 270. Oświadczenie Zastępcy Burmistrza Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 328
 271. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym przy ul. T. Króla 8/75 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 327
 272. Uchwała Nr XXIX/326/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-01-2021 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
  Wyświetleń: 327
 273. 4. Interpelacja radnego Marcina Świerkuli z dnia 08.02.2021
  Wyświetleń: 326
 274. Informacja o XXXII sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 24.02.2021 r.
  Wyświetleń: 326
 275. Uchwała Nr XXXI/333/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 10-02-2021
  Wyświetleń: 326
 276. Uchwała Komisji Konkursowej z dnia 26.04.2021 r.
  Wyświetleń: 325
 277. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym przy ul. Portowej 18/16
  Wyświetleń: 323
 278. Informacja z otwarcia ofert
  Wyświetleń: 322
 279. Zarządzenie Nr 90/2021/CUW z dnia 1 kwietnia 2021 roku
  Wyświetleń: 322
 280. Projekt porządku obrad XXIX sesji Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 321
 281. Protokół Nr 30/11/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 321
 282. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 321
 283. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu Samopomocyw Sandomierzu, ul. Katedralna 5 za rok 2020
  Wyświetleń: 321
 284. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 27.01.2021
  Wyświetleń: 320
 285. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, ul. Słowackiego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 320
 286. Przetargi na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Sandomierzu przy ul. Piaski, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
  Wyświetleń: 319
 287. Ogłoszenie o I przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych
  Wyświetleń: 318
 288. Protokół Nr 21/2/2021 z dnia 19 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 318
 289. Przetargi na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Sandomierzu przy ul. Piaski, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
  Wyświetleń: 318
 290. Uchwała Nr XXIX/325/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-01-2021
  Wyświetleń: 316
 291. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 315
 292. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 27.01.2021
  Wyświetleń: 314
 293. Informacja o XXXI sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 10.02.2021
  Wyświetleń: 313
 294. Protokół Nr 20/1/2021 z dnia 19 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 313
 295. Uchwała Nr XXIX/328/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-01-2021 w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy komisji stałych Rady Miasta Sandomierza za 2020 rok
  Wyświetleń: 313
 296. 5. Interpelacja radnego Andrzeja Bolewskiego z dnia 29.01.2021
  Wyświetleń: 312
 297. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Sandomierza na 2021 rok
  Wyświetleń: 312
 298. Oświadczenie Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu
  Wyświetleń: 311
 299. Uchwała Nr      Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Uchwały nr XLVII/ 618/ 2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 września 2017r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Sandomierz Placówki Wsparcia Dziennego pod nazwą „Przystanek Błonie” oraz nadaniajej statutu.
  Wyświetleń: 311
 300. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zwolnienia zakładu budżetowego z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Sandomierz nadwyżki środków obrotowych
  Wyświetleń: 310
 301. Informacja o wyniku przetargu na wynajem lokalu użytkowego
  Wyświetleń: 309
 302. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 309
 303. Zarządzenie Nr 16/2021/CUW Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 18.01.2021 r.
  Wyświetleń: 309
 304. Zarządzenie Nr 263/2020/SK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 31.12.2020 r.
  Wyświetleń: 309
 305. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021 w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy komisji stałych Rady Miasta Sandomierza za 2020 rok
  Wyświetleń: 308
 306. 1.Interpelacja Radnego Marcina Świerkuli z dnia 14.01.2021 r.
  Wyświetleń: 307
 307. Protokół Nr 20/2/2021 z dnia 23 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 307
 308. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przystąpienia Gminy Sandomierz do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 oraz zasad realizacji przedmiotowego programu w Gminie Sandomierz
  Wyświetleń: 307
 309. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, ul. Błonie w Sandomierzu
  Wyświetleń: 307
 310. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 5 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 306
 311. Projekty uchwał na XXXVIII Nadzwyczajną sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 306
 312. Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Sandomierza
  Wyświetleń: 306
 313. Protokół Nr 29/10/2020 z dnia 1 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 305
 314. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie darowizny nieruchomości gruntowych
  Wyświetleń: 305
 315. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021 w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Sandomierza na 2021 rok
  Wyświetleń: 305
 316. Sprawozdania budżetowe na koniec IV kwartału 2020 r.
  Wyświetleń: 304
 317. Protokół Nr 31/1/2021 z dnia 4 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 303
 318. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  Wyświetleń: 302
 319. Protokół Nr 26/2/2021 z dnia 25 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 302
 320. Protokół Nr 29 z XXIX sesji Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 302
 321. Uchwała Nr XXVIII/323/2020 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 29-12-2020 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Miasta Sandomierza do składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartych konkursach ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych Gminy Sandomierz w  2021  r. przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w  art. 3  ust. 3  ustawy o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1057)
  Wyświetleń: 302
 322. Zarządzenie Nr 21 / 2021 / CUW Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 19.01.2021 roku
  Wyświetleń: 302
 323. Informacja o wydłużeniu termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021
  Wyświetleń: 301
 324. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 301
 325. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 301
 326. Zarządzenie Nr 15/2021/NK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 15.01.2021 r.
  Wyświetleń: 301
 327. Karta informacyjna Nr NK/4/2021
  Wyświetleń: 300
 328. Rozstrzygnięcie II otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 300
 329. Zarządzenie Nr 25/2021/GN Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 22.01.2021 r.
  Wyświetleń: 300
 330. Zarządzenie Nr 89/2021/CUW z dnia 1 kwietnia 2021 roku
  Wyświetleń: 300
 331. Zarządzenie Nr 37/2021/OR Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 28.01.2021 r.
  Wyświetleń: 299
 332. Nabór na rachmistrzów spisowych
  Wyświetleń: 298
 333. Treść zapytań i wyjaśnienia zapisów treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 12.01.2021
  Wyświetleń: 298
 334. Odwołanie I przetargów ustnych na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Piaski w Sandomierzu
  Wyświetleń: 297
 335. Oświadczenie Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 297
 336. Treść zapytań i wyjaśnienia zapisów treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 14.01.2021
  Wyświetleń: 297
 337. Uchwała Nr XXIX/324/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-01-2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041
  Wyświetleń: 297
 338. Wykonanie budżetu za I kwartał 2021 roku
  Wyświetleń: 297
 339. Oświadczenie Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sandomierzu
  Wyświetleń: 296
 340. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację
  Wyświetleń: 296
 341. Zarządzenie Nr 12/2021/RZP Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 14.01.2021 r.
  Wyświetleń: 296
 342. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 295
 343. Uchwała Nr 36/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
  Wyświetleń: 295
 344. Zarządzenie nr 147/2021/OR Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 17 czerwca 2021 r
  Wyświetleń: 295
 345. Zarządzenie Nr 48/2021/SK z dnia 11 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 295
 346. Zarządzenie Nr 5/2021/OR Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 7.01.2021 r.
  Wyświetleń: 295
 347. Zarządzenie Nr 266/2020/SK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 31.12.2020 r.
  Wyświetleń: 294
 348. Protokół Nr 18/1/2021 z dnia 15 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 293
 349. Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby
  Wyświetleń: 293
 350. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Sandomierza do rozpatrzenia wniosku Stowarzyszenia Zmotywowanych Przedsiębiorców i przekazania go według właściwości
  Wyświetleń: 293
 351. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 293
 352. Informacja o wyniku naboru
  Wyświetleń: 292
 353. Oświadczenie Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 292
 354. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie szóstej aktualizacji i przyjęcia do realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Sandomierza z perspektywą na lata 2021-2023"
  Wyświetleń: 292
 355. Uchwała Nr XXXIII/346/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 16-03-2021 w sprawie przyjęcia Apelu w sprawie map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego
  Wyświetleń: 292
 356. XXXIII Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 292
 357. Zarządzenie Nr 13/2021/AWiK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 14.01.2021 r.
  Wyświetleń: 292
 358. Ogłoszenie w sprawie przedstawienia oferty na realizację zadania publicznego
  Wyświetleń: 291
 359. Projekty uchwał na XL sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 291
 360. Uchwały XXXVII sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 291
 361. Oświadczenie Dyrektora Szkoly Podstawowej nr 3 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 290
 362. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację
  Wyświetleń: 290
 363. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Sandomierzu
  Wyświetleń: 290
 364. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021
  Wyświetleń: 290
 365. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
  Wyświetleń: 290
 366. Informacja o wyniku naboru
  Wyświetleń: 289
 367. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sandomierz na lata 2021-2027
  Wyświetleń: 289
 368. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
  Wyświetleń: 289
 369. Uchwała Nr XXIX/327/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-01-2021 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Sandomierza na 2021 rok
  Wyświetleń: 289
 370. Informacja o wyniku naboru
  Wyświetleń: 288
 371. Uchwała Nr XXX/331/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-01-2021 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 288
 372. Wydawanie dowodów osobistych
  Wyświetleń: 288
 373. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przystąpienia Gminy Sandomierz do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021 w ramach Funduszu Solidarnościowego
  Wyświetleń: 287
 374. Uchwała Nr XXIX/329/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-01-2021 w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Sandomierza na 2021 rok
  Wyświetleń: 287
 375. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przedłożenia oceny zasobów pomocy społecznej za 2020r.
  Wyświetleń: 286
 376. Zarządzenie Nr 85/2021/CUW z dnia 31 marca 2021 roku
  Wyświetleń: 286
 377. „Wykonanie remontów cząstkowych dróg o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej w granicach administracyjnych miasta Sandomierza”
  Wyświetleń: 285
 378. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznejw Sandomierzu  za 2020 r.
  Wyświetleń: 285
 379. XXXV sesja Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 285
 380. Zarządzenie Nr 101/2021/NK z dnia 19 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 284
 381. Informacja o posiedzeniach komisji stałych Rady Miasta
  Wyświetleń: 283
 382. Protokół Nr 25/1/2021 z dnia 1 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 282
 383. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
  Wyświetleń: 282
 384. Oświadczenie Naczelnika Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 281
 385. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie rozpatrzenia pisma mieszkańców osiedla przy ulicy Mickiewicza w Sandomierzudotyczącego zarzutu bezczynności wobec Burmistrza Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 281
 386. Protokół Nr 21/3/2021 z dnia 17 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 280
 387. Uchwała Nr XXX/332/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-01-2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/292/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 15 października 2020 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
  Wyświetleń: 280
 388. Zarządzenie Nr 51/2021/PŚZ z dnia 23 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 280
 389. Protokół Nr 28 z XXVIII sesji Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 279
 390. Uchwała Nr XXXII/340/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-02-2021 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sandomierz na lata 2021-2027
  Wyświetleń: 279
 391. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację
  Wyświetleń: 278
 392. Informacja dla rolników
  Wyświetleń: 277
 393. Oświadczenie Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 276
 394. Protokół Nr 30 z XXX sesji Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 276
 395. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2020r.
  Wyświetleń: 276
 396. Zarządzenie Nr 14/2021/NK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 15.01.2021 r.
  Wyświetleń: 276
 397. Zarządzenie Nr 30/2021/SK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021 r.
  Wyświetleń: 276
 398. Informacja w sprawie transmisji obrad Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 275
 399. Oświadczenie Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 275
 400. Protokół Nr 14/2/2021 z dnia 01 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 275
 401. Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 z dnia 18.05.2021r.
  Wyświetleń: 274
 402. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Sandomierz na lata 2021-2024.
  Wyświetleń: 274
 403. Zarządzenie Nr 88/2021/CUW z dnia 1 kwietnia 2021 roku
  Wyświetleń: 274
 404. OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
  Wyświetleń: 273
 405. Uchwała Nr XXX/330/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-01-2021 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
  Wyświetleń: 272
 406. Uchwała Nr XXXII/344/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-02-2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu Samopomocyw Sandomierzu, ul. Katedralna 5 za rok 2020
  Wyświetleń: 272
 407. Protokół Nr 19/1/2021 z dnia 22 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 270
 408. Zarządzenie Nr 38/2021/OR Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 28.01.2021 r.
  Wyświetleń: 270
 409. Informacja dla rolników w sprawie zwrotu podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 269
 410. Informacja o wyniku przetargu
  Wyświetleń: 269
 411. Odwołanie I przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych przy ul. Błonie w Sandomierzu
  Wyświetleń: 269
 412. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2020 r.
  Wyświetleń: 269
 413. Zarządzenie Nr 102/2021/RZP z dnia 22 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 269
 414. Zarządzenie Nr GN 18/2021 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 18.01.2021 r.
  Wyświetleń: 269
 415. Uchwały XXXIX sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 268
 416. Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia ul. Słowackiego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 268
 417. 6. Interpelacja Radnego Andrzeja Bolewskiego z dnia 29.01.2021 r.
  Wyświetleń: 267
 418. Karta informacyjna Nr NK/8/2021
  Wyświetleń: 267
 419. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  Wyświetleń: 267
 420. Uchwała Nr XXXII/339/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-02-2021 w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Sandomierzu
  Wyświetleń: 267
 421. Uchwała Nr XXXIV/357/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-03-2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Uchwały nr XXII/ 223/ 2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 2 marca 2016r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Świetlica Środowiskowa oraz nadania jej statutu.
  Wyświetleń: 267
 422. Uchwała Nr XXXII/338/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-02-2021 w sprawie darowizny nieruchomości gruntowych
  Wyświetleń: 266
 423. Informacja o wyniku naboru
  Wyświetleń: 265
 424. Karta informacyjna Nr NK/3/2021
  Wyświetleń: 265
 425. Protokół Nr 20/3/2021 z dnia 15 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 265
 426. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku
  Wyświetleń: 265
 427. Karta informacyjna Nr NK/1/2021
  Wyświetleń: 264
 428. Protokół Nr 24/2/2021 z dnia 02 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 264
 429. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację
  Wyświetleń: 264
 430. Oświadczenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu
  Wyświetleń: 263
 431. Oświadczenie p.o. Dyrektora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 263
 432. Protokół Nr 32/2/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 261
 433. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na rok 2021
  Wyświetleń: 261
 434. Zarządzenie Nr 35/2021/CUW Burmistrza Sandomierza z dnia 27.01.2021 r.
  Wyświetleń: 261
 435. Zarządzenie Nr 39/2021/SK z dnia 28 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 261
 436. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 26 stycznia 2021
  Wyświetleń: 261
 437. Posiedzenie Komisji Nauki Oświaty, Kultury i Sportu
  Wyświetleń: 260
 438. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2020 rok
  Wyświetleń: 260
 439. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2021 rok
  Wyświetleń: 260
 440. Zarządzenie Nr 24/2021/GN Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 22.01.2021 r.
  Wyświetleń: 260
 441. Zarządzenie Nr 42/2021/SK z dnia 02 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 260
 442. Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowiska:
  Wyświetleń: 259
 443. „Wykonanie remontów cząstkowych dróg o nawierzchni asfaltowej w granicach administracyjnych miasta Sandomierza”
  Wyświetleń: 258
 444. Protokół Nr 19/1/2021 z dnia 20 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 258
 445. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041
  Wyświetleń: 258
 446. Zarządzenie Nr 54/2021/OR z dnia 26 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 258
 447. Kondolencje dla Pana Paolo Moschi Radnego Miasta Partnerskiego Volterra, zasłużonego dla podtrzymania partnerstwa między Sandomierzem, a włoskim miastem
  Wyświetleń: 257
 448. Protokół Nr 33/3/2021 z dnia 23 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 257
 449. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 257
 450. Karta informacyjna Nr NK/2/2021
  Wyświetleń: 256
 451. Uchwała Nr XXXII/341/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-02-2021 w sprawie przystąpienia Gminy Sandomierz do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 oraz zasad realizacji przedmiotowego programu w Gminie Sandomierz
  Wyświetleń: 256
 452. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia ....... w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 255
 453. Uchwała Nr XXXII/337/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-02-2021 w sprawie zwolnienia zakładu budżetowego z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Sandomierz nadwyżki środków obrotowych
  Wyświetleń: 255
 454. Umowa w sprawie warunków organizacyjno-finansowych
  Wyświetleń: 255
 455. Zarządzenie Nr 27/2021/RZP Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 22.01.2021 r.
  Wyświetleń: 255
 456. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza w sprawie przystąpienia do VI Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sandomierza z Perspektywą na lata 2021-2023
  Wyświetleń: 254
 457. Ogłoszenie o przetargu licytacyjnym
  Wyświetleń: 254
 458. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXX/332/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 stycznia 2021r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/292/2020 z dnia 15 października w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
  Wyświetleń: 254
 459. Zarządzenie Nr 96/2021/GN z dnia 09 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 254
 460. Zarządzenie Nr 79/2021/OR z dnia 25 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 253
 461. Protokół Nr 19/2/2021 z dnia 18 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 252
 462. Protokół Nr 31 z XXXI sesji Rady Miasta Sandomierza z dnia 10 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 252
 463. Rozstrzygnięcie II otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 252
 464. Uchwała Nr XXXII/336/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-02-2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania ulic Mickiewicza i Armii Krajowej w Sandomierzu na rondo"
  Wyświetleń: 251
 465. Zarządzenie Nr 9/2021/SSZ Burmistrza Sandomierza z dnia 11.01.2021 r.
  Wyświetleń: 251
 466. Sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2020
  Wyświetleń: 250
 467. Uchwała Nr XXXIV/350/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-03-2021 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
  Wyświetleń: 250
 468. XXXVII sesja Rady Miasta Sandomierza VIII kadencji
  Wyświetleń: 250
 469. Zaproszenie do składania ofert
  Wyświetleń: 249
 470. Ogłoszenie o II otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych
  Wyświetleń: 248
 471. Zarządzenie Nr 11/2021/RZP Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 14.01.2021 r.
  Wyświetleń: 248
 472. Zarządzenie Nr 19/2021/CUW Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 18.01.2021 r.
  Wyświetleń: 248
 473. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
  Wyświetleń: 247
 474. Protokół Nr 23/1/2021 z dnia 18 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 246
 475. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 246
 476. Uchwały XL sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 246
 477. Wykaz danych o środowisku i jego ochronie –rok 2021
  Wyświetleń: 246
 478. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041
  Wyświetleń: 245
 479. Uchwała Nr XXXIV/353/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-03-2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznejw Sandomierzu  za 2020 r.
  Wyświetleń: 245
 480. Zarządzenie Nr 17/2021/CUW Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 18.01.2021 r.
  Wyświetleń: 245
 481. Zarządzenie Nr 29/2021/GN Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021 r.
  Wyświetleń: 245
 482. 1. Zapytanie Radnego Tomasza Malinowskiego z dnia 04.03.2021 r.
  Wyświetleń: 244
 483. Zarządzenie Nr 22/2021/CUW Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 19 stycznia 2021 roku
  Wyświetleń: 244
 484. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 11 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 243
 485. OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
  Wyświetleń: 243
 486. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 242
 487. Protokół Nr 25/3/2021 z dnia 15 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 242
 488. Uchwała Nr XXXIV/355/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-03-2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2020r.
  Wyświetleń: 242
 489. Zarządzenie Nr 170/2021/NK z dnia 14 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 242
 490. Zarządzenie Nr 28/2021/GN Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021 r.
  Wyświetleń: 242
 491. Rozporządzenie Nr 6/2021 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20.05.2021 r.
  Wyświetleń: 239
 492. Uchwała Nr XXXII/343/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-02-2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na rok 2021
  Wyświetleń: 239
 493. Oświadczenie Skarbnika Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 238
 494. Zarządzenie Nr 135/2021/RZP z dnia 25 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 238
 495. 7. Interpelacja Radnego Marka Strugały z dnia 14.02.2021 r.
  Wyświetleń: 237
 496. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 02 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 237
 497. Posiedzenie Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia
  Wyświetleń: 237
 498. Uchwała Nr XXXII/345/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-02-2021 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Miasta Sandomierza do składu Zespołu ds. opracowania koncepcji przekształcenia przez zmianę siedziby Szkoły Podstawowej Nr 2im. Króla Kazimierza Wielkiego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 237
 499. Zarządzenie Nr 1/2021/SK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 04.01.2021 r.
  Wyświetleń: 237
 500. Zarządzenie Nr 34/2021/CUW Burmistrza Sandomierza z dnia 27.01.2021 r.
  Wyświetleń: 237
 501. Informacja Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach
  Wyświetleń: 236
 502. Uchwała Nr XXXIV/354/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-03-2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2020 r.
  Wyświetleń: 236
 503. XXXVI sesja Rady Miasta Sandomierza VIII kadencji
  Wyświetleń: 236
 504. Zarządzenie Nr 10/2021/PŚZ Burmistrza Sandomierza w sprawie powołania Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 236
 505. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania ulic Mickiewicza i Armii Krajowej w Sandomierzu na rondo"
  Wyświetleń: 235
 506. Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do użyczenia
  Wyświetleń: 235
 507. Zarządzenie Nr 45/2021/GN z dnia 08 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 235
 508. Przetargi na sprzedaż spółdzielczego prawa do dwóch lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Maciejowskiego 8 i 11 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 234
 509. Uchwała Nr XXXIV/351/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-03-2021 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
  Wyświetleń: 234
 510. Analiza stanu gospodarki odpadami w Gminie Sandomierz w roku 2020
  Wyświetleń: 233
 511. Zarządzenie Nr 100/2021/GN z dnia 16 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 231
 512. Harmonogram posiedzeń komisji stałych Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 230
 513. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA Sandomierza NR 127/2021/GN z dnia 21 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 229
 514. Informacja o posiedzeniach komisji stałych Rady Miasta - c.d.
  Wyświetleń: 228
 515. Ogłoszenie o konkursie na stanowiska dyrektorów przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Sandomierz
  Wyświetleń: 228
 516. Zarządzenie Nr 26/2021/GN Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 22.01.2021 r.
  Wyświetleń: 228
 517. Zaproszenie do składania ofert
  Wyświetleń: 227
 518. Uchwała Nr XXXII/334/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-02-2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 226
 519. Zarządzenie Nr 56/2021/CUW z dnia 02 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 226
 520. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 11 marca 2021
  Wyświetleń: 225
 521. Protokół Nr 26/4/2021 z dnia 08 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 224
 522. Zarządzenie Nr 118/2021/OR z dnia 18 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 224
 523. Zarządzenie Nr 32.1/2021/SK z dnia 27 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 224
 524. Protokół Nr 32 z XXXII sesji Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 223
 525. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Uchwały nr XVIII/224/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na 2020 rok
  Wyświetleń: 223
 526. Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Sandomierzu, przeznaczonej do użyczenia
  Wyświetleń: 223
 527. WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia pod uprawy rolne
  Wyświetleń: 223
 528. XXXVIII Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Sandomierza VIII kadencji
  Wyświetleń: 223
 529. Zarządzenie NR RZP/43/2021 z dnia 3 luty 2021 r
  Wyświetleń: 222
 530. Oświadczenie Dyrektora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 221
 531. XXXIX Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Sandomierza VIII kadencji
  Wyświetleń: 221
 532. Zarządzenie Nr 143/2020/OR z dnia 29 lipca 2020 r.
  Wyświetleń: 221
 533. Zarządzenie Nr 20/2021/CUW Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 18.01.2021 r.
  Wyświetleń: 221
 534. Zarządzenie Nr 61.1/2021/SK z dnia 08 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 221
 535. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów
  Wyświetleń: 220
 536. Posiedzenie Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu
  Wyświetleń: 220
 537. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 23.03.2021 r.
  Wyświetleń: 219
 538. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 02.06.2021 r.
  Wyświetleń: 218
 539. Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług
  Wyświetleń: 218
 540. Uchwała Nr      Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Uchwały nr XXII/ 223/ 2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 2 marca 2016r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Świetlica Środowiskowa oraz nadania jej statutu.
  Wyświetleń: 218
 541. Uchwała Nr XXXIV/347/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-03-2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 218
 542. Zarządzenie Nr 111/2021/NK z dnia 10 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 218
 543. 29. Interpelacja Radnych: Piotra Chojnackiego i Tomasza Malinowskiego z dnia 06 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 217
 544. Informacja o wyniku przetargu
  Wyświetleń: 217
 545. Odwołanie I przetargów ustnych na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Piaski w Sandomierzu
  Wyświetleń: 217
 546. Posiedzenie wspólne Komisji Praworządności i Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
  Wyświetleń: 217
 547. Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej
  Wyświetleń: 217
 548. Zarządzenie Nr 70/2021/CUW z dnia 16 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 217
 549. Protokół Nr 22/4/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 t.
  Wyświetleń: 216
 550. Zarządzenie Nr 47/2021/OZKOC z dnia 09 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 216
 551. OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
  Wyświetleń: 215
 552. Uchwała Nr XXXII/342/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-02-2021 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Uchwały nr XVIII/224/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na 2020 rok
  Wyświetleń: 214
 553. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu uchwały
  Wyświetleń: 214
 554. Zarządzenie Nr 202/2020/OR z dnia 27 października 2020 r.
  Wyświetleń: 214
 555. Zarządzenie Nr 46/2021/OZKOC z dnia 09 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 214
 556. Informacja Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 213
 557. Protokół Nr 31/3/2021 z dnia 18 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 213
 558. Zarządzenie Nr 68/2021/CUW z dnia 12 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 212
 559. Uchwała Nr XXXIV/352/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-03-2021 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXX/332/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 stycznia 2021r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/292/2020 z dnia 15 października w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
  Wyświetleń: 211
 560. Zarządzenie Nr 1.1/2021/SK z dnia 04 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 211
 561. Zarządzenie Nr 71/2021/CUW z dnia 17 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 211
 562. Zarządzenie Nr 95/2021/GN z dnia 09 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 211
 563. Oświadczenie Administratora Koordynującego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sandomierzu
  Wyświetleń: 210
 564. Protokół Nr 21/4/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 210
 565. Protokół Nr 20/2/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 209
 566. Uchwała Nr XXXIV/348/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-03-2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041
  Wyświetleń: 209
 567. Uchwała Nr XXXIV/356/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-03-2021 w sprawie przystąpienia Gminy Sandomierz do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021 w ramach Funduszu Solidarnościowego
  Wyświetleń: 209
 568. Zajęcie pasa drogowego na cele budowlane
  Wyświetleń: 209
 569. Zarządzenie Nr 81/2021/OR z dnia 29 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 209
 570. Zarządzenie Nr 97/2021/NK z dnia 9 kwietnia 2021 roku
  Wyświetleń: 209
 571. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 26 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 208
 572. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 zmieniająca uchwałę nr XXX/330/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
  Wyświetleń: 208
 573. Zarządzenie Nr 62/2021/RZP z dnia 08 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 208
 574. Zarządzenie Nr 74/2021/NK z dnia 17 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 208
 575. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach
  Wyświetleń: 207
 576. Zarządzenie Nr 58/2021/GN z dnia 02 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 207
 577. Zarządzenie Nr 69/2021/CUW z dnia 16 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 207
 578. Zarządzenie Nr 73/2021/CUW z dnia 17 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 207
 579. Ogloszenie o przetargu licytacyjnym
  Wyświetleń: 206
 580. Ogłoszenie o naborze do Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
  Wyświetleń: 206
 581. Posiedzenia komisji Rady Miasta
  Wyświetleń: 206
 582. Protokół Nr 33 z XXXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Sandomierza z dnia 16 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 206
 583. Zarządzenie Nr 78/2021/GN z dnia 24 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 205
 584. 14. Interpelacja Radnego Piotra Chojnackiego z dnia 26 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 204
 585. Termin posiedzenia Komisji Polityki Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 204
 586. Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w roku 2021
  Wyświetleń: 204
 587. Uchwała Nr XXXIV/358/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-03-2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Uchwały nr XLVII/ 618/ 2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 września 2017r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Sandomierz Placówki Wsparcia Dziennego pod nazwą „Przystanek Błonie” oraz nadaniajej statutu.
  Wyświetleń: 203
 588. 27. Interpelacja Radnej Kazimiery Bednarskiej z dnia 08 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 202
 589. 10. Interpelacja Radnego Roberta Kurosza z dnia 09.05.2021 r.
  Wyświetleń: 201
 590. Informacja Ministra Infrastruktury z dnia 03 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 201
 591. Nadanie numeru ewidencyjnego PESEL
  Wyświetleń: 201
 592. Starosta Sandomierski - Zawiadomienie z dnia 17 marca 2021
  Wyświetleń: 201
 593. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 201
 594. 17. Interpelacja radnego Roberta Kurosza z dnia 09.06.2021r.
  Wyświetleń: 200
 595. OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
  Wyświetleń: 200
 596. Informacja o posiedzeniach komisji stałych Rady Miasta
  Wyświetleń: 199
 597. Zarządzenie Nr 72/2021/CUW z dnia 17 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 199
 598. Oświadczenie Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sandomierzu
  Wyświetleń: 198
 599. Oświadczenie Starszego Referenta w sekcji świadczeń rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu
  Wyświetleń: 198
 600. 15. Interprlacja radnego Tomasza Malinowskiego z dnia 04.06.2021r.
  Wyświetleń: 197
 601. Gminny Komisarz Spisowy w Sandomierzu ogłasza dodatkową rekrutację
  Wyświetleń: 197
 602. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 197
 603. Zarządzenie Nr 125/2021/KPSiT z dnia 20 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 197
 604. Zarządzenie Nr 77/2021/OR z dnia 19 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 197
 605. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 14.04.2021 r.
  Wyświetleń: 196
 606. WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 196
 607. Wykonanie budżetu za rok 2020
  Wyświetleń: 196
 608. Zarządzenie Nr 121/2021/OR z dnia 18 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 196
 609. OBWIESZCZENIE NK.6220.2.2021.DMI
  Wyświetleń: 195
 610. Protokół Nr 27/5/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 195
 611. Zarządzenie Nr 157/2021/SK z dnia 24 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 195
 612. Zarządzenie Nr 64/2017/OR z dnia 27 marca 2017 r.
  Wyświetleń: 195
 613. 31. Interpelacja Radnych: Marcina Świerkuli, Andrzeja Lebidy, Krzysztofa Szatana, Marka Strugały i Mariusza Prezgota z dnia 09 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 194
 614. Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 05.05.2021 r.
  Wyświetleń: 194
 615. Oświadczenie Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 194
 616. Terminarz posiedzeń komisji stałych Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 194
 617. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
  Wyświetleń: 194
 618. Zarządzenie Nr 59/2021/RZP z dnia 03 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 194
 619. Kwestionariusz osobowy
  Wyświetleń: 193
 620. Protokół Nr 7/1/2021 z dnia 06 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 193
 621. Uchwała Nr 57/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 kwietnia 2021 roku
  Wyświetleń: 193
 622. Zarządzenie Nr 49/2021/GN z dnia 19 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 193
 623. Protokół Nr 34/4/2021 z dnia 23 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 192
 624. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041
  Wyświetleń: 192
 625. Harmonogram działania punktów nieodpłatnych porad prawnych,
  Wyświetleń: 191
 626. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia ...... w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 191
 627. Uchwała Nr XXXII/335/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-02-2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041
  Wyświetleń: 191
 628. OBWIESZCZENIE NK.6220.2.2021.DMI
  Wyświetleń: 190
 629. Ogłoszenie o naborze do Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
  Wyświetleń: 190
 630. Uchwała Nr XXXV/363/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28-04-2021 w sprawie szóstej aktualizacji i przyjęcia do realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Sandomierza z perspektywą na lata 2021-2023"
  Wyświetleń: 190
 631. Zarządzenie Nr 63/2021/SK z dnia 09 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 190
 632. Protokół Nr 35/5/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 189
 633. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021
  Wyświetleń: 189
 634. Zaproszenie do składania ofert
  Wyświetleń: 189
 635. Protokół Nr 22/5/2021 z dnia 20 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 188
 636. Protokół Nr 30/3/2021 z dnia 22 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 188
 637. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 30 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 187
 638. Uchwała Nr XXXV/361/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28-04-2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041
  Wyświetleń: 187
 639. Uchwała Nr XXXV/364/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28-04-2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Sandomierz na lata 2021-2024.
  Wyświetleń: 187
 640. Uchwała Nr XXXV/367/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28-04-2021 w sprawie rozpatrzenia pisma mieszkańców osiedla przy ulicy Mickiewicza w Sandomierzudotyczącego zarzutu bezczynności wobec Burmistrza Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 187
 641. Zawiadomienie - Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 20.05.2021 r.
  Wyświetleń: 187
 642. 13. Interpelacja Radnego Roberta Kurosza z dnia 10 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 186
 643. 9. Interpelacja Radnego Piotra Chojnackiego z dnia 06.05.2021 r.
  Wyświetleń: 185
 644. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sandomierz na rok 2021
  Wyświetleń: 185
 645. Zarządzenie Nr 66/2021/PSZ z dnia 10 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 185
 646. Posiedzenie Komisji Praworządności Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 184
 647. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 184
 648. Zarządzenie Nr 124/2021/OR z dnia 19 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 184
 649. Oświadczenie Kierownika Sekcji Pomocy Społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sandomierzu
  Wyświetleń: 183
 650. "Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie realizowanych robót budowlanych związanych z projektem pn. "Poprawa efektywności energergetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Sandomierza" - 2 części
  Wyświetleń: 182
 651. Protokół Nr 22/3/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 182
 652. Protokół Nr 27/3/2021 z dnia 12 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 182
 653. Zarządzenie Nr 131/2021/CUW z dnia 25 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 182
 654. Zawiadomienie o zgromadzeniu, które odbędzie się w dniu 10 lipca 2021 r. (sobota)
  Wyświetleń: 182
 655. Posiedzenie Komisji Polityki Mieszkaniowej Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 181
 656. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia ..... w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Sandomierza absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok
  Wyświetleń: 180
 657. Zarządzenie Nr 134/2021/RZP z dnia 25 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 180
 658. Uchwała Nr XXXVI/369/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-05-2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 179
 659. Posiedzenie Komisji Polityki Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 178
 660. Uchwała Nr XXXV/366/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28-04-2021 w sprawie przedłożenia oceny zasobów pomocy społecznej za 2020r.
  Wyświetleń: 178
 661. 11. Interpelacja Radnej Kazimiery Bednarskiej z dnia 20 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 177
 662. 2. Zapytanie Radnego Roberta Kurosza z dnia 16.03.2021 r.
  Wyświetleń: 177
 663. 23. Interpelacja Radnego Piotra Chojnackiego z dnia 06 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 177
 664. Oświadczenie Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 7 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 177
 665. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 23-06-2021
  Wyświetleń: 177
 666. Uchwała Nr XXXV/360/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28-04-2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1053T - ulica Koseły w Sandomierzu"
  Wyświetleń: 177
 667. 25. Interpelacja Radnego Roberta Kurosza z dnia 06 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 176
 668. Posiedzenie wspólne Komisji Nauki Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Budżetu i Finansów
  Wyświetleń: 176
 669. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy Sandomierz w Radzie Społecznej Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 176
 670. Uchwała Nr XXXVI/372/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-05-2021 w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy Sandomierz w Radzie Społecznej Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 176
 671. 8. Interpelacja Radnego Piotra Chojnackiego z dnia 06.05.2021 r.
  Wyświetleń: 175
 672. Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
  Wyświetleń: 175
 673. Projekt porządku obrad
  Wyświetleń: 175
 674. Protokół Nr 29/5/2021 z dnia 14 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 175
 675. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 23-06-2021
  Wyświetleń: 175
 676. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy
  Wyświetleń: 175
 677. Zarządzenie Nr 122/2021/OR z dnia 18 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 175
 678. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 17 maja 2021 r. sygn. UA.6721.15.2018
  Wyświetleń: 174
 679. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 23-06-2021
  Wyświetleń: 174
 680. Uchwała Nr XXXIV/349/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-03-2021 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sandomierz na rok 2021
  Wyświetleń: 174
 681. Zarządzenie Nr 114/2021/SK z dnia 17 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 174
 682. Zawiadomienie - Obwieszczenie Burmistrza Sandomierza z dnia 22.04.2021 r.
  Wyświetleń: 174
 683. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgłoszenie powrotu z wyjazdu
  Wyświetleń: 174
 684. „Remont mogił zbiorowych żołnierzy Wojska Polskiego na Cmentarzu Wojennym w Sandomierzu”.
  Wyświetleń: 173
 685. 21. Interpelacja radnego Andrzeja Bolewskiego z dnia 23 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 173
 686. Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 z dnia 19.07.2021r.
  Wyświetleń: 173
 687. Informacja PGO Wody Polskie - Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli - z dnia 30.04.2021 r.
  Wyświetleń: 173
 688. Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 173
 689. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021
  Wyświetleń: 173
 690. Uchwała Nr XXXV/368/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28-04-2021 w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Sandomierza do rozpatrzenia wniosku Stowarzyszenia Zmotywowanych Przedsiębiorców i przekazania go według właściwości
  Wyświetleń: 173
 691. Uchwała Nr XXXVI/370/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-05-2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041
  Wyświetleń: 173
 692. Projekt harmonogramu dyżuru Radnych w okresie od 6 lipca 2021 do 28 grudnia 2021
  Wyświetleń: 172
 693. Projekt porządku obrad
  Wyświetleń: 172
 694. Zmiana godzin pracy Urzędu Miejskiego w Sandomierzu od dnia 01 września 2021 r.
  Wyświetleń: 172
 695. Sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2021
  Wyświetleń: 171
 696. Zarządzenie Nr 57/2021/SK z dnia 02 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 171
 697. Uchwała Nr XXXV/365/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28-04-2021 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku
  Wyświetleń: 169
 698. Wykaz NK/12/2021
  Wyświetleń: 169
 699. Zarządzenie Nr 168/2021/BHP z dnia 09 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 169
 700. Zarządzenie Nr 75/2021/NK z dnia 17 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 168
 701. 19. Interpelacja Radnej Agnieszki Frańczak-Szczepanek z dnia 23.06.2021 r.
  Wyświetleń: 167
 702. 30. Interpelacja Radnego Piotra Chojnackiego z dnia 03 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 167
 703. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 27.04.2021 r.
  Wyświetleń: 167
 704. Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 167
 705. Zarządzenie Nr 93/2021/SK z dnia 6 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 167
 706. 16. Interpelacja radnych Strugały, Szatana i Świerkuli z dnia 01.06.2021r.
  Wyświetleń: 166
 707. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22.04.2021 r.
  Wyświetleń: 166
 708. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego programu współpracy Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku
  Wyświetleń: 166
 709. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 23-06-2021
  Wyświetleń: 166
 710. WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 166
 711. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 166
 712. Zarządzenie Nr 123/2021/OR z dnia 19 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 165
 713. Oświadczenie Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 6 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 164
 714. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021
  Wyświetleń: 164
 715. Uchwała Nr XXXV/362/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28-04-2021 zmieniająca uchwałę nr XXX/330/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
  Wyświetleń: 164
 716. Zarządzenie Nr 105/2021/SK z dnia 29 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 164
 717. Zarządzenie Nr 141/2021/SK z dnia 08 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 164
 718. Zarządzenie Nr 84/2021/SK z dnia 31 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 164
 719. Zawiadomienie - Obwieszczenie Burmistrza Sandomierza z dnia 30.04.2021 r.
  Wyświetleń: 164
 720. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 16.04.2021 r.
  Wyświetleń: 163
 721. XL sesja Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 163
 722. Zawiadomienie - Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 12.05.2021 r.
  Wyświetleń: 163
 723. 24. Interpelacja Radnego Mariusza Prezgota z dnia 02 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 162
 724. Karta informacyjna nr 1/2021
  Wyświetleń: 162
 725. Protokół Nr 34 z XXXIV sesji Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 162
 726. Zarządzenie Nr 117/2021/OR z dnia 18 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 162
 727. Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 z dnia 05.07.2021r.
  Wyświetleń: 161
 728. Protokół Nr 24/5/2021 z dnia 18 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 161
 729. Zarządzenie Nr 133/2021/RZP z dnia 25 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 161
 730. Oświadczenie Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 3 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 160
 731. Zarządzenie Nr 129/2021/IOD z dnia 24 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 160
 732. 20. Interpelacja Radnego Marka Strugały z dnia 05.06.2021 r.
  Wyświetleń: 159
 733. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 159
 734. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 159
 735. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021
  Wyświetleń: 159
 736. Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej
  Wyświetleń: 159
 737. Zarządzenie Nr 99/2021/SK z dnia 14 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 159
 738. Informacja zbiorcza dotycząca problematyki petycji
  Wyświetleń: 158
 739. Protokół Nr 35 XXXV sesji Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 158
 740. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041
  Wyświetleń: 158
 741. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 23-06-2023
  Wyświetleń: 158
 742. Pismo Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 28.04.2021 r.
  Wyświetleń: 157
 743. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 157
 744. Zarządzenie Nr 82/2021/SK z dnia 29 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 157
 745. 22. Interpelacja Radnych: Kazimiery Bednarskiej i Andrzeja Bolewskiego z dnia 05.07.2021 r.
  Wyświetleń: 156
 746. Uchwała Nr XXXIX/381/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 13-07-2021
  Wyświetleń: 156
 747. ZARZĄDZENIE NR 144 /2021/GN BURMISTRZA MIASTA Sandomierza z dnia 14 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 156
 748. Zarządzenie Nr 119/2021/OR z dnia 18 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 156
 749. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 17.05.2021 r.
  Wyświetleń: 155
 750. WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 155
 751. Zarządzenie Nr 103/2021/SK z dnia 26 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 155
 752. Protokół Nr 29/7/2021 z dnia 21 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 154
 753. Sprawozdanie o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych za rok 2020
  Wyświetleń: 154
 754. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia ..... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sandomierz za 2020 rok
  Wyświetleń: 154
 755. Zarządzenie Nr 120/2021/OR z dnia 18 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 154
 756. Zarządzenie Nr 184/2021/OR z dnia 17 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 154
 757. OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
  Wyświetleń: 153
 758. PGW Wody Polskie - informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 153
 759. Raport o stanie Gminy Sandomierz za 2020 rok
  Wyświetleń: 153
 760. Zarządzenie Nr 154/2021/SK z dnia 24 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 153
 761. Wykaz NK/11/2021
  Wyświetleń: 152
 762. Zarządzenie Nr 155/2021/SK z dnia 24 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 152
 763. Zarządzenie Nr 159/2021/SK z dnia 29 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 152
 764. Zarządzenie Nr 84.1/2021/SK z dnia 31 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 152
 765. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie
  Wyświetleń: 152
 766. Protokół Nr 28/4/2021 z dnia 27 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 151
 767. Zarządzenie Nr 116/2021/OR z dnia 18 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 150
 768. Harmonogramu posiedzeń komisji Rady Miasta, w trybie stacjonarnym:
  Wyświetleń: 149
 769. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 28.07.2021 r.
  Wyświetleń: 149
 770. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym przy ul. T. Króla 8/32
  Wyświetleń: 148
 771. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1053T - ulica Koseły w Sandomierzu"
  Wyświetleń: 148
 772. Uchwała Nr XXXVII/376/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23-06-2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 148
 773. Uchwała Nr XXXVII/379/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23-06-2021 w sprawie darowizny nieruchomości gruntowych
  Wyświetleń: 148
 774. Protokół Nr 32/5/2021 z dnia 23 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 147
 775. Zawiadomienie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 30.07.2021 r.
  Wyświetleń: 147
 776. Zarządzenie Nr 152/2021/SK z dnia 23 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 146
 777. Protokół Nr 21/3/2021 z dnia 15 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 145
 778. Uchwała Nr XXXVII/377/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23-06-2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041
  Wyświetleń: 145
 779. 28. Inter. radnego Mariusza Prezgota z dnia 02.07.2021
  Wyświetleń: 144
 780. Informacja o Posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów
  Wyświetleń: 144
 781. Uchwała Nr XXXVII/378/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23-06-2021 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sandomierz, w roku szkolnym 2021/2022
  Wyświetleń: 144
 782. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia pod uprawy rolne
  Wyświetleń: 144
 783. Zarządzenie Nr 143/2021/SSZ Burmistrza Sandomierza z dnia 11 czerwca 2021 roku
  Wyświetleń: 144
 784. Zarządzenie Nr 151/2021/RZP z dnia 22 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 144
 785. Zarządzenie Nr 156/2021/SK z dnia 24 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 144
 786. Uchwała Nr XXXVII/373/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23-06-2021 w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 143
 787. Zarządzenie Nr 138/2021/SK z dnia 28 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 143
 788. 32. Interpelacja Radnych: Piotra Chojnackiego i Jerzego Żyły z dnia 11 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 142
 789. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 21.06.2021 r.
  Wyświetleń: 142
 790. Protokół Nr 28/6/2021 z dnia 28 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 142
 791. Zarządzenie Nr 112/2021/GN z dnia 17 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 142
 792. Zarządzenie Nr 113/2021/GN z dnia 17 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 142
 793. Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie
  Wyświetleń: 142
 794. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 06.07.2021 r.
  Wyświetleń: 141
 795. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 16.06.2021r.
  Wyświetleń: 141
 796. Protokół Nr 16/4/2021 z dnia 17 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 141
 797. Protokół Nr 26/4/2021 z dnia 15 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 141
 798. Protokół Nr 37/7/2021 z dnia 25 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 141
 799. Protokół Nr 40/10/2021 z dnia 13 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 141
 800. Uchwała Nr XXXVII/374/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23-06-2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sandomierz za 2020 rok
  Wyświetleń: 141
 801. Zarządzenie Nr 106/2021/SK z dnia 29 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 141
 802. Zarządzenie Nr 178/2021/SK z dnia 03 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 141
 803. Zarządzenie Nr 84.1/2021/SK z dnia 31 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 141
 804. Zawiadomienie Starosty Sandomierskiego
  Wyświetleń: 141
 805. 26. Interpelacja Radnego Roberta Kurosza z dnia 11 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 140
 806. Zarządzenie Nr 142/2021/NK z dnia 08 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 140
 807. 12. Interpelacja Radnego Roberta Kurosza z dnia 09 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 139
 808. Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 139
 809. PGW Wody Polskie - informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 139
 810. Protokół Nr 31/4/2021 z dnia 15 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 139
 811. XLI sesja Rady Miasta Sandomierza VIII kadencji
  Wyświetleń: 139
 812. Zarządzenie Nr 150/2021/SK z dnia 18 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 139
 813. Protokół Nr 36/6/2021 z dnia 18 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 138
 814. Zameldowanie cudzoziemców
  Wyświetleń: 138
 815. Zarządzenie Nr 146/2021/Or z dnia 16 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 138
 816. Protokół Nr 15/3/2021 z dnia 10 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 136
 817. Protokół Nr 33/5/2021 z dnia 16 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 136
 818. Zarządzenie Nr 146/2021/Or Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 16 czerwca 2021 roku
  Wyświetleń: 136
 819. 18. Interpelacja Radnej Kazimiery Bednarskiej z dnia 21.06.2021 r.
  Wyświetleń: 135
 820. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 27.07.2021 r.
  Wyświetleń: 135
 821. POSTANOWIENIE
  Wyświetleń: 135
 822. Postanowienie o zawieszeniu
  Wyświetleń: 133
 823. Protokół Nr 23/5/2021 z dnia 25 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 133
 824. Uchwała Nr XXXVII/375/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23-06-2021 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Sandomierza absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok
  Wyświetleń: 133
 825. Wykaz NK/10/2021
  Wyświetleń: 133
 826. Zarządzenie Nr 115/2021/OR z dnia 18 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 133
 827. Zarządzenie Nr 140/2021/SK z dnia 07 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 133
 828. Terminy posiedzeń Komisji Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 132
 829. Uchwała Nr XXXVI/371/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-05-2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego programu współpracy Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku
  Wyświetleń: 132
 830. Zarządzenie Nr 162/2021/UA z dnia 02.07.2021
  Wyświetleń: 132
 831. Wymeldowanie z pobytu stałego bądź czasowego
  Wyświetleń: 131
 832. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 06.07.2021 r.
  Wyświetleń: 130
 833. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 24.08.2021 r.
  Wyświetleń: 130
 834. Terminarz posiedzeń komisji stałych Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 130
 835. Wykaz NK/9/2021
  Wyświetleń: 130
 836. Protokół Nr 23/4/2021 z dnia 19 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 129
 837. Protokół Nr 38/8/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 129
 838. Uchwała Nr XXXV/359/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28-04-2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 129
 839. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
  Wyświetleń: 129
 840. Zarządzenie Nr 153/2021/SK z dnia 24 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 129
 841. Wykonanie budżetu za II kwartał 2021 roku
  Wyświetleń: 128
 842. Zarządzenie Nr 145/2021/CUW z dnia 15 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 128
 843. ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 128
 844. Raport o stanie Gminy Sandomierz za 2020 rok
  Wyświetleń: 127
 845. Protokół Nr 30/6/2021 z dnia 08 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 126
 846. Zarządzenie Nr 136/2021/SK z dnia 27 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 126
 847. Zarządzenie Nr 137/2021/SK z dnia 27 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 126
 848. Zarządzenie Nr 149/2021/SK z dnia 18 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 126
 849. Sandomierz upamiętnił ofiary "krwawej niedzieli" i rzeźi Wołyńskiej
  Wyświetleń: 125
 850. Zarządzenie Nr 139/2021/SK z dnia 01 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 125
 851. Protokół Nr 17/5/2021 z dnia 05 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 124
 852. Wydawanie zaświadczeń o utraceniu dowodu osobistego
  Wyświetleń: 124
 853. Zarządzenie Nr 128/2021/SK z dnia 24 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 124
 854. Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
  Wyświetleń: 123
 855. Zarządzenie Nr 130/2021/OPS z dnia 25 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 123
 856. Ogłoszenie Agencji Mienia Wojskowego
  Wyświetleń: 122
 857. Protokół Nr 23/6/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 120
 858. Protokół Nr 24/7/2021 z dnia 28 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 120
 859. Uchwała Nr XXXVII/380/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23-06-2021 w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Sandomierza do rozpatrzenia skargi Państwa L.W. i M.W.* i przekazania jej według właściwości
  Wyświetleń: 120
 860. Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 118
 861. Zarządzenie Nr 181/2021/GN z dnia 10 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 116
 862. Zarządzenie Nr 176/2021/SK z dnia 27 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 115
 863. Zarządzenie Nr 132/2021/GN z dnia 25 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 112
 864. Zarządzenie Nr 148/2021/SK z dnia 18 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 112
 865. Zarządzenie Nr 144/2021/GN z dnia 14 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 111
 866. Zarządzenie Nr 177/2021/SK z dnia 28 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 111
 867. Zarządzenie Nr 179/2021/SK z dnia 03 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 111
 868. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 01.09.2021r.
  Wyświetleń: 110
 869. Zarządzenie Nr 178/2021/SK z dnia 03 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 109
 870. Dofinansowanie rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych w drodze dotacji
  Wyświetleń: 108
 871. Zakłócanie stosunków wodnych na gruncie
  Wyświetleń: 107
 872. Uchwała Nr XL/394/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-08-2021
  Wyświetleń: 106
 873. Zarządzenie Nr 175/2021/SK z dnia 27 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 106
 874. Protokół Nr 34/6/2021 z dnia 19 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 105
 875. Zarządzenie Nr 174/2021/SK z dnia 27 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 102
 876. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 101
 877. Zarządzenie Nr 169/2021/SK z dnia 13 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 101
 878. Informacja o wyniku naboru
  Wyświetleń: 100
 879. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 97
 880. Zarządzenie Nr 172/2021/SK z dnia 21 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 97
 881. Nielegalne gromadzenie odpadów i zrzut ścieków
  Wyświetleń: 95
 882. Protokół Nr 33/6/2021 z dnia 06 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 95
 883. Protokół Nr 8/2/2021 z dnia 29 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 94
 884. Zarządzenie Nr 180/2021/CUW z dnia 05 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 94
 885. Dofinansowanie kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości
  Wyświetleń: 93
 886. Dofinansowanie wymiany starego źródła ciepła na nowe - ekologiczne
  Wyświetleń: 93
 887. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 93
 888. OBWIESZCZENIE UA.6730.38.2021.MSZ
  Wyświetleń: 92
 889. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym
  Wyświetleń: 90
 890. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu drogi gminnej na terenie Gminy Sandomierz
  Wyświetleń: 87
 891. Uchwała Nr (...) Rady Miasta Sandomierza z dnia (...)
  Wyświetleń: 87
 892. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021
  Wyświetleń: 86
 893. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 86
 894. Zarządzenie Nr 173/2021/SK z dnia 23 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 86
 895. Protokół Nr 39/9/2021 z dnia 06 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 84
 896. Protokół Nr 18/6/2021 z dnia 27 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 83
 897. ZARZĄDZENIE NR 182/2021/SK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 10 sierpnia 2021 roku
  Wyświetleń: 83
 898. Uchwała Nr XL/393/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-08-2021
  Wyświetleń: 82
 899. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu drogi gminnej na terenie Gminy Sandomierz
  Wyświetleń: 81
 900. Odbiór płyt azbestowo-cementowych z terenu Sandomierza
  Wyświetleń: 80
 901. Zarządzenie Nr 192/2021/Or Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 30 sierpnia 2021 r
  Wyświetleń: 79
 902. Uchwała Nr (...) Rady Miasta Sandomierza z dnia (...)
  Wyświetleń: 78
 903. Uchwała Nr XL/388/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-08-2021
  Wyświetleń: 78
 904. Uchwała Nr XL/392/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-08-2021
  Wyświetleń: 78
 905. Uchwała Nr XL/385/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-08-2021
  Wyświetleń: 77
 906. Uchwała Nr XL/386/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-08-2021
  Wyświetleń: 77
 907. Uchwała Nr XL/389/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-08-2021
  Wyświetleń: 77
 908. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 75
 909. Uchwała Nr (...) Rady Miasta Sandomierza z dnia (...)
  Wyświetleń: 74
 910. Uchwała Nr XL/387/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-08-2021
  Wyświetleń: 74
 911. Uchwała Nr XL/390/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-08-2021
  Wyświetleń: 72
 912. Uchwała Nr XL/391/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-08-2021
  Wyświetleń: 72
 913. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie nabycia w drodze darowizny prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynku użytkowego
  Wyświetleń: 70
 914. ZARZĄDZENIE NR 195/2021/OR Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 2 września 2021 r.
  Wyświetleń: 70
 915. 34. Interpelacja Radnych: Marka Strugały, Krzysztofa Szatana, Marcina Świerkuli z dnia 22 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 67
 916. Uchwała Nr XL/384/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-08-2021
  Wyświetleń: 67
 917. Projekty uchwał na XLI sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 66
 918. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 65
 919. Zarządzenie Nr 197/2021/SK z dnia 07 września 2021 r.
  Wyświetleń: 65
 920. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym
  Wyświetleń: 64
 921. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
  Wyświetleń: 64
 922. Uchwała Nr XL/382/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-08-2021
  Wyświetleń: 64
 923. Uchwała Nr XL/383/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-08-2021
  Wyświetleń: 62
 924. Z A R Z Ą D Z E N I E N R 183/2021/SK B U R M I S T R Z A M I A S T A S A N D O M I E R Z A z dnia 17 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 61
 925. Protokół Nr 39 z XXXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 13 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 60
 926. 37. Interpelacja Radnego Janusza Pońskiego z dnia 10 września 2021 r.
  Wyświetleń: 58
 927. Nielegalne gromadzenie odpadów i zrzut ścieków
  Wyświetleń: 58
 928. Z A R Z Ą D Z E N I E N R 190/2021/SK B U R M I S T R Z A M I A S T A S A N D O M I E R Z A z dnia 27 sierpnia 2021r.
  Wyświetleń: 58
 929. Protokół Nr 36 z XXXVI sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 26 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 57
 930. ZARZĄDZENIE NR 198/2021/NK BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA Z DNIA 07.09.2021 r.
  Wyświetleń: 57
 931. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2040
  Wyświetleń: 56
 932. Zarządzenie nr 189/ 2021/NK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 26.08.2021 r.
  Wyświetleń: 56
 933. 33. Interpelacja Radnych: Marka Strugały, Krzysztofa Szatana, Marcina Świerkuli z dnia 22 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 55
 934. Terminarz posiedzeń komisji stałych Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 54
 935. Zarządzenie Nr 227/2021/OR z dnia 13 października 2021 r.
  Wyświetleń: 54
 936. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego IR.II.7840.3.5.2020 z dnia 02.09.2021 r.
  Wyświetleń: 53
 937. Oświadczenie Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 53
 938. 35. Interpelacja Radnych M. Świerkuli i M. Prezgota z dnia 30.08.2021 r.
  Wyświetleń: 50
 939. 42. Interpelacja Radnego Marka Strugały z dnia 21 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 50
 940. Protokół Nr 37 z XXXVII sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 23 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 50
 941. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 50
 942. 41. Interpelacja Radnej Marioli Stępień z dnia 16 września 2021 r.
  Wyświetleń: 49
 943. Informacja o wyborze ofery
  Wyświetleń: 49
 944. Z A R Z Ą D Z E N I E N R 193/2021/SK B U R M I S T R Z A M I A S T A S A N D O M I E R Z A z dnia 31 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 49
 945. Protokół Nr 38 z XXXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 30 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 48
 946. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Sandomierz porozumienia międzygminnego w celu przygotowania i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata 2021-2030
  Wyświetleń: 48
 947. Z A R Z Ą D Z E N I E N R 186/2021/SK B U R M I S T R Z A M I A S T A S A N D O M I E R Z A z dnia 26 sierpnia 2021r.
  Wyświetleń: 48
 948. Zarządzenie Nr 206/2021/NK z dnia 23 września 2021 r.
  Wyświetleń: 48
 949. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 47
 950. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 zmieniająca uchwałę Nr XIX/239/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sandomierz oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
  Wyświetleń: 47
 951. 46. Interpelacja Radnych: Piotra Chojnackiego i Tomasza Malinowskiego z dnia 01.10.2021 r.
  Wyświetleń: 46
 952. Z A R Z Ą D Z E N I E N R 188/2021/SK B U R M I S T R Z A M I A S T A S A N D O M I E R Z A z dnia 26 sierpnia 2021r.
  Wyświetleń: 45
 953. 45. Interpelacja Radnych: Piotra Chojnackiego i Tomasza Malinowskiego z dnia 01.10.2021 r.
  Wyświetleń: 44
 954. Informacja o wyborze oferty 2
  Wyświetleń: 44
 955. ZARZĄDZENIE Nr 194/2021/RZP BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA z dnia 01.09.2021 roku
  Wyświetleń: 43
 956. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Sandomierz porozumienia międzygminnego w celu przygotowania i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sandomierz na lata 2021-2030
  Wyświetleń: 41
 957. Uchwały XLI sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 41
 958. Z A R Z Ą D Z E N I E N R 187/2021/SK B U R M I S T R Z A M I A S T A S A N D O M I E R Z A z dnia 26 sierpnia 2021r.
  Wyświetleń: 41
 959. ZARZĄDZENIE Nr 185/2021/RZP BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA z dnia 25.08.2021 r.
  Wyświetleń: 41
 960. 36. Interpelacja Radnego Janusza Pońskiego z dnia 10 września 2021 r.
  Wyświetleń: 40
 961. 43. Interpelacja radnych: Marka Strugały i Marcina Świerkuli z dnia 01 października 2021 r.
  Wyświetleń: 40
 962. Protokół Nr 41/11/2021 z dnia 24 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 40
 963. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 07.09.2021
  Wyświetleń: 39
 964. Protokół Nr 22/4/2021 z dnia 20 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 37
 965. 40. Interpelacja Radnego Roberta Kurosza z dnia 26 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 35
 966. Zarządzenie Nr 202/2021/SK z dnia 15 września 2021 r.
  Wyświetleń: 35
 967. Protokół Nr 25/6/2021 z dnia 19 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 34
 968. 39. Interpelacja Radnego Roberta Kurosza z dnia 26 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 32
 969. B U R M I S T R Z A M I A S T A S A N D O M I E R Z A z dnia 27 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 32
 970. Plan kontroli Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sandomierzu
  Wyświetleń: 32
 971. Zarządzenie Nr 203/2021/SK z dnia 17 września 2021 r.
  Wyświetleń: 32
 972. Protokół Nr 30/8/2021 z dnia 02 września 2021 r.
  Wyświetleń: 30
 973. Uchwała Nr ... Rady Miasta Sandomierza z dnia ...
  Wyświetleń: 30
 974. Zarządzenie Nr 200/2021/SK z dnia 07 września 2021 r.
  Wyświetleń: 30
 975. Ogłoszenie Nr 24 Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie z dnia 13.09.2021 r.
  Wyświetleń: 29
 976. Zarządzenie Nr 220/2021/RZP z dnia 06 października 2021 r.
  Wyświetleń: 29
 977. Oświadczenie Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 28
 978. Zarządzenie Nr 193.1/2021/SK z dnia 31 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 26
 979. Zarządzenie Nr 199/2021/SK z dnia 07 września 2021 r.
  Wyświetleń: 26
 980. Zarządzenie Nr 208/2021/SK z dnia 23 września 2021 r.
  Wyświetleń: 26
 981. 44. Interpelacja Radnych: Piotra Chojnackiego i Tomasza Malinowskiego z dnia 01.10.2021 r.
  Wyświetleń: 25
 982. 38. Interpelacja Radnego Roberta Kurosza z dnia 26 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 24
 983. Posiedzenie Komisji Statutowej Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 24
 984. Informacja o programie Cyfrowa Szkoła - realizowanego przez Gminę Sandomierz
  Wyświetleń: 23
 985. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie nadania nazwy rondu w Sandomierzu
  Wyświetleń: 23
 986. Zarządzenie Nr 196/2021/SK z dnia 06 września 2021 r.
  Wyświetleń: 23
 987. Zarządzenie Nr 207/2021/PŚZ z dnia 23 września 2021 r.
  Wyświetleń: 23
 988. Zarządzenie Nr 209/2021/RZP z dnia 24 września 2021 r.
  Wyświetleń: 23
 989. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 22
 990. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Sandomierza do rozpatrzenia skargi Państwa L.W. i M.W.* i przekazania jej według właściwości
  Wyświetleń: 21
 991. Uchwała Nr ... Rady Miasta Sandomierza z dnia ...
  Wyświetleń: 21
 992. Zarządzenie Nr 223/2021/OR z dnia 12 października 2021 r.
  Wyświetleń: 21
 993. Terminarz posiedzeń komisji stałych Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 20
 994. Zarządzenie Nr 210/2021/SK z dnia 30 września 2021 r.
  Wyświetleń: 20
 995. Protokół Nr 9/3/2021 z dnia 06 października 2021 r.
  Wyświetleń: 19
 996. Wody Polskie - informacja z dnia 05.10.2021 r. sygn. KR.ZUZ.4.4210.247.2021.ES o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 19
 997. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 04.10.2021 r.
  Wyświetleń: 18
 998. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 18
 999. Zarządzenie Nr 205/2021/RZP z dnia 22 września 2021 r.
  Wyświetleń: 18
 1000. Zarządzenie Nr 221/2021/SK z dnia 06 października 2021 r.
  Wyświetleń: 18
 1001. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 04.10.2021 r.
  Wyświetleń: 17
 1002. test
  Wyświetleń: 17
 1003. Uchwała Nr ... Rady Miasta Sandomierza z dnia ....
  Wyświetleń: 17
 1004. Uchwała Nr XLI/402/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-09-2021 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sandomierz
  Wyświetleń: 17
 1005. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Sandomierz
  Wyświetleń: 16
 1006. Uchwała Nr XXVIII/321/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-12-2020 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sandomierz
  Wyświetleń: 16
 1007. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawenia w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 16
 1008. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 15
 1009. Zarządzenie Nr 222/2021/SK z dnia 07 października 2021 r.
  Wyświetleń: 14
 1010. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 01.10.2021 r. sygn. SPN.III.747.20.2021
  Wyświetleń: 13
 1011. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ściekow na terenie gminy Sandomierz"
  Wyświetleń: 13
 1012. Uchwała Nr XLI/401/2021 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 29-09-2021 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody położonego na terenie Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 13
 1013. Zarządzenie Nr 219/2021/SK z dnia 05 października 2021 r.
  Wyświetleń: 13
 1014. Zarządzenie Nr 230/2021/GN z dnia 15 października 2021 r.
  Wyświetleń: 13
 1015. Protokół Nr 26/7/2021 z dnia 20 września 2021 r.
  Wyświetleń: 12
 1016. Uchwała Nr XLI/398/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-09-2021 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Sandomierz
  Wyświetleń: 12
 1017. Uchwała Nr XLI/404/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-09-2021 w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa L. i M. W.* na "bezczynność Burmistrza w sprawie wydanych zaświadczeń mających kluczowe znaczenie w sprawie legalizacji samowoli budowlanych"
  Wyświetleń: 12
 1018. Zarządzenie Nr 110/2021/GN z dnia 04 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 12
 1019. Zarządzenie Nr 127/2021/GN z dnia 21 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 12
 1020. Protokół Nr 26/9/2021 z dnia 21 września 2021 r.
  Wyświetleń: 11
 1021. Uchwała Nr XLI/396/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 września 2021 r.
  Wyświetleń: 11
 1022. Zarządzenie Nr 217/2021/SK z dnia 04 października 2021 r.
  Wyświetleń: 11
 1023. Uchwała Nr                      Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 10
 1024. Zarządzenie Nr 211/2021/SK z dnia 30 września 2021 r.
  Wyświetleń: 10
 1025. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 06.10.2021 r.
  Wyświetleń: 9
 1026. Uchwała Nr XLI/395/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-09-2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 9
 1027. Uchwała Nr XLI/400/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-09-2021 w sprawie przyznania dotacji celowej Społecznemu Komitetowi Odnowy Cmentarza Katedralnego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 9
 1028. Protokół Nr 23/5/2021 z dnia 22 września 2021 r.
  Wyświetleń: 8
 1029. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2040
  Wyświetleń: 8
 1030. Zarządzenie Nr 215/2021/SK z dnia 30 września 2021 r.
  Wyświetleń: 6
 1031. Zarządzenie Nr 216/2021/SK z dnia 01 października 2021 r.
  Wyświetleń: 6
 1032. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Sandomierz porozumienia międzygminnego w celu przygotowania i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sandomierz na lata 2021-2030
  Wyświetleń: 5
 1033. Uchwała Nr 121/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24.09.2021 r.
  Wyświetleń: 5
 1034. Zarządzenie Nr 211.1/2021/SK z dnia 30 września 2021 r.
  Wyświetleń: 5
 1035. Zarządzenie Nr 212/2021/SK z dnia 30 września 2021 r.
  Wyświetleń: 5
 1036. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Sandomierz lub jej jednostkom organizacyjnym, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionej do udzielania tych ulg
  Wyświetleń: 4
 1037. Zarządzenie Nr 213/2021/SK z dnia 30 września 2021 r.
  Wyświetleń: 3
 1038. Zarządzenie Nr 214/2021/SK z dnia 30 września 2021 r.
  Wyświetleń: 3
 1039. Zarządzenie Nr 218/2021/GN z dnia 04 października 2021 r.
  Wyświetleń: 3
 1040. Uchwała Nr XLI/397/2021         Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-09-2021 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2
 1041. Uchwała Nr XLI/403/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-09-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Sandomierz porozumienia międzygminnego w celu przygotowania i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sandomierz na lata 2021-2030
  Wyświetleń: 2
 1042. Uchwała Nr XLI/399/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-09-2021 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Sandomierz lub jej jednostkom organizacyjnym, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionej do udzielania tych ulg
  Wyświetleń: 1