Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 72/2024/OZKOC z dnia 16 kwietnia 2024 r.

Zarządzenie Nr 72/2024/OZKOC

Burmistrza Miasta Sandomierza

z dnia 16 kwietnia 2024 roku

w sprawie wprowadzenia „Planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego” oraz „Instrukcji określającej sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą Zastrzeżone oraz zakres  i warunki stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony”.

 

       Na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 5 oraz  art. 43 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz.U.2023.0.217) oraz § 9 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych (Dz.U.2012 poz.683) zarządzam co następuje:

§ 1.

Wprowadza się do użytku:

- „Plan ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu w tym
w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego” stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;

- „Instrukcję określającą sposób i tryb przetwarzania w Urzędzie Miejskim
w Sandomierzu informacji niejawnych oznaczonych klauzulą Zastrzeżone oraz zakres
i warunki stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony” stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych zobowiązuję do nadzorowania realizacji ustaleń zawartych we wprowadzonych dokumentach.

§ 3.

Traci moc zarządzenie Nr 101/2016/OZKOC Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia
4 maja   2016 roku w sprawie ochrony informacji niejawnych oraz w sprawie powołania „Inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego” w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Sandomierza
Marcin Marzec

PDFZarządzenie Nr 72 2024 OZKOC.pdf (235,40KB)