Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXX/708/2023 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20-12-2023 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Sandomierza na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 40 z późn. zm.) oraz § 25 Statutu Miasta Sandomierza uchwalonego Uchwałą Nr XLII/414/2021 z dnia 27 października 2021 roku (Dz. Urz. Woj. Św. z 2021r., poz. 3524) Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się plan pracy Rady Miasta Sandomierza na 2024 rok, który stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Sandomierza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr LXX7082023 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20-12-2023 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Sandomierza na 2024.pdf (444,46KB)

DOCXUzasadnienie LXX7082023.docx (5,70KB)

DOCXZałącznik nr 1 LXX7082023.docx (6,05KB)

PDFUchwała Nr LXX-708-2023 - głosowanie.pdf (294,34KB)