Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

GN.6845.3.3.2024.IPI
GN.6845.3.5.2024.IPI
GN.6845.3.6.2024.IPI

Działając w trybie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku

o gospodarce nieruchomościami /j. t. Dz. U. z 2023r poz.344 z późn.zm./

Burmistrz Miasta Sandomierza podaje do publicznej wiadomości:

 

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 

 

Lp.

 

 

Nr działki

 

 

 

Pow. /m2/

 

Nr KW dla nieruchomości

 

Położenie

 

Opis nieruchomości

 

Przeznaczenie

 

Okres dzierżawy

 

 

Czynsz z VAT dzierżawny za rok

 

Uwagi.

 

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

cz. dz. 730/29

Sandomierz

obręb Lewobrzeżny

 

 

cz. dz. 730/29

Sandomierz

obręb Lewobrzeżny

 

cz. dz. 154/6

Sandomierz

obręb Mokoszyn

 

 

145

 

 

 

 

 

 

146

 

 

 

 

 

150

 

KI1S/00038068/2

 

 

 

 

 

KI1S/00038068/2

 

 

 

 

KI1S/00057161/2

 

 

 

 

 

ul.

Słowackiego

 

 

 

 

 

ul.

Słowackiego

 

 

 

 

ul. Lubelska

 

Użytki rolne

 

 

 

 

 

 

Użytki rolne

 

 

 

 

 

Użytki rolne

 

Uprawy ogrodniczo - warzywne

 

 

 

 

Uprawy ogrodniczo - warzywne

 

 

 

Uprawy ogrodniczo - warzywne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 lat

 

 

 

 

 

 

5 lat

 

 

 

 

 

5 lat

 

 

80,77 zł netto

+ 18,58 VAT

 = 99,35 brutto

 

 

81,33 zł netto

+ 18,71 VAT

= 100,04 brutto

 

83,55 zł netto

+ 19,22 VAT

 =102,77 brutto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ustalony czynsz dzierżawy płatny do dnia 15 sierpnia każdego roku kalendarzowego

 

Okres wywieszenia wykazu - 21 dni.

Waloryzacja czynszu dzierżawnego –  1 x / rok wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Tryb bezprzetargowy.

 

 

 

 

Czynsz dzierżawy ustalony jest na podstawie Uchwały Rady Miasta Sandomierza Nr XLVI/396/2010 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości Gminy Sandomierz  oraz Zarządzenia Nr 266/2023/GN Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 1 grudnia 2023r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Sandomierz.

 

Sandomierz, dnia 27.03.2024r.
Burmistrz Sandomierza
Marcin Marzec