Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 282/2023/SK z dnia 14 grudnia 2023r.

Z A R Z Ą D Z E N I E    N R   282/2023/SK
B U R M I S T R Z A   M I A S T A   S A N D O M I E R Z A
z dnia 14 grudnia 2023r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

         Na podstawie art. 257 pkt 1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm./ oraz par.11a uchwały nr LVIII/566/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 grudnia 2022r.

Burmistrz  Miasta Sandomierza  zarządza co następuje :

§ 1.

Zwiększenie dochodów w budżecie gminy (zadania dofinansowane) o kwotę:

Dz. 853 rozdz. 85395 § 2100 o kwotę                                           306,00 zł

RAZEM                                                                                        306,00 zł

§ 2.

Zwiększenie wydatków w budżecie gminy (zadania dofinansowane) o kwotę:

Dz. 853 rozdz. 85395 § 3290 o kwotę                                   300,00 zł

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4370 o kwotę                                       6,00 zł

RAZEM                                                                                         306,00 zł

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Sandomierza.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zwiększenie i dochodów i wydatków w budżecie gminy w związku
z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocowego z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w kwocie 300,00 zł, wypłatę świadczeń rodzinnych  a także zasiłków stałych i okresowych dla obywateli narodowości ukraińskiej oraz kosztów obsługi zgodnie z art. 31 ust.1 i 9 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz.583).

Otrzymują:

1 egz. Wydział Organizacyjny
1 egz. Wydział Finansowy
1 egz. a/a

PDFZarządzenie 282 2023 SK.pdf (240,54KB)