Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

GN.7125.22.2022.EDU

Działając w trybie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami /j. t. Dz. U. z 2023r. poz.344 z późn.zm./
Burmistrz Miasta Sandomierza podaje do publicznej wiadomości:

WYKAZ

lokalu mieszkalnego, położonego  w Sandomierzu, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

Lp.

Nr działki

Pow. /m2/

Nr KW dla nieruchomości

 

Położenie

lokalu

 

Opis lokalu

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania

Udział w częściach wspólnych budynku i w prawie własności działki

 

Cena lokalu

 

 

 

 

 

 zł

Powierzchnia lokalu

m2

1.

435/9

1236

KI1S/00016729/4

ul. Por.T.króla 8/94

lokal mieszkalny położony w budynku komunalnym

wielomieszkaniowym na III piętrze, z przynależną piwnicą, przeznaczony do remontu

Brak MPZP.
W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest w obszarze przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną

26/4785

132.500,00

26,17

  • Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust.1 pkt. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami /j. t. Dz. U. z 2023r. poz.344 z późn.zm/ wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. od dnia 03.04.2024r. do dnia 15.05.2024r.
  • Obciążenia i zobowiązania dotyczące lokalu: hipoteka - brak, prawa, roszczenia i ograniczenia – bez obciążeń.

 

Sandomierz, dnia 03.04.2024r.

Z up. Burmistrza
Janusz Stasiak
ZASTĘPCA BURMISTRZA