Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr 58/2/2024 z dnia 31 stycznia 2024 r.

Protokół Nr 58/2/2024

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

w dniu 31 stycznia 2024 roku

Protokół sporządzono na podstawie § 102 Statutu Miasta Sandomierza uchwalonego uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 października 2021 roku.

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Renata Kraska- Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Obecni, jak w załączonej liście obecności.

Radna nieobecna: Pani Kazimiera Bednarska.

Ad. 1

Radna Renata Kraska stwierdziła quorum i otworzyła posiedzenie komisji.

Ad. 2

Przewodnicząca komisji przedstawiła projekt porządku obrad:

  1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana
    K. K.* na Burmistrza Miasta Sandomierza.
  4. Zamknięcie obrad.

Głosowano- 2 „za” – jednogłośnie.

Ad.3
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana K. K.* na Burmistrza Miasta Sandomierza.

Przewodnicząca komisji oznajmiła, że skarga Pana K.K. została omówiona na poprzednim posiedzeniu w dniu 18 stycznia br. pokłosiem czego został przygotowany stosowny projekt uchwały. Wobec wcześniejszego zapoznania się z materiałami dla radnych na sesję Rady Miasta Sandomierza zapytała członka komisji o pytania bądź uwagi.

Wobec ich braku przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 2 „za”- jednogłośnie.

Ad.4
Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Komisji stwierdziła wyczerpanie porządku obrad
i zamknęła posiedzenie komisji.

 

Renata Kraska- Przewodnicząca Komisji

Protokołowała:

Marlena Lasek

Podinspektor

Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2020.2176 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonała: Marlena Lasek –podinspektor w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Sandomierzu