Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXX/704/2023 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20-12-2023 w sprawie kontynuacji na terenie Gminy Sandomierz realizacji Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024w ramach Funduszu Solidarnościowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 110 ust. 10 i art. 115a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.), art. 6 i art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 647 z późn. zm.) w związku z Programem „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Rada Miasta Sandomierza uchwala co następuje:

§ 1. Gmina Sandomierz kontynuuje realizację w 2024 roku Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 finansowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego.

§ 2. Za realizację usługi asystencji osobistej w ramach Programu uczestnicy nie będą ponosić odpłatności.
§ 3. Program będzie realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr LXX7042023 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20-12-2023 w sprawie kontynuacji na terenie Gminy Sandomierz realizacji Programu „Asystent osobisty osoby z.pdf (328,79KB)

DOCXUzasadnienie LXX7042023.docx (7,42KB)

PDFUchwała Nr LXX-704-2023 - głosowanie.pdf (295,75KB)