Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 5 stycznia 2021 r.

Sandomierz, dnia 05 stycznia 2021 roku

CUW.421.1.2A.2021.JA

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Sandomierza na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia  27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2029) ogłasza, co następuje:

  1. Podstawowa kwota dotacji od dnia 1 stycznia 2021 roku, o której mowa w art. 12 ust. 1 ww. ustawy wynosi: 15 238,56 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy dwieście trzydzieści osiem 56/100).
  2. Statystyczna liczba dzieci ogółem, o której mowa w art. 11 ust. 1 ww. ustawy w publicznych przedszkolach wynosi: 622;

(zgodnie z Raportem Sytemu Informacji Oświatowej – stan na dzień 30 września 2020 roku).

  1. Statystyczna liczba dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o której mowa w art. 11 ust. 1 ww. ustawy w publicznych przedszkolach wynosi: 8;

(zgodnie z Raportem Sytemu Informacji Oświatowej – stan na dzień 30 września 2020 roku).

  1. Statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, o której mowa w art. 11 ust. 1 ww. ustawy w publicznych przedszkolach wynosi: 0;

(zgodnie z Raportem Sytemu Informacji Oświatowej – stan na dzień 30 września 2020 roku).