Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXX/706/2023 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20-12-2023 w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy komisji stałych i doraźnych Rady Miasta Sandomierza za 2023 rok

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 40 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 2 Statutu Miasta Sandomierza uchwalonego Uchwałą Nr XLII/414/2021 z dnia 27 października 2021 roku (Dz. Urz. Woj. Św. z 2021r., poz. 3524) Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdania z pracy komisji stałych Rady Miasta Sandomierza za 2023 rok, które stanowią Załączniki od 1 do 10 niniejszej uchwały, jak niżej:
1. Załącznik Nr 1 - Komisja Rewizyjna;
2. Załącznik Nr 2 - Komisja Budżetu i Finansów;
3. Załącznik Nr 3 - Komisja Praworządności;
4. Załącznik Nr 4 - Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu;
5. Załącznik Nr 5 - Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia;
6. Załącznik Nr 6 - Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług;
7. Załącznik Nr 7 - Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa;
8. Załącznik Nr 8 - Komisja Polityki Mieszkaniowej;
9. Załącznik Nr 9 - Komisja Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji;
10. Załącznik Nr 10 - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Sandomierza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr LXX7062023 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20-12-2023 w sprawie przyjęcia sprawozdań z.pdf (1,60MB)

DOCXUzasadnienie LXX7062023.docx (5,58KB)

DOCXZałącznik nr 0 LXX7062023.docx (8,47KB)

DOCXZałącznik nr 1 LXX7062023.docx (7,56KB)

DOCXZałącznik nr 2 LXX7062023.docx (7,11KB)

DOCXZałącznik nr 3 LXX7062023.docx (7,46KB)

DOCXZałącznik nr 4 LXX7062023.docx (6,18KB)

DOCXZałącznik nr 5 LXX7062023.docx (6,42KB)

DOCXZałącznik nr 6 LXX7062023.docx (7,47KB)

DOCXZałącznik nr 7 LXX7062023.docx (7,21KB)

DOCXZałącznik nr 8 LXX7062023.docx (6,31KB)

DOCXZałącznik nr 9 LXX7062023.docx (6,26KB)

PDFUchwała Nr LXX-706-2023 - głosowanie.pdf (294,53KB)