Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
1 Zmieniono wiadomość: Składy Obwodowych Komisji Wyborczych Wiadomości 23.09.2019 17:28 Andrzej Krasoń
2 Zmieniono wiadomość: Składy Obwodowych Komisji Wyborczych Wiadomości 23.09.2019 17:25 Andrzej Krasoń
3 Dodano wiadomość: Składy Obwodowych Komisji Wyborczych Wiadomości 23.09.2019 17:25 Andrzej Krasoń
4 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 11-09-2019 Uchwały 23.09.2019 13:31 Jacek Szkodziński
5 Dodano protokół : Rok 2019 nr. 58 Protokoły 20.09.2019 11:25 Jacek Szkodziński
6 Usunięto protokół : Rok 2019 nr. 58 Protokoły 20.09.2019 11:24 Jacek Szkodziński
7 Dodano protokół : Rok 2019 nr. 58 Protokoły 20.09.2019 11:23 Jacek Szkodziński
8 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 20-09-2019 Uchwały 20.09.2019 9:29 Jacek Szkodziński
9 Dodano protokół : Rok 2019 nr. 57 Protokoły 20.09.2019 9:23 Jacek Szkodziński
10 Dodano protokół : Rok 2019 nr. 56 Protokoły 20.09.2019 9:21 Jacek Szkodziński
11 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie Burmistrza Sandomierza z dn. 19-09-2019 Ogłoszenia 19.09.2019 15:49 Oskar Żak
12 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 17-09-2019 Uchwały 18.09.2019 13:51 Jacek Szkodziński
13 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 12-09-2019 Uchwały 18.09.2019 13:50 Jacek Szkodziński
14 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 09-09-2019 Uchwały 18.09.2019 13:49 Jacek Szkodziński
15 Dodano przetarg :„Przebudowa drogi do gruntów rolnych ulica Brzozowa, odcinek o długości 485m” z dn. 18-09-2019 Przetargi 18.09.2019 12:52 Joanna Pawelczyk
16 Usunięto ogłoszenie: Terminarz posiedzeń komisji stałych Rady Miasta Sandomierza z dn. 06-09-2019 Ogłoszenia 18.09.2019 12:36 Jacek Szkodziński
17 Zmieniono ogłoszenie: Terminarz posiedzeń komisji stałych Rady Miasta Sandomierza z dn. 18-09-2019 Ogłoszenia 18.09.2019 12:36 Jacek Szkodziński
18 Zmieniono ogłoszenie: Terminarz posiedzeń komisji stałych Rady Miasta Sandomierza z dn. 18-09-2019 Ogłoszenia 18.09.2019 10:47 Jacek Szkodziński
19 Dodano przetarg :Projekty uchwał na XII sesję Rady Miasta Sandomierza z dn. 18-09-2019 Przetargi 18.09.2019 7:51 Jacek Szkodziński
20 Dodano ogłoszenie: XII sesja Rady Miasta Sandomierza z dn. 18-09-2019 Ogłoszenia 18.09.2019 7:48 Jacek Szkodziński
21 Dodano przetarg :„Przebudowa i zagęszczenie oświetlenia przy ulicy Króla”. Zadanie do wykonania w ramach Umowy (...) z dn. 17-09-2019 Przetargi 17.09.2019 13:07 Dorota Drozdowska
22 Zmieniono wiadomość: Komunikaty, informacje Wiadomości 17.09.2019 9:30 Andrzej Krasoń
23 Zmieniono wiadomość: Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej Wiadomości 17.09.2019 9:14 Jacek Szkodziński
24 Dodano ogłoszenie: Terminarz posiedzeń komisji stałych Rady Miasta Sandomierza z dn. 17-09-2019 Ogłoszenia 17.09.2019 9:08 Jacek Szkodziński
25 Zmieniono wiadomość: Komunikaty, informacje Wiadomości 17.09.2019 8:02 Oskar Żak
26 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 12-09-2019 Uchwały 16.09.2019 13:04 Jacek Szkodziński
27 Zmieniono wiadomość: Komunikaty, informacje Wiadomości 16.09.2019 10:36 Andrzej Krasoń
28 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 13-09-2019 Uchwały 13.09.2019 13:26 Jacek Szkodziński
29 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 12-09-2019 Uchwały 13.09.2019 7:58 Jacek Szkodziński
30 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie - Regionalny Dytektor Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 09.08.2019 r. z dn. 12-09-2019 Ogłoszenia 12.09.2019 15:01 Andrzej Krasoń
31 Zmieniono przetarg : „Wykonanie remontów dróg gminnych (...) z dn. 12-09-2019 Przetargi 12.09.2019 14:57 Joanna Pawelczyk
32 Dodano protokół : Rok 2019 nr. 55 Protokoły 12.09.2019 11:15 Jacek Szkodziński
33 Dodano protokół : Rok 2019 nr. 54 Protokoły 12.09.2019 11:08 Jacek Szkodziński
34 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 06-09-2019 Uchwały 12.09.2019 9:14 Jacek Szkodziński
35 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 30-08-2019 Uchwały 12.09.2019 9:12 Jacek Szkodziński
36 Zmieniono wiadomość: Geografia wyborcza Wiadomości 12.09.2019 8:32 Andrzej Krasoń
37 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 11-09-2019 Uchwały 11.09.2019 11:40 Jacek Szkodziński
38 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 11-09-2019 Uchwały 11.09.2019 11:36 Jacek Szkodziński
39 Dodano przetarg : „Wykonanie remontów dróg gminnych (...) z dn. 11-09-2019 Przetargi 11.09.2019 10:59 Joanna Pawelczyk
40 Zmieniono wiadomość: 2019 Wiadomości 10.09.2019 9:14 Jacek Szkodziński
41 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 04-09-2019 Uchwały 10.09.2019 8:00 Jacek Szkodziński
42 Dodano ogłoszenie: Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Sandomierza z dn. 09-09-2019 Ogłoszenia 09.09.2019 14:51 Jacek Szkodziński
43 Dodano ogłoszenie: XI Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Sandomierza z dn. 09-09-2019 Ogłoszenia 09.09.2019 14:47 Jacek Szkodziński
44 Zmieniono wiadomość: Komunikaty, informacje Wiadomości 09.09.2019 12:48 Andrzej Krasoń
45 Zmieniono wiadomość: Uchwała na rok 2019 Wiadomości 09.09.2019 9:40 Jacek Szkodziński
46 Dodano protokół : Komisja Praworządności nr. 9/7/2019 Protokoły 09.09.2019 9:26 Jacek Szkodziński
47 Dodano protokół : Komisja Polityki Mieszkaniowej nr. 11/9/2019 Protokoły 09.09.2019 9:24 Jacek Szkodziński
48 Dodano protokół : Komisja Polityki Mieszkaniowej nr. 10/8/2019 Protokoły 09.09.2019 9:22 Jacek Szkodziński
49 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 04-09-2019 Uchwały 06.09.2019 13:51 Jacek Szkodziński
50 Dodano ogłoszenie: Informacja o rozpoczęciu kosultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia z dn. 06-09-2019 Ogłoszenia 06.09.2019 11:46 Jacek Szkodziński
51 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 30-08-2019 Uchwały 06.09.2019 10:27 Jacek Szkodziński
52 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 22-08-2019 Uchwały 06.09.2019 10:26 Jacek Szkodziński
53 Dodano ogłoszenie: Terminarz posiedzeń komisji stałych Rady Miasta Sandomierza z dn. 06-09-2019 Ogłoszenia 06.09.2019 10:07 Jacek Szkodziński
54 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 22-08-2019 Uchwały 06.09.2019 9:34 Jacek Szkodziński
55 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 05-09-2019 Uchwały 05.09.2019 14:19 Jacek Szkodziński
56 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 30-08-2019 Uchwały 05.09.2019 14:17 Jacek Szkodziński
57 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 28-08-2019 Uchwały 05.09.2019 14:15 Jacek Szkodziński
58 Zmieniono przetarg :Dzierżawa nieruchomości przy ul. Portowej w Sandomierzu z dn. 05-09-2019 Przetargi 05.09.2019 14:13 Jacek Szkodziński
59 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 28-08-2019 Uchwały 05.09.2019 14:12 Jacek Szkodziński
60 Zmieniono wiadomość: Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji Wiadomości 05.09.2019 13:20 Jacek Szkodziński
61 Zmieniono przetarg :Dzierżawa nieruchomości przy ulicy Mickiewicza, Browarnej i Zawichojskiej ( 75 m.kw obok parkingu) z dn. 05-09-2019 Przetargi 05.09.2019 11:42 Jacek Szkodziński
62 Dodano przetarg :Dzierżawa nieruchomości przy ul. Portowej w Sandomierzu z dn. 05-09-2019 Przetargi 05.09.2019 11:42 Jacek Szkodziński
63 Zmieniono wiadomość: Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji Wiadomości 05.09.2019 9:10 Jacek Szkodziński
64 Dodano ogłoszenie: Informacja PGW Wody Polskie z dnia 26.08.2019 r. z dn. 05-09-2019 Ogłoszenia 05.09.2019 8:29 Jacek Szkodziński
65 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 28-08-2019 Uchwały 05.09.2019 7:35 Jacek Szkodziński
66 Zmieniono wiadomość: Komunikaty, informacje Wiadomości 04.09.2019 12:13 Jacek Szkodziński
67 Zmieniono wiadomość: Komunikaty, informacje Wiadomości 04.09.2019 12:07 Jacek Szkodziński
68 Zmieniono wiadomość: Miasto w liczbach Wiadomości 04.09.2019 10:07 Jacek Szkodziński
69 Dodano ogłoszenie: Ogłoszenie o udzieleniu dotacji celowej z dn. 04-09-2019 Ogłoszenia 04.09.2019 10:01 Jacek Szkodziński
70 Zmieniono wiadomość: Miasto w liczbach Wiadomości 04.09.2019 9:44 Jacek Szkodziński
71 Dodano protokół : Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa nr. 7/5/2019 Protokoły 04.09.2019 7:41 Jacek Szkodziński
72 Dodano protokół : Komisja Skarg, Wniosków i Petycji nr. 8/7/2019 Protokoły 03.09.2019 11:33 Jacek Szkodziński
73 Dodano ogłoszenie: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze z dn. 03-09-2019 Ogłoszenia 03.09.2019 10:43 Jacek Szkodziński
74 Dodano protokół : Protokoły z sesji Rady Miasta:V kadencja 2006-2010 nr. 54 Protokoły 03.09.2019 9:00 Jacek Szkodziński
75 Zmieniono protokół : Protokoły z sesji Rady Miasta:V kadencja 2006-2010 nr. 09 Protokoły 03.09.2019 8:56 Jacek Szkodziński
76 Zmieniono protokół : Protokoły z sesji Rady Miasta:V kadencja 2006-2010 nr. 08 Protokoły 03.09.2019 8:56 Jacek Szkodziński
77 Zmieniono protokół : Protokoły z sesji Rady Miasta:V kadencja 2006-2010 nr. 07 Protokoły 03.09.2019 8:56 Jacek Szkodziński
78 Zmieniono protokół : Protokoły z sesji Rady Miasta:V kadencja 2006-2010 nr. 06 Protokoły 03.09.2019 8:56 Jacek Szkodziński
79 Zmieniono protokół : Protokoły z sesji Rady Miasta:V kadencja 2006-2010 nr. 05 Protokoły 03.09.2019 8:56 Jacek Szkodziński
80 Zmieniono protokół : Protokoły z sesji Rady Miasta:V kadencja 2006-2010 nr. 04 Protokoły 03.09.2019 8:55 Jacek Szkodziński
81 Zmieniono protokół : Protokoły z sesji Rady Miasta:V kadencja 2006-2010 nr. 03 Protokoły 03.09.2019 8:55 Jacek Szkodziński
82 Zmieniono protokół : Protokoły z sesji Rady Miasta:V kadencja 2006-2010 nr. 02 Protokoły 03.09.2019 8:55 Jacek Szkodziński
83 Zmieniono protokół : Protokoły z sesji Rady Miasta:V kadencja 2006-2010 nr. 01 Protokoły 03.09.2019 8:55 Jacek Szkodziński
84 Usunięto uchwałę : Rok 2019 z dn. 22-08-2019 Uchwały 02.09.2019 13:03 Jacek Szkodziński
85 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 30-08-2019 Uchwały 02.09.2019 12:57 Jacek Szkodziński
86 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 30-08-2019 Uchwały 02.09.2019 12:02 Jacek Szkodziński
87 Dodano przetarg :Sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Krukowskiej w Sandomierzu z dn. 02-09-2019 Przetargi 02.09.2019 11:58 Jacek Szkodziński
88 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 27-08-2019 Uchwały 02.09.2019 9:52 Jacek Szkodziński
89 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 12-08-2019 Uchwały 02.09.2019 9:44 Jacek Szkodziński
90 Dodano przetarg :Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dn. 30-08-2019 Przetargi 30.08.2019 12:07 Jacek Szkodziński
91 Zmieniono wiadomość: 2019 Wiadomości 30.08.2019 9:25 Jacek Szkodziński
92 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 30.08.2019 r. z dn. 30-08-2019 Ogłoszenia 30.08.2019 7:52 Jacek Szkodziński
93 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 30.08.2019 r. z dn. 30-08-2019 Ogłoszenia 30.08.2019 7:46 Jacek Szkodziński
94 Zmieniono wiadomość: Komunikaty, informacje Wiadomości 29.08.2019 11:06 Andrzej Krasoń
95 Zmieniono wiadomość: Komunikaty, informacje Wiadomości 29.08.2019 11:05 Andrzej Krasoń
96 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 26-08-2019 Uchwały 29.08.2019 7:52 Jacek Szkodziński
97 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 22-08-2019 Uchwały 29.08.2019 7:44 Jacek Szkodziński
98 Dodano uchwałę : Rok 2019 z dn. 22-08-2019 Uchwały 29.08.2019 7:40 Jacek Szkodziński
99 Zmieniono wiadomość: Komunikaty, informacje Wiadomości 28.08.2019 9:38 Jacek Szkodziński
100 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 28-08-2019 Uchwały 28.08.2019 9:31 Jacek Szkodziński
101 Dodano protokół : Protokoły z sesji Rady Miasta: VIII kadencja 2018-2023 nr. 8 Protokoły 28.08.2019 7:41 Jacek Szkodziński
102 Dodano protokół : Protokoły z sesji Rady Miasta: VIII kadencja 2018-2023 nr. 7 Protokoły 28.08.2019 7:40 Jacek Szkodziński
103 Zmieniono wiadomość: Komunikaty, informacje Wiadomości 27.08.2019 13:03 Jacek Szkodziński
104 Zmieniono wiadomość: Komunikaty, informacje Wiadomości 27.08.2019 12:58 Jacek Szkodziński
105 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 27-08-2019 Uchwały 27.08.2019 12:48 Jacek Szkodziński
106 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 21-08-2019 Uchwały 27.08.2019 12:45 Jacek Szkodziński
107 Dodano wiadomość: Sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury Wiadomości 27.08.2019 12:01 Jacek Szkodziński
108 Dodano pozycję menu: Sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury Menu 27.08.2019 11:54 Jacek Szkodziński
109 Dodano wiadomość: Wykonanie budżetu za I półrocze 2019 Wiadomości 27.08.2019 11:38 Jacek Szkodziński
110 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 27.08.2019 r. z dn. 27-08-2019 Ogłoszenia 27.08.2019 11:31 Jacek Szkodziński
111 Dodano protokół : Kontrole i wyniki kontroli nr. bez numeru Protokoły 27.08.2019 11:13 Jacek Szkodziński
112 Zmieniono wiadomość: Plany, programy i strategie Wiadomości 27.08.2019 10:31 Jacek Szkodziński
113 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 21-08-2019 Uchwały 27.08.2019 10:21 Jacek Szkodziński
114 Zmieniono wiadomość: Plany, programy i strategie Wiadomości 27.08.2019 10:17 Jacek Szkodziński
115 Zmieniono wiadomość: Plany, programy i strategie Wiadomości 27.08.2019 10:15 Jacek Szkodziński
116 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 21-08-2019 Uchwały 27.08.2019 10:07 Jacek Szkodziński
117 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 21-08-2019 Uchwały 27.08.2019 10:02 Jacek Szkodziński
118 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 21-08-2019 Uchwały 27.08.2019 9:53 Jacek Szkodziński
119 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 21-08-2019 Uchwały 27.08.2019 9:43 Jacek Szkodziński
120 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 21-08-2019 Uchwały 27.08.2019 9:39 Jacek Szkodziński
121 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 21-08-2019 Uchwały 27.08.2019 9:32 Jacek Szkodziński
122 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 21-08-2019 Uchwały 27.08.2019 9:29 Jacek Szkodziński
123 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 21-08-2019 Uchwały 27.08.2019 9:26 Jacek Szkodziński
124 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 21-08-2019 Uchwały 27.08.2019 9:22 Jacek Szkodziński
125 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 21-08-2019 Uchwały 27.08.2019 9:19 Jacek Szkodziński
126 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 21-08-2019 Uchwały 27.08.2019 9:15 Jacek Szkodziński
127 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 21-08-2019 Uchwały 27.08.2019 9:05 Jacek Szkodziński

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 191  

Początek strony