Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
1 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 18 czerwca 2019 r. z dn. 18-06-2019 Ogłoszenia 18.06.2019 15:31 Andrzej Krasoń
2 Dodano protokół : Kontrole i wyniki kontroli nr. P/17/027 Protokoły 18.06.2019 14:16 Jacek Szkodziński
3 Dodano protokół : Kontrole i wyniki kontroli nr. P/15/053 Protokoły 18.06.2019 14:00 Jacek Szkodziński
4 Zmieniono protokół : Kontrole i wyniki kontroli nr. WK-60/14/2015 Protokoły 18.06.2019 13:55 Jacek Szkodziński
5 Dodano protokół : Kontrole i wyniki kontroli nr. WK-60/14/2015 Protokoły 18.06.2019 13:50 Jacek Szkodziński
6 Dodano przetarg :Opracowanie kompletnej dokumentacji projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użytec z dn. 18-06-2019 Przetargi 18.06.2019 11:55 Joanna Pawelczyk
7 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 14-06-2019 Uchwały 18.06.2019 11:18 Jacek Szkodziński
8 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 14-06-2019 Uchwały 18.06.2019 11:15 Jacek Szkodziński
9 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 14-06-2019 Uchwały 18.06.2019 11:12 Jacek Szkodziński
10 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 14-06-2019 Uchwały 18.06.2019 11:08 Jacek Szkodziński
11 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 14-06-2019 Uchwały 18.06.2019 11:06 Jacek Szkodziński
12 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 14-06-2019 Uchwały 18.06.2019 11:03 Jacek Szkodziński
13 Dodano przetarg :„ Budowa 2 parkingów przy ulicy Króla 6 i 8.” Zadanie realizowane w ramach Umowy nr RPSW.06.05.00-26 z dn. 18-06-2019 Przetargi 18.06.2019 11:00 Joanna Pawelczyk
14 Zmieniono wiadomość: Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej Wiadomości 18.06.2019 10:40 Jacek Szkodziński
15 Dodano ogłoszenie: Informacja o wyniku naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze z dn. 18-06-2019 Ogłoszenia 18.06.2019 10:36 Jacek Szkodziński
16 Dodano przetarg :Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert z dn. 18-06-2019 Przetargi 18.06.2019 9:06 Jacek Szkodziński
17 Dodano protokół : Rok 2019 nr. 40 Protokoły 18.06.2019 8:13 Jacek Szkodziński
18 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 17-06-2019 Uchwały 18.06.2019 8:05 Jacek Szkodziński
19 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 17-06-2019 Uchwały 18.06.2019 8:02 Jacek Szkodziński
20 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 12-06-2019 Uchwały 18.06.2019 7:59 Jacek Szkodziński
21 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 03-06-2019 Uchwały 18.06.2019 7:58 Jacek Szkodziński
22 Zmieniono przetarg :„Modernizacja Placu 3 Maja” – etap III z dn. 17-06-2019 Przetargi 17.06.2019 13:19 Joanna Pawelczyk
23 Zmieniono wiadomość: Dyżury Wiadomości 17.06.2019 12:34 Jacek Szkodziński
24 Dodano protokół : VIII kadencja: 2018-2023 nr. IX Protokoły 17.06.2019 12:10 Andrzej Krasoń
25 Dodano przetarg :Dzierżawa nieruchomości przy ul. Portowej w Sandomierzu z dn. 17-06-2019 Przetargi 17.06.2019 11:42 Jacek Szkodziński
26 Dodano pozycję menu: Kontrole i wyniki kontroli Menu 17.06.2019 11:26 Jacek Szkodziński
27 Dodano protokół : Komisja Skarg, Wniosków i Petycji nr. 5/4/2019 Protokoły 17.06.2019 10:18 Jacek Szkodziński
28 Dodano przetarg :Remont - modernizacja obiektów budowlanych na oczyszczalni ścieków z dn. 14-06-2019 Przetargi 14.06.2019 14:56 Samoylk Michal
29 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 14 czerwca 2019 r. z dn. 14-06-2019 Ogłoszenia 14.06.2019 13:02 Jacek Szkodziński
30 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 05-06-2019 Uchwały 13.06.2019 10:10 Jacek Szkodziński
31 Dodano przetarg :Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej - Kwiatkowskiego i Milberta z dn. 12-06-2019 Przetargi 12.06.2019 15:09 Samoylk Michal
32 Zmieniono wiadomość: Wykonanie budżetu za I kwartał 2019 Wiadomości 12.06.2019 13:30 Jacek Szkodziński
33 Dodano przetarg :Dzierżawa nieruchomości pod uprawy rolne przy Bulwarze Nad Wisłą w Sandomierzu z dn. 12-06-2019 Przetargi 12.06.2019 13:19 Jacek Szkodziński
34 Zmieniono przetarg :„Modernizacja Placu 3 Maja” – etap III z dn. 12-06-2019 Przetargi 12.06.2019 10:02 Joanna Pawelczyk
35 Dodano przetarg :Dostawa pojazdu typu śmieciarka z dn. 11-06-2019 Przetargi 11.06.2019 13:51 Samoylk Michal
36 Dodano przetarg :ODNOWIENIE ELEWACJI I DACHÓW ZABYTKOWYCH KAMIENIC NA STARYM RYNKU (...) z dn. 11-06-2019 Przetargi 11.06.2019 12:47 Joanna Pawelczyk
37 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 11-06-2019 Uchwały 11.06.2019 12:05 Jacek Szkodziński
38 Zmieniono wiadomość: Wykonanie budżetu za I kwartał 2019 Wiadomości 11.06.2019 7:50 Jacek Szkodziński
39 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 10-06-2019 Uchwały 11.06.2019 7:37 Jacek Szkodziński
40 Dodano ogłoszenie: Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Sandomierza z dn. 11-06-2019 Ogłoszenia 11.06.2019 7:32 Jacek Szkodziński
41 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 10-06-2019 Uchwały 10.06.2019 13:26 Jacek Szkodziński
42 Usunięto uchwałę : Rok 2019 z dn. 10-06-2019 Uchwały 10.06.2019 13:25 Jacek Szkodziński
43 Dodano uchwałę : Rok 2019 z dn. 10-06-2019 Uchwały 10.06.2019 13:24 Jacek Szkodziński
44 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 20-05-2019 Uchwały 10.06.2019 11:18 Jacek Szkodziński
45 Zmieniono ogłoszenie: Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze z dn. 10-06-2019 Ogłoszenia 10.06.2019 11:13 Jacek Szkodziński
46 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 24-05-2019 Uchwały 10.06.2019 8:04 Jacek Szkodziński
47 Dodano przetarg :Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dn. 07-06-2019 Przetargi 07.06.2019 12:10 Jacek Szkodziński
48 Dodano przetarg :Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dn. 07-06-2019 Przetargi 07.06.2019 12:08 Jacek Szkodziński
49 Zmieniono przetarg :Dzierżawa nieruchomości u zbiegu ulic: Mickiewicza i Koseły w Sandomierzu z dn. 07-06-2019 Przetargi 07.06.2019 11:34 Jacek Szkodziński
50 Dodano przetarg :Dzierżawa nieruchomości u zbiegu ulic: Mickiewicza i Koseły w Sandomierzu z dn. 07-06-2019 Przetargi 07.06.2019 11:34 Jacek Szkodziński
51 Dodano protokół : Rok 2019 nr. 39 Protokoły 07.06.2019 7:53 Jacek Szkodziński
52 Dodano protokół : Rok 2019 nr. 38 Protokoły 07.06.2019 7:50 Jacek Szkodziński
53 Zmieniono przetarg :Projekty uchwał na IX sesję Rady Miasta Sandomierza z dn. 06-06-2019 Przetargi 06.06.2019 14:25 Jacek Szkodziński
54 Zmieniono ogłoszenie: IX sesja Rady Miasta Sandomierza - absolutoryjna z dn. 06-06-2019 Ogłoszenia 06.06.2019 14:23 Jacek Szkodziński
55 Zmieniono ogłoszenie: IX sesja Rady Miasta Sandomierza - absolutoryjna z dn. 06-06-2019 Ogłoszenia 06.06.2019 14:13 Jacek Szkodziński
56 Dodano ogłoszenie: Zakup i dostawa fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych i wyposażenia do Przedszkola Samorządowego nr z dn. 06-06-2019 Ogłoszenia 06.06.2019 12:26 Magdalena Kaczorowska
57 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 28-05-2019 Uchwały 06.06.2019 11:33 Jacek Szkodziński
58 Zmieniono wiadomość: Powitanie Wiadomości 05.06.2019 13:23 Jacek Szkodziński
59 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 05-06-2019 Uchwały 05.06.2019 12:26 Jacek Szkodziński
60 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 03-06-2019 Uchwały 05.06.2019 12:24 Jacek Szkodziński
61 Dodano ogłoszenie: „Remont ulicy Mickiewicza” Zadanie relizowane w ramach Umowy nr RPSW.06.05.00-26-0008/16-00 o dofina z dn. 05-06-2019 Ogłoszenia 05.06.2019 12:09 Joanna Pawelczyk
62 Dodano przetarg :Modernizacja składowiska odpadów na osad ściekowy z dn. 05-06-2019 Przetargi 05.06.2019 11:00 Samoylk Michal
63 Zmieniono wiadomość: Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencje 2020-2023 Wiadomości 05.06.2019 10:35 Jacek Szkodziński
64 Zmieniono wiadomość: Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencje 2020-2023 Wiadomości 05.06.2019 10:21 Jacek Szkodziński
65 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 05-06-2019 Uchwały 05.06.2019 10:16 Jacek Szkodziński
66 Zmieniono wiadomość: Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencje 2020-2023 Wiadomości 05.06.2019 9:05 Jacek Szkodziński
67 Zmieniono wiadomość: Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencje 2020-2023 Wiadomości 05.06.2019 9:04 Jacek Szkodziński
68 Zmieniono wiadomość: Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencje 2020-2023 Wiadomości 05.06.2019 9:03 Jacek Szkodziński
69 Zmieniono ogłoszenie: Posiedzenie wspólne komisji stałej Rady Miasta Sandomierza oraz komisji Starostwa Sandomierskiego z dn. 05-06-2019 Ogłoszenia 05.06.2019 8:35 Jacek Szkodziński
70 Dodano ogłoszenie: Posiedzenie wspólne komisji stałej Rady Miasta Sandomierza oraz komisji Starostwa Sandomierskiego z dn. 05-06-2019 Ogłoszenia 05.06.2019 8:35 Jacek Szkodziński
71 Zmieniono wiadomość: Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencje 2020-2023 Wiadomości 05.06.2019 8:27 Jacek Szkodziński
72 Zmieniono uchwałę :Rok 2019 z dn. 29-05-2019 Uchwały 05.06.2019 8:22 Jacek Szkodziński
73 Zmieniono wiadomość: Miasto w liczbach Wiadomości 04.06.2019 13:49 Jacek Szkodziński
74 Zmieniono wiadomość: Miasto w liczbach Wiadomości 04.06.2019 13:37 Jacek Szkodziński
75 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 27-05-2019 Uchwały 04.06.2019 12:57 Jacek Szkodziński
76 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 10-05-2019 Uchwały 04.06.2019 12:49 Jacek Szkodziński
77 Zmieniono wiadomość: Plany, programy i strategie Wiadomości 04.06.2019 9:37 Jacek Szkodziński
78 Zmieniono wiadomość: Statut Miasta Sandomierza Wiadomości 04.06.2019 9:34 Jacek Szkodziński
79 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 29-05-2019 Uchwały 04.06.2019 9:30 Jacek Szkodziński
80 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 29-05-2019 Uchwały 04.06.2019 9:26 Jacek Szkodziński
81 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 29-05-2019 Uchwały 04.06.2019 9:24 Jacek Szkodziński
82 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 29-05-2019 Uchwały 04.06.2019 9:21 Jacek Szkodziński
83 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 29-05-2019 Uchwały 04.06.2019 9:18 Jacek Szkodziński
84 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 29-05-2019 Uchwały 04.06.2019 8:50 Jacek Szkodziński
85 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 29-05-2019 Uchwały 04.06.2019 8:47 Jacek Szkodziński
86 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 29-05-2019 Uchwały 04.06.2019 8:40 Jacek Szkodziński
87 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 29-05-2019 Uchwały 04.06.2019 8:36 Jacek Szkodziński
88 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 29-05-2019 Uchwały 04.06.2019 8:33 Jacek Szkodziński
89 Dodano protokół : VIII kadencja: 2018-2023 nr. VIII Protokoły 04.06.2019 8:29 Oskar Żak
90 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 29-05-2019 Uchwały 04.06.2019 8:23 Jacek Szkodziński
91 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 29-05-2019 Uchwały 04.06.2019 8:19 Jacek Szkodziński
92 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 29-05-2019 Uchwały 04.06.2019 8:15 Jacek Szkodziński
93 Zmieniono wiadomość: Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji Wiadomości 04.06.2019 8:09 Jacek Szkodziński
94 Zmieniono wiadomość: Powitanie Wiadomości 04.06.2019 8:08 Jacek Szkodziński
95 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 31-05-2019 Uchwały 03.06.2019 14:53 Jacek Szkodziński
96 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 30-05-2019 Uchwały 03.06.2019 14:51 Jacek Szkodziński
97 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 30-05-2019 Uchwały 03.06.2019 14:50 Jacek Szkodziński
98 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 28-05-2019 Uchwały 03.06.2019 14:48 Jacek Szkodziński
99 Dodano wiadomość: Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencje 2020-2023 Wiadomości 03.06.2019 14:33 Jacek Szkodziński
100 Dodano pozycję menu: Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencje 2020-2023 Menu 03.06.2019 13:24 Oskar Żak
101 Zmieniono nazwę pozycji menu:WYBORY ŁAWNIKÓW Menu 03.06.2019 13:23 Oskar Żak
102 Zmieniono nazwę pozycji menu:WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2020-2023 Menu 03.06.2019 11:42 Oskar Żak
103 Zmieniono nazwę pozycji menu: Menu 03.06.2019 11:38 Oskar Żak
104 Dodano pozycję menu: Nowa pozycja menu: Menu 03.06.2019 11:36 Oskar Żak
105 Zmieniono wiadomość: Gospodarka Gruntami i Rolnictwo Wiadomości 03.06.2019 10:27 Jacek Szkodziński
106 Zmieniono uchwałę :Rok 2019 z dn. 31-05-2019 Uchwały 03.06.2019 9:57 Jacek Szkodziński
107 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 31-05-2019 Uchwały 03.06.2019 9:57 Jacek Szkodziński
108 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 30-05-2019 Uchwały 03.06.2019 9:54 Jacek Szkodziński
109 Dodano przetarg :Sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Sandomierzu przy ul. Trześniowskiej z dn. 03-06-2019 Przetargi 03.06.2019 9:43 Jacek Szkodziński
110 Dodano przetarg :Dostawa pojazdu typu śmieciarka z dn. 31-05-2019 Przetargi 31.05.2019 14:40 Samoylk Michal
111 Dodano przetarg :Informacja o wyniku II przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości z dn. 31-05-2019 Przetargi 31.05.2019 14:25 Jacek Szkodziński
112 Dodano przetarg :Projekty uchwał na IX sesję Rady Miasta Sandomierza z dn. 31-05-2019 Przetargi 31.05.2019 14:18 Jacek Szkodziński
113 Zmieniono wiadomość: Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji Wiadomości 31.05.2019 13:17 Jacek Szkodziński
114 Zmieniono ogłoszenie: IX sesja Rady Miasta Sandomierza - absolutoryjna z dn. 31-05-2019 Ogłoszenia 31.05.2019 8:10 Jacek Szkodziński
115 Dodano ogłoszenie: IX sesja Rady Miasta Sandomierza - absolutoryjna z dn. 30-05-2019 Ogłoszenia 30.05.2019 14:29 Jacek Szkodziński
116 Dodano przetarg :„Remont ulicy Mickiewicza”. Zadanie do wykonania w ramach Umowy nr RPSW.06.05.00-26-0008/16-00(...) z dn. 30-05-2019 Przetargi 30.05.2019 13:05 Joanna Pawelczyk
117 Dodano pozycję menu: Platforma zakupowa Menu 30.05.2019 12:36 Oskar Żak
118 Usunięto pozycję menu: Menu 30.05.2019 12:30 Oskar Żak
119 Zmieniono nazwę pozycji menu: 'Platforma zakupowa' Menu 30.05.2019 12:30 Oskar Żak
120 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 28-05-2019 Uchwały 30.05.2019 11:08 Jacek Szkodziński
121 Dodano pozycję menu: Platforma zakupowa Menu 30.05.2019 10:51 Oskar Żak
122 Dodano przetarg :„Modernizacja Placu 3 Maja” – etap III z dn. 30-05-2019 Przetargi 30.05.2019 10:19 Joanna Pawelczyk
123 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 28-05-2019 Uchwały 29.05.2019 9:53 Jacek Szkodziński
124 Dodano ogłoszenie: Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze z dn. 28-05-2019 Ogłoszenia 28.05.2019 14:38 Jacek Szkodziński
125 Zmieniono wiadomość: Ogólne zasady naboru pracowników Wiadomości 28.05.2019 14:22 Jacek Szkodziński
126 Zmieniono przetarg :Dostawa pojazdu typu śmieciarka z dn. 28-05-2019 Przetargi 28.05.2019 14:20 Samoylk Michal
127 Zmieniono przetarg :Dostawa pojazdu typu śmieciarka z dn. 28-05-2019 Przetargi 28.05.2019 14:18 Samoylk Michal

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 188  

Początek strony