Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr 29/5/2023 z dnia 8 grudnia 2023 r.

Protokół Nr 29/5/2023

Komisja Rewizyjna

Posiedzenie w dniu 8 grudnia 2023 roku

Posiedzeniu przewodniczył radny Sylwester Łatka – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Obecni, jak w załączonej liście obecności.

Radni nieobecni: Pani Agnieszka Frańczak- Szczepanek, Pan Marek Chruściel, Pani Renata Kraska, Pan Andrzej Lebida, Pan Marcin Świerkula.

Ad. 1

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Radny Sylwester Łatka- Przewodniczący komisji stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad i otworzył posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Ad. 2

Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący komisji przedstawił proponowany porządek obrad, jak niżej i poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag.

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie sprawozdania z planu pracy komisji na 2023 rok.
  4. Przyjęcie sprawozdania z działalności pracy komisji na 2024 rok.
  5. Sprawy różne. Wnioski komisji.
  6. Zamknięcie obrad.

Głosowano- 7 „za”- jednogłośnie.

Ad. 3

Przyjęcie sprawozdania z działalności pracy komisji za 2023 rok.

Radny Sylwester Łatka powiadomił, że pracownik biura rady przesłał drogą elektroniczną sprawozdanie z działalności pracy komisji za 2023 rok w celu wcześniejszego zapoznania się z treścią. Przewodniczący komisji zapytał o uwagi?

Wobec braku pytań przystąpił do głosowania.

Głosowano- 7 „za” – jednogłośnie. .

Ad.4

Przyjęcie planu pracy komisji na 2023 rok.

         Przewodniczący komisji ponownie oznajmił, że propozycja planu pracy na przyszły rok została wysłana na drogą elektroniczną. Wobec braku uwag przystąpił do głosowania.

Głosowano- 7 „za”- jednogłośnie.

Ad. 5

Sprawy różne. Wnioski komisji.

Brak spraw różnych.

Brak wniosków.

Ad.6

Zamknięcie obrad.

Radny Sylwester Łatka stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął

posiedzenie komisji.

 Sylwester Łatka- Przewodniczący Komisji


Protokół sporządziła:
Marlena Lasek
Podinspektor

Wydział Organizacyjny UM Sandomierz