Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

GN.6845.82.2024.ASA
Działając w trybie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r
o gospodarce nieruchomościami ( j. t. Dz.U.2023.344  z późn. zm. )
Burmistrz Sandomierza podaje do publicznej wiadomości:

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Lp.

Nr dz.

Pow.

m2

Nr KW

Położenie.

Opis nieruchomości

Przeznaczenie

Okres

dzierżawy

Czynsz z VAT za

miesiąc

Uwagi.

1.

426/30

9

KI1S/00005556/0

ul Mickiewicza,

obręb Sandomierz Lewobrzeżny

grunt nieutwardzony

Sprzedaż kwiatów

3 lat

180,00 zł + 41,40 zł =

221,40 zł/ m-c

 

Ustalony czynsz dzierżawy łącznie z podatkiem VAT dzierżawca zobowiązany jest uiszczać do 10-go każdego miesiąca kalendarzowego za miesiąc z góry.

Okres wywieszenia

Wykazu – 21 dni.

Waloryzacja czynszu

Dzierżawnego- 1x/rok wg wskaźnika wzrostu

cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Tryb bezprzetargowy.

Stawki czynszu dzierżawnego ustalono na podstawie Zarządzenia Nr 37/2024/GN Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia

 27 lutego 2024 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 266/2023/GN z dnia 1 grudnia 2023 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Sandomierz.  

 

 

Sandomierz, dnia 28.03.2024r.

Burmistrz Sandomierza
Marcin Marzec