Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2023
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
10141779140000000000
Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
6246175520141882710091041479789610474667661103744129136100943116720
Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
24148216512801741513946441015448830383878832676772215543791721
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00000000000418
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 451368
 2. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 76717
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 51209
 4. Sprzedaż i dzierżawa mienia komunalnego
  Wyświetleń: 37012
 5. Aktualności BIP
  Wyświetleń: 24574
 6. Zamówienia publiczne powyżej 30 000 Euro
  Wyświetleń: 15815
 7. Zarządzenia Burmistrza Sandomierza (VIII kadencja) - 2021 rok
  Wyświetleń: 13970
 8. Oferty pracy i wyniki naboru na pracowników Urzędu Miejskiego
  Wyświetleń: 13214
 9. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 9955
 10. Wydziały i stanowiska pracy
  Wyświetleń: 9814
 11. MOJA SPRAWA
  Wyświetleń: 9350
 12. Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł
  Wyświetleń: 8431
 13. Zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro
  Wyświetleń: 8241
 14. Ogłoszenia o zamówieniach na usługi społeczne
  Wyświetleń: 7672
 15. Miasto w liczbach
  Wyświetleń: 7034
 16. dane teleadresowe
  Wyświetleń: 6681
 17. Oświadczenia majątkowe złożone w 2021 roku
  Wyświetleń: 6171
 18. Burmistrz
  Wyświetleń: 5727
 19. Interpelacje i zapytania
  Wyświetleń: 5043
 20. Zarządzenia Burmistrza Sandomierza (VIII kadencja) - 2022 rok
  Wyświetleń: 5017
 21. URZĄD STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 4876
 22. Oferty pracy i wyniki naboru na dyrektora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 4329
 23. Podatki i opłaty w roku 2021
  Wyświetleń: 4175
 24. Skład rady miejskiej VIII kadencji
  Wyświetleń: 4173
 25. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 4117
 26. Miasto i Gmina Sandomierz
  Wyświetleń: 3995
 27. PGKiM Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 3976
 28. Informacja o rachunkach bankowych
  Wyświetleń: 3796
 29. Zapis wideo obrad Rady Miasta Sandomierza VIII kadencji: 2018-2023
  Wyświetleń: 3790
 30. Godziny Otwarcia
  Wyświetleń: 3735
 31. WYDZIAŁ ROZWOJU, PROMOCJI I INWESTYCJI
  Wyświetleń: 3597
 32. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 3591
 33. Oferty pracy i wyniki naboru na kierowników jednostek organizacyjnych gminy
  Wyświetleń: 3557
 34. Położenie
  Wyświetleń: 3533
 35. Herb i symbole miasta
  Wyświetleń: 3403
 36. STRAŻ MIEJSKA (telefon alarmowy - 986)
  Wyświetleń: 3385
 37. Stanowiska kierownicze
  Wyświetleń: 3378
 38. Dostęp do informacji publicznej
  Wyświetleń: 3374
 39. Protokoły z sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 3260
 40. Majątek Gminy
  Wyświetleń: 3210
 41. WYDZIAŁ NADZORU KOMUNALNEGO
  Wyświetleń: 3185
 42. Zarządzenie Nr 126/2021/CUW z dnia 20 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 3169
 43. Wykazy danych za rok 2021
  Wyświetleń: 3138
 44. Komisje rady miasta VIII kadencji
  Wyświetleń: 3130
 45. Projekty uchwał na XXXVII sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 3071
 46. Statut Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 3066
 47. Wykaz Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 3034
 48. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 3021
 49. WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY
  Wyświetleń: 2981
 50. Plan postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 2967
 51. Uchwały XXXII sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 2943
 52. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 2939
 53. Zarządzenia Burmistrza Sandomierza (VIII kadencja) - 2020 rok
  Wyświetleń: 2891
 54. Komisja Polityki Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 2871
 55. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
  Wyświetleń: 2865
 56. Schemat graficzny Urzędu Miasta w Sandomierzu
  Wyświetleń: 2768
 57. Projekty uchwał na XXXII sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 2677
 58. Budżet Miasta Sandomierza rok 2021
  Wyświetleń: 2674
 59. Komisja Budżetu i Finansów
  Wyświetleń: 2674
 60. Wykazy: Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2674
 61. WYDZIAŁ FINANSOWY
  Wyświetleń: 2644
 62. Skargi, wnioski, petycje
  Wyświetleń: 2627
 63. Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług
  Wyświetleń: 2613
 64. Rok 2020
  Wyświetleń: 2544
 65. Oświadczenia majątkowe Rady Miasta za rok 2019
  Wyświetleń: 2479
 66. Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu
  Wyświetleń: 2442
 67. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  Wyświetleń: 2428
 68. Budżet Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 2424
 69. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 2424
 70. Projekty uchwał na XXXIV sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 2416
 71. Komisja Praworządności
  Wyświetleń: 2394
 72. Uchwały RIO za rok 2021
  Wyświetleń: 2386
 73. Ogłoszenia o otwartym konkursie ofert i o wynikach konkursu
  Wyświetleń: 2373
 74. Uchwały XXXIV sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 2373
 75. Ochrona środowiska
  Wyświetleń: 2356
 76. Ogłoszenie o I przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych
  Wyświetleń: 2340
 77. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 2339
 78. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym ul Baczyńskiego 9/61 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 2301
 79. PEC Sp Z.O.O
  Wyświetleń: 2300
 80. Plany,raporty, programy i strategie
  Wyświetleń: 2299
 81. WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA
  Wyświetleń: 2296
 82. WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
  Wyświetleń: 2276
 83. Uchwały XXXV sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 2272
 84. Konkurs na stanowisko Dyrektora Sandomierskiego Centrum Kultury
  Wyświetleń: 2233
 85. Pobierz programy
  Wyświetleń: 2213
 86. Oświadczenia majątkowe za rok 2020
  Wyświetleń: 2200
 87. Przetargi na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Sandomierzu przy ul. Błonie, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
  Wyświetleń: 2200
 88. Komisja Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Rolnictwa
  Wyświetleń: 2150
 89. Uchwała budżetowa na rok 2021
  Wyświetleń: 2133
 90. Oświadczenia majątkowe Rady Miasta za rok 2020
  Wyświetleń: 2098
 91. Interpelacje 2022
  Wyświetleń: 2096
 92. Deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 2095
 93. Wykaz Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 2089
 94. Informacja o rachunkach bankowych
  Wyświetleń: 2085
 95. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji Miasta
  Wyświetleń: 2079
 96. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 2075
 97. Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia
  Wyświetleń: 2070
 98. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 2067
 99. Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy S.A. w likwidacji
  Wyświetleń: 2064
 100. Projekty uchwał na XXXV sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 2046
 101. Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2022
  Wyświetleń: 2029
 102. Podatki i opłaty w 2022 roku
  Wyświetleń: 2025
 103. Wykazy danych o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 2021
 104. Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2021
  Wyświetleń: 2013
 105. Zarządzenie Nr 6/2021/NK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 7 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 1965
 106. Spółki Miejskie
  Wyświetleń: 1964
 107. Uchwały XL sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 1926
 108. Analiza stanu gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 1921
 109. Projekty uchwał na XLII sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 1915
 110. Wykaz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1904
 111. Przetarg na wynajem lokalu użytkowego w kamienicy przy ul. Rynek 3 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 1894
 112. Oświadczenie Burmistrza Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 1882
 113. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 1876
 114. Ogłoszenia inne dot. pożytku publicznego
  Wyświetleń: 1873
 115. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym przy ul. T. Króla 6/86 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 1868
 116. Uchwały XLII sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 1840
 117. Projekty uchwał na XXIX sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 1826
 118. Sprawozdania finansowe Gminy za rok 2020
  Wyświetleń: 1823
 119. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 1821
 120. Przetarg na sprzedaż spółdzielczego prawa do dwóch lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Maciejowskiego 8 i 11 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 1813
 121. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 1803
 122. Projekty uchwał na XXX sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 1778
 123. Projekty uchwał na XL sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 1769
 124. Dług publiczny
  Wyświetleń: 1764
 125. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, ul.Krukowska w Sandomierzu
  Wyświetleń: 1764
 126. ZARZĄDZENIE NR 44/2021/OR z dnia 8 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 1761
 127. Sprawozdania finansowe Urzędu Miejskiego za 2020 rok
  Wyświetleń: 1753
 128. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym przy ul. Rynek 4/4
  Wyświetleń: 1749
 129. Sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2021
  Wyświetleń: 1744
 130. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1743
 131. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym przy ul. Mickiewicza 17/5 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 1735
 132. Plany pracy komisji stałych Rady Miasta
  Wyświetleń: 1719
 133. Komisja Statutowa
  Wyświetleń: 1711
 134. Projekty uchwał na XXXIX Nadzwyczajną sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 1683
 135. Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020
  Wyświetleń: 1672
 136. Uchwała XXXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 1671
 137. Projekty uchwał na XLI sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 1669
 138. Projekty uchwał na XXXI sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 1669
 139. Uchwały XLI sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 1656
 140. Uchwały XXXI sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 1655
 141. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym przy ul. Plac Poniatowskiego 4
  Wyświetleń: 1648
 142. Dzierżawa nieruchomości w międzywalu rzeki Wisły w Sandomierzu
  Wyświetleń: 1641
 143. Ciężary publiczne
  Wyświetleń: 1640
 144. Sprawozdania z prac komisji stałych za rok 2020
  Wyświetleń: 1640
 145. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym przy ul. T. Króla 8/97
  Wyświetleń: 1632
 146. Informacja o wyniku przetargu
  Wyświetleń: 1629
 147. Sekretarz Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 1619
 148. Kondolencje dla Pana Paolo Moschi Radnego Miasta Partnerskiego Volterra, zasłużonego dla podtrzymania partnerstwa między Sandomierzem, a włoskim miastem
  Wyświetleń: 1597
 149. Informacja o udzieleniu zamówienia 2021 - 2022
  Wyświetleń: 1595
 150. Ogłoszenie o dysponowaniu wolnym lokalem mieszkalnym nr 4 położonym w budynku przy ul. Rynek 8 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 1589
 151. Ogólne zasady naboru pracowników
  Wyświetleń: 1579
 152. Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia ul. Portowa w Sandomierzu
  Wyświetleń: 1562
 153. Skarbnik Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 1553
 154. WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ URZĘDU
  Wyświetleń: 1550
 155. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 1549
 156. Informacja o wyniku przetargu
  Wyświetleń: 1539
 157. Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 1531
 158. Ogłoszenie o dysponowaniu wolnym lokalem mieszkalnym nr 16 w budynku przy ul. Portowej 18 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 1530
 159. Ogłoszenie o dysponowaniu wolnym socjalnym lokalem mieszkalnym nr 5 położonym w budynku przy ul. Lubelskiej 29A w Sandomierzu
  Wyświetleń: 1528
 160. Informacja o wyniku przetargu
  Wyświetleń: 1525
 161. Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 1523
 162. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym przy ul. Portowej 18/16
  Wyświetleń: 1513
 163. Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego
  Wyświetleń: 1498
 164. Uchwały XXXIX sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 1497
 165. Informacja o wyniku przetargu
  Wyświetleń: 1496
 166. Plany, programy i strategie
  Wyświetleń: 1491
 167. Wydawanie zaświadczeń o położeniu nieruchomości na terenie zdegradowanym oraz obszarze rewitalizacji
  Wyświetleń: 1484
 168. UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY SANDOMIERZ WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI
  Wyświetleń: 1477
 169. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1467
 170. Ogłoszenie o dysponowaniu wolnym lokalem mieszkalnym nr 15 w budynku przy ul. Portowej 20 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 1446
 171. Uchwały XLIV sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 1441
 172. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym przy ul. T. Króla 8/32
  Wyświetleń: 1439
 173. Informacja o wyniku przetargu
  Wyświetleń: 1438
 174. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza w sprawie przystąpienia do VI Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sandomierza z Perspektywą na lata 2021-2023
  Wyświetleń: 1436
 175. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym
  Wyświetleń: 1429
 176. Informacja o wyniku przetargu
  Wyświetleń: 1427
 177. Projekty uchwał na XLIV sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 1420
 178. Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia ul. Słowackiego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 1415
 179. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, ul. Słowackiego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 1415
 180. Oświadczenie Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Sandomierzu
  Wyświetleń: 1413
 181. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 1406
 182. Odwołanie I przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych przy ul. Błonie w Sandomierzu
  Wyświetleń: 1401
 183. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, ul. Błonie w Sandomierzu
  Wyświetleń: 1394
 184. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym przy ul. T. Króla 8/75 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 1392
 185. Pożytek publiczny
  Wyświetleń: 1392
 186. Przetarg pisemny ofertowy na najem lokalu użytkowego położonego w kamienicy przy ul. Rynek 4 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 1381
 187. Informacja o wyniku przetargu
  Wyświetleń: 1380
 188. Ogloszenie o przetargu licytacyjnym
  Wyświetleń: 1380
 189. Projekty uchwał na XXXVI sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 1369
 190. Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 1363
 191. Ogłoszenie o I przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych
  Wyświetleń: 1359
 192. Interpelacje 2021
  Wyświetleń: 1357
 193. WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia pod uprawy rolne
  Wyświetleń: 1353
 194. Zarządzenie Nr 67/2021/CUW z dnia 12 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 1347
 195. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym przy ul. T.Króla 8/97 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 1343
 196. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1342
 197. Ogłoszenie o wolnym lokalu Króla 6m 27
  Wyświetleń: 1341
 198. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1335
 199. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym przy ul. Portowej 18/16
  Wyświetleń: 1329
 200. Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia ul. Słowackiego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 1327
 201. Uchwały XXXVI sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 1319
 202. Uchwały XXXVII sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 1312
 203. Infrastruktura Systemy Monitorowania Bezpieczeństwa w Miejscach Publicznych
  Wyświetleń: 1307
 204. Informacja o wyniku I ustnego licytacyjnego przetargu nieograniczonego
  Wyświetleń: 1305
 205. Ogłoszenie o przetargu licytacyjnym
  Wyświetleń: 1299
 206. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1299
 207. Ogłoszenie o II przetargu licytacyjnym ustnym nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego
  Wyświetleń: 1293
 208. Informacja o wyniku przetargu na wynajem lokalu użytkowego
  Wyświetleń: 1288
 209. ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH
  Wyświetleń: 1286
 210. Zarządzenie Nr 4/2021/RZP Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 07.01.2021 r.
  Wyświetleń: 1270
 211. WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1267
 212. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA Sandomierza NR 127/2021/GN z dnia 21 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 1265
 213. Wykazy danych za rok 2022
  Wyświetleń: 1263
 214. Ogłoszenie o konkursie na stanowiska dyrektorów przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Sandomierz
  Wyświetleń: 1262
 215. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021
  Wyświetleń: 1262
 216. WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1261
 217. Przetargi na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Sandomierzu przy ul. Piaski, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
  Wyświetleń: 1260
 218. Przetarg na sprzedaż spółdzielczego prawa do garażu położonego przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej w Sandomierzu
  Wyświetleń: 1258
 219. Zarządzenie NR 231/2020 /SK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2020 r.
  Wyświetleń: 1258
 220. Uchwała Nr 35/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
  Wyświetleń: 1257
 221. Zarządzenie Nr 2/2021/CUW Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 4.01.2021 r.
  Wyświetleń: 1255
 222. Odwołanie I przetargów ustnych na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Piaski w Sandomierzu
  Wyświetleń: 1253
 223. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ul. Krukowska w Sandomierzu
  Wyświetleń: 1252
 224. Przetarg na wynajem lokalu użytkowego
  Wyświetleń: 1251
 225. „Budowa oświetlenia ulicy Partyzantów w Sandomierzu”
  Wyświetleń: 1249
 226. Treść zapytań i wyjaśnienia zapisów treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 08.01.2021
  Wyświetleń: 1242
 227. Wydawanie dowodów osobistych
  Wyświetleń: 1233
 228. Projekty uchwał na XXXVIII Nadzwyczajną sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 1230
 229. Przetargi na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Sandomierzu przy ul. Piaski, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
  Wyświetleń: 1226
 230. WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1226
 231. Zarządzenie nr 147/2021/OR Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 17 czerwca 2021 r
  Wyświetleń: 1219
 232. Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do użyczenia
  Wyświetleń: 1214
 233. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1213
 234. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia pod uprawy rolne
  Wyświetleń: 1198
 235. Sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2020
  Wyświetleń: 1197
 236. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1194
 237. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1193
 238. Projekty uchwał na XLVIII sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 1192
 239. WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS OBRONNYCH, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONY CYWILNEJ
  Wyświetleń: 1192
 240. Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Sandomierzu, przeznaczonej do użyczenia
  Wyświetleń: 1192
 241. Uchwały XLVII sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 1191
 242. Zarządzenie Nr 2/2022/CUW z dnia 03 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 1188
 243. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym
  Wyświetleń: 1187
 244. Projekty uchwał na XLVII sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 1184
 245. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1179
 246. Mapa Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 1176
 247. Karta informacyjna Nr NK/8/2021
  Wyświetleń: 1173
 248. Pożytek publiczny
  Wyświetleń: 1171
 249. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 1171
 250. Odwołanie I przetargów ustnych na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Piaski w Sandomierzu
  Wyświetleń: 1164
 251. ZARZĄDZENIE NR 144 /2021/GN BURMISTRZA MIASTA Sandomierza z dnia 14 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 1162
 252. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
  Wyświetleń: 1158
 253. Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1151
 254. Uchwały XLVIII sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 1148
 255. Oświadczenie Zastępcy Burmistrza złożone w związku z objęciem stanowiska
  Wyświetleń: 1141
 256. Uchwała Nr XXVIII/321/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-12-2020 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sandomierz
  Wyświetleń: 1138
 257. Zarządzenie Nr 170/2021/NK z dnia 14 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 1127
 258. Budżet Miasta Sandomierza rok 2022
  Wyświetleń: 1126
 259. „Wykonanie remontów cząstkowych dróg o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej w granicach administracyjnych miasta Sandomierza”
  Wyświetleń: 1124
 260. Zarządzenie Nr 256/2020/AWiK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 28 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 1124
 261. Oświadczenie Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 1118
 262. Oświadczenie Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu
  Wyświetleń: 1116
 263. Sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2020
  Wyświetleń: 1111
 264. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1107
 265. Wydawanie zezwolenia na sprzedaż - podawanie napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 1107
 266. „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Sandomierz do placówek oświatowych w Tarnobrzegu tj. Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Kopernika 18 oraz Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego przy ul. Aleja Niepodległości 2”.
  Wyświetleń: 1105
 267. Protokół nr 27 z XXVII sesji Rady Miasta Sandomierza z dnia 2 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 1102
 268. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY SANDOMIERZ WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI
  Wyświetleń: 1099
 269. Wydawanie wypisów i wyrysów z MPZP lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1098
 270. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  Wyświetleń: 1082
 271. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia ....... w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 1080
 272. Burmistrz Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 1079
 273. Informacja o wyniku naboru
  Wyświetleń: 1072
 274. Oświadczenie Dyrektora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 1064
 275. Informacja o wyniku naboru
  Wyświetleń: 1063
 276. „Wykonanie remontów cząstkowych dróg o nawierzchni asfaltowej w granicach administracyjnych miasta Sandomierza”
  Wyświetleń: 1062
 277. Informacja w sprawie transmisji obrad Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 1060
 278. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 08.01.2021
  Wyświetleń: 1060
 279. Oświadczenie Kierownika Samorządowego Zakładu Budżetowego Targowiska Miejskie
  Wyświetleń: 1057
 280. Protokół Nr 20/2/2021 z dnia 23 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 1057
 281. Oświadczenie Kierownika Referatu Opłat, Podatków i Windykacji Urzędu Miejskiego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 1056
 282. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1053
 283. Informacja z otwarcia ofert
  Wyświetleń: 1052
 284. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2021 rok
  Wyświetleń: 1047
 285. Zarządzenie Nr 86/2021/CUW z dnia 31 marca 2021 roku
  Wyświetleń: 1047
 286. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1042
 287. Link do strony Systemu Informacji Przestrzennej
  Wyświetleń: 1041
 288. Oświadczenie Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 1033
 289. Analiza zbiorcza oraz informacja dotyczącą problematyki skarg
  Wyświetleń: 1029
 290. Oświadczenie Dyrektora Sandomierskiego Centrum Kultury
  Wyświetleń: 1028
 291. Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 z dnia 18.05.2021r.
  Wyświetleń: 1027
 292. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym
  Wyświetleń: 1024
 293. „Remont mogił zbiorowych żołnierzy Wojska Polskiego na Cmentarzu Wojennym w Sandomierzu”.
  Wyświetleń: 1019
 294. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
  Wyświetleń: 1019
 295. Projekty uchwał na XLIII Nadzwyczajną sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 1018
 296. Zarządzenie Nr 261/2020/AWiK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 30 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 1018
 297. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy
  Wyświetleń: 1015
 298. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sandomierz na dzień 31.12.2020 r.
  Wyświetleń: 1014
 299. Protokół Nr 27/9/2020 z dnia 1 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 1013
 300. Uchwała Nr XXVIII/319/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-12-2020 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Sandomierz
  Wyświetleń: 1009
 301. Ogłoszenie o konkursie na stanowiska dyrektorów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sandomierz
  Wyświetleń: 1003
 302. Oświadczenie Naczelnika Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 1003
 303. Ogłoszenie o naborze na dwa wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 1002
 304. Oświadczenie Sekretarza Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 1001
 305. Treść zapytań i wyjaśnienia zapisów treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 12.01.2021
  Wyświetleń: 999
 306. Protokół Nr 19/7/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 994
 307. Protokół Nr 13/1/2021 z dnia 18 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 992
 308. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawenia w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 991
 309. Protokół Nr 28/1/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 983
 310. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  Wyświetleń: 982
 311. Protokół Nr 24/7/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 982
 312. OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
  Wyświetleń: 980
 313. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym
  Wyświetleń: 978
 314. Uchwała Komisji Konkursowej z dnia 26.04.2021 r.
  Wyświetleń: 977
 315. Uchwała Nr XXVIII/320/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-12-2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 971
 316. Protokół Nr 29 z XXIX sesji Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 968
 317. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację
  Wyświetleń: 967
 318. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 10-02-2021
  Wyświetleń: 966
 319. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 965
 320. OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
  Wyświetleń: 962
 321. Uchwała Nr XXVIII/316/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-12-2020 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020
  Wyświetleń: 962
 322. Zarządzenie Nr 90/2021/CUW z dnia 1 kwietnia 2021 roku
  Wyświetleń: 962
 323. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
  Wyświetleń: 959
 324. Protokół Nr 29/2/2021 z dnia 09 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 959
 325. Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 z dnia 19.07.2021r.
  Wyświetleń: 958
 326. Uchwała Nr XXVIII/317/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-12-2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
  Wyświetleń: 956
 327. Uchwała Nr XXVIII/322/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-12-2020 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025
  Wyświetleń: 955
 328. Umowa w sprawie warunków organizacyjno-finansowych
  Wyświetleń: 952
 329. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 950
 330. Oświadczenie Zastępcy Burmistrza Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 946
 331. WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. AUDYTU WEWNĘTRZNEGO I KONTROLI
  Wyświetleń: 945
 332. Protokół Nr 26/2/2021 z dnia 25 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 943
 333. Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 z dnia 05.07.2021r.
  Wyświetleń: 942
 334. Oświadczenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu
  Wyświetleń: 941
 335. Wydawanie zaświadczeń o zgodności budowy z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
  Wyświetleń: 941
 336. Oświadczenie Naczelnika Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 940
 337. Treść zapytań i wyjaśnienia zapisów treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 14.01.2021
  Wyświetleń: 938
 338. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację
  Wyświetleń: 936
 339. Uchwała Nr XXVIII/318/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-12-2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2020-2043
  Wyświetleń: 935
 340. Zarządzenie Nr 88/2021/CUW z dnia 1 kwietnia 2021 roku
  Wyświetleń: 933
 341. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym
  Wyświetleń: 932
 342. Ogłoszenie o konkursie na stanowiska dyrektorów przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Sandomierz
  Wyświetleń: 926
 343. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 926
 344. Przetarg na wynajem lokalu użytkowego
  Wyświetleń: 926
 345. Ogłoszenie o konkursie na stanowiska dyrektorów Przedszkoli Samorządowych prowadzonych przez Gminę Sandomierz
  Wyświetleń: 925
 346. Sprawozdanie o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych za rok 2020
  Wyświetleń: 920
 347. Wykonanie budżetu za I kwartał 2021 roku
  Wyświetleń: 920
 348. Sprawozdania finansowe Gminy za rok 2021
  Wyświetleń: 919
 349. Zaproszenie do składania ofert
  Wyświetleń: 919
 350. Zarządzenie Nr 89/2021/CUW z dnia 1 kwietnia 2021 roku
  Wyświetleń: 919
 351. Zaproszenie do składania ofert
  Wyświetleń: 918
 352. Oświadczenia majątkowe Rady Miasta za rok 2021
  Wyświetleń: 917
 353. Projekt porządku obrad XXIX sesji Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 914
 354. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym
  Wyświetleń: 912
 355. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
  Wyświetleń: 912
 356. Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 910
 357. Zarządzenie Nr 85/2021/CUW z dnia 31 marca 2021 roku
  Wyświetleń: 910
 358. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 908
 359. Protokół Nr 21/3/2021 z dnia 17 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 907
 360. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym
  Wyświetleń: 905
 361. OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
  Wyświetleń: 902
 362. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041
  Wyświetleń: 901
 363. Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 897
 364. Projekty uchwał na XLV sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 896
 365. Protokół Nr 30/2/2021 z dnia 14 stycznia 2021 roku
  Wyświetleń: 895
 366. Uchwała Nr XXIX/326/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-01-2021 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
  Wyświetleń: 895
 367. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 894
 368. Uchwała Nr XXIX/325/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-01-2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2021 rok
  Wyświetleń: 890
 369. Analiza stanu gospodarki odpadami w Gminie Sandomierz w roku 2020
  Wyświetleń: 887
 370. Protokół Nr 19/1/2021 z dnia 22 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 887
 371. Rozstrzygnięcie II otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 882
 372. POSTANOWIENIE
  Wyświetleń: 881
 373. Wydawanie opinii w sprawie wstępnych projektów podziału nieruchomości
  Wyświetleń: 881
 374. Zarządzenie Nr 23/2021/SSZ Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 21.01.2021 r.
  Wyświetleń: 881
 375. Protokół Nr 20/3/2021 z dnia 15 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 880
 376. "Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie realizowanych robót budowlanych związanych z projektem pn. "Poprawa efektywności energergetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Sandomierza" - 2 części
  Wyświetleń: 877
 377. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 27.01.2021
  Wyświetleń: 877
 378. STANOWISKO PRACY DO SPRAW INFORMACJI PUBLICZNEJ
  Wyświetleń: 876
 379. Protokół Nr 29/1/2021 z dnia 8 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 875
 380. Zarządzenie Nr 263/2020/SK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 31.12.2020 r.
  Wyświetleń: 873
 381. 3.Interpelacja Radnego Marka Chruściela z dnia 02.02.2021 r.
  Wyświetleń: 872
 382. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 872
 383. Oświadczenie Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 869
 384. Protokół Nr 21/2/2021 z dnia 19 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 869
 385. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2020 rok
  Wyświetleń: 868
 386. Informacja o wyniku naboru
  Wyświetleń: 867
 387. Rozstrzygnięcie II otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 867
 388. Uchwała Nr XXX/331/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-01-2021 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 867
 389. Zaproszenie do składania ofert
  Wyświetleń: 867
 390. Oświadczenie Skarbnika Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 866
 391. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia ...... w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 865
 392. Informacja o wyniku naboru
  Wyświetleń: 863
 393. 4. Interpelacja radnego Marcina Świerkuli z dnia 08.02.2021
  Wyświetleń: 862
 394. Oświadczenie Kierownika Świetlicy Środowiskowej w Sandomierzu i Placówki Wsparcia Dziennego "Przystanek Błonie" w Sandomierzu
  Wyświetleń: 861
 395. PGW Wody Polskie - informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 860
 396. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 859
 397. OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
  Wyświetleń: 858
 398. Uchwała Nr XXXIII/346/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 16-03-2021 w sprawie przyjęcia Apelu w sprawie map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego
  Wyświetleń: 858
 399. 1. Zapytanie Radnego Tomasza Malinowskiego z dnia 04.03.2021 r.
  Wyświetleń: 857
 400. Harmonogram posiedzeń komisji stałych Rady Miasta Sandomierza w okresie: 14 - 22 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 857
 401. Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 856
 402. Uchwała Nr XXIX/327/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-01-2021 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Sandomierza na 2021 rok
  Wyświetleń: 855
 403. Uchwała Nr XXIX/328/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-01-2021 w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy komisji stałych Rady Miasta Sandomierza za 2020 rok
  Wyświetleń: 855
 404. OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
  Wyświetleń: 854
 405. Karta informacyjna Nr NK/4/2021
  Wyświetleń: 852
 406. Protokół Nr 29/5/2021 z dnia 14 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 852
 407. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 852
 408. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 849
 409. Projekt porządku obrad
  Wyświetleń: 849
 410. Protokół Nr 22/4/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 t.
  Wyświetleń: 849
 411. Protokół Nr 24/2/2021 z dnia 02 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 848
 412. Protokół Nr 28 z XXVIII sesji Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 848
 413. NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT W 2021 ROKU
  Wyświetleń: 847
 414. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym
  Wyświetleń: 847
 415. 5. Interpelacja radnego Andrzeja Bolewskiego z dnia 29.01.2021
  Wyświetleń: 845
 416. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 08 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 845
 417. Protokół Nr 32/2/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 845
 418. Zarządzenie Nr 266/2020/SK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 31.12.2020 r.
  Wyświetleń: 844
 419. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 841
 420. Wykaz NK/12/2021
  Wyświetleń: 839
 421. Projekty uchwał na LI sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 836
 422. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 835
 423. Informacja zbiorcza dotycząca problematyki petycji
  Wyświetleń: 834
 424. Uchwała Nr 36/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
  Wyświetleń: 834
 425. Informacja o wydłużeniu termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021
  Wyświetleń: 833
 426. Informacja o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów
  Wyświetleń: 832
 427. Informacja dla rolników
  Wyświetleń: 828
 428. Uchwała Nr XXXI/333/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 10-02-2021
  Wyświetleń: 828
 429. Projekt porządku obrad XXX sesji Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 827
 430. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 23-06-2021
  Wyświetleń: 827
 431. 31. Interpelacja Radnych: Marcina Świerkuli, Andrzeja Lebidy, Krzysztofa Szatana, Marka Strugały i Mariusza Prezgota z dnia 09 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 826
 432. Protokół Nr 31 z XXXI sesji Rady Miasta Sandomierza z dnia 10 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 826
 433. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przedłożenia oceny zasobów pomocy społecznej za 2020r.
  Wyświetleń: 825
 434. Ogłoszenie o konkursie na stanowiska dyrektorów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sandomierz
  Wyświetleń: 824
 435. Projekt porządku obrad
  Wyświetleń: 824
 436. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 822
 437. Ogłoszenie w sprawie przedstawienia oferty na realizację zadania publicznego
  Wyświetleń: 822
 438. Protokół Nr 14/2/2021 z dnia 01 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 821
 439. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sandomierz na lata 2021-2027
  Wyświetleń: 821
 440. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 23-06-2021
  Wyświetleń: 821
 441. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 821
 442. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym
  Wyświetleń: 820
 443. Zarządzenie Nr 102/2021/RZP z dnia 22 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 820
 444. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym
  Wyświetleń: 819
 445. Oświadczenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu
  Wyświetleń: 819
 446. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie szóstej aktualizacji i przyjęcia do realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Sandomierza z perspektywą na lata 2021-2023"
  Wyświetleń: 819
 447. 1.Interpelacja Radnego Marcina Świerkuli z dnia 14.01.2021 r.
  Wyświetleń: 817
 448. Protokół Nr 18/1/2021 z dnia 15 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 817
 449. Nadanie numeru ewidencyjnego PESEL
  Wyświetleń: 816
 450. Protokół Nr 20/2/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 816
 451. Protokół Nr 25/1/2021 z dnia 1 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 816
 452. Sprawozdania budżetowe na koniec IV kwartału 2020 r.
  Wyświetleń: 816
 453. Informacja o wyniku przetargu
  Wyświetleń: 815
 454. Sprawozdania finansowe Urzędu Miejskiego za rok 2021
  Wyświetleń: 815
 455. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia ..... w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Sandomierza absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok
  Wyświetleń: 814
 456. Uchwała Nr XXIX/324/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-01-2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041
  Wyświetleń: 814
 457. Ogłoszenie o wolnym socjalnym lokalu mieszkalnym
  Wyświetleń: 813
 458. Oświadczenie Dyrektora Szkoly Podstawowej nr 3 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 812
 459. Posiedzenie Komisji Mieszkaniowej Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 812
 460. Zarządzenie Nr 101/2021/NK z dnia 19 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 812
 461. 29. Interpelacja Radnych: Piotra Chojnackiego i Tomasza Malinowskiego z dnia 06 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 810
 462. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym
  Wyświetleń: 810
 463. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym
  Wyświetleń: 808
 464. Protokół Nr 30 z XXX sesji Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 807
 465. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zwolnienia zakładu budżetowego z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Sandomierz nadwyżki środków obrotowych
  Wyświetleń: 807
 466. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 23-06-2021
  Wyświetleń: 805
 467. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 27.01.2021
  Wyświetleń: 805
 468. Wykaz NK/11/2021
  Wyświetleń: 805
 469. Informacja dla rolników w sprawie zwrotu podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 803
 470. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 5 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 803
 471. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 803
 472. Oświadczenie Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 803
 473. Oświadczenie Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sandomierzu
  Wyświetleń: 803
 474. Protokół Nr 27/3/2021 z dnia 12 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 803
 475. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie darowizny nieruchomości gruntowych
  Wyświetleń: 802
 476. Projekt porządku obrad XXIX sesji Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 801
 477. Wydawanie zaświadczeń o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z MPZP
  Wyświetleń: 801
 478. 2.Interpelacja Radnych: Marka Strugały, Marcina Świerkuli, Krzysztofa Szatana i Mariusza Prezgota z dnia 14.01.2021 r.
  Wyświetleń: 799
 479. Wykaz danych o środowisku i jego ochronie –rok 2021
  Wyświetleń: 799
 480. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 27.01.2021
  Wyświetleń: 798
 481. Informacja o wyniku naboru
  Wyświetleń: 797
 482. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041
  Wyświetleń: 796
 483. Zarządzenie Nr 13/2021/AWiK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 14.01.2021 r.
  Wyświetleń: 796
 484. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2020 r.
  Wyświetleń: 795
 485. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznejw Sandomierzu  za 2020 r.
  Wyświetleń: 794
 486. Oświadczenie Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu
  Wyświetleń: 793
 487. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację
  Wyświetleń: 792
 488. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2020r.
  Wyświetleń: 792
 489. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021
  Wyświetleń: 792
 490. 28. Inter. radnego Mariusza Prezgota z dnia 02.07.2021
  Wyświetleń: 791
 491. 27. Interpelacja Radnej Kazimiery Bednarskiej z dnia 08 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 790
 492. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Sandomierzu
  Wyświetleń: 790
 493. Dzierżawa nieruchomości przy ul. Koćmierzów w Sandomierzu - przetarg
  Wyświetleń: 788
 494. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację
  Wyświetleń: 788
 495. Zarządzenie Nr 3/2021/RZP Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 07.01.2021 r.
  Wyświetleń: 788
 496. 23. Interpelacja Radnego Piotra Chojnackiego z dnia 06 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 787
 497. Protokół Nr 34/4/2021 z dnia 23 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 787
 498. Uchwała Nr XXIX/329/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-01-2021 w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Sandomierza na 2021 rok
  Wyświetleń: 787
 499. Informacja o wyniku naboru
  Wyświetleń: 786
 500. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 786
 501. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 23-06-2021
  Wyświetleń: 785
 502. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 785
 503. 19. Interpelacja Radnej Agnieszki Frańczak-Szczepanek z dnia 23.06.2021 r.
  Wyświetleń: 784
 504. Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowiska:
  Wyświetleń: 784
 505. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
  Wyświetleń: 784
 506. Uchwała Nr 57/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 kwietnia 2021 roku
  Wyświetleń: 783
 507. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Sandomierz na lata 2021-2024.
  Wyświetleń: 782
 508. Uchwały XLIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 782
 509. Uchwała Nr XXXII/340/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-02-2021 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sandomierz na lata 2021-2027
  Wyświetleń: 781
 510. Protokół Nr 25/3/2021 z dnia 15 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 780
 511. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 23-06-2023
  Wyświetleń: 779
 512. XXXIV sesja Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 779
 513. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację
  Wyświetleń: 777
 514. Karta informacyjna Nr NK/3/2021
  Wyświetleń: 776
 515. Oświadczenie Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 7 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 776
 516. Protokół Nr 32 z XXXII sesji Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 776
 517. Zarządzenie Nr 8/2021/GN Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 8 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 774
 518. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym
  Wyświetleń: 772
 519. Oświadczenie Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 772
 520. Oświadczenie Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 771
 521. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 770
 522. Protokół Nr 19/1/2021 z dnia 20 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 770
 523. Ogłoszenie o wolnym lokalu socjalnym
  Wyświetleń: 769
 524. 30. Interpelacja Radnego Piotra Chojnackiego z dnia 03 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 768
 525. Uchwała Nr XXXII/337/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-02-2021 w sprawie zwolnienia zakładu budżetowego z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Sandomierz nadwyżki środków obrotowych
  Wyświetleń: 768
 526. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 767
 527. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Sandomierza na 2021 rok
  Wyświetleń: 767
 528. Uchwała Nr XXXII/338/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-02-2021 w sprawie darowizny nieruchomości gruntowych
  Wyświetleń: 767
 529. Protokół Nr 30/6/2021 z dnia 08 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 766
 530. XXXIX Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Sandomierza VIII kadencji
  Wyświetleń: 766
 531. Dofinansowanie wymiany starego źródła ciepła na nowe - ekologiczne
  Wyświetleń: 762
 532. Informacja o wyniku naboru
  Wyświetleń: 762
 533. Ogłoszenie o wolnym socjalnym lokalu mieszkalnym
  Wyświetleń: 762
 534. Projekt harmonogramu dyżuru Radnych w okresie od 6 lipca 2021 do 28 grudnia 2021
  Wyświetleń: 762
 535. Protokół Nr 29/10/2020 z dnia 1 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 762
 536. Zarządzenie Nr 7/2021/NK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 08.01.2021 r.
  Wyświetleń: 762
 537. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 761
 538. Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
  Wyświetleń: 761
 539. Protokół Nr 20/1/2021 z dnia 19 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 760
 540. Zarządzenie Nr 15/2021/NK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 15.01.2021 r.
  Wyświetleń: 760
 541. 14. Interpelacja Radnego Piotra Chojnackiego z dnia 26 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 759
 542. 32. Interpelacja Radnych: Piotra Chojnackiego i Jerzego Żyły z dnia 11 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 758
 543. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację
  Wyświetleń: 758
 544. Protokół Nr 40/10/2021 z dnia 13 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 757
 545. Rozporządzenie Nr 6/2021 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20.05.2021 r.
  Wyświetleń: 755
 546. Oświadczenie p.o. Dyrektora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 754
 547. Protokół Nr 35 XXXV sesji Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 754
 548. Uchwały XLV sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 754
 549. Protokół Nr 26/4/2021 z dnia 08 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 753
 550. Raport o stanie Gminy Sandomierz za 2020 rok
  Wyświetleń: 753
 551. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu Samopomocyw Sandomierzu, ul. Katedralna 5 za rok 2020
  Wyświetleń: 753
 552. XXXV sesja Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 753
 553. Protokół Nr 30/11/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 750
 554. Uchwała Nr XXVIII/323/2020 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 29-12-2020 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Miasta Sandomierza do składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartych konkursach ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych Gminy Sandomierz w  2021  r. przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w  art. 3  ust. 3  ustawy o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1057)
  Wyświetleń: 750
 555. 13. Interpelacja Radnego Roberta Kurosza z dnia 10 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 749
 556. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym
  Wyświetleń: 749
 557. Informacja o wyniku naboru
  Wyświetleń: 747
 558. Nabór na rachmistrzów spisowych
  Wyświetleń: 747
 559. Wykonanie budżetu za rok 2020
  Wyświetleń: 747
 560. Protokół Nr 23/1/2021 z dnia 18 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 746
 561. Przetarg na dzierżawę części działki o nr ewid. 1257
  Wyświetleń: 745
 562. Informacja o XXXII sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 24.02.2021 r.
  Wyświetleń: 744
 563. Uchwała Nr      Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Uchwały nr XLVII/ 618/ 2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 września 2017r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Sandomierz Placówki Wsparcia Dziennego pod nazwą „Przystanek Błonie” oraz nadaniajej statutu.
  Wyświetleń: 744
 564. Protokół Nr 17/5/2021 z dnia 05 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 743
 565. Protokół Nr 35/5/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 743
 566. 24. Interpelacja Radnego Mariusza Prezgota z dnia 02 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 742
 567. Protokół Nr 26/4/2021 z dnia 15 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 742
 568. Uchwały XLVI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 742
 569. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym
  Wyświetleń: 741
 570. Protokół Nr 22/5/2021 z dnia 20 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 741
 571. Zarządzenie Nr 21 / 2021 / CUW Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 19.01.2021 roku
  Wyświetleń: 740
 572. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu uchwały
  Wyświetleń: 739
 573. Zarządzenie Nr 143/2020/OR z dnia 29 lipca 2020 r.
  Wyświetleń: 739
 574. Informacja o wyborze oferty 2
  Wyświetleń: 738
 575. Protokół Nr 19/2/2021 z dnia 18 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 737
 576. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 737
 577. 25. Interpelacja Radnego Roberta Kurosza z dnia 06 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 736
 578. Zawarcie małżeństwa w formie cywilnej lub wyznaniowej
  Wyświetleń: 736
 579. Protokół Nr 34/6/2021 z dnia 19 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 735
 580. Uchwała Nr XXXV/364/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28-04-2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Sandomierz na lata 2021-2024.
  Wyświetleń: 735
 581. Protokół Nr 33/3/2021 z dnia 23 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 734
 582. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przystąpienia Gminy Sandomierz do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 oraz zasad realizacji przedmiotowego programu w Gminie Sandomierz
  Wyświetleń: 734
 583. Uchwała Nr XXXII/344/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-02-2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu Samopomocyw Sandomierzu, ul. Katedralna 5 za rok 2020
  Wyświetleń: 734
 584. Ogłoszenie o II otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych
  Wyświetleń: 732
 585. XXXVIII Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Sandomierza VIII kadencji
  Wyświetleń: 732
 586. Zarządzenie Nr 1.1/2021/SK z dnia 04 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 732
 587. Protokół Nr 23/5/2021 z dnia 25 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 731
 588. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie rozpatrzenia pisma mieszkańców osiedla przy ulicy Mickiewicza w Sandomierzudotyczącego zarzutu bezczynności wobec Burmistrza Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 731
 589. Protokół Nr 37 z XXXVII sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 23 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 730
 590. 2. Zapytanie Radnego Roberta Kurosza z dnia 16.03.2021 r.
  Wyświetleń: 729
 591. Wykonanie budżetu za II kwartał 2021 roku
  Wyświetleń: 728
 592. Posiedzenia komisji Rady Miasta
  Wyświetleń: 727
 593. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
  Wyświetleń: 727
 594. Protokół Nr 34 z XXXIV sesji Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 726
 595. Zarządzenie Nr 202/2020/OR z dnia 27 października 2020 r.
  Wyświetleń: 726
 596. Informacja Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach
  Wyświetleń: 725
 597. Protokół Nr 21/4/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 724
 598. Posiedzenie Komisji Nauki Oświaty, Kultury i Sportu
  Wyświetleń: 723
 599. Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby
  Wyświetleń: 723
 600. Zmiana godzin pracy Urzędu Miejskiego w Sandomierzu od dnia 01 września 2021 r.
  Wyświetleń: 723
 601. Oświadczenie Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 721
 602. Rejestr Instytucji Kultury
  Wyświetleń: 721
 603. 17. Interpelacja radnego Roberta Kurosza z dnia 09.06.2021r.
  Wyświetleń: 720
 604. Oświadczenie Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sandomierzu
  Wyświetleń: 720
 605. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021 w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Sandomierza na 2021 rok
  Wyświetleń: 720
 606. Protokół Nr 21/3/2021 z dnia 15 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 718
 607. Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Sandomierza
  Wyświetleń: 718
 608. Karta informacyjna nr 1/2021
  Wyświetleń: 716
 609. Uchwała Nr XXXII/339/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-02-2021 w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Sandomierzu
  Wyświetleń: 716
 610. Raport o stanie Gminy Sandomierz za 2020 rok
  Wyświetleń: 715
 611. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia ..... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sandomierz za 2020 rok
  Wyświetleń: 715
 612. Uchwała Nr XXXIV/355/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-03-2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2020r.
  Wyświetleń: 715
 613. Zarządzenie Nr 143/2021/SSZ Burmistrza Sandomierza z dnia 11 czerwca 2021 roku
  Wyświetleń: 714
 614. XXXIII Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 713
 615. OBWIESZCZENIE NK.6220.2.2021.DMI
  Wyświetleń: 712
 616. Protokół Nr 28/6/2021 z dnia 28 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 712
 617. XXXVI sesja Rady Miasta Sandomierza VIII kadencji
  Wyświetleń: 712
 618. Posiedzenie Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia
  Wyświetleń: 711
 619. Posiedzenie Komisji Polityki Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 711
 620. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przystąpienia Gminy Sandomierz do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021 w ramach Funduszu Solidarnościowego
  Wyświetleń: 711
 621. Uchwała Nr XXXIV/353/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-03-2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznejw Sandomierzu  za 2020 r.
  Wyświetleń: 710
 622. Informacja o wyniku naboru
  Wyświetleń: 709
 623. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 709
 624. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Sandomierza do rozpatrzenia wniosku Stowarzyszenia Zmotywowanych Przedsiębiorców i przekazania go według właściwości
  Wyświetleń: 709
 625. Informacja o XXXI sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 10.02.2021
  Wyświetleń: 708
 626. Ogłoszenie o naborze do Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
  Wyświetleń: 707
 627. Protokół Nr 31/3/2021 z dnia 18 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 707
 628. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021 w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy komisji stałych Rady Miasta Sandomierza za 2020 rok
  Wyświetleń: 707
 629. Zarządzenie Nr 30/2021/SK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021 r.
  Wyświetleń: 707
 630. 21. Interpelacja radnego Andrzeja Bolewskiego z dnia 23 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 705
 631. Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2022
  Wyświetleń: 704
 632. Informacja o wyniku przetargu
  Wyświetleń: 703
 633. Kwestionariusz osobowy
  Wyświetleń: 703
 634. Zarządzenie Nr 14/2021/NK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 15.01.2021 r.
  Wyświetleń: 703
 635. Protokół Nr 7/1/2021 z dnia 06 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 702
 636. Protokół Nr 38/8/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 700
 637. Zawiadomienie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 30.07.2021 r.
  Wyświetleń: 700
 638. OBWIESZCZENIE NK.6220.2.2021.DMI
  Wyświetleń: 699
 639. Protokół Nr 30/3/2021 z dnia 22 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 699
 640. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 699
 641. Uchwała Nr XXXVII/373/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23-06-2021 w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 698
 642. Zarządzenie Nr 37/2021/OR Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 28.01.2021 r.
  Wyświetleń: 698
 643. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na rok 2021
  Wyświetleń: 697
 644. Gminny Komisarz Spisowy w Sandomierzu ogłasza dodatkową rekrutację
  Wyświetleń: 696
 645. Informacja o wyborze ofery
  Wyświetleń: 696
 646. Terminy posiedzeń Komisji Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 696
 647. Zajęcie pasa drogowego na cele budowlane
  Wyświetleń: 695
 648. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 28.07.2021 r.
  Wyświetleń: 695
 649. Zgłoszenie urodzenia dziecka
  Wyświetleń: 694
 650. 22. Interpelacja Radnych: Kazimiery Bednarskiej i Andrzeja Bolewskiego z dnia 05.07.2021 r.
  Wyświetleń: 693
 651. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym
  Wyświetleń: 693
 652. 11. Interpelacja Radnej Kazimiery Bednarskiej z dnia 20 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 692
 653. Karta informacyjna Nr NK/1/2021
  Wyświetleń: 692
 654. Protokół Nr 15/3/2021 z dnia 10 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 692
 655. Terminarz posiedzeń komisji stałych Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 692
 656. Wykaz NK/9/2021
  Wyświetleń: 692
 657. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 691
 658. Uchwała Nr XXX/330/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-01-2021 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
  Wyświetleń: 690
 659. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 02 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 688
 660. Protokół Nr 32/5/2021 z dnia 23 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 688
 661. Protokół Nr 24/5/2021 z dnia 18 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 687
 662. Zarządzenie Nr 25/2021/GN Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 22.01.2021 r.
  Wyświetleń: 687
 663. Posiedzenie wspólne Komisji Nauki Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Budżetu i Finansów
  Wyświetleń: 686
 664. 10. Interpelacja Radnego Roberta Kurosza z dnia 09.05.2021 r.
  Wyświetleń: 685
 665. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
  Wyświetleń: 685
 666. Zarządzenie Nr 96/2021/GN z dnia 09 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 685
 667. Protokół Nr 24/7/2021 z dnia 28 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 684
 668. Protokół Nr 29/7/2021 z dnia 21 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 684
 669. Protokół Nr 33 z XXXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Sandomierza z dnia 16 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 684
 670. Informacja o Posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów
  Wyświetleń: 683
 671. Zarządzenie Nr 38/2022/CUW z dnia 02 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 683
 672. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 26 stycznia 2021
  Wyświetleń: 683
 673. Protokół Nr 23/6/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 682
 674. Uchwały LI sesji Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 681
 675. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów
  Wyświetleń: 680
 676. Protokół Nr 36/6/2021 z dnia 18 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 680
 677. 26. Interpelacja Radnego Roberta Kurosza z dnia 11 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 679
 678. Harmonogram posiedzeń komisji stałych Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 679
 679. Protokół Nr 16/4/2021 z dnia 17 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 679
 680. Zarządzenie Nr 79/2021/OR z dnia 25 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 679
 681. Zawiadomienie - Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 20.05.2021 r.
  Wyświetleń: 679
 682. Karta informacyjna Nr NK/2/2021
  Wyświetleń: 678
 683. Oświadczenie Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 3 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 678
 684. Projekty uchwał na XLVI sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 678
 685. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 678
 686. XXXVII sesja Rady Miasta Sandomierza VIII kadencji
  Wyświetleń: 678
 687. 6. Interpelacja Radnego Andrzeja Bolewskiego z dnia 29.01.2021 r.
  Wyświetleń: 677
 688. Protokół Nr 33/5/2021 z dnia 16 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 676
 689. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041
  Wyświetleń: 676
 690. Zarządzenie Nr 55/2021/CUW z dnia 01 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 676
 691. Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej
  Wyświetleń: 675
 692. 20. Interpelacja Radnego Marka Strugały z dnia 05.06.2021 r.
  Wyświetleń: 674
 693. Protokół Nr 31/1/2021 z dnia 4 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 674
 694. Wykaz NK/10/2021
  Wyświetleń: 673
 695. Zakłócanie stosunków wodnych na gruncie
  Wyświetleń: 673
 696. 15. Interprlacja radnego Tomasza Malinowskiego z dnia 04.06.2021r.
  Wyświetleń: 672
 697. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 11 marca 2021
  Wyświetleń: 672
 698. Protokół Nr 37/7/2021 z dnia 25 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 671
 699. Uchwała Nr XXXVI/370/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-05-2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041
  Wyświetleń: 671
 700. Uchwały RIO z roku 2022
  Wyświetleń: 671
 701. Oświadczenie Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 670
 702. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku
  Wyświetleń: 670
 703. Dofinansowanie kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości
  Wyświetleń: 669
 704. Posiedzenie wspólne Komisji Praworządności i Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
  Wyświetleń: 669
 705. Protokół Nr 31/4/2021 z dnia 15 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 669
 706. Zarządzenie Nr 48/2021/SK z dnia 11 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 669
 707. Uchwała Nr XXXIV/347/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-03-2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 668
 708. Zarządzenie Nr 74/2022/CUW z dnia 20 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 668
 709. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 11 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 667
 710. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 666
 711. Dofinansowanie rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych w drodze dotacji
  Wyświetleń: 665
 712. Informacja Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 665
 713. Uchwała Nr XXXVII/376/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23-06-2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 665
 714. Uchwała Nr XXXVI/372/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-05-2021 w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy Sandomierz w Radzie Społecznej Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 664
 715. Protokół Nr 28/4/2021 z dnia 27 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 662
 716. Uchwała Nr XL/394/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-08-2021
  Wyświetleń: 662
 717. Uchwała Nr XXX/332/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-01-2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/292/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 15 października 2020 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
  Wyświetleń: 662
 718. Ogłoszenie o wolnym lokalu socjalnym
  Wyświetleń: 661
 719. Uchwała Nr XL/393/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-08-2021
  Wyświetleń: 661
 720. Uchwała Nr XXXV/363/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28-04-2021 w sprawie szóstej aktualizacji i przyjęcia do realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Sandomierza z perspektywą na lata 2021-2023"
  Wyświetleń: 661
 721. Zarządzenie Nr 81/2021/OR z dnia 29 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 661
 722. 16. Interpelacja radnych Strugały, Szatana i Świerkuli z dnia 01.06.2021r.
  Wyświetleń: 660
 723. Protokół Nr 39/9/2021 z dnia 06 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 660
 724. Zarządzenie Nr 38/2021/OR Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 28.01.2021 r.
  Wyświetleń: 660
 725. Oświadczenie Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 659
 726. Posiedzenie Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu
  Wyświetleń: 659
 727. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 659
 728. Zarządzenie Nr 168/2021/BHP z dnia 09 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 659
 729. Protokół Nr 22/3/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 658
 730. Protokół Nr 27/5/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 657
 731. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 657
 732. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022
  Wyświetleń: 656
 733. PGW Wody Polskie - informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 655
 734. Zarządzenie Nr 35/2021/CUW Burmistrza Sandomierza z dnia 27.01.2021 r.
  Wyświetleń: 655
 735. Informacja o posiedzeniach komisji stałych Rady Miasta
  Wyświetleń: 654
 736. Oświadczenie Administratora Koordynującego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sandomierzu
  Wyświetleń: 654
 737. Zarządzenie Nr 24/2021/GN Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 22.01.2021 r.
  Wyświetleń: 654
 738. 9. Interpelacja Radnego Piotra Chojnackiego z dnia 06.05.2021 r.
  Wyświetleń: 652
 739. Oświadczenie Starszego Referenta w sekcji świadczeń rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu
  Wyświetleń: 652
 740. Zarządzenie Nr 22/2021/CUW Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 19 stycznia 2021 roku
  Wyświetleń: 652
 741. Zarządzenie Nr 72/2021/CUW z dnia 17 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 652
 742. 41. Interpelacja Radnej Marioli Stępień z dnia 16 września 2021 r.
  Wyświetleń: 651
 743. Protokół Nr 18/6/2021 z dnia 27 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 651
 744. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXX/332/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 stycznia 2021r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/292/2020 z dnia 15 października w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
  Wyświetleń: 651
 745. Zarządzenie Nr 68/2021/CUW z dnia 12 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 651
 746. Zarządzenie Nr 95/2021/GN z dnia 09 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 651
 747. Zawiadomienie - Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 12.05.2021 r.
  Wyświetleń: 651
 748. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021
  Wyświetleń: 650
 749. Uchwała Nr XL/386/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-08-2021
  Wyświetleń: 649
 750. Uchwała Nr XXXII/341/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-02-2021 w sprawie przystąpienia Gminy Sandomierz do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 oraz zasad realizacji przedmiotowego programu w Gminie Sandomierz
  Wyświetleń: 649
 751. Zarządzenie Nr 135/2021/RZP z dnia 25 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 648
 752. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 24.08.2021 r.
  Wyświetleń: 647
 753. Zarządzenie Nr 61.1/2021/SK z dnia 08 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 647
 754. Uchwała Nr XLI/397/2021         Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-09-2021 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 646
 755. Zarządzenie Nr 100/2021/GN z dnia 16 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 646
 756. 46. Interpelacja Radnych: Piotra Chojnackiego i Tomasza Malinowskiego z dnia 01.10.2021 r.
  Wyświetleń: 645
 757. XLI sesja Rady Miasta Sandomierza VIII kadencji
  Wyświetleń: 645
 758. Zmiana imienia lub/i nazwiska
  Wyświetleń: 645
 759. 45. Interpelacja Radnych: Piotra Chojnackiego i Tomasza Malinowskiego z dnia 01.10.2021 r.
  Wyświetleń: 644
 760. Zarządzenie Nr 70/2021/CUW z dnia 16 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 644
 761. Oświadczenie Kierownika Sekcji Pomocy Społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sandomierzu
  Wyświetleń: 641
 762. Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług
  Wyświetleń: 641
 763. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu drogi gminnej na terenie Gminy Sandomierz
  Wyświetleń: 641
 764. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22.04.2021 r.
  Wyświetleń: 640
 765. Starosta Sandomierski - Zawiadomienie z dnia 17 marca 2021
  Wyświetleń: 639
 766. Zarządzenie Nr 9/2021/SSZ Burmistrza Sandomierza z dnia 11.01.2021 r.
  Wyświetleń: 639
 767. Informacja Ministra Infrastruktury z dnia 03 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 638
 768. Protokół Nr 33/6/2021 z dnia 06 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 638
 769. 7. Interpelacja Radnego Marka Strugały z dnia 14.02.2021 r.
  Wyświetleń: 636
 770. Postanowienie o zawieszeniu
  Wyświetleń: 636
 771. Uchwała Nr XXXIV/354/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-03-2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2020 r.
  Wyświetleń: 636
 772. Uchwała Nr XXXII/334/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-02-2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 635
 773. Uchwała Nr XXXVI/369/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-05-2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 635
 774. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 27.07.2021 r.
  Wyświetleń: 634
 775. Ogłoszenie o naborze na trzy wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 634
 776. Zarządzenie Nr 42/2021/SK z dnia 02 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 634
 777. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach
  Wyświetleń: 633
 778. Uchwała Nr XXXV/361/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28-04-2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041
  Wyświetleń: 633
 779. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 633
 780. Zarządzenie Nr 19/2021/CUW Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 18.01.2021 r.
  Wyświetleń: 633
 781. Zarządzenie Nr 5/2021/OR Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 7.01.2021 r.
  Wyświetleń: 633
 782. Zarządzenie Nr 197/2021/SK z dnia 07 września 2021 r.
  Wyświetleń: 632
 783. Zarządzenie Nr 34/2021/CUW Burmistrza Sandomierza z dnia 27.01.2021 r.
  Wyświetleń: 632
 784. Zarządzenie NR RZP/43/2021 z dnia 3 luty 2021 r
  Wyświetleń: 632
 785. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 02.06.2021 r.
  Wyświetleń: 631
 786. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 631
 787. XL sesja Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 631
 788. Zarządzenie Nr 73/2021/CUW z dnia 17 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 631
 789. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
  Wyświetleń: 630
 790. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 630
 791. Uchwała Nr XXXVII/379/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23-06-2021 w sprawie darowizny nieruchomości gruntowych
  Wyświetleń: 630
 792. Zarządzenie Nr 16/2021/CUW Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 18.01.2021 r.
  Wyświetleń: 630
 793. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 01.09.2021r.
  Wyświetleń: 629
 794. Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 629
 795. Zarządzenie Nr 28/2021/GN Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021 r.
  Wyświetleń: 629
 796. Zarządzenie Nr 54/2021/OR z dnia 26 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 629
 797. Zarządzenie Nr 71/2021/CUW z dnia 17 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 629
 798. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 14.04.2021 r.
  Wyświetleń: 628
 799. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie wyrażenia woli przekazania Muzeum Okręgowego w Sandomierzu Województwu Świętokrzyskiemu
  Wyświetleń: 628
 800. Zarządzenie Nr 1/2021/SK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 04.01.2021 r.
  Wyświetleń: 628
 801. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 17.05.2021 r.
  Wyświetleń: 627
 802. Uchwała Nr XL/392/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-08-2021
  Wyświetleń: 627
 803. Uchwała Nr XXXVII/374/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23-06-2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sandomierz za 2020 rok
  Wyświetleń: 626
 804. Zarządzenie Nr 131/2021/CUW z dnia 25 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 626
 805. Zarządzenie Nr 51/2021/PŚZ z dnia 23 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 626
 806. Uchwała Nr XXXIX/381/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 13-07-2021
  Wyświetleń: 625
 807. Zarządzenie Nr 69/2021/CUW z dnia 16 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 625
 808. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 23.03.2021 r.
  Wyświetleń: 624
 809. Uchwała Nr XLII/407/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-10-2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 624
 810. Zarządzenie Nr 78/2021/GN z dnia 24 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 624
 811. Uchwała Nr XXXII/343/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-02-2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na rok 2021
  Wyświetleń: 623
 812. Zarządzenie Nr 97/2021/NK z dnia 9 kwietnia 2021 roku
  Wyświetleń: 623
 813. Zarządzenie Nr 20/2021/CUW Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 18.01.2021 r.
  Wyświetleń: 622
 814. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 26 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 621
 815. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2021 rok
  Wyświetleń: 621
 816. 42. Interpelacja Radnego Marka Strugały z dnia 21 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 620
 817. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 17 maja 2021 r. sygn. UA.6721.15.2018
  Wyświetleń: 620
 818. Oświadczenie Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 6 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 620
 819. Zarządzenie Nr 111/2021/NK z dnia 10 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 620
 820. Zarządzenie Nr 12/2021/RZP Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 14.01.2021 r.
  Wyświetleń: 620
 821. Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 05.05.2021 r.
  Wyświetleń: 618
 822. Protokół Nr 8/2/2021 z dnia 29 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 616
 823. Zarządzenie Nr 27/2021/RZP Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 22.01.2021 r.
  Wyświetleń: 616
 824. 12. Interpelacja Radnego Roberta Kurosza z dnia 09 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 615
 825. 37. Interpelacja Radnego Janusza Pońskiego z dnia 10 września 2021 r.
  Wyświetleń: 615
 826. Nielegalne gromadzenie odpadów i zrzut ścieków
  Wyświetleń: 615
 827. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym
  Wyświetleń: 615
 828. Zarządzenie Nr 157/2021/SK z dnia 24 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 615
 829. Zarządzenie Nr 184/2021/OR z dnia 17 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 615
 830. Odbiór płyt azbestowo-cementowych z terenu Sandomierza
  Wyświetleń: 614
 831. PGW Wody Polskie - informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 614
 832. Projekty uchwał na LIV sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 614
 833. Uchwała Nr XXXIV/356/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-03-2021 w sprawie przystąpienia Gminy Sandomierz do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021 w ramach Funduszu Solidarnościowego
  Wyświetleń: 613
 834. Uchwała Nr XXXIV/348/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-03-2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041
  Wyświetleń: 612
 835. Zarządzenie Nr 63/2021/SK z dnia 09 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 612
 836. Zarządzenie Nr 62/2021/RZP z dnia 08 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 611
 837. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 610
 838. Protokół Nr 23/4/2021 z dnia 19 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 609
 839. Terminarz posiedzeń komisji stałych Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 609
 840. Uchwała Nr XXVIII/321/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-12-2020 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sandomierz
  Wyświetleń: 609
 841. Protokół Nr 36 z XXXVI sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 26 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 608
 842. Uchwała Nr XL/390/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-08-2021
  Wyświetleń: 608
 843. Zarządzenie Nr 29/2021/GN Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021 r.
  Wyświetleń: 608
 844. Zarządzenie Nr 45/2021/GN z dnia 08 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 608
 845. ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 608
 846. Posiedzenie Komisji Polityki Mieszkaniowej Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 607
 847. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy Sandomierz w Radzie Społecznej Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 607
 848. Uchwała Nr XXXVII/375/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23-06-2021 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Sandomierza absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok
  Wyświetleń: 607
 849. Zarządzenie Nr 58/2021/GN z dnia 02 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 607
 850. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041
  Wyświetleń: 606
 851. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041
  Wyświetleń: 605
 852. Ogłoszenie o naborze do Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
  Wyświetleń: 603
 853. Uchwała Nr XL/389/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-08-2021
  Wyświetleń: 603
 854. Uchwała Nr XLVIII/475/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 02-03-2022 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024 w Gminie Sandomierz
  Wyświetleń: 603
 855. Zarządzenie Nr 59/2021/RZP z dnia 03 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 603
 856. Uchwała Nr (...) Rady Miasta Sandomierza z dnia (...)
  Wyświetleń: 602
 857. Zarządzenie nr 296/2021/PŚZ Burmistrza Sandomierza z dnia 16 grudnia 2021 roku
  Wyświetleń: 602
 858. Przetargi na sprzedaż spółdzielczego prawa do dwóch lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Maciejowskiego 8 i 11 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 601
 859. Uchwała Nr XXXIV/350/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-03-2021 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
  Wyświetleń: 601
 860. Protokół Nr 41/11/2021 z dnia 24 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 600
 861. Zameldowanie cudzoziemców
  Wyświetleń: 600
 862. 8. Interpelacja Radnego Piotra Chojnackiego z dnia 06.05.2021 r.
  Wyświetleń: 599
 863. Protokół Nr 22/4/2021 z dnia 20 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 598
 864. Uchwała Nr XXXV/366/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28-04-2021 w sprawie przedłożenia oceny zasobów pomocy społecznej za 2020r.
  Wyświetleń: 598
 865. Zarządzenie Nr 77/2021/OR z dnia 19 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 598
 866. Uchwała Nr XLV/436/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22-12-2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2022 rok
  Wyświetleń: 597
 867. 40. Interpelacja Radnego Roberta Kurosza z dnia 26 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 596
 868. Zarządzenie Nr 124/2021/OR z dnia 19 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 596
 869. Zarządzenie Nr 32.1/2021/SK z dnia 27 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 596
 870. Zarządzenie Nr 56/2021/CUW z dnia 02 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 596
 871. Uchwała Nr XLI/402/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-09-2021 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sandomierz
  Wyświetleń: 595
 872. Uchwała Nr XXXIV/357/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-03-2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Uchwały nr XXII/ 223/ 2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 2 marca 2016r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Świetlica Środowiskowa oraz nadania jej statutu.
  Wyświetleń: 595
 873. Zarządzenie Nr 162/2021/UA z dnia 02.07.2021
  Wyświetleń: 595
 874. Wniosek o nadanie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
  Wyświetleń: 594
 875. Projekty uchwał na L sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 593
 876. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 zmieniająca uchwałę nr XXX/330/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
  Wyświetleń: 593
 877. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 06.07.2021 r.
  Wyświetleń: 592
 878. Zarządzenie Nr 26/2021/GN Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 22.01.2021 r.
  Wyświetleń: 592
 879. OBWIESZCZENIE UA.6730.38.2021.MSZ
  Wyświetleń: 591
 880. „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Sandomierz do placówek oświatowych w Tarnobrzegu tj. Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Kopernika 18 oraz Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego przy ul. Aleja Niepodległości 2”
  Wyświetleń: 590
 881. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 30 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 590
 882. Ogłoszenie o I przetargu licytacyjnym ustnym nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego
  Wyświetleń: 590
 883. Uchwała Nr XXXII/342/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-02-2021 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Uchwały nr XVIII/224/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na 2020 rok
  Wyświetleń: 590
 884. Uchwała Nr XXXVII/377/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23-06-2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041
  Wyświetleń: 590
 885. Uchwały L sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 589
 886. Zarządzenie Nr 118/2021/OR z dnia 18 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 589
 887. Informacja o posiedzeniach komisji stałych Rady Miasta - c.d.
  Wyświetleń: 588
 888. Zarządzenie Nr 49/2021/GN z dnia 19 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 588
 889. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie
  Wyświetleń: 588
 890. Wymeldowanie z pobytu stałego bądź czasowego
  Wyświetleń: 587
 891. Zarządzenie Nr 64/2017/OR z dnia 27 marca 2017 r.
  Wyświetleń: 587
 892. Zarządzenie Nr GN 18/2021 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 18.01.2021 r.
  Wyświetleń: 587
 893. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgłoszenie powrotu z wyjazdu
  Wyświetleń: 587
 894. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 27.04.2021 r.
  Wyświetleń: 586
 895. Zarządzenie Nr 121/2021/OR z dnia 18 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 586
 896. Zarządzenie Nr 39/2021/SK z dnia 28 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 586
 897. Uchwała Nr      Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Uchwały nr XXII/ 223/ 2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 2 marca 2016r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Świetlica Środowiskowa oraz nadania jej statutu.
  Wyświetleń: 584
 898. Zarządzenie Nr 178/2021/SK z dnia 03 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 584
 899. Zarządzenie Nr 66/2021/PSZ z dnia 10 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 584
 900. Zarządzenie Nr 159/2021/SK z dnia 29 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 583
 901. Zarządzenie Nr 74/2021/NK z dnia 17 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 582
 902. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Uchwały nr XVIII/224/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na 2020 rok
  Wyświetleń: 581
 903. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 581
 904. ZARZĄDZENIE NR 182/2021/SK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 10 sierpnia 2021 roku
  Wyświetleń: 581
 905. Uchwała Nr XL/387/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-08-2021
  Wyświetleń: 580
 906. Plan kontroli Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sandomierzu
  Wyświetleń: 579
 907. Informacja PGO Wody Polskie - Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli - z dnia 30.04.2021 r.
  Wyświetleń: 578
 908. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu drogi gminnej na terenie Gminy Sandomierz
  Wyświetleń: 578
 909. Uchwała Nr XL/388/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-08-2021
  Wyświetleń: 577
 910. Uchwała Nr XL/391/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-08-2021
  Wyświetleń: 577
 911. Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej
  Wyświetleń: 577
 912. Projekty uchwał na XLIX Nadzwyczajną sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 576
 913. Protokół Nr 38 z XXXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 30 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 576
 914. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 06.07.2021 r.
  Wyświetleń: 575
 915. Przetarg na wynajem lokalu użytkowego
  Wyświetleń: 574
 916. Uchwała Nr XXXVII/378/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23-06-2021 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sandomierz, w roku szkolnym 2021/2022
  Wyświetleń: 574
 917. Zarządzenie Nr 133/2021/RZP z dnia 25 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 574
 918. Zarządzenie Nr 141/2021/SK z dnia 08 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 574
 919. Protokół Nr 25/6/2021 z dnia 19 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 573
 920. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 572
 921. Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
  Wyświetleń: 571
 922. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie nabycia na rzecz Gminy nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 571
 923. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Sandomierz
  Wyświetleń: 571
 924. Uchwała Nr XLII/406/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-10-2021 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
  Wyświetleń: 571
 925. Zarządzenie Nr 148/2021/SK z dnia 18 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 571
 926. 44. Interpelacja Radnych: Piotra Chojnackiego i Tomasza Malinowskiego z dnia 01.10.2021 r.
  Wyświetleń: 569
 927. Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 569
 928. Protokół Nr 39 z XXXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 13 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 569
 929. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 569
 930. Zarządzenie Nr 151/2021/RZP z dnia 22 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 569
 931. Zgłoszenie zgonu
  Wyświetleń: 569
 932. Uchwała Nr XXXIV/351/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-03-2021 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
  Wyświetleń: 568
 933. Wzór wniosku o aktualizację danych do komunikacji
  Wyświetleń: 568
 934. Zarządzenie Nr 122/2021/OR z dnia 18 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 568
 935. Zarządzenie Nr 123/2021/OR z dnia 19 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 568
 936. Zawiadomienie - Obwieszczenie Burmistrza Sandomierza z dnia 22.04.2021 r.
  Wyświetleń: 568
 937. Zapytania 2022
  Wyświetleń: 567
 938. Zarządzenie Nr 175/2021/SK z dnia 27 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 567
 939. Zarządzenie Nr 46/2021/OZKOC z dnia 09 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 567
 940. Zarządzenie Nr 11/2021/RZP Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 14.01.2021 r.
  Wyświetleń: 566
 941. Zarządzenie Nr 150/2021/SK z dnia 18 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 566
 942. Zarządzenie Nr 181/2021/GN z dnia 10 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 566
 943. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 21.06.2021 r.
  Wyświetleń: 565
 944. Projekty uchwał na LII sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 565
 945. Zarządzenie Nr 154/2021/SK z dnia 24 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 565
 946. Uchwały LII sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 564
 947. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 16.04.2021 r.
  Wyświetleń: 563
 948. Uchwała Nr (...) Rady Miasta Sandomierza z dnia (...)
  Wyświetleń: 563
 949. Protokół Nr 23/5/2021 z dnia 22 września 2021 r.
  Wyświetleń: 562
 950. Uchwała Nr XXXIV/349/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-03-2021 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sandomierz na rok 2021
  Wyświetleń: 562
 951. Zarządzenie Nr 192/2021/Or Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 30 sierpnia 2021 r
  Wyświetleń: 562
 952. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021
  Wyświetleń: 561
 953. Uchwała Nr XXXII/335/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-02-2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041
  Wyświetleń: 561
 954. Zarządzenie Nr 142/2021/NK z dnia 08 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 561
 955. Informacja o wyniku przetargu
  Wyświetleń: 560
 956. Uchwała Nr XXXV/365/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28-04-2021 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku
  Wyświetleń: 560
 957. Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 z dnia 08.12.2021r.
  Wyświetleń: 559
 958. Zarządzenie Nr 93/2021/SK z dnia 6 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 559
 959. test
  Wyświetleń: 558
 960. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sandomierz na rok 2021
  Wyświetleń: 558
 961. Zarządzenie Nr 125/2021/KPSiT z dnia 20 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 558
 962. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021
  Wyświetleń: 557
 963. 34. Interpelacja Radnych: Marka Strugały, Krzysztofa Szatana, Marcina Świerkuli z dnia 22 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 556
 964. 47. Interpelacja Radnego Piotra Chojnackiego z dnia 18 października 2021 r.
  Wyświetleń: 556
 965. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 556
 966. Uchwała Nr 121/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24.09.2021 r.
  Wyświetleń: 555
 967. Uchwała Nr XXXV/367/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28-04-2021 w sprawie rozpatrzenia pisma mieszkańców osiedla przy ulicy Mickiewicza w Sandomierzudotyczącego zarzutu bezczynności wobec Burmistrza Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 555
 968. Pismo Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 28.04.2021 r.
  Wyświetleń: 554
 969. Uchwała Nr (...) Rady Miasta Sandomierza z dnia (...)
  Wyświetleń: 554
 970. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania ulic Mickiewicza i Armii Krajowej w Sandomierzu na rondo"
  Wyświetleń: 553
 971. Uchwała Nr XXXII/345/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-02-2021 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Miasta Sandomierza do składu Zespołu ds. opracowania koncepcji przekształcenia przez zmianę siedziby Szkoły Podstawowej Nr 2im. Króla Kazimierza Wielkiego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 552
 972. Protokół Nr 30/8/2021 z dnia 02 września 2021 r.
  Wyświetleń: 551
 973. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021
  Wyświetleń: 551
 974. Uchwała Nr XLI/401/2021 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 29-09-2021 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody położonego na terenie Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 551
 975. Uchwała Nr XLII/412/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-10-2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Sandomierza na lata 2015-2025, za lata 2019-2020.
  Wyświetleń: 551
 976. Zarządzenie Nr 17/2021/CUW Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 18.01.2021 r.
  Wyświetleń: 551
 977. Zarządzenie Nr 149/2021/SK z dnia 18 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 550
 978. Informacja o posiedzeniach komisji stałych Rady Miasta
  Wyświetleń: 549
 979. 43. Interpelacja radnych: Marka Strugały i Marcina Świerkuli z dnia 01 października 2021 r.
  Wyświetleń: 548
 980. Uchwała Nr XXXII/336/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-02-2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania ulic Mickiewicza i Armii Krajowej w Sandomierzu na rondo"
  Wyświetleń: 548
 981. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 19 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 547
 982. Uchwały XLIX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 547
 983. Zarządzenie Nr 10/2021/PŚZ Burmistrza Sandomierza w sprawie powołania Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 547
 984. Zarządzenie Nr 152/2021/SK z dnia 23 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 547
 985. Zarządzenie Nr 155/2021/SK z dnia 24 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 547
 986. Zarządzenie Nr 75/2021/NK z dnia 17 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 547
 987. Zarządzenie Nr 138/2021/SK z dnia 28 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 546
 988. 33. Interpelacja Radnych: Marka Strugały, Krzysztofa Szatana, Marcina Świerkuli z dnia 22 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 545
 989. Ogłoszenie o przetargu licytacyjnym ustnym nieograniczonym na dzierżawę
  Wyświetleń: 545
 990. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 545
 991. Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie
  Wyświetleń: 545
 992. 35. Interpelacja Radnych M. Świerkuli i M. Prezgota z dnia 30.08.2021 r.
  Wyświetleń: 544
 993. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2020
  Wyświetleń: 544
 994. Uchwała Nr XLII/408/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-10-2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2040
  Wyświetleń: 544
 995. Zarządzenie Nr 134/2021/RZP z dnia 25 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 544
 996. 36. Interpelacja Radnego Janusza Pońskiego z dnia 10 września 2021 r.
  Wyświetleń: 543
 997. Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 z dnia 14.12.2021r.
  Wyświetleń: 543
 998. Zarządzenie Nr 129/2021/IOD z dnia 24 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 543
 999. Harmonogramu posiedzeń komisji Rady Miasta, w trybie stacjonarnym:
  Wyświetleń: 542
 1000. Zarządzenie Nr 174/2021/SK z dnia 27 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 542
 1001. ZARZĄDZENIE NR 195/2021/OR Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 2 września 2021 r.
  Wyświetleń: 542
 1002. Zawiadomienie - Obwieszczenie Burmistrza Sandomierza z dnia 30.04.2021 r.
  Wyświetleń: 541
 1003. Plan zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  Wyświetleń: 540
 1004. Posiedzenie Komisji Praworządności Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 540
 1005. Zarządzenie Nr 173/2021/SK z dnia 23 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 540
 1006. Zarządzenie Nr 176/2021/SK z dnia 27 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 540
 1007. 18. Interpelacja Radnej Kazimiery Bednarskiej z dnia 21.06.2021 r.
  Wyświetleń: 539
 1008. 39. Interpelacja Radnego Roberta Kurosza z dnia 26 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 539
 1009. Uchwała Nr XLII/411/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-10-2021 w sprawie nabycia na rzecz Gminy nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 539
 1010. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 537
 1011. ZARZĄDZENIE NR 198/2021/NK BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA Z DNIA 07.09.2021 r.
  Wyświetleń: 537
 1012. Zarządzenie Nr 117/2021/OR z dnia 18 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 537
 1013. Zarządzenie Nr 156/2021/SK z dnia 24 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 537
 1014. Ogłoszenie Nr 24 Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie z dnia 13.09.2021 r.
  Wyświetleń: 536
 1015. Uchwała Nr XLI/400/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-09-2021 w sprawie przyznania dotacji celowej Społecznemu Komitetowi Odnowy Cmentarza Katedralnego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 536
 1016. Uchwała Nr XXXV/359/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28-04-2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 536
 1017. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 16.06.2021r.
  Wyświetleń: 535
 1018. Zarządzenie Nr 130/2021/OPS z dnia 25 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 534
 1019. Ogłoszenie Agencji Mienia Wojskowego
  Wyświetleń: 533
 1020. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
  Wyświetleń: 533
 1021. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia pod uprawy ogrodniczo-warzywne
  Wyświetleń: 533
 1022. Zarządzenie Nr 179/2021/SK z dnia 03 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 533
 1023. Zarządzenie Nr 47/2021/OZKOC z dnia 09 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 533
 1024. Uchwała Nr XXXIV/358/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-03-2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Uchwały nr XLVII/ 618/ 2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 września 2017r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Sandomierz Placówki Wsparcia Dziennego pod nazwą „Przystanek Błonie” oraz nadaniajej statutu.
  Wyświetleń: 532
 1025. Zarządzenie Nr 105/2021/SK z dnia 29 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 532
 1026. Zarządzenie Nr 153/2021/SK z dnia 24 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 532
 1027. Zarządzenie Nr 169/2021/SK z dnia 13 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 532
 1028. Protokół Nr 9/3/2021 z dnia 06 października 2021 r.
  Wyświetleń: 531
 1029. Zawiadomienie Starosty Sandomierskiego
  Wyświetleń: 531
 1030. Termin posiedzenia Komisji Polityki Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 530
 1031. Zarządzenie Nr 206/2021/NK z dnia 23 września 2021 r.
  Wyświetleń: 530
 1032. Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 529
 1033. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie nabycia w drodze darowizny prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynku użytkowego
  Wyświetleń: 529
 1034. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2022 rok
  Wyświetleń: 529
 1035. Zarządzenie Nr 84/2021/SK z dnia 31 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 529
 1036. Harmonogram działania punktów nieodpłatnych porad prawnych,
  Wyświetleń: 528
 1037. Protokół Nr 40 z XL sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 25 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 528
 1038. Uchwała Nr XXXV/360/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28-04-2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1053T - ulica Koseły w Sandomierzu"
  Wyświetleń: 528
 1039. Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w roku 2021
  Wyświetleń: 528
 1040. Wykonanie budżetu za III kwartał 2021 roku
  Wyświetleń: 528
 1041. Zarządzenie Nr 120/2021/OR z dnia 18 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 528
 1042. Zarządzenie Nr 146/2021/Or z dnia 16 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 528
 1043. Sandomierz upamiętnił ofiary "krwawej niedzieli" i rzeźi Wołyńskiej
  Wyświetleń: 527
 1044. Uchwała Nr XLI/398/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-09-2021 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Sandomierz
  Wyświetleń: 527
 1045. Zarządzenie Nr 119/2021/OR z dnia 18 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 527
 1046. Zarządzenie Nr 177/2021/SK z dnia 28 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 527
 1047. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę części nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 526
 1048. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021
  Wyświetleń: 525
 1049. Z A R Z Ą D Z E N I E N R 188/2021/SK B U R M I S T R Z A M I A S T A S A N D O M I E R Z A z dnia 26 sierpnia 2021r.
  Wyświetleń: 525
 1050. Zarządzenie Nr 136/2021/SK z dnia 27 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 525
 1051. Zarządzenie Nr 57/2021/SK z dnia 02 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 525
 1052. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego IR.II.7840.3.5.2020 z dnia 02.09.2021 r.
  Wyświetleń: 524
 1053. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Sandomierza na lata 2015-2025, za lata 2019-2020.
  Wyświetleń: 524
 1054. Z A R Z Ą D Z E N I E N R 190/2021/SK B U R M I S T R Z A M I A S T A S A N D O M I E R Z A z dnia 27 sierpnia 2021r.
  Wyświetleń: 524
 1055. Zarządzenie Nr 106/2021/SK z dnia 29 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 524
 1056. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego programu współpracy Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku
  Wyświetleń: 523
 1057. Uchwała Nr XXXIV/352/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-03-2021 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXX/332/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 stycznia 2021r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/292/2020 z dnia 15 października w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
  Wyświetleń: 523
 1058. Zarządzenie Nr 116/2021/OR z dnia 18 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 523
 1059. Zarządzenie Nr 140/2021/SK z dnia 07 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 523
 1060. Zarządzenie Nr 172/2021/SK z dnia 21 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 523
 1061. Zarządzenie Nr 180/2021/CUW z dnia 05 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 522
 1062. Zarządzenie Nr 145/2021/CUW z dnia 15 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 521
 1063. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 519
 1064. Zarządzenie Nr 303/2021/SK z dnia 27 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 519
 1065. Uchwała Nr XL/384/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-08-2021
  Wyświetleń: 518
 1066. Wydawanie zaświadczeń o utraceniu dowodu osobistego
  Wyświetleń: 518
 1067. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 518
 1068. Zarządzenie Nr 82/2021/SK z dnia 29 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 518
 1069. Zarządzenie Nr 103/2021/SK z dnia 26 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 517
 1070. Zarządzenie Nr 178/2021/SK z dnia 03 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 516
 1071. Z A R Z Ą D Z E N I E N R 183/2021/SK B U R M I S T R Z A M I A S T A S A N D O M I E R Z A z dnia 17 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 515
 1072. Zarządzenie Nr 114/2021/SK z dnia 17 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 515
 1073. Zarządzenie Nr 139/2021/SK z dnia 01 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 515
 1074. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
  Wyświetleń: 514
 1075. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-10-2021 w sprawie przyjęcia „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Sandomierz w roku szkolnym 2020/2021”
  Wyświetleń: 514
 1076. Wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym
  Wyświetleń: 514
 1077. Zarządzenie Nr 84.1/2021/SK z dnia 31 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 514
 1078. Zarządzenie Nr 99/2021/SK z dnia 14 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 514
 1079. Wydawanie zaświadczeń stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim osoba może zawrzeć małżeństwo
  Wyświetleń: 513
 1080. Zarządzenie Nr 113/2021/GN z dnia 17 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 512
 1081. Z A R Z Ą D Z E N I E N R 193/2021/SK B U R M I S T R Z A M I A S T A S A N D O M I E R Z A z dnia 31 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 511
 1082. Zarządzenie Nr 128/2021/SK z dnia 24 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 511
 1083. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 510
 1084. Z A R Z Ą D Z E N I E N R 187/2021/SK B U R M I S T R Z A M I A S T A S A N D O M I E R Z A z dnia 26 sierpnia 2021r.
  Wyświetleń: 510
 1085. Projekty uchwał na LIII sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 509
 1086. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie nadania nazwy rondu w Sandomierzu
  Wyświetleń: 509
 1087. Zapytania 2021
  Wyświetleń: 509
 1088. Zarządzenie Nr 137/2021/SK z dnia 27 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 508
 1089. 38. Interpelacja Radnego Roberta Kurosza z dnia 26 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 507
 1090. Informacja o programie Cyfrowa Szkoła - realizowanego przez Gminę Sandomierz
  Wyświetleń: 507
 1091. Protokół Nr 26/7/2021 z dnia 20 września 2021 r.
  Wyświetleń: 507
 1092. Protokół Nr 34/7/2021 z dnia 20 października 2021 r.
  Wyświetleń: 507
 1093. Uchwała Nr ... Rady Miasta Sandomierza z dnia ....
  Wyświetleń: 507
 1094. 48. Interpelacja Radnego Mariusza Prezgota z dnia 20 października 2021 r.
  Wyświetleń: 506
 1095. Uchwała Nr XXXV/362/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28-04-2021 zmieniająca uchwałę nr XXX/330/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
  Wyświetleń: 505
 1096. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 505
 1097. Terminarz posiedzeń komisji stałych Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 504
 1098. Zarządzenie Nr 84.1/2021/SK z dnia 31 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 504
 1099. Rejestracja/odtworzenie aktów urodzeń, małżeństw, zgonów - które nastąpiły za granicą i nie zostały tam zarejestrowane
  Wyświetleń: 503
 1100. Z A R Z Ą D Z E N I E N R 186/2021/SK B U R M I S T R Z A M I A S T A S A N D O M I E R Z A z dnia 26 sierpnia 2021r.
  Wyświetleń: 503
 1101. Zarządzenie Nr 115/2021/OR z dnia 18 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 503
 1102. Protokół Nr 42 z XLII sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 27 października 2021 r.
  Wyświetleń: 502
 1103. Uchwała Nr XL/385/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-08-2021
  Wyświetleń: 502
 1104. Zarządzenie Nr 112/2021/GN z dnia 17 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 502
 1105. ZARZĄDZENIE Nr 194/2021/RZP BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA z dnia 01.09.2021 roku
  Wyświetleń: 502
 1106. Uchwała Nr XL/383/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-08-2021
  Wyświetleń: 501
 1107. Uchwała Nr XXXV/368/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28-04-2021 w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Sandomierza do rozpatrzenia wniosku Stowarzyszenia Zmotywowanych Przedsiębiorców i przekazania go według właściwości
  Wyświetleń: 500
 1108. Protokół Nr 26/9/2021 z dnia 21 września 2021 r.
  Wyświetleń: 499
 1109. Uchwała Nr ... Rady Miasta Sandomierza z dnia ...
  Wyświetleń: 499
 1110. Wody Polskie - informacja z dnia 20 października 2021 r.
  Wyświetleń: 499
 1111. 50. Interpelacja Radnych: Marka Strugały, Krzysztofa Szatana, Marcina Świerkuli i Mariusza Prezgota z dnia 23 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 496
 1112. Protokół Nr 31/7/2021 z dnia 24 września 2021 r.
  Wyświetleń: 496
 1113. Zarządzenie Nr 227/2021/OR z dnia 13 października 2021 r.
  Wyświetleń: 496
 1114. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 495
 1115. Projekt uchwały nr (...) Rady Miasta Sandomierza z dnia (...)
  Wyświetleń: 494
 1116. Zarządzenie Nr 202/2021/SK z dnia 15 września 2021 r.
  Wyświetleń: 494
 1117. aa
  Wyświetleń: 492
 1118. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 07.09.2021
  Wyświetleń: 492
 1119. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Sandomierza do rozpatrzenia skargi Państwa L.W. i M.W.* i przekazania jej według właściwości
  Wyświetleń: 492
 1120. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Sandomierz
  Wyświetleń: 492
 1121. Zmiana imienia/imion dziecka w terminie 6 miesięcy od dnia sporządzenia aktu urodzenia
  Wyświetleń: 492
 1122. Uchwała Nr XL/382/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-08-2021
  Wyświetleń: 491
 1123. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 487
 1124. Zmiana nazwiska pierwszego wspólnego dziecka pochodzącego z małżeństwa
  Wyświetleń: 486
 1125. Ogloszenie o konkursie na stanowiska dyrektorów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sandomierz
  Wyświetleń: 485
 1126. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przekazania z dniem 1 stycznia 2022 roku Muzeum Okręgowego w Sandomierzu Województwu Świętokrzyskiemu
  Wyświetleń: 485
 1127. Projekt uchwały nr (...) Rady Miasta Sandomierza z dnia (...)
  Wyświetleń: 484
 1128. Uchwała Nr ... Rady Miasta Sandomierza z dnia ...
  Wyświetleń: 484
 1129. Uchwała Nr XXXVI/371/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-05-2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego programu współpracy Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku
  Wyświetleń: 484
 1130. XLII sesja Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 484
 1131. Zarządzenie Nr 199/2021/SK z dnia 07 września 2021 r.
  Wyświetleń: 484
 1132. Zarządzenie Nr 200/2021/SK z dnia 07 września 2021 r.
  Wyświetleń: 484
 1133. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 483
 1134. ZARZĄDZENIE Nr 261/2021/OR Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 10 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 483
 1135. XLIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 482
 1136. Burmistrz Sandomierza ogłasza Otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej przez podmioty prowadzące działalność na rzecz pożytku publicznego w zakresie:
  Wyświetleń: 480
 1137. Protokół Nr 35/7/2021 z dnia 25 października 2021 r.
  Wyświetleń: 480
 1138. Zarządzenie Nr 309/2021/SK z dnia 30.12.2021 r.
  Wyświetleń: 480
 1139. Zarządzenie Nr 5/2022/OPS z dnia 04 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 480
 1140. 52. Interpelacja Radnej Kazimiery Bednarskiej z dnia 06 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 479
 1141. Protokół Nr 41 z XLI sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 29 września 2021 r.
  Wyświetleń: 477
 1142. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 477
 1143. Zarządzenie Nr 146/2021/Or Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 16 czerwca 2021 roku
  Wyświetleń: 477
 1144. Zarządzenie Nr 104/2021/OPS z dnia 26 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 475
 1145. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2040
  Wyświetleń: 474
 1146. Uchwały LIII sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 474
 1147. Zarządzenie Nr 230/2021/GN z dnia 15 października 2021 r.
  Wyświetleń: 474
 1148. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Sandomierza na 2022 rok
  Wyświetleń: 473
 1149. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 473
 1150. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2040
  Wyświetleń: 473
 1151. Uchwała Nr XLI/396/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 września 2021 r.
  Wyświetleń: 473
 1152. Projekt uchwały nr (...) Rady Miasta Sandomierza z dnia (...)
  Wyświetleń: 472
 1153. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2040
  Wyświetleń: 472
 1154. Wody Polskie - informacja z dnia 05.10.2021 r. sygn. KR.ZUZ.4.4210.247.2021.ES o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 471
 1155. Nadanie dziecku nazwiska męża matki / żony ojca
  Wyświetleń: 470
 1156. Zarządzenie nr 189/ 2021/NK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 26.08.2021 r.
  Wyświetleń: 469
 1157. 51. Interpelacja Radnej Kazimiery Bednarskiej z dnia 06 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 468
 1158. B U R M I S T R Z A M I A S T A S A N D O M I E R Z A z dnia 27 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 467
 1159. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2022-2044
  Wyświetleń: 467
 1160. Uchwała Nr XXXVII/380/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23-06-2021 w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Sandomierza do rozpatrzenia skargi Państwa L.W. i M.W.* i przekazania jej według właściwości
  Wyświetleń: 467
 1161. Protokół Nr 36/2/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 465
 1162. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 05 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 464
 1163. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Sandomierza do rozpatrzenia skargi Pana R. L.* i przekazania jej według właściwości
  Wyświetleń: 464
 1164. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 463
 1165. Uchwała Nr XLIV/428/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-12-2021 w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Sandomierza do rozpatrzenia skargi Pana Z. P.* i przekazania jej według właściwości
  Wyświetleń: 461
 1166. Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art 3 ust. 3 ustawy
  Wyświetleń: 460
 1167. Ogłoszenie o naborze na dwa wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 458
 1168. Protokół Nr 43/13/2021 z dnia 26 października 2021 r.
  Wyświetleń: 457
 1169. Zarządzenie Nr 209/2021/RZP z dnia 24 września 2021 r.
  Wyświetleń: 457
 1170. Uchwała Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-10-2021 w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 456
 1171. Powrót rozwiedzionego małżonka do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
  Wyświetleń: 455
 1172. Zarządzenie Nr 201/2021/OPS z dnia 14 września 2021 r.
  Wyświetleń: 455
 1173. Starosta Sandomierski - Ogłoszenie z dnia 18 października 2021 r.
  Wyświetleń: 453
 1174. Uchwała Nr XLII/410/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-10-2021 w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza
  Wyświetleń: 453
 1175. Zaproszenie do złożenia oferty
  Wyświetleń: 453
 1176. Lista osób zakwalifikowanych do projektu "Cyfrowa Szkoła"
  Wyświetleń: 452
 1177. Sprawozdanie Nr 30/2/2022 z dnia 19 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 452
 1178. Zarządzenie Nr 132/2021/GN z dnia 25 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 452
 1179. Projekt uchwały nr (...) Rady Miasta Sandomierza z dnia (...)
  Wyświetleń: 451
 1180. Zarządzenie Nr 144/2021/GN z dnia 14 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 450
 1181. Sprawozdanie Nr 33/9/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 449
 1182. Uchwała Nr XLII/409/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-10-2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ulic Różanej i Wojska Polskiego"
  Wyświetleń: 449
 1183. Uchwała Nr XLIV/429/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-12-2021 w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi Pani Z.W.*
  Wyświetleń: 449
 1184. Terminarz posiedzeń komisji stałych Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 446
 1185. Zarządzenie Nr 196/2021/SK z dnia 06 września 2021 r.
  Wyświetleń: 446
 1186. 49. Interpelacja Radnego Tomasza Malinowskiego z dnia 8 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 443
 1187. Sprawozdanie Nr 37/1/2022 z dnia 11 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 443
 1188. Informacja o unieważnieniu postępowania
  Wyświetleń: 442
 1189. Nielegalne gromadzenie odpadów i zrzut ścieków
  Wyświetleń: 441
 1190. Protokół Nr 42/12/2021 z dnia 28 września 2021 r.
  Wyświetleń: 440
 1191. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 29 października 2021 r.
  Wyświetleń: 439
 1192. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Sandomierz porozumienia międzygminnego w celu przygotowania i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata 2021-2030
  Wyświetleń: 436
 1193. Zarządzenie Nr 223/2021/OR z dnia 12 października 2021 r.
  Wyświetleń: 434
 1194. Sprawozdanie Nr 38/1/2022 z dnia 24 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 433
 1195. Uchwała Nr 13/2021 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 08 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 433
 1196. Zarządzenie Nr 207/2021/PŚZ z dnia 23 września 2021 r.
  Wyświetleń: 433
 1197. Sprawozdanie nr 32/8/2021 z dnia 22 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 432
 1198. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1053T - ulica Koseły w Sandomierzu"
  Wyświetleń: 432
 1199. Uchwała Nr 15/2021 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 08 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 431
 1200. Przeniesienie do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 430
 1201. Zarządzenie Nr 127/2021/GN z dnia 21 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 430
 1202. Protokół Nr 19/7/2021 z dnia 27 września 2021 r.
  Wyświetleń: 429
 1203. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 429
 1204. Zarządzenie Nr 310/2021/SK z dnia 30.12.2021 r.
  Wyświetleń: 429
 1205. Sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2022
  Wyświetleń: 428
 1206. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 uchylająca uchwałę Nr XL/384/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
  Wyświetleń: 428
 1207. Zarządzenie Nr 193.1/2021/SK z dnia 31 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 428
 1208. Zarządzenie Nr 259.1/2021/SK z dnia 09 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 428
 1209. Sprawozdanie Nr 48/1/2022 z dnia 25 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 427
 1210. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 427
 1211. Uchwała Nr XLII/405/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-10-2021 uchylająca uchwałę Nr XL/384/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
  Wyświetleń: 427
 1212. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 20 października 2021 r.
  Wyświetleń: 423
 1213. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 423
 1214. ZARZĄDZENIE Nr 185/2021/RZP BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA z dnia 25.08.2021 r.
  Wyświetleń: 423
 1215. Sprawozdanie Nr 46/16/2021 z dnia 13 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 422
 1216. Protokół nr 34/12/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 421
 1217. Uchwała Nr XLIV/424/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-12-2021 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Sandomierz
  Wyświetleń: 421
 1218. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 04.10.2021 r.
  Wyświetleń: 419
 1219. Zarządzenie Nr 19/2022/SK z dnia 02 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 419
 1220. Uchwały LV sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 418
 1221. XLV sesja Rady Miasta Sandomierza VIII kadencji
  Wyświetleń: 418
 1222. Zarządzenie Nr 221/2021/SK z dnia 06 października 2021 r.
  Wyświetleń: 418
 1223. Uchwała Nr XLIII/417/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 10-11-2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 416
 1224. ZARZĄDZENIE NR 265/2021/OR BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA z dnia 12 listopada 2021 roku
  Wyświetleń: 415
 1225. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2040
  Wyświetleń: 413
 1226. Zarządzenie Nr 234/2021/OR z dnia 20 października 2021 r.
  Wyświetleń: 413
 1227. Posiedzenie Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu
  Wyświetleń: 412
 1228. Zarządzenie Nr 272/2021/SK z dnia 18 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 412
 1229. Zarządzenie Nr 306/2021/SK z dnia 29 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 412
 1230. Oświadczenie Dyrektora Sandomierskiego Centrum Kultury
  Wyświetleń: 411
 1231. Sprawozdanie Nr 31/3/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 411
 1232. Uchwała Nr XLIV/431/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-12-2021 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Burmistrza Sandomierza.
  Wyświetleń: 411
 1233. Zarządzenie Nr 110/2021/GN z dnia 04 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 411
 1234. Ogłoszenie w sprawie opracowania projektu dokumentu pn.
  Wyświetleń: 410
 1235. Protokół Nr 46 z XLVI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 03 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 409
 1236. Sprawozdanie Nr 37/9/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 409
 1237. Zarządzenie Nr 217/2021/SK z dnia 04 października 2021 r.
  Wyświetleń: 409
 1238. Zarządzenie Nr 26/2022/GN z dnia 16 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 409
 1239. Zarządzenie Nr 305/2021/SK z dnia 29 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 409
 1240. Zarządzenie Nr 97/2022/CUW z dnia 17 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 409
 1241. Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 408
 1242. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza
  Wyświetleń: 408
 1243. Zarządzenie Nr 205/2021/RZP z dnia 22 września 2021 r.
  Wyświetleń: 408
 1244. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 zmieniająca uchwałę Nr XIX/239/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sandomierz oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
  Wyświetleń: 407
 1245. Uchwała Nr XLI/399/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-09-2021 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Sandomierz lub jej jednostkom organizacyjnym, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionej do udzielania tych ulg
  Wyświetleń: 407
 1246. Posiedzenie Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 406
 1247. Posiedzenie Komisji Statutowej Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 406
 1248. Protokół Nr 44/14/2021 z dnia 09 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 406
 1249. Uchwała Nr 14/2021 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 08 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 406
 1250. Uchwała Nr XLI/404/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-09-2021 w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa L. i M. W.* na "bezczynność Burmistrza w sprawie wydanych zaświadczeń mających kluczowe znaczenie w sprawie legalizacji samowoli budowlanych"
  Wyświetleń: 406
 1251. Uchwały LIV sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 406
 1252. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 406
 1253. Zarządzenie Nr 219/2021/SK z dnia 05 października 2021 r.
  Wyświetleń: 406
 1254. Protokół Nr 20/1/2022 z dni: 11.02.2022 r., 21.02.2022 r. i 10.03.2022 r.
  Wyświetleń: 405
 1255. Protokół Nr 20/8/2021 z dnia 07 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 404
 1256. 7. Interpelacja radnych: Andrzeja Bolewskiego i Piotra Chojnackiego z dnia 07 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 403
 1257. 8. Interpelacja radnego Tomasza Malinowskiego z dnia 10 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 402
 1258. 9. Interpelacja radnego Roberta Kurosza z dnia 05 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 402
 1259. Zarządzenie Nr 210/2021/SK z dnia 30 września 2021 r.
  Wyświetleń: 402
 1260. Zarządzenie Nr 222/2021/SK z dnia 07 października 2021 r.
  Wyświetleń: 402
 1261. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 05 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 401
 1262. Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 401
 1263. Protokół Nr 32/10/2021 z dnia 05 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 401
 1264. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ulic Różanej i Wojska Polskiego"
  Wyświetleń: 401
 1265. 1. Zapytanie radnej Agnieszki Frańczak-Szczepanek z dnia 23 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 400
 1266. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 400
 1267. Uchwała Nr XLV/433/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22-12-2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 400
 1268. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 400
 1269. Oświadczenie Burmistrza Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 399
 1270. Sprawozdanie Nr 26/1/2022 z dnia 19 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 399
 1271. Uchwała Nr XLIII/416/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 10-11-2021 w sprawie wyrażenia woli przekazania Muzeum Okręgowego w Sandomierzu Województwu Świętokrzyskiemu
  Wyświetleń: 399
 1272. Uchwała Nr XLIV/430/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-12-2021 w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet radnych Miasta Sandomierza orazzwrotu kosztów podróży służbowych
  Wyświetleń: 398
 1273. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sandomierz na dzień 31.12.2021 r.
  Wyświetleń: 396
 1274. Zarządzenie Nr 10/2022/CUW z dnia 24 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 395
 1275. Zarządzenie Nr 24/2022/CUW z dnia 14 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 394
 1276. Zarządzenie Nr 299/2021/AWiK Burmistrza Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 394
 1277. Sprawozdanie Nr 24/7/2021 z dnia 29 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 393
 1278. Zarządzenie Nr 203/2021/SK z dnia 17 września 2021 r.
  Wyświetleń: 393
 1279. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 04.10.2021 r.
  Wyświetleń: 390
 1280. Zarządzenie Nr 276/2021/SK z dnia 26 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 390
 1281. Sprawozdanie Nr 29/1/2022 z dnia 03 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 389
 1282. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 389
 1283. Zarządzenie Nr 16/2022/OR z dnia 31 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 389
 1284. Zarządzenie Nr 291/2021/OR z dnia 13 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 389
 1285. Sprawozdanie Nr 47/17/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 388
 1286. Zarządzenie Nr 211/2021/SK z dnia 30 września 2021 r.
  Wyświetleń: 388
 1287. Zarządzenie Nr 220/2021/RZP z dnia 06 października 2021 r.
  Wyświetleń: 388
 1288. Zarządzenie Nr 235/2021/PSZ z dnia 20 października 2021 r.
  Wyświetleń: 388
 1289. Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 387
 1290. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Burmistrza Sandomierza
  Wyświetleń: 387
 1291. Uchwała Nr XLVI/439/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 03-01-2022 w sprawie zmiany uchwały Nr XL/386/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 sierpnia 2021r. w sprawie nabycia w drodze darowizny prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynku użytkowego
  Wyświetleń: 387
 1292. Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu karty inwentaryzacyjnej nieruchomości
  Wyświetleń: 387
 1293. 6. Interpelacja radnej Ewy Gracz z dnia 02 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 386
 1294. Sprawozdanie Nr 29/1/2022 z dnia 12 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 386
 1295. Protokół Nr 25/8/2021 z dnia 18 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 385
 1296. Uchwała Nr XLII/413/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-10-2021 w sprawie uchylenia uchwały nr IV/36/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie wskazania centralnego zamawiającego do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na potrzeby jednostek obsługiwanych
  Wyświetleń: 385
 1297. Uchwała Nr XLIV/423/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-12-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cennika usług oraz wprowadzenia regulaminu na Cmentarzu Komunalnym w Sandomierzu
  Wyświetleń: 384
 1298. Zarządzenie Nr 208/2021/SK z dnia 23 września 2021 r.
  Wyświetleń: 384
 1299. Uchwała Nr XLIV/420/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-12-2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 383
 1300. Sprawozdanie Nr 28/11/2021 z dnia 29 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 382
 1301. Sprawozdanie Nr 36/9/2021 z dnia 24 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 382
 1302. Protokół Nr 35/1/2022 z dnia 14 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 381
 1303. Zarządzenie Nr 27/2022/NK z dnia 22 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 381
 1304. Uchwała Nr XLIV/425/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-12-2021 w sprawie przyjęcia „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Sandomierz w roku szkolnym 2020/2021”
  Wyświetleń: 380
 1305. Wykonanie budżetu za IV kwartał 2021 roku
  Wyświetleń: 380
 1306. Protokół Nr 43 z XLIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 10 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 379
 1307. Sprawozdanie Nr 26/1/2022 z dnia 11 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 379
 1308. Sprawozdanie Nr 45/15/2021 z dnia 30 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 379
 1309. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 378
 1310. Sandomierski Rejestr Instytucji Kultury
  Wyświetleń: 378
 1311. Sprawozdanie Nr 34/1/2022 z dnia 17 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 377
 1312. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi Pani Z.W.*
  Wyświetleń: 377
 1313. Uchwała Nr XLI/403/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-09-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Sandomierz porozumienia międzygminnego w celu przygotowania i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sandomierz na lata 2021-2030
  Wyświetleń: 377
 1314. Zarządzenie Nr 14/2022/SK z dnia 27 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 377
 1315. Zarządzenie Nr 271/2021/SK z dnia 17 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 375
 1316. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ściekow na terenie gminy Sandomierz"
  Wyświetleń: 374
 1317. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Sandomierza do rozpatrzenia skargi Pana Z. P.* i przekazania jej według właściwości
  Wyświetleń: 374
 1318. Protokół Nr 32/4/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 373
 1319. Zarządzenie Nr 294/2021/SK z dnia 15 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 373
 1320. 4. Interpelacja radnej Kazimiery Bednarskiej z dnia 02 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 372
 1321. Informacja o wyniku naboru na dwa wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 372
 1322. Ogłoszenie o wyniku naboru na dwa wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 372
 1323. Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 z dnia 10.03.2022
  Wyświetleń: 371
 1324. Protokół Nr 24/6/2021 z dnia 21 października 2021 r.
  Wyświetleń: 371
 1325. Sprawozdanie Nr 36/8/2021 z dnia 25 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 371
 1326. Sprawozdanie Nr 49/2/2022 z dnia 01 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 371
 1327. Zarządzenie Nr 285/2021/SK z dnia 06 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 371
 1328. ZARZĄDZENIE NR 304/2021/OR Burmistrza Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 371
 1329. Protokół Nr 27/8/2021 z dnia 22 października 2021 r.
  Wyświetleń: 370
 1330. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Sandomierz lub jej jednostkom organizacyjnym, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionej do udzielania tych ulg
  Wyświetleń: 370
 1331. Zarządzenie Nr 228/2021/SK z dnia 13 października 2021 r.
  Wyświetleń: 370
 1332. Oświadczenie Dyrektora Sandomierskiego Centrum Kultury
  Wyświetleń: 369
 1333. Uchwała Nr XLV/438/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22-12-2021 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Sandomierza na 2021 rok
  Wyświetleń: 369
 1334. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 26 października 2021 r.
  Wyświetleń: 367
 1335. Uchwała Nr XLV/436/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22-12-2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2022 rok
  Wyświetleń: 367
 1336. Zarządzenie Nr 224/2021/SK z dnia 13 października 2021 r.
  Wyświetleń: 367
 1337. Karta informacyjna Nr NK/1/2022 z dnia 05 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 365
 1338. Protokół Nr 33/11/2021 z dnia 01 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 365
 1339. Uchwała Nr XLVII/457/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-01-2022 w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi Pana Z.P.* na działania Burmistrza Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 365
 1340. Uznanie ojcostwa dziecka
  Wyświetleń: 365
 1341. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 25 października 2021 r.
  Wyświetleń: 364
 1342. Uchwała Nr XLI/395/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-09-2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 364
 1343. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 364
 1344. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 364
 1345. Zarządzenie Nr 7/2022/SK z dnia 10 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 364
 1346. Protokół Nr 35/8/2021 z dnia 08 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 363
 1347. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
  Wyświetleń: 363
 1348. Informacja o Rejestrze Instytucji Kultury
  Wyświetleń: 362
 1349. Sprawozdanie Nr 35/2/2022 z dnia 07 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 362
 1350. Uznanie orzeczenia sądu zagranicznego dotyczącego rozwiązania małżeństwa przez rozwód - wydanego w granicach Unii Europejskiej (za wyjątkiem Danii)
  Wyświetleń: 362
 1351. Zarządzenie Nr 13/2022/SK z dnia 27 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 362
 1352. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 361
 1353. Wykonanie budżetu za I kwartał 2022 roku
  Wyświetleń: 361
 1354. Raport o stanie Gminy Sandomierz za 2021 rok
  Wyświetleń: 360
 1355. Uchwała Nr XLIV/419/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-12-2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 360
 1356. Zarządzenie Nr 212/2021/SK z dnia 30 września 2021 r.
  Wyświetleń: 360
 1357. Zarządzenie Nr 273/2021/SK z dnia 18 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 360
 1358. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 01.10.2021 r. sygn. SPN.III.747.20.2021
  Wyświetleń: 359
 1359. Uchwała Nr XLVII/449/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-01-2022 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na rok 2022
  Wyświetleń: 359
 1360. Sprawozdanie Nr 37/4/2022 z dnia 19 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 358
 1361. Zarządzenie Nr 1/2022/SK z dnia 03 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 357
 1362. Zarządzenie Nr 274/2021/SK z dnia 18 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 356
 1363. 5. Interpelacja radnej Kazimiery Bednarskiej z dnia 02 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 355
 1364. Protokół Nr 37/3/2022 z dnia 07 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 354
 1365. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie nadania nazwy rondu w Sandomierzu
  Wyświetleń: 354
 1366. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 354
 1367. XLIV sesja Rady Miasta Sandomierza VIII kadencji
  Wyświetleń: 354
 1368. Protokół Nr 44 z XLIV sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 01 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 353
 1369. Sprawozdanie Nr 27/2/2022 z dnia 08 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 353
 1370. Uchwała Nr XLV/435/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22-12-2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2022-2044
  Wyświetleń: 353
 1371. Zarządzenie Nr 268/2021/GN z dnia 16 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 353
 1372. Sprawozdanie Nr 28/9/2021 z dnia 23 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 352
 1373. Zarządzenie Nr 211.1/2021/SK z dnia 30 września 2021 r.
  Wyświetleń: 352
 1374. Zarządzenie Nr 233/2021/OR z dnia 20 października 2021 r.
  Wyświetleń: 352
 1375. Zarządzenie Nr 226/2021/SK z dnia 13 października 2021 r.
  Wyświetleń: 350
 1376. 3. Interpelacja radnych: Marka Strugały, Marcina Świerkuli, Krzysztofa Szatana i Mariusza Prezgota z dnia 17 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 349
 1377. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 349
 1378. Zarządzenie Nr 270/2021/SK z dnia 16 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 349
 1379. Zarządzenie Nr 9/2022/CUW z dnia 24 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 349
 1380. Protokół Nr 45 z XLV sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 22 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 347
 1381. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 347
 1382. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi Pana Z.P.* z dnia 19 stycznia 2022 r. na działania Burmistrza Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 347
 1383. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Sandomierz porozumienia międzygminnego w celu przygotowania i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sandomierz na lata 2021-2030
  Wyświetleń: 347
 1384. Zarządzenie Nr 12/2022/SK z dnia 27 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 347
 1385. Sprawozdanie Nr 51/4/2022 z dnia 01 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 346
 1386. Uchwała Nr XLVII/454/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-01-2022 w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych pozostających w strukturze Gminy Sandomierz
  Wyświetleń: 345
 1387. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 345
 1388. ZARZĄDZENIE NR 300/2021/AWiK BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA z dnia 27 grudnia 2021 r
  Wyświetleń: 345
 1389. 1. Interpelacja radnego Piotra Chojnackiego z dnia 4 stycznia 2022 roku
  Wyświetleń: 344
 1390. Ogłoszenie o II otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2022 zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej
  Wyświetleń: 344
 1391. Rozstrzygnięcie II otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 344
 1392. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 344
 1393. Zarządzenie Nr 289/2021/OR z dnia 13 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 344
 1394. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 9 Listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 343
 1395. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2021 r.
  Wyświetleń: 343
 1396. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem 50-lecia Krzemienia Pasiastego w biżuterii
  Wyświetleń: 343
 1397. Zarządzenie Nr 22/2022/NK z dnia 10 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 343
 1398. Zarządzenie Nr 8/2022/SK z dnia 11 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 343
 1399. Sprawozdanie Nr 27/2/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 342
 1400. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 342
 1401. Uchwała Nr XLVII/455/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-01-2022 w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy komisji stałych i doraźnych Rady Miasta Sandomierza za 2021 rok
  Wyświetleń: 342
 1402. ZARZĄDZENIE NR 297/2021/SK BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA z dnia 17 grudnia 2021r
  Wyświetleń: 342
 1403. Sprawozdanie Nr 50/3/2022 z dnia 15 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 341
 1404. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 341
 1405. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za przewóz osób, bagażu i zwierząt środkami komunikacji miejskiej.
  Wyświetleń: 341
 1406. Zarządzenie Nr 302/2021/SK z dnia 27 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 341
 1407. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 340
 1408. Sprawozdanie Nr 30/2/2022 z dnia 25 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 340
 1409. Zarządzenie Nr 215/2021/SK z dnia 30 września 2021 r.
  Wyświetleń: 340
 1410. Zarządzenie Nr 241/2021/SK z dnia 28 października 2021 r.
  Wyświetleń: 340
 1411. Zarządzenie Nr 254/2021/RZP z dnia 03 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 340
 1412. Zarządzenie Nr 35/2022/PŚZ z dnia 01 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 340
 1413. Uchwała Nr XLIV/427/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-12-2021 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Miasta Sandomierza do składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartych konkursach ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych Gminy Sandomierz w 2022 r. przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1057 z późn. zm.)
  Wyświetleń: 339
 1414. Uchwała Nr XLVII/456/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-01-2022 w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Sandomierza na 2022 rok
  Wyświetleń: 339
 1415. Zawiadomienie o XLVI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 3 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 338
 1416. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym
  Wyświetleń: 337
 1417. 14. Interpelacja radnej Agnieszki Frańczak-Szczepanek z dnia 21 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 336
 1418. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz warunków udzielania bonifikat.
  Wyświetleń: 336
 1419. Zarządzenie Nr 240/2021/SK z dnia 28 października 2021 r.
  Wyświetleń: 336
 1420. L sesja Rady Miasta Sandomierza VIII kadencji
  Wyświetleń: 335
 1421. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 06.10.2021 r.
  Wyświetleń: 335
 1422. Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 335
 1423. Uchwała Nr XLIV/426/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-12-2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Sandomierz porozumienia z Powiatem Sandomierskim i innymi Gminami w celu opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata 2021-2030
  Wyświetleń: 335
 1424. Sprostowanie aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 334
 1425. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2022-2044
  Wyświetleń: 334
 1426. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 13-05-2022 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sandomierz w roku szkolnym 2022/2023
  Wyświetleń: 334
 1427. Uznanie orzeczenia sądu zagranicznego dotyczącego rozwiązania małżeństwa przez rozwód - wydanego w państwach spoza Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 334
 1428. Wniosek o uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 334
 1429. Informacja Burmistrza Miasta Sandomierza dot. sporządzenia wykazu lokalu mieszkalnego
  Wyświetleń: 333
 1430. Sprawozdanie Nr 40/3/2022 z dnia 28 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 333
 1431. XLVII sesja Rady Miasta Sandomierza VIII kadencji
  Wyświetleń: 333
 1432. 2. Interpelacja radnego Jacka Dybusa z dnia 11 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 331
 1433. Sprawozdanie Nr 25/7/2021 z dnia 29 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 331
 1434. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
  Wyświetleń: 331
 1435. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Sandomierz porozumienia międzygminnego w celu przygotowania i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sandomierz na lata 2021-2030
  Wyświetleń: 331
 1436. Uchwała Nr XLV/437/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22-12-2021 w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Sandomierza do rozpatrzenia skargi Pana R. L.* i przekazania jej według właściwości
  Wyświetleń: 331
 1437. Zarządzenie Nr 290/2021/SK z dnia 13 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 331
 1438. Zarządzenie Nr 308/2021/SK z dnia 30 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 331
 1439. Sprawozdanie Nr 32/4/2022 z dnia 24 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 330
 1440. Zarządzenie Nr 216/2021/SK z dnia 01 października 2021 r.
  Wyświetleń: 330
 1441. 10. Interpelacja radnej Ewy Gracz z dnia 15 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 328
 1442. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 21 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 328
 1443. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 03.01.2022 r.
  Wyświetleń: 327
 1444. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Sandomierza w dniu 13 grudnia 2021 - wideokonferencja
  Wyświetleń: 327
 1445. Protokół Nr 31/9/2021 z dnia 29 września 2021 r.
  Wyświetleń: 326
 1446. Terminarz posiedzeń komisji stałych Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 326
 1447. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
  Wyświetleń: 326
 1448. Sandomierskie Centrum Kultury
  Wyświetleń: 325
 1449. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-05-2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2022-2044
  Wyświetleń: 325
 1450. Sprawozdanie Nr 33/5/2022 z dnia 15 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 324
 1451. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” w Gminie Sandomierz na rok 2022
  Wyświetleń: 324
 1452. Sprawozdanie Nr 39/3/2022 z dnia 28 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 323
 1453. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2020 r.
  Wyświetleń: 323
 1454. Uchwała Nr XLVIII/471/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 02-03-2022 w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” w Gminie Sandomierz na rok 2022
  Wyświetleń: 323
 1455. Informacja o posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 322
 1456. Karta informacyjna Nr NK/2/2022 z dnia 23 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 322
 1457. Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
  Wyświetleń: 322
 1458. Zarządzenie Nr 49/2022/CUW z dnia 16 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 322
 1459. 32. Interpelacja radnych: Piotra Chojnackiego i Tomasza Malinowskiego z dnia 19 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 321
 1460. Uchwała Nr LII/505/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-05-2022 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sandomierz w roku szkolnym 2022/2023
  Wyświetleń: 321
 1461. 11. Interpelacja radnego Sylwestra Łatki z dnia 16 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 320
 1462. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 8 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 320
 1463. Sprawozdanie Nr 41/4/2022 z dnia 28 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 320
 1464. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 01 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 319
 1465. PGW Wody Polskie - Obwieszczenie z dnia 13 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 319
 1466. Zarządzenie nr 293/2021/OR Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 15 grudnia 2021 roku
  Wyświetleń: 319
 1467. Sprawozdanie Nr 39/2/2022 z dnia 10 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 318
 1468. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznejw Sandomierzu  za 2021 r.
  Wyświetleń: 318
 1469. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Placówki Wsparcia Dziennego "Przystanek Błonie" w Sandomierzu, ul. Błonie 55 za rok 2021
  Wyświetleń: 318
 1470. Uchwała Nr XLVII/452/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-01-2022 zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Sandomierza w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sandomierzu.
  Wyświetleń: 318
 1471. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej
  Wyświetleń: 318
 1472. Zarządzenie Nr 18/2022/GN z dnia 01 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 318
 1473. Protokół Nr 47 z XLVII sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 26 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 317
 1474. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024 w Gminie Sandomierz
  Wyświetleń: 317
 1475. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Świetlicy Środowiskowej w Sandomierzu, ul. Słowackiego 15 za rok 2021
  Wyświetleń: 317
 1476. Zarządzenie Nr 245/2021/SK z dnia 28 października 2021 r.
  Wyświetleń: 317
 1477. Zarządzenie Nr 11/22/2022/SK z dnia 24 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 316
 1478. Zarządzenie Nr 307/2021/SK z dnia 29 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 316
 1479. Zarządzenie Nr 37/2022/CUW z dnia 02 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 316
 1480. Miejska Biblioteka Publiczna w Sandomierzu
  Wyświetleń: 315
 1481. Zarządzenie Nr 218/2021/GN z dnia 04 października 2021 r.
  Wyświetleń: 315
 1482. Zarządzenie Nr 279/2021/OR z dnia 03 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 315
 1483. Zarządzenie Nr 251/2021/SK z dnia 29 października 2021 r.
  Wyświetleń: 314
 1484. Zarządzenie Nr 34/2022/NK z dnia 28 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 314
 1485. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza znak: UA.6733.10.2021.MSZ z dnia 07.12.2021 r.
  Wyświetleń: 313
 1486. Protokół Nr 38/4/2022 z dnia 02 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 313
 1487. Ogłoszenie Burmistrz Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 312
 1488. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2021
  Wyświetleń: 312
 1489. Zarządzenie Nr 225/2021/SK z dnia 13 października 2021 r.
  Wyświetleń: 312
 1490. Zarządzenie Nr 292/2021/SK z dnia 14 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 312
 1491. Projekty uchwał Rady Miasta
  Wyświetleń: 310
 1492. Uchwała Rady Miasta Sandomierza w sprawie zmiany uchwały Nr XL/386/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 sierpnia 2021r. w sprawie nabycia w drodze darowizny prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynku użytkowego
  Wyświetleń: 310
 1493. Zarządzenie Nr 20/2022/RZP z dnia 09 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 310
 1494. Analiza stanu gospodarki odpadami w Gminie Sandomierz w roku 2021
  Wyświetleń: 309
 1495. Zarządzenie Nr 17/2022/GN z dnia 01 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 309
 1496. Obwieszczenie Burmistrza MIasta Sandomierza z dnia 11 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 307
 1497. Podatki i opłaty w 2023 roku
  Wyświetleń: 307
 1498. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego
  Wyświetleń: 307
 1499. Uzyskanie pozwolenia na wycięcie drzew/krzewów
  Wyświetleń: 307
 1500. Zarządzenie Nr 15/2022/SK z dnia 28 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 306
 1501. Zarządzenie Nr 287/2021/NK z dnia 09 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 306
 1502. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 305
 1503. Sprawozdanie Nr 32/4/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 305
 1504. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 305
 1505. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla miasta partnerskiego Ostróg na Ukrainie
  Wyświetleń: 305
 1506. Zarządzenie Nr 242/2021/SK z dnia 28 października 2021 r.
  Wyświetleń: 305
 1507. 12. Interpelacja radnej Agnieszki Frańczak-Szczepanek z dnia 21 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 304
 1508. Uchwała Nr XLIII/418/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 10-11-2021 w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy miasta Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok
  Wyświetleń: 304
 1509. Zarządzenie Nr 249.1/2021/SK z dnia 29 października 2021 r.
  Wyświetleń: 304
 1510. Informacja o wynikach naboru na trzy wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 303
 1511. Oświadczenie Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 303
 1512. Zarządzenie Nr 277/2021/SK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 02 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 303
 1513. Zarządzenie Nr 244/2021/SK z dnia 28 października 2021 r.
  Wyświetleń: 302
 1514. Zarządzenie Nr 246/2021/SK z dnia 28 października 2021 r.
  Wyświetleń: 302
 1515. Zarządzenie Nr 276/2021/SK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 26 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 302
 1516. 13. Interpelacja radnej Agnieszki Frańczak-Szczepanek z dnia 21 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 301
 1517. Zarządzenie Nr 214/2021/SK z dnia 30 września 2021 r.
  Wyświetleń: 301
 1518. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 300
 1519. LII sesja Rady Miasta Sandomierza VIII kadencji
  Wyświetleń: 300
 1520. Protokół Nr 27/10/2021 z dnia 26 października 2021 r.
  Wyświetleń: 300
 1521. Rozstrzygnięcie II otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 300
 1522. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przedłożenia oceny zasobów pomocy społecznej za 2021 r.
  Wyświetleń: 300
 1523. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 14 lipca 2022 r.
  Wyświetleń: 299
 1524. Zarządzenie Nr 63/2022/SK z dnia 31 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 299
 1525. Informacja dotycząca decyzji Starosty Sandomierskiego z dnia 18 października 2021 r. znak: GN.6827.1.2019
  Wyświetleń: 298
 1526. Zarządzenie Nr 257/2021/NK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 8 listopada 2021 roku
  Wyświetleń: 298
 1527. Oświadczenie Sekretarza Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 297
 1528. Zarządzenie Nr 6/2022/AWiK z dnia 10 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 297
 1529. Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 296
 1530. Sprawozdanie Nr 28/3/2022 z dnia 01 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 296
 1531. Sprawozdanie Nr 38/5/2022 z dnia 10 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 296
 1532. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 zmieniająca uchwałę nr XVII/193/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23 stycznia 2020 r.w sprawie określenia wysokości jednorazowych dziennych stawek opłaty targowej
  Wyświetleń: 296
 1533. Oświadczenie Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 295
 1534. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zbycia udziału w nieruchomości zabudowanej
  Wyświetleń: 295
 1535. Zarządzenie Nr 26/2022/SK z dnia 22 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 295
 1536. Oświadczenie Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Sandomierzu
  Wyświetleń: 294
 1537. Uchwała Nr L/486/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30-03-2022 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 294
 1538. Uchwała Nr LII/504/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-05-2022 w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz warunków udzielania bonifikat.
  Wyświetleń: 294
 1539. Uchwała Nr XLVII/453/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-01-2022 w sprawie wyrażenia zgody na założenie przez Gminę Sandomierz wspólnie z Miastem Tarnobrzeg, Gminą i Miastem Nisko oraz Gminą Stalowa Wola stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego pod nazwą "Stowarzyszenie Czwórmiasto"
  Wyświetleń: 294
 1540. Zarządzenie Nr 213/2021/SK z dnia 30 września 2021 r.
  Wyświetleń: 294
 1541. Uchwała Nr                      Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 293
 1542. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
  Wyświetleń: 293
 1543. Zarządzenie Nr 232/2021/SK z dnia 18 października 2021 r.
  Wyświetleń: 293
 1544. Zarządzenie Nr 236/2021/RZP z dnia 20 października 2021 r.
  Wyświetleń: 293
 1545. Zarządzenie Nr 239/2021/OZKOC z dnia 25 października 2021 r.
  Wyświetleń: 293
 1546. PGW Wody Polskie - Obwieszczenie z dnia 13 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 292
 1547. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/393/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 sierpnia 2021 roku w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 292
 1548. Uchwała Nr 29/2022 Regionalnej Izby Obrachunekowej z dnia 20 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 292
 1549. Zarządzenie nr 298/2021/SK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 20 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 292
 1550. Akty prawne
  Wyświetleń: 291
 1551. Zarządzenie Nr 295/2021/SK z dnia 15 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 291
 1552. Wyniki rekrutacji uzupełniającej do projektu "Cyfrowa szkoła" nr RPSW.08.03.03-26-0018/19
  Wyświetleń: 290
 1553. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 289
 1554. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 09 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 289
 1555. Sprawozdanie Nr 33/5/2022 z dnia 15 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 289
 1556. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  Wyświetleń: 289
 1557. Zarządzenie Nr 243/2021/SK z dnia 28 października 2021 r.
  Wyświetleń: 289
 1558. 16. Interpelacja radnej Ewy Gracz z dnia 25 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 288
 1559. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 288
 1560. Oświadczenie Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sandomierzu.
  Wyświetleń: 287
 1561. Uchwały Rady Miasta VIII kadencji
  Wyświetleń: 286
 1562. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 03.11.2021 r.
  Wyświetleń: 285
 1563. Terminarz posiedzeń komisji stałych Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 285
 1564. Zarządzenie Nr 252/2021/SSZ z dnia 29 października 2021 r.
  Wyświetleń: 285
 1565. Harmonogram posiedzeń komisji stałych Rady Miasta Sandomierza w dniach 22-30 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 284
 1566. Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 284
 1567. Uchwała Nr L/480/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30-03-2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
  Wyświetleń: 284
 1568. 15. Interpelacja radnego Andrzeja Bolewskiego z dnia 08 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 283
 1569. Karta informacyjna dla Projektu zmiany Nr 1 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 283
 1570. Sprawozdanie Nr 52/5/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 283
 1571. 31. Interpelacja radnego Janusza Pońskiego z dnia 11 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 282
 1572. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 03 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 282
 1573. Informacja Burmistrza Miasta Sandomierza dot. sporządzenia wykazu lokalu mieszkalnego
  Wyświetleń: 281
 1574. Oświadczenie Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 281
 1575. Sprawozdanie Nr 34/6/2022 z dnia 25 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 281
 1576. Sprawozdanie Nr 38/2/2022 z dnia 01 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 281
 1577. Uchwała Nr XLIV/421/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-12-2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2040
  Wyświetleń: 281
 1578. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 281
 1579. XLVIII sesja Rady Miasta Sandomierza VIII kadencji
  Wyświetleń: 281
 1580. Zarządzenie Nr 229/2021/SK z dnia 13 października 2021 r.
  Wyświetleń: 281
 1581. Zarządzenie Nr 248/2021/RZP z dnia 29 października 2021 r.
  Wyświetleń: 281
 1582. Zarządzenie Nr 267/2021/SK z dnia 15 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 281
 1583. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 09 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 280
 1584. Sprawozdanie Nr 41/5/2022 z dnia 10 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 280
 1585. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz warunków udzielania bonifikat.
  Wyświetleń: 280
 1586. Wniosek o świadczenie pieniężne
  Wyświetleń: 280
 1587. Wniosek o wyrażenie zgody na umieszczenie nowego/modernizacja istniejącego urządzenia infrastruktury technicznej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sandomierz poza pasem drogowym
  Wyświetleń: 280
 1588. Zarządzenie Nr 231/2021/SK z dnia 18 października 2021 r.
  Wyświetleń: 280
 1589. Projekty uchwał na LV sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 279
 1590. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie uchylenia uchwały nr IV/36/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie wskazania centralnego zamawiającego do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenia zamówienia publicznego na potrzeby jednostek obsługiwanych
  Wyświetleń: 279
 1591. Uchwała Nr RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 01-01-2001 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 279
 1592. Uchwała Nr L/488/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30-03-2022 w sprawie powołania Kapituły Honorowej ds. opiniowania wniosków w przedmiocie nadania tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza”
  Wyświetleń: 279
 1593. PGW Wody Polskie - informacja z dnia 29.11.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 278
 1594. PGW Wody Polskie - Obwieszczenie z dnia 03 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 278
 1595. Zarządzenie Nr 286/2021/NK z dnia 08 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 278
 1596. Harmonogram posiedzeń komisji stałych Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 277
 1597. Protokół Nr 49 z XLIX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 15 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 277
 1598. Uchwała Nr XLVIII/477/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 02-03-2022 w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi Pana Z.P.* z dnia 19 stycznia 2022 r. na działania Burmistrza Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 277
 1599. 21. Interpelacja radnej Agnieszki Frańczak-Szczepanek z dnia 01 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 276
 1600. Oświadczenie Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu
  Wyświetleń: 276
 1601. Oświadczenie Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 276
 1602. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 275
 1603. Protokół Nr 22/3/2022 z dnia 02 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 275
 1604. Uchwała Nr XLVII/447/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-01-2022 w sprawie nadania nazwy rondu w Sandomierzu
  Wyświetleń: 275
 1605. Oświadczenie Naczelnika Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 274
 1606. Uchwała Nr XLV/432/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22-12-2021 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 274
 1607. ZARZĄDZENIE Nr 258/2021/RZP BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA z dnia 09.11.2021 roku
  Wyświetleń: 274
 1608. 20. Interpelacja radnego Mariusza Prezgota z dnia 01 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 273
 1609. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 273
 1610. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 19 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 273
 1611. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 273
 1612. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zwolnienia zakładu budżetowego z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Sandomierz nadwyżki środków obrotowych
  Wyświetleń: 273
 1613. Uchwała Nr XLV/434/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22-12-2021 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 273
 1614. Zarządzenie Nr 253/2021/SM z dnia 03 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 273
 1615. Zarządzenie Nr 62/2022/SK z dnia 31 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 273
 1616. PGW Wody Polskie - Zawiadomienie z dnia 10 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 272
 1617. Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 272
 1618. Sprawozdanie Nr 28/3/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 272
 1619. Sprawozdanie nr 53/6/2022 z dnia 24 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 272
 1620. Uchwała Nr XLIV/422/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-12-2021 w sprawie udziału Gminy Sandomierz jako współorganizatora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 272
 1621. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 02.02.2022 r.
  Wyświetleń: 271
 1622. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2022-2044
  Wyświetleń: 271
 1623. 17. Interpelacja radnej Ewy Gracz z dnia 25 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 270
 1624. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022
  Wyświetleń: 270
 1625. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym
  Wyświetleń: 269
 1626. Rozporządzenie Wojewody Świętokrzyskiego Nr 3/2002 z dnia 26 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 269
 1627. Zarządzenie Nr 71/2022/SK z dnia 12 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 269
 1628. Zarządzenie Nr 73/2022/SK z dnia 12 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 269
 1629. Ogłoszenie Starosty Sandomierskiego z dnia 29.10.2021 r. sygn. GN.6827.2.2021
  Wyświetleń: 268
 1630. Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 268
 1631. LI sesja Rady Miasta Sandomierza VIII kadencji
  Wyświetleń: 267
 1632. Uchwała Nr XLVII/451/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-01-2022 w sprawie kontynuacji na terenie Gminy Sandomierz realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 oraz zasad realizacji przedmiotowego programu w Gminie Sandomierz
  Wyświetleń: 267
 1633. Formularz zapotrzebowania na węgiel on-line.
  Wyświetleń: 266
 1634. PGW Wody Polskie - Zlewnia w Sandomierzu - Obwieszczenie i Informacja z dnia 15 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 266
 1635. Protokół Nr 21/2/2022 z dnia 11 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 266
 1636. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych pozostających w strukturze Gminy Sandomierz
  Wyświetleń: 266
 1637. Oświadczenie Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sandomierzu
  Wyświetleń: 265
 1638. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 21 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 264
 1639. Oświadczenie Kierownika zakładu - Targowiska Miejskie Samorządowy Zakład Budżetowy w Sandomierzu
  Wyświetleń: 264
 1640. Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego że dla nieruchomości / budynku został nadany numer porządkowy
  Wyświetleń: 264
 1641. 28. Interpelacja radnych: Marcina Świerkuli, Marka Strugały i Mariusza Prezgota z dnia 22 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 263
 1642. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 11 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 263
 1643. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021
  Wyświetleń: 263
 1644. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 263
 1645. Oświadczenie Zastępcy Burmistrza Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 262
 1646. Zarządzenie Nr 249/2021/SK z dnia 29 października 2021 r.
  Wyświetleń: 262
 1647. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 15 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 261
 1648. Sprawozdanie Nr 29/4/2022 z dnia 13 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 261
 1649. Zarządzenie Nr 237/2021/SK z dnia 21 października 2021 r.
  Wyświetleń: 261
 1650. Zarządzenie Nr 260/2021/SK z dnia 09 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 261
 1651. Komunikat Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 23 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 260
 1652. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 17 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 260
 1653. Obwieszczenie Burmistrza Sandomierza z dnia 05 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 260
 1654. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie powołania Kapituły Honorowej ds. opiniowania wniosków w przedmiocie nadania tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza”
  Wyświetleń: 260
 1655. Uchwała Nr XLVIII/458/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 02-03-2022 w sprawie wyrażenia solidarności z Narodem Ukraińskim
  Wyświetleń: 260
 1656. 18. Interpelacja radnych: Marka Strugały i Marcina Świerkuli z dnia 02 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 259
 1657. Pismo Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 259
 1658. Uchwała Nr LII/502/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-05-2022 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 259
 1659. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 258
 1660. Protokół Nr 40/6/2022 z dnia 19 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 258
 1661. Uchwała Nr LII/503/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-05-2022 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego
  Wyświetleń: 258
 1662. Uchwała Nr XLII/415/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-10-2021 zmieniająca uchwałę Nr XL/387/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 sierpnia 2021 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sandomierz oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
  Wyświetleń: 258
 1663. Uchwała Nr XLVII/450/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-01-2022 w sprawie kontynuacji na terenie Gminy Sandomierz realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022 w ramach Funduszu Solidarnościowego
  Wyświetleń: 258
 1664. Informacja Burmistrza Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 257
 1665. PGW Wody Polskie - Zlewnia w Sandomierzu - Obwieszczenie i Informacja z dnia 12 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 257
 1666. Sprawozdanie Nr 35/7/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 257
 1667. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zasad wydzierżawiania pasa drogowego dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Sandomierz oraz będących we władaniu Gminy Sandomierz na okres dłuższy niż 3 lata
  Wyświetleń: 257
 1668. Uchwała Nr LII/501/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-05-2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2022-2044
  Wyświetleń: 257
 1669. Uchwała Nr XLVII/441/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-01-2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
  Wyświetleń: 257
 1670. Uchwała Nr XLVIII/464/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 02-03-2022 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sandomierz na rok 2022
  Wyświetleń: 257
 1671. Zarządzenie Nr 259/2021/SK z dnia 09 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 257
 1672. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 256
 1673. Uchwała Nr XLVIII/474/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 02-03-2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodzinyza 2021 r.
  Wyświetleń: 256
 1674. ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 256
 1675. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 zmieniająca uchwałę nr XXX/330/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
  Wyświetleń: 255
 1676. Uchwała Nr L/485/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30-03-2022 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 255
 1677. Zarządzenie Nr 61/2022/SK z dnia 31 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 254
 1678. Oświadczenie Skarbnika Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 253
 1679. 27. Interpelacja radnej Agnieszki Frańczak-Szczepanek z dnia 30 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 252
 1680. Terminarz posiedzeń komisji stałych Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 252
 1681. Uchwała Nr XLVII/445/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-01-2022 w sprawie zasad wydzierżawiania pasa drogowego dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Sandomierz oraz będących we władaniu Gminy Sandomierz na okres dłuższy niż 3 lata
  Wyświetleń: 252
 1682. Zarządzenie Nr 301/2021/SK z dnia 27 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 252
 1683. 19. Interpelacja radnego Andrzeja Bolewskiego z dnia 03 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 251
 1684. Oświadczenie Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sandomierzu za rok 2021
  Wyświetleń: 251
 1685. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
  Wyświetleń: 251
 1686. Terminarz posiedzeń komisji stałych Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 250
 1687. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy komisji stałych i doraźnych Rady Miasta Sandomierza za 2021 rok
  Wyświetleń: 250
 1688. Plany postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 249
 1689. Uchwała Nr xlviii/469/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 02-03-2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Świetlicy Środowiskowej w Sandomierzu, ul. Słowackiego 15 za rok 2021
  Wyświetleń: 249
 1690. Zarządzenie Nr 60/2022/SK z dnia 31 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 249
 1691. Zarządzenie Nr 72/2022/SK z dnia 12 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 249
 1692. Posiedzenie wspólne
  Wyświetleń: 248
 1693. Uchwała Nr LII/500/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-05-2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
  Wyświetleń: 248
 1694. Uchwała Nr XLVIII/472/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 02-03-2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznejw Sandomierzu  za 2021 r.
  Wyświetleń: 248
 1695. Zarządzenie Nr 269/2021/SK z dnia 16 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 248
 1696. Protokół Nr 39/5/2022 z dnia 07 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 247
 1697. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 16 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 246
 1698. Protokół Nr 48 z XLVIII sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 02 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 246
 1699. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Sandomierza w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sandomierzu.
  Wyświetleń: 246
 1700. Uchwała Nr L/484/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30-03-2022 w sprawie zwolnienia zakładu budżetowego z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Sandomierz nadwyżki środków obrotowych
  Wyświetleń: 246
 1701. Informacja Burmistrza Miasta Sandomierza dot. sporządzenia wykazu lokalu mieszkalnego
  Wyświetleń: 245
 1702. Informacja Burmistrza Miasta Sandomierza dot. sporządzenia wykazu w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej udziału Gminy Sandomierz
  Wyświetleń: 245
 1703. Uchwała Nr XLVIII/470/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 02-03-2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Placówki Wsparcia Dziennego "Przystanek Błonie" w Sandomierzu, ul. Błonie 55 za rok 2021
  Wyświetleń: 244
 1704. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 243
 1705. Oświadczenie Kierownika Referatu Opłat, Podatków i Windykacji Urzędu Miejskiego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 243
 1706. Zarządzenie Nr 124/2022/SK z dnia 13 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 243
 1707. Zarządzenie Nr 23/2022/GN z dnia 10 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 243
 1708. Zarządzenie Nr 83/2022/RZP z dnia 28 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 243
 1709. PGW Wody Polskie - informacja i obwieszczenie z dnia 11 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 242
 1710. Sprawozdanie Nr 42/5/2022 z dnia 23 maja 2022r.
  Wyświetleń: 242
 1711. Uchwała Nr LI/499/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-04-2022 w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Sandomierza do rozpatrzenia petycji Ogólnopolskiego Stowarzyszenia "Kominki i Piece" oraz Cechu Zdunów Polskich i przekazania ich według właściwości
  Wyświetleń: 242
 1712. Zarządzenie Nr 284/2021/SK z dnia 06 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 242
 1713. Zarządzenie Nr 52/2022/OR z dnia 17 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 242
 1714. Zarządzenie Nr 65/2022/OR z dnia 04 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 242
 1715. Zarządzenie Nr 66/2022/GN z dnia 04 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 242
 1716. Zarządzenie Nr 87/2021/NK z dnia 31 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 242
 1717. Zawiadomienie - Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 19 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 242
 1718. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 16 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 241
 1719. Zarządzenie Nr 3/2022/SK z dnia 03 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 241
 1720. 33. Interpelacja radnych: Kazimiery Bednarskiej i Andrzeja Bolewskiego z dnia 27 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 240
 1721. PGW Wody Polskie - Obwieszczenie z dnia 27 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 240
 1722. Zarządzenie Nr 255/2021/CUW z dnia 06 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 240
 1723. Rekrutacja dodatkowa do projektu "Cyfrowa Szkoła"
  Wyświetleń: 239
 1724. Uchwała Nr XLVII/446/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-01-2022 w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem 50-lecia Krzemienia Pasiastego w biżuterii
  Wyświetleń: 239
 1725. PGW Wody Polskie - informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 238
 1726. Zarządzenie Nr 264/2021/SK z dnia 10 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 238
 1727. Zarządzenie Nr 283/2021/SK z dnia 06 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 238
 1728. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 06 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 237
 1729. Oświadczenie Dyrektora Sandomierskiego Centrum Kultury
  Wyświetleń: 237
 1730. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza - wideokonferencja
  Wyświetleń: 237
 1731. Sprawozdanie Nr 36/3/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 237
 1732. Uchwała Nr XLVII/442/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-01-2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2022-2044
  Wyświetleń: 237
 1733. Zarządzenie Nr 266/2021/SK z dnia 12 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 237
 1734. Zarządzenie Nr 288/2021/SK z dnia 10 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 237
 1735. Terminarz posiedzeń komisji stałych Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 236
 1736. Zarządzenie Nr 46.1/2022/SK z dnia 09 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 236
 1737. Zarządzenie Nr 56/2022/SK z dnia 24 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 236
 1738. Informacja Burmistrza Miasta Sandomierza dot. sporządzenia wykazu lokalu mieszkalnego
  Wyświetleń: 235
 1739. Oświadczenie Naczelnika Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 235
 1740. Oświadczenie Kierownika Świetlicy Środowiskowej i Placówki Wsparcia Dziennego "Przystanek Błonie" w Sandomierzu
  Wyświetleń: 234
 1741. Zarządzenie Nr 25/2022/SK z dnia 14 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 234
 1742. Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 233
 1743. Sprawozdanie Nr 40/4/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 233
 1744. Terminarz posiedzeń komisji w formie wideokonferencji
  Wyświetleń: 233
 1745. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Sandomierza na 2022 rok
  Wyświetleń: 233
 1746. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Sandomierza do rozpatrzenia skargi Pani Z. W. * z dnia 29. 03. 2022 r. i przekazania jej według właściwości
  Wyświetleń: 233
 1747. Uchwała Nr L/482/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30-03-2022 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla miasta partnerskiego Ostróg na Ukrainie
  Wyświetleń: 233
 1748. Ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko
  Wyświetleń: 232
 1749. Sprawozdanie Nr 54/7/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 232
 1750. 23. Interpelacja radnego Roberta Kurosza z dnia 15 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 231
 1751. Zarządzenie Nr 54/2022/SK z dnia 18 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 231
 1752. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 231
 1753. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 230
 1754. Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 230
 1755. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 230
 1756. Zarządzenia Burmistrza Sandomierza (VIII kadencja) - 2023 rok
  Wyświetleń: 230
 1757. Zarządzenie Nr 31/2022/SK z dnia 25 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 230
 1758. Zarządzenie Nr 4/2022/SK z dnia 03 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 230
 1759. Zarządzenie Nr 75/2022/RZP z dnia 21 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 230
 1760. PGW Wody Polskie - informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 229
 1761. Sprawozdanie Nr 33/5/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 229
 1762. Uchwała Nr XLVIII/459/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 02-03-2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
  Wyświetleń: 229
 1763. Zarządzenie Nr 48/2022/RZP z dnia 11 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 229
 1764. Zarządzenie Nr 50/2022/CUW z dnia 16 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 229
 1765. Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 228
 1766. Uchwała Nr XLIX/478/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 15-03-2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
  Wyświetleń: 228
 1767. Zarządzenie Nr 263/2021/SK z dnia 10 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 228
 1768. 29. Interpelacja radnego Jacka Dybusa z dnia 25 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 227
 1769. Zarządzenie Nr 275/2021/PŚZ z dnia 18 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 227
 1770. Zarządzenie Nr 278/2021/SK z dnia 02 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 227
 1771. Zarządzenie Nr 55/2022/KPSiT z dnia 18 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 227
 1772. Oświadczenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu
  Wyświetleń: 226
 1773. Projekty uchwał na XLVIII sesję Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 226
 1774. Terminarz posiedzeń komisji stałych Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 226
 1775. Uchwała Nr XLVIII/473/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 02-03-2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2021 r.
  Wyświetleń: 226
 1776. Zarządzenie Nr 281/2021/SK z dnia 03 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 226
 1777. Zarządzenie Nr 282/2021/SK z dnia 06 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 226
 1778. Zarządzenie Nr 284/2021/SK z dnia 06 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 226
 1779. Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 225
 1780. Zarządzenie Nr 36/2022/RTI z dnia 01 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 225
 1781. Zarządzenie Nr 280/2021/SK z dnia 03 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 224
 1782. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 01 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 223
 1783. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 15 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 223
 1784. Oświadczenie Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu za rok 2021
  Wyświetleń: 223
 1785. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na rok 2022
  Wyświetleń: 223
 1786. Uchwała Nr L/481/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30-03-2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2022-2044
  Wyświetleń: 223
 1787. Uchwała Nr XLVIII/476/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 02-03-2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/393/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 sierpnia 2021 roku w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 223
 1788. Zarządzenie Nr 238/2021/Or z dnia 25 października 2021 r.
  Wyświetleń: 223
 1789. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Uchwały nr XXXII/343/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24.02.2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na 2021  rok
  Wyświetleń: 222
 1790. Informacja o planowanym zgromadzeniu
  Wyświetleń: 221
 1791. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 01 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 221
 1792. Oświadczenie Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Sandomierzu i Żłobka przy Przedszkolu Nr 5
  Wyświetleń: 221
 1793. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Sandomierz porozumienia z Powiatem Sandomierskim i innymi Gminami w celu opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata 2021-2030
  Wyświetleń: 221
 1794. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 kwietnai 2022 r.
  Wyświetleń: 220
 1795. Sprawozdanie Nr 34/6/2022 z dnia 25 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 220
 1796. Zarządzenie Nr 59/2022/NK z dnia 31 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 219
 1797. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 218
 1798. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 218
 1799. Uchwała Nr L/487/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30-03-2022 w sprawie uchwalenia zmiany nr 1 Miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego osiedla ,,Chwałki I” w Sandomierzu uchwalonego uchwałą nrXVIII/152/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 18 listopada 2015 r.
  Wyświetleń: 218
 1800. Zarządzenie Nr 64/2022/SK z dnia 31 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 218
 1801. 47. Interpelacja radnego Jacka Dybusa z dnia 24 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 217
 1802. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 07.06.2022 r.
  Wyświetleń: 217
 1803. Oświadczenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu
  Wyświetleń: 217
 1804. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 217
 1805. Uchwała Nr LI/494/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-04-2022 w sprawie zbycia udziału w nieruchomości zabudowanej
  Wyświetleń: 217
 1806. Decyzja Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 29 lipca 2022 r.
  Wyświetleń: 216
 1807. LIII sesja Rady Miasta Sandomierza VIII kadencji
  Wyświetleń: 216
 1808. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 5 lipca 2022 r.
  Wyświetleń: 216
 1809. 46. Interpelacja radnego Jacka Dybusa z dnia 27 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 215
 1810. Posiedzenie Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 215
 1811. Protokół Nr 50 z L sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 30 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 215
 1812. Zarządzenie Nr 28/2022/PŚZ z dnia 23 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 215
 1813. Karta informacyjna Nr NK/28/2022 z dnia 4 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 214
 1814. Oświadczenie Starszego referenta w sekcji świadczeń rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu
  Wyświetleń: 214
 1815. Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Maista Sandomierza
  Wyświetleń: 214
 1816. Zarządzenie Nr 93/2022/SK z dnia 16 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 214
 1817. Zawiadomienie - Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 18 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 214
 1818. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 213
 1819. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 213
 1820. 38. Interpelacja radnego Jerzego Żyły z dnia 25 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 212
 1821. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 21 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 212
 1822. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 212
 1823. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza o I przetargu ustnym nieograniczonym
  Wyświetleń: 212
 1824. Oświadczenie Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 1 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 212
 1825. Uchwała Nr XLIX/479/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 15-03-2022 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za przewóz osób, bagażu i zwierząt środkami komunikacji miejskiej.
  Wyświetleń: 212
 1826. 24. Interpelacja radnego Tomasza Malinowskiego z dnia 28 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 211
 1827. Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej
  Wyświetleń: 211
 1828. Terminarz posiedzeń komisji stałych Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 211
 1829. Uchwała Nr LIII/510/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-06-2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
  Wyświetleń: 211
 1830. Zarządzenie Nr 262/2021/SK z dnia 10 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 211
 1831. Uchwała Nr L/483/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30-03-2022 w sprawie udzielania pomocy, w tym pomocy finansowej, społecznościom lokalnym i regionalnym Ukrainy oraz określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa
  Wyświetleń: 210
 1832. Zarządzenie Nr 21/2022/SK z dnia 09 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 210
 1833. Zarządzenie Nr 58.1/2022/SK z dnia 31 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 210
 1834. Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 z dnia 17.05.2022
  Wyświetleń: 209
 1835. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 25 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 209
 1836. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 7 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 209
 1837. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Sandomierza absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok
  Wyświetleń: 209
 1838. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2022-2042
  Wyświetleń: 209
 1839. Zarządzenie Nr 247/2021/SK z dnia 28 października 2021 r.
  Wyświetleń: 209
 1840. Zarządzenie Nr 67/2022/RZP z dnia 06 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 209
 1841. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 208
 1842. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Sandomierza do rozpatrzenia petycji Ogólnopolskiego Stowarzyszenia "Kominki i Piece" oraz Cechu Zdunów Polskich i przekazania ich według właściwości
  Wyświetleń: 208
 1843. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 208
 1844. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sandomierz za 2021 rok
  Wyświetleń: 208
 1845. Zarządzenie Nr 123/2022/SK z dnia 13 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 208
 1846. 22. Interpelacja radnego Andrzeja Bolewskiego z dnia 03 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 207
 1847. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 01 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 207
 1848. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 08 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 206
 1849. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 17 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 206
 1850. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie udzielania pomocy, w tym pomocy finansowej, społecznościom lokalnym i regionalnym Ukrainy oraz określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa
  Wyświetleń: 205
 1851. Zarządzenie Nr 90/2022/NK z dnia 11 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 205
 1852. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 204
 1853. Protokół Nr 51 z LI sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 27 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 204
 1854. Zarządzenie Nr 51/2022/OR z dnia 16 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 204
 1855. Karta informacyjna Nr NK/29/2022 z dnia 19 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 203
 1856. Terminarz posiedzeń komisji stałych Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 203
 1857. Powiadomienia wysyłane z Urzędu w formie sms, e-mail o terminie płatności zobowiązań podatkowych.
  Wyświetleń: 202
 1858. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 201
 1859. Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 201
 1860. Uchwała Nr LIII/509/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-06-2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
  Wyświetleń: 201
 1861. Zarządzenie Nr 57/2022/RZP z dnia 30 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 201
 1862. 42. Interpelacja radnego Jerzego Żyły z dnia 10 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 200
 1863. Oświadczenie Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 200
 1864. Oświadczenie Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 200
 1865. PGW Wody Polskie - informacja z dnia 11 maja 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 199
 1866. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zniesienie nazw miejscowości w Gminie Sandomierz
  Wyświetleń: 199
 1867. Zarządzenie Nr 47/2022/PŚZ z dnia 09 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 199
 1868. Zarządzenie Nr 95/2022/SK z dnia 16 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 199
 1869. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 197
 1870. Uchwała Nr XLVIII/465/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 02-03-2022 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 197
 1871. Zarządzenie Nr 124.2/2022/SK z dnia 13 czerwca 2022 roku
  Wyświetleń: 197
 1872. Zarządzenie Nr 43/2022/POIN z dnia 03 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 197
 1873. Dyrektor Zarządu Zlewni w Stalowej Woli PGW - informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 196
 1874. PGW Wody Polskie - informacja z dnia 11 lipca 2022 r.
  Wyświetleń: 196
 1875. Sprawozdanie Nr 36/8/2022 z dnia 25 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 196
 1876. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie nawiązania partnerskich stosunków pomiędzy Gminą Środa Wielkopolska a Gminą Sandomierz
  Wyświetleń: 196
 1877. 63.Interpelacja radnego Janusza Pońskiego z dnia 16.08.2022 r.
  Wyświetleń: 195
 1878. Oświadczenie Administratora Koordynującego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sandomierzu
  Wyświetleń: 195
 1879. Oświadczenie Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 7 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 195
 1880. Oświadczenie Kierownika sekcji pomocy społecznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu
  Wyświetleń: 195
 1881. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 195
 1882. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Sandomierza w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sandomierzu.
  Wyświetleń: 195
 1883. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 194
 1884. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 18 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 194
 1885. Projekty uchwał na LVI sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 194
 1886. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za przewóz osób, bagażu i zwierząt środkami komunikacji miejskiej.
  Wyświetleń: 194
 1887. XLIX Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 194
 1888. Zarządzenie Nr 85/2022/SK z dnia 29 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 194
 1889. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 13 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 193
 1890. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 2 sierpnia 2022 r.
  Wyświetleń: 193
 1891. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie uchwalenia zmiany nr 1 Miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego osiedla ,,Chwałki I” w Sandomierzu uchwalonego uchwałą nrXVIII/152/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 18 listopada 2015 r.
  Wyświetleń: 193
 1892. Zarządzenie Nr 116/2022/SK z dnia 06 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 193
 1893. Zarządzenie Nr 125.1/2022/SK z dnia 21 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 193
 1894. Zarządzenie Nr 29/2022/SK z dnia 24 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 193
 1895. 26. Interpelacja radnej Agnieszki Frańczak-Szczepanek z dnia 30 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 192
 1896. Informacja Burmistrza Miasta Sandomierza dot. sporządzenia wykazu lokalu mieszkalnego
  Wyświetleń: 192
 1897. Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 06.05.2022r
  Wyświetleń: 192
 1898. Uchwała Nr LIII/507/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-06-2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sandomierz za 2021 rok
  Wyświetleń: 192
 1899. 25. Interpelacja radnej Agnieszki Frańczak-Szczepanek z dnia 30 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 191
 1900. LIV sesja Rady Miasta Sandomierza VIII Kadencji
  Wyświetleń: 190
 1901. Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji
  Wyświetleń: 190
 1902. Sprawozdanie Nr 29/4/2022 z dnia 10 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 190
 1903. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmiany Uchwały NR XV/180/2019 Rady Miasta Sandomierza w sprawie ustalenia opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobkach prowadzonych przez Gminę Sandomierz.
  Wyświetleń: 190
 1904. Uchwała Nr XLVIII/468/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 02-03-2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu, ul. Katedralna 5 za rok 2021
  Wyświetleń: 190
 1905. Zarządzenie Nr 127/2022/RZP z dnia 29 czerwca 2022 roku
  Wyświetleń: 190
 1906. Karta informacyjna Nr NK/26/2022 z dnia 4 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 189
 1907. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 188
 1908. Karta informacyjna Nr NK/5/2022 z dnia 8 sierpnia 2022 r.
  Wyświetleń: 188
 1909. Zarządzenie Nr 101/2022/SK z dnia 18 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 188
 1910. Uchwała Nr LIII/506/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-06-2022 w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 187
 1911. Uchwała Nr XLVIII/463/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 02-03-2022 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za przewóz osób, bagażu i zwierząt środkami komunikacji miejskiej.
  Wyświetleń: 187
 1912. Uchwała Nr XLVIII/466/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 02-03-2022 w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zniesienie nazw miejscowości w Gminie Sandomierz
  Wyświetleń: 187
 1913. Uchwała Nr XLVIII/467/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 02-03-2022 w sprawie uchwalenia Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sandomierz na lata 2022-2023 z perspektywą na lata 2024-2027.
  Wyświetleń: 187
 1914. Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 z dnia 04.08.2022
  Wyświetleń: 186
 1915. Awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 186
 1916. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 04 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 186
 1917. PGW Wody Polskie - informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 186
 1918. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sandomierz na rok 2022
  Wyświetleń: 186
 1919. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 186
 1920. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
  Wyświetleń: 186
 1921. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2022-2044
  Wyświetleń: 186
 1922. Uchwała Nr LIII/511/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-06-2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2022-2042
  Wyświetleń: 186
 1923. Zarządzenie Nr 53/2022/RZP z dnia 18 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 186
 1924. 41. Interpelacja radnego Jerzego Żyły z dnia 30 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 185
 1925. Projekty uchwał na LVII sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 185
 1926. Terminarz posiedzeń komisji stałych Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 185
 1927. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu
  Wyświetleń: 185
 1928. Zarządzenie Nr 91/2022/SK z dnia 12 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 185
 1929. 51. Interpelacja radnego Roberta Kurosza z dnia 25 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 184
 1930. Oświadczenie Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 6 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 184
 1931. Uchwała Nr RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 01-01-2001 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 183
 1932. Uchwała Nr XLVIII/461/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 02-03-2022 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu
  Wyświetleń: 183
 1933. Informacja Burmistrza Miasta Sandomierza dot. sporządzenia wykazu lokalu mieszkalnego
  Wyświetleń: 182
 1934. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 182
 1935. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego programu współpracy Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku
  Wyświetleń: 182
 1936. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie uchwalenia Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sandomierz na lata 2022-2023 z perspektywą na lata 2024-2027.
  Wyświetleń: 182
 1937. Uchwała Nr LI/497/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-04-2022 w sprawie przedłożenia oceny zasobów pomocy społecznej za 2021 r.
  Wyświetleń: 182
 1938. Wykonanie budżetu za II kwartał 2022 roku
  Wyświetleń: 182
 1939. Zarządzenie Nr 78/2022/SK z dnia 28 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 182
 1940. 52. Interpelacja radnych Andrzeja Bolewskiego i Piotra Chojnackiego z dnia 7 lipca 2022 r.
  Wyświetleń: 181
 1941. Uchwała Nr LIII/508/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-06-2022 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Sandomierza absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok
  Wyświetleń: 181
 1942. Zarządzenie Nr 45/2022/SK z dnia 07 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 181
 1943. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 181
 1944. 39. Interpelacja radnych: Tomasza Malinowskiego i Jerzego Żyły z dnia 25 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 180
 1945. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 3 sierpnia 2022 r.
  Wyświetleń: 180
 1946. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu, ul. Katedralna 5 za rok 2021
  Wyświetleń: 180
 1947. Uchwała Nr XLVIII/460/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 02-03-2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2022-2044
  Wyświetleń: 180
 1948. Zarządzenie Nr 84/2022/SK z dnia 29 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 180
 1949. Zarządzenie Nr 86/2022/SK z dnia 06 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 180
 1950. Zarządzenie Nr 87/2022/SK z dnia 06 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 180
 1951. PGW Wody Polskie - informacja z dnia 08 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 179
 1952. Ponowne [2] wyłożenie do publicznego wglądu
  Wyświetleń: 179
 1953. Protokół Nr 52 z LII sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 25 maja 2022r.
  Wyświetleń: 179
 1954. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie kontynuacji na terenie Gminy Sandomierz realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022 w ramach Funduszu Solidarnościowego
  Wyświetleń: 179
 1955. Zarządzenie Nr 119/2022/SK z dnia 07 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 179
 1956. Zarządzenie Nr 92/2022/SK z dnia 13 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 179
 1957. 48. Interpelacja radnego Jerzego Żyły z dnia 29 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 178
 1958. Sprawozdanie Nr 37/9/2022 z dnia 20 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 178
 1959. Zarządzenie Nr 99/2022/SK z dnia 18 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 177
 1960. Karta informacyjna Nr NK/4/2022 z dnia 11 lipca 2022 r.
  Wyświetleń: 176
 1961. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich
  Wyświetleń: 176
 1962. Zarzadzenie nr 157/2022/RZP z dnia 5 sierpnia 2022 r.
  Wyświetleń: 175
 1963. Zarządzenie Nr 100/2022/GN z dnia 18 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 175
 1964. 45. Interpelacja radnego Jerzego Żyły z dnia 15 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 174
 1965. Informacja Burmistrza Miasta Sandomierza dot. sporządzenia wykazu lokalu mieszkalnego
  Wyświetleń: 174
 1966. Uchwała Nr XLVII/440/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-01-2022 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 174
 1967. Zarządzenie Nr 124.1/2022/SK z dnia 13 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 174
 1968. Karta informacyjna Nr NK/32/2022 z dnia 11 lipca 2022 r.
  Wyświetleń: 173
 1969. LV sesja Rady Miasta Sandomierza VIII kadencji
  Wyświetleń: 173
 1970. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 20 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 173
 1971. Posiedzenie Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia
  Wyświetleń: 173
 1972. Zarządzenie Nr 120/2022/SK z dnia 07 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 173
 1973. Zarządzenie Nr 129/2022/OR z dnia 29 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 173
 1974. Zarządzenie Nr 156/2022/SK z dnia 3 sierpnia 2022 r.
  Wyświetleń: 173
 1975. Zarządzenie Nr 88/2022/SK z dnia 10 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 173
 1976. Informacja Burmistrza Miasta Sandomierza dot. sporządzenia wykazu lokalu mieszkalnego
  Wyświetleń: 172
 1977. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 2 sierpnia 2022 r.
  Wyświetleń: 172
 1978. Preferencyjny zakup węgla w Sandomierzu
  Wyświetleń: 172
 1979. Sprawozdanie Nr 42/6/2022 z dnia 27 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 172
 1980. Uchwała Nr LI/493/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-04-2022 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 172
 1981. Uchwała Nr LI/498/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-04-2022 w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Sandomierza do rozpatrzenia skargi Pani Z. W. * z dnia 29. 03. 2022 r. i przekazania jej według właściwości
  Wyświetleń: 172
 1982. Zarządzenie Nr 46/2022/SK z dnia 09 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 172
 1983. Zawiadomienie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 18 października 2022 r.
  Wyświetleń: 172
 1984. Zarządzenie Nr 172/2022/NK z dnia 26 sierpnia 2022 r.
  Wyświetleń: 171
 1985. Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 z dnia 21.06.2022
  Wyświetleń: 170
 1986. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 170
 1987. Informacja Burmistrza Miasta Sandomierza dot. sporządzenia wykazu lokalu mieszkalnego
  Wyświetleń: 169
 1988. Karta informacyjna Nr NK/31/2022 z dnia 5 lipca 2022 r.
  Wyświetleń: 169
 1989. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
  Wyświetleń: 169
 1990. Zarządzenie Nr 107/2022/CUW z dnia 30 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 169
 1991. 43. Interpelacja radnego Jerzego Żyły z dnia 10 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 168
 1992. 60. Interpelacja radnego A. Bolewskiego z dnia 3 sierpnia 2022 r.
  Wyświetleń: 168
 1993. Zarządzenie Nr 108/2022/SK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 30 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 168
 1994. Zarządzenie Nr 44/2022/SK z dnia 07 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 168
 1995. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 167
 1996. Karta informacyjna Nr NK/27/2022 z dnia 4 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 167
 1997. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 13 września 2022 r.
  Wyświetleń: 167
 1998. Terminarz posiedzeń komisji stałych Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 167
 1999. Uchwała Nr LI/492/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-04-2022 w sprawie nawiązania partnerskich stosunków pomiędzy Gminą Środa Wielkopolska a Gminą Sandomierz
  Wyświetleń: 167
 2000. Zarządzenie Nr 40/2022/SK z dnia 03 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 167
 2001. 69. Interpelacja radnych Tomasza Malinowskiego i Jerzego Żyły z dnia 31 sierpnia 2022 r.
  Wyświetleń: 166
 2002. Sprawozdanie Nr 43/6/2022 z dnia 27 czerwca 2022r.
  Wyświetleń: 166
 2003. 37. Interpelacja radnego Roberta Kurosza z dnia 24 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 165
 2004. Wykonanie budżetu za IV kwartał 2021 roku
  Wyświetleń: 165
 2005. Zarządzenie Nr 108.1/2022/SK z dnia 30 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 165
 2006. Zarządzenie Nr 42.1/2022/SK z dnia 03 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 165
 2007. Karta informacyjna Nr NK/3/2022 z dnia 11 lipca 2022 r.
  Wyświetleń: 164
 2008. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 164
 2009. Zarządzenie Nr 102/2022/SK z dnia 18 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 164
 2010. Uchwała Nr LI/496/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-04-2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego programu współpracy Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku
  Wyświetleń: 163
 2011. Zarządzenie Nr 98/2022/SK z dnia 18 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 163
 2012. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 162
 2013. Uchwała Nr LI/495/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-04-2022 w sprawie zmiany Uchwały NR XV/180/2019 Rady Miasta Sandomierza w sprawie ustalenia opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobkach prowadzonych przez Gminę Sandomierz.
  Wyświetleń: 162
 2014. Wyjaśnienia Zamawiającego na pytania Wykonawców z dnia 14.09.2022 r.
  Wyświetleń: 162
 2015. Zarządzenie Nr 42/2022/SK z dnia 03 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 162
 2016. 44. Interpelacja radnej A. F.-Szczepanek z dnia 13 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 161
 2017. 55. Interpelacja radnej Agnieszki Frańczak Szczepanek z dnia 21 lipca 2022 r.
  Wyświetleń: 161
 2018. Zarządzenie Nr 112/2022/RZP z dnia 02 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 161
 2019. Zarządzenie Nr 114/2022/SK z dnia 06 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 161
 2020. Zarządzenie Nr 138/2022/CUW z dnia 7 lipca 2022 roku
  Wyświetleń: 161
 2021. 30. Interpelacja radnych: Marcina Świerkuli, Marka Strugały i Mariusza Prezgota z dnia 21 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 160
 2022. 71. Interpelacja radnego Jacka Dybusa z dnia 20 września 2022 r.
  Wyświetleń: 160
 2023. Karta informacyjna Nr NK/30/2022 z dnia lipca 2022 r.
  Wyświetleń: 160
 2024. Oświadczenie Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu Marcina Sykuckiego
  Wyświetleń: 160
 2025. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przystąpienia Gminy Sandomierz do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 oraz zasad realizacji przedmiotowego programu w Gminie Sandomierz
  Wyświetleń: 160
 2026. Uchwała Nr LI/491/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-04-2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr L/482/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla miasta partnerskiego Ostróg na Ukrainie
  Wyświetleń: 160
 2027. Zarządzenie Nr 105.1/2022/SK z dnia 25 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 160
 2028. Zarządzenie Nr 165/2022/SK z dnia 12 sierpnia 2022 r.
  Wyświetleń: 160
 2029. Zarządzenie nr 191/2022/GN z dnia 21 września 2022 r.
  Wyświetleń: 160
 2030. Zarządzenie Nr 41/2022/SK z dnia 03 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 160
 2031. Zarządzenie Nr 69/2022/SK z dnia 08 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 160
 2032. Zarządzenie Nr 77/2022/SK z dnia 28 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 160
 2033. Protokół Nr 23/4/2022 z dnia 19 sierpnia 2022 r. - cześć I
  Wyświetleń: 159
 2034. Sprawozdanie Nr 35/7/2022 z dnia 22 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 159
 2035. 59. Interpelacja radnego Jacka Dybusa z dnia 3 sierpnia 2022 r.
  Wyświetleń: 158
 2036. Sprawozdanie Nr 30/5/2022 z dnia 21 lipca 2022 r.
  Wyświetleń: 158
 2037. Zarządzenie Nr 117/2022/SSZ z dnia 7 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 158
 2038. Zarządzenie Nr 118/2022/SK z dnia 07 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 158
 2039. Zarządzenie Nr 121/2022/RZP z dnia 08.06.2022
  Wyświetleń: 158
 2040. Zarządzenie Nr 39/2022/SK z dnia 03 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 158
 2041. Zawiadomienie - obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 26 lipca 2022 r.
  Wyświetleń: 158
 2042. 65. Interpelacja radnej Agnieszki Frańczak Szczepanek z dnia 23 sierpnia 2022 r.
  Wyświetleń: 157
 2043. Informacja o debacie nad Raportem o stanie gminy za rok 2021
  Wyświetleń: 157
 2044. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochorny Środowiska w Rzeszowie z dnia 22 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 157
 2045. Sprawozdanie Nr 38/10/2022 z dnia 22 sierpnia 2022 r.
  Wyświetleń: 157
 2046. Zarządzenie Nr 96/2022/OR z dnia 16 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 157
 2047. Karta informacyjna Nr NK/6/2022 z dnia 22 sierpnia 2022 r.
  Wyświetleń: 156
 2048. Protokół nr 41/7/2022 z dnia 11 lipca 2022 r.
  Wyświetleń: 156
 2049. Zarządzenie Nr 128/2022/RZP z dnia 29 czerwca 2022 roku
  Wyświetleń: 156
 2050. Zarządzenie Nr 105/2022/SK z dnia 25 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 156
 2051. Zarządzenie nr 184/2022/SK z dnia 9 września 2022 r.
  Wyświetleń: 156
 2052. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 155
 2053. Uchwała Nr XLVII/444/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-01-2022 zmieniająca uchwałę nr XVII/193/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23 stycznia 2020 r.w sprawie określenia wysokości jednorazowych dziennych stawek opłaty targowej
  Wyświetleń: 155
 2054. 40. Interpelacja radnej Ewy Gracz z dnia 30 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 154
 2055. Sprawozdanie Nr 30/5/2022 z dnia 24 sierpnia 2022 r.
  Wyświetleń: 154
 2056. Zarządzenie Nr 110/2022/CUW z dnia 01 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 154
 2057. Zarządzenie Nr 115/2022/SK z dnia 06 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 153
 2058. Zarządzenie Nr 147/2022/SK z dnia 22 lipca 2022 r.
  Wyświetleń: 153
 2059. 61.Interpelacja radnego Jerzego Żyły z dnia 09.08.2022 r.
  Wyświetleń: 152
 2060. Sprawozdanie Nr 39/6/2022 z dnia 26 sierpnia 2022 r.
  Wyświetleń: 152
 2061. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie wyznaczenia miejsca oraz ustalenia zasad prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników w piątki i soboty na terenie Gminy Sandomierz oraz zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska "Mój Rynek" przy Placu 3 Maja w Sandomierzu
  Wyświetleń: 152
 2062. Zarządzenie Nr 119.1/2022/SK z dnia 07 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 152
 2063. 68. Interpelacja radnej Kazimiery Bednarskiej z dnia 30 sierpnia 2022 r.
  Wyświetleń: 151
 2064. Karta informacyjna Nr NK/21/2022 z dnia 03 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 151
 2065. Zarządzenie nr 215/2022/RZP z dnia 20 października 2022 r.
  Wyświetleń: 151
 2066. Zarządzenie Nr 68/2022/SK z dnia 06 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 151
 2067. Karta informacyjna Nr NK/7/2022 z dnia 21 września 2022 r.
  Wyświetleń: 150
 2068. Sprawozdanie Nr 55/8/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r.
  Wyświetleń: 150
 2069. Zarządzenie Nr 162/2022/SK z dnia 10 sierpnia 2022 r.
  Wyświetleń: 150
 2070. Zarządzenie Nr 164/2022/SK z dnia 12 sierpnia 2022 r.
  Wyświetleń: 150
 2071. Zarządzenie Nr 70/2022/SK z dnia 11 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 150
 2072. 57. Interpelacja radnego Tomasza Malinowskiego z dnia 22 lipca 2022 r.
  Wyświetleń: 149
 2073. Kontrole i wyniki kontroli
  Wyświetleń: 149
 2074. Zaproszenie do składania ofert
  Wyświetleń: 149
 2075. Zarządzenie Nr 254/2022/OR z dnia 30 listopada 2022 roku
  Wyświetleń: 149
 2076. Zarządzenie Nr 47 /2022/PŚZ Burmistrz Miasta Sandomierza z dnia 9 marca 2022 roku
  Wyświetleń: 149
 2077. 34. Interpelacja radnej Kazimiery Bednarskiej z dnia 12 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 148
 2078. 35. Interpelacja radnego Roberta Kurosza z dnia 24 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 148
 2079. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 148
 2080. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza w sprawie zmiany uchwały Nr XL/386/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 sierpnia 2021r. w sprawie nabycia w drodze darowizny prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynku użytkowego
  Wyświetleń: 148
 2081. Uchwała Nr XLVIII/462/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 02-03-2022 w sprawie wyznaczenia miejsca oraz ustalenia zasad prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników w piątki i soboty na terenie Gminy Sandomierz oraz zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska "Mój Rynek" przy Placu 3 Maja w Sandomierzu
  Wyświetleń: 148
 2082. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Sandomierza w przedmiocie likwidacji znajdującego się przy ulicy Parkowej oddziału Przedszkola Samorządowego Nr 1 Sandomierzu
  Wyświetleń: 147
 2083. Wykonanie budżetu za I półrocze 2022 r.
  Wyświetleń: 147
 2084. Zarządzenie Nr 118/2022/SK z dnia 30 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 147
 2085. Zarządzenie Nr 163/2022/SK z dnia 12 sierpnia 2022 r.
  Wyświetleń: 147
 2086. Zarządzenie Nr 166/2022/GN z dnia 18 sierpnia 2022 r
  Wyświetleń: 147
 2087. Zarządzenie Nr 76/2022/GN z dnia 26 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 147
 2088. Zawiadomienie - obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 5 września 2022 r.
  Wyświetleń: 147
 2089. 2. Zapytanie radnego Roberta Kurosza z dnia 11.07.2022r.
  Wyświetleń: 146
 2090. Sprawozdanie Nr 41/8/2022 z dnia 28 września 2022 r.
  Wyświetleń: 146
 2091. Zarządzenie nr 182.1/2022/SK z dnia 6 września 2022 r.
  Wyświetleń: 146
 2092. Zarządzenie nr 198/2022/SK z dnia 30 września 2022 r.
  Wyświetleń: 146
 2093. 73. Interpelacja radnego Roberta Kurosza z dnia 21 września 2022 r.
  Wyświetleń: 145
 2094. Sprawozdanie nr 36/8/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r.
  Wyświetleń: 145
 2095. Terminarz posiedzeń komisji stałych Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 145
 2096. Zarzadzenie nr 151/2022/RZP z dnia 28 lipca 2022 r.
  Wyświetleń: 145
 2097. Zarządzenie Nr 105.1/2022/SK z dnia 25 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 145
 2098. Zarządzenie Nr 82/2022/SK z dnia 28 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 145
 2099. Karta informacyjna Nr NK/34/ALK/2022 z dnia 1 sierpnia 2022 r.
  Wyświetleń: 144
 2100. Zarządzenie Nr 115.1/2022/SK z dnia 6 czerwca 2022 roku
  Wyświetleń: 144
 2101. Zarządzenie Nr 148.1/2022/SK z dnia 25 lipca 2022 r.
  Wyświetleń: 144
 2102. Zarządzenie nr 203/2022/SK z dnia 6 października 2022 r.
  Wyświetleń: 144
 2103. Zakup i dostawa wraz z montażem następującego wyposażenia i oprogramowania 1. Serwer kontroler domeny – 1 szt. Serwer kontroler domeny zapasowy 1szt., 2. Serwer NAS 1szt., dysk 4szt., pamięć RAM, 3. Oprogramowanie do wykonywania backupu danych ( 1 stacja robocza, 1 serwer, 600 GB przestrzeni chmurowej ), do Urzędu Miejskiego w Sandomierzu w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”
  Wyświetleń: 143
 2104. 36. Interpelacja radnego Roberta Kurosza z dnia 24 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 142
 2105. 62.Interpelacja radnego Janusza Pońskiego z dnia 16.08.2022 r.
  Wyświetleń: 142
 2106. Informacja Burmistrza Miasta Sandomierza dot. sporządzenia wykazu lokalu mieszkalnego
  Wyświetleń: 142
 2107. Zarządzenie Nr 111/2022/CUW z dnia 01 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 142
 2108. Zarządzenie Nr 161/2022/SK z dnia 8 sierpnia 2022 r.
  Wyświetleń: 142
 2109. Zarządzenie Nr 204/2022/GN z dnia 6 października 2022 r.
  Wyświetleń: 142
 2110. Zarządzenie Nr 94/2022/SK z dnia 16 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 142
 2111. 56. Interpelacja radnej Agnieszki Frańczak Szczepanek z dnia 21 lipca 2022 r.
  Wyświetleń: 141
 2112. 66. Interpelacja radnego Marka Strugały z dnia 22 sierpnia 2022 r.
  Wyświetleń: 141
 2113. Raport z realizacji POŚ dla Gminy Sandomierz
  Wyświetleń: 141
 2114. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
  Wyświetleń: 141
 2115. 72.Interpelacja radnego Marka Chruściela z dnia 14 września 2022 r.
  Wyświetleń: 140
 2116. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 140
 2117. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 140
 2118. Uchwała Nr XLVII/443/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-01-2022 zmieniająca uchwałę nr XXX/330/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
  Wyświetleń: 140
 2119. Zarządzenie Nr 109/2022/CUW z dnia 01 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 140
 2120. Zarządzenie nr 182/2022/SK z dnia 6 września 2022 r.
  Wyświetleń: 139
 2121. Zawiadomienie - obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 8 sierpnia 2022 r.
  Wyświetleń: 139
 2122. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 138
 2123. Zarządzenie Nr 113/2022/RZP z dnia 02 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 138
 2124. Zarządzenie Nr 156.1/2022/SK z dnia 3 sierpnia 2022 r.
  Wyświetleń: 138
 2125. Zarządzenie Nr. 125/2022/SK z dnia 21 czerwca 2022 roku
  Wyświetleń: 138
 2126. Protokół Nr 53 z LIII sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 29 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 137
 2127. Zarzadzenie nr 154/2022/CUW z dnia 28 lipca 2022 r.
  Wyświetleń: 137
 2128. Zarządzenie nr 200/2022/RZP z dnia 4 października 2022 r.
  Wyświetleń: 137
 2129. Zarządzenie Nr 81/2022/SK z dnia 28 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 137
 2130. 58. Interpelacja radnego Roberta Kurosza z dnia 11 lipca 2022 r.
  Wyświetleń: 136
 2131. Uchwała Nr LI/489/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-04-2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
  Wyświetleń: 136
 2132. Zarządzenie Nr 147.1/2022/SK z dnia 22 lipca 2022 r.
  Wyświetleń: 136
 2133. Zarządzenie Nr 168/2022/OR z dnia 18 sierpnia 2022 r.
  Wyświetleń: 136
 2134. 54. Interpelacja radnej Agnieszki Frańczak Szczepanek z dnia 21 lipca 2022 r.
  Wyświetleń: 135
 2135. 70. Interpelacja radnej Agnieszki Frańczak-Szczepanek z dnia 20 września 2022 r.
  Wyświetleń: 135
 2136. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyznania dotacji celowej Społecznemu Komitetowi Odnowy Cmentarza Katedralnego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 135
 2137. Zarzadzenie nr 155/2022/CUW z dnia 1 sierpnia 2022 r.
  Wyświetleń: 135
 2138. Zarządzenie nr 185/2022/SK z dnia 12 września 2022 r.
  Wyświetleń: 135
 2139. Zarządzenie nr 189/2022/SK z dnia 16 września 2022 r.
  Wyświetleń: 135
 2140. Zarządzenie nr 197/2022/SK z dnia 26 września 2022 r.
  Wyświetleń: 135
 2141. Zarządzenie Nr 28/2022/PŚZ Burmistrza Sandomierza z dnia 23 lutego 2022 roku
  Wyświetleń: 135
 2142. 53. Interpelacja radnej Agnieszki Frańczak Szczepanek z dnia 21 lipca 2022 r.
  Wyświetleń: 134
 2143. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 134