Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
1 Dodano ogłoszenie: Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji Miasta z dn. 22-07-2019 Ogłoszenia 22.07.2019 14:32 Jacek Szkodziński
2 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 17-07-2019 Uchwały 22.07.2019 12:24 Jacek Szkodziński
3 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 16-07-2019 Uchwały 22.07.2019 12:22 Jacek Szkodziński
4 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 16-07-2019 Uchwały 22.07.2019 12:21 Jacek Szkodziński
5 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 16-07-2019 Uchwały 22.07.2019 12:19 Jacek Szkodziński
6 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 15-07-2019 Uchwały 22.07.2019 12:17 Jacek Szkodziński
7 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 05-07-2019 Uchwały 22.07.2019 12:15 Jacek Szkodziński
8 Dodano ogłoszenie: Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług z dn. 22-07-2019 Ogłoszenia 22.07.2019 12:10 Jacek Szkodziński
9 Dodano protokół : Protokoły z sesji Rady Miasta: VIII kadencja 2018-2023 nr. 6 Protokoły 22.07.2019 11:27 Jacek Szkodziński
10 Dodano protokół : Rok 2019 nr. 48 Protokoły 22.07.2019 10:51 Jacek Szkodziński
11 Dodano protokół : Rok 2019 nr. 47 Protokoły 22.07.2019 10:47 Jacek Szkodziński
12 Dodano protokół : Rok 2019 nr. 4 Protokoły 22.07.2019 10:30 Jacek Szkodziński
13 Dodano protokół : Rok 2019 nr. 46 Protokoły 22.07.2019 10:27 Jacek Szkodziński
14 Zmieniono wiadomość: Wykonanie budżetu za II kwartał 2019 Wiadomości 19.07.2019 13:43 Jacek Szkodziński
15 Dodano wiadomość: Wykonanie budżetu za II kwartał 2019 Wiadomości 19.07.2019 13:42 Jacek Szkodziński
16 Dodano ogłoszenie: Decyzja Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 18 lipca 2019 r. z dn. 19-07-2019 Ogłoszenia 19.07.2019 12:34 Jacek Szkodziński
17 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 15-07-2019 Uchwały 19.07.2019 9:58 Jacek Szkodziński
18 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 19 lipca 2019 r. z dn. 19-07-2019 Ogłoszenia 19.07.2019 8:39 Jacek Szkodziński
19 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 18-07-2019 Uchwały 18.07.2019 13:02 Jacek Szkodziński
20 Dodano przetarg :ODNOWIENIE ELEWACJI I DACHÓW ZABYTKOWYCH KAMIENIC NA STARYM RYNKU (...) z dn. 18-07-2019 Przetargi 18.07.2019 8:47 Magdalena Kaczorowska
21 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Sandomierzu z dn. 17-07-2019 Ogłoszenia 17.07.2019 14:31 Jacek Szkodziński
22 Usunięto ogłoszenie: Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Sandomierzu z dn. 17-07-2019 Ogłoszenia 17.07.2019 14:28 Jacek Szkodziński
23 Zmieniono ogłoszenie: Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Sandomierzu z dn. 17-07-2019 Ogłoszenia 17.07.2019 14:27 Jacek Szkodziński
24 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Sandomierzu z dn. 17-07-2019 Ogłoszenia 17.07.2019 14:27 Jacek Szkodziński
25 Dodano ogłoszenie: "Modernizacja Placu 3 Maja” – etap III z dn. 17-07-2019 Ogłoszenia 17.07.2019 14:21 Dorota Drozdowska
26 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 02-07-2019 Uchwały 17.07.2019 11:28 Jacek Szkodziński
27 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 11-07-2019 Uchwały 17.07.2019 10:01 Jacek Szkodziński
28 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 10-07-2019 Uchwały 17.07.2019 10:00 Jacek Szkodziński
29 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 10-07-2019 Uchwały 17.07.2019 9:58 Jacek Szkodziński
30 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 10-07-2019 Uchwały 17.07.2019 9:56 Jacek Szkodziński
31 Dodano protokół : Komisja Polityki Mieszkaniowej nr. 8/6/2019 Protokoły 17.07.2019 9:51 Jacek Szkodziński
32 Dodano protokół : Komisja Praworządności nr. 7/5/2019 Protokoły 17.07.2019 9:49 Jacek Szkodziński
33 Dodano protokół : Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu nr. 9/7/2019 Protokoły 17.07.2019 9:47 Jacek Szkodziński
34 Dodano protokół : Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu nr. 8/6/2019 Protokoły 17.07.2019 9:45 Jacek Szkodziński
35 Dodano protokół : Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług nr. 7/5/2019 Protokoły 17.07.2019 9:43 Jacek Szkodziński
36 Dodano protokół : Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług nr. 5/3/2019 Protokoły 17.07.2019 9:41 Jacek Szkodziński
37 Dodano protokół : Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia nr. 6/4/2019 Protokoły 17.07.2019 9:37 Jacek Szkodziński
38 Dodano protokół : Komisja Skarg, Wniosków i Petycji nr. 6/5/2019 Protokoły 17.07.2019 9:35 Jacek Szkodziński
39 Usunięto protokół : Komisja Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji Miasta nr. 4/2/2019 Protokoły 17.07.2019 9:33 Jacek Szkodziński
40 Dodano protokół : Komisja Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji Miasta nr. 4/2/2019 Protokoły 17.07.2019 9:32 Jacek Szkodziński
41 Dodano protokół : Komisja Budżetu i Finansów nr. 9/7/2019 Protokoły 17.07.2019 9:29 Jacek Szkodziński
42 Dodano protokół : Komisja Budżetu i Finansów nr. 8/6/2019 Protokoły 17.07.2019 9:27 Jacek Szkodziński
43 Dodano protokół : Komisja Budżetu i Finansów nr. 6/4/2019 Protokoły 17.07.2019 9:24 Jacek Szkodziński
44 Dodano protokół : Rok 2019 nr. 45 Protokoły 17.07.2019 9:06 Jacek Szkodziński
45 Dodano przetarg :„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Sandomi z dn. 16-07-2019 Przetargi 16.07.2019 13:51 Magdalena Kaczorowska
46 Dodano protokół : Rok 2019 nr. 44 Protokoły 16.07.2019 10:36 Jacek Szkodziński
47 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 11-07-2019 Uchwały 15.07.2019 13:56 Jacek Szkodziński
48 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 11-07-2019 Uchwały 15.07.2019 13:54 Jacek Szkodziński
49 Dodano protokół : Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług nr. 6/4/2019 Protokoły 15.07.2019 13:51 Jacek Szkodziński
50 Dodano protokół : Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa nr. 6/4/2019 Protokoły 15.07.2019 13:10 Jacek Szkodziński
51 Dodano protokół : Komisja Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji Miasta nr. 5/3/2019 Protokoły 15.07.2019 12:35 Jacek Szkodziński
52 Dodano protokół : Komisja Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji Miasta nr. 4/2/2019 Protokoły 15.07.2019 12:30 Jacek Szkodziński
53 Dodano przetarg :Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości z dn. 12-07-2019 Przetargi 12.07.2019 13:52 Jacek Szkodziński
54 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dn. 12-07-2019 Ogłoszenia 12.07.2019 9:42 Jacek Szkodziński
55 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 11-07-2019 Uchwały 11.07.2019 10:41 Jacek Szkodziński
56 Dodano ogłoszenie: Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE z dn. 11-07-2019 Ogłoszenia 11.07.2019 8:50 Jacek Szkodziński
57 Zmieniono ogłoszenie: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 11 lipca 2019 r. z dn. 11-07-2019 Ogłoszenia 11.07.2019 8:39 Jacek Szkodziński
58 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 11 lipca 2019 r. z dn. 11-07-2019 Ogłoszenia 11.07.2019 8:37 Jacek Szkodziński
59 Dodano ogłoszenie: Analiza stanu gospodarki odpadami za rok 2018 z dn. 11-07-2019 Ogłoszenia 11.07.2019 7:46 Jacek Szkodziński
60 Usunięto ogłoszenie: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Sandomierz w 2018 roku z dn. 11-07-2019 Ogłoszenia 11.07.2019 7:42 Jacek Szkodziński
61 Zmieniono ogłoszenie: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Sandomierz w 2018 roku z dn. 11-07-2019 Ogłoszenia 11.07.2019 7:42 Jacek Szkodziński
62 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Sandomierzu z dn. 10-07-2019 Ogłoszenia 10.07.2019 14:10 Jacek Szkodziński
63 Usunięto ogłoszenie: Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Sandomierzu z dn. 10-07-2019 Ogłoszenia 10.07.2019 13:58 Jacek Szkodziński
64 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Sandomierzu z dn. 10-07-2019 Ogłoszenia 10.07.2019 11:58 Jacek Szkodziński
65 Dodano protokół : Rok 2019 nr. 43 Protokoły 10.07.2019 10:24 Jacek Szkodziński
66 Dodano protokół : Rok 2019 nr. 42 Protokoły 10.07.2019 10:21 Jacek Szkodziński
67 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 10 lipca 2019 r. z dn. 10-07-2019 Ogłoszenia 10.07.2019 7:40 Jacek Szkodziński
68 Dodano przetarg :Budowa 2 parkingów przy ulicy Króla 6 i 8 (...) z dn. 09-07-2019 Przetargi 09.07.2019 14:41 Joanna Pawelczyk
69 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 09-07-2019 Uchwały 09.07.2019 12:46 Jacek Szkodziński
70 Zmieniono wiadomość: 2019 Wiadomości 08.07.2019 14:29 Jacek Szkodziński
71 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 05-07-2019 Uchwały 08.07.2019 13:38 Jacek Szkodziński
72 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 24-06-2019 Uchwały 08.07.2019 13:35 Jacek Szkodziński
73 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 03-06-2019 Uchwały 08.07.2019 13:29 Jacek Szkodziński
74 Zmieniono przetarg :Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dn. 08-07-2019 Przetargi 08.07.2019 12:54 Jacek Szkodziński
75 Dodano przetarg :Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dn. 08-07-2019 Przetargi 08.07.2019 12:52 Jacek Szkodziński
76 Dodano wiadomość: 2019 Wiadomości 08.07.2019 12:12 Jacek Szkodziński
77 Dodano pozycję menu: 2019 Menu 08.07.2019 12:06 Jacek Szkodziński
78 Dodano przetarg :Remont - modernizacja obiektów budowlanych na oczyszczalni ścieków z dn. 05-07-2019 Przetargi 05.07.2019 12:56 Samoylk Michal
79 Zmieniono przetarg :Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dn. 05-07-2019 Przetargi 05.07.2019 10:55 Jacek Szkodziński
80 Dodano przetarg :Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dn. 05-07-2019 Przetargi 05.07.2019 10:54 Jacek Szkodziński
81 Zmieniono wiadomość: Uchwała na rok 2019 Wiadomości 04.07.2019 10:37 Jacek Szkodziński
82 Zmieniono wiadomość: Uchwała na rok 2019 Wiadomości 04.07.2019 10:26 Jacek Szkodziński
83 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 28-06-2019 Uchwały 04.07.2019 10:10 Jacek Szkodziński
84 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 27-06-2019 Uchwały 04.07.2019 10:08 Jacek Szkodziński
85 Dodano protokół : Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia nr. 5/3/2019 Protokoły 04.07.2019 10:04 Jacek Szkodziński
86 Dodano protokół : Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa nr. 5/3/2019 Protokoły 04.07.2019 10:02 Jacek Szkodziński
87 Dodano protokół : Komisja Praworządności nr. 5/3/2019 Protokoły 04.07.2019 10:00 Jacek Szkodziński
88 Dodano protokół : Komisja Praworządności nr. 4/2/2019 Protokoły 04.07.2019 9:58 Jacek Szkodziński
89 Dodano protokół : Komisja Budżetu i Finansów nr. 7/5/2019 Protokoły 04.07.2019 9:56 Jacek Szkodziński
90 Dodano protokół : Komisja Budżetu i Finansów nr. 5/3/2019 Protokoły 04.07.2019 9:53 Jacek Szkodziński
91 Dodano przetarg :„Odnowienie elewacji i dachów zabytkowych kamienic na Starym Rynku” (...) z dn. 03-07-2019 Przetargi 03.07.2019 14:15 Magdalena Kaczorowska
92 Dodano przetarg :Opracowanie kompletnej dokumentacji projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyte z dn. 03-07-2019 Przetargi 03.07.2019 14:02 Joanna Pawelczyk
93 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 03 lipca 2019 r. z dn. 03-07-2019 Ogłoszenia 03.07.2019 12:19 Jacek Szkodziński
94 Zmieniono wiadomość: Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji Wiadomości 03.07.2019 7:50 Jacek Szkodziński
95 Zmieniono wiadomość: Straż Miejska Wiadomości 03.07.2019 7:39 Jacek Szkodziński
96 Dodano przetarg :Remont - modernizacja obiektów budowlanych na oczyszczalni ścieków z dn. 02-07-2019 Przetargi 02.07.2019 14:28 Samoylk Michal
97 Zmieniono wiadomość: Miasto w liczbach Wiadomości 02.07.2019 14:06 Jacek Szkodziński
98 Zmieniono wiadomość: Miasto w liczbach Wiadomości 02.07.2019 13:43 Jacek Szkodziński
99 Dodano protokół : Komisja Polityki Mieszkaniowej nr. 6/4/2019 Protokoły 02.07.2019 12:56 Jacek Szkodziński
100 Zmieniono ogłoszenie: Konkurs ofert na wybór realizatora z dn. 02-07-2019 Ogłoszenia 02.07.2019 9:11 Jacek Szkodziński
101 Dodano ogłoszenie: Konkurs ofert na wybór realizatora z dn. 02-07-2019 Ogłoszenia 02.07.2019 9:09 Jacek Szkodziński
102 Usunięto ogłoszenie: Konkurs ofert na wybór realizatora z dn. 02-07-2019 Ogłoszenia 02.07.2019 9:05 Jacek Szkodziński
103 Zmieniono ogłoszenie: Konkurs ofert na wybór realizatora z dn. 02-07-2019 Ogłoszenia 02.07.2019 9:04 Jacek Szkodziński
104 Dodano ogłoszenie: Konkurs ofert na wybór realizatora "Programu polityki zdrowotnej szczepień przeciw grypie z dn. 02-07-2019 Ogłoszenia 02.07.2019 8:59 Jacek Szkodziński
105 Dodano protokół : Rok 2019 nr. 41 Protokoły 01.07.2019 14:50 Jacek Szkodziński
106 Zmieniono wiadomość: Wykonanie budżetu za IV kwartał 2018 Wiadomości 01.07.2019 12:39 Jacek Szkodziński
107 Zmieniono wiadomość: Informacje ogólne Wiadomości 01.07.2019 9:56 Jacek Szkodziński
108 Zmieniono wiadomość: Informacje ogólne Wiadomości 01.07.2019 9:56 Jacek Szkodziński
109 Zmieniono wiadomość: Informacje ogólne Wiadomości 01.07.2019 9:52 Jacek Szkodziński
110 Zmieniono wiadomość: Informacje ogólne Wiadomości 01.07.2019 9:35 Jacek Szkodziński
111 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 28-06-2019 Uchwały 01.07.2019 8:19 Jacek Szkodziński
112 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 28-06-2019 Uchwały 01.07.2019 8:16 Jacek Szkodziński
113 Zmieniono wiadomość: Bilans Budżetu 2018 Wiadomości 28.06.2019 13:38 Jacek Szkodziński
114 Dodano przetarg :„Modernizacja Placu 3 Maja – etap III” z dn. 28-06-2019 Przetargi 28.06.2019 13:32 Joanna Pawelczyk
115 Dodano przetarg :„Odnowienie elewacji i dachów zabytkowych kamienic na Starym Rynku” (...) z dn. 28-06-2019 Przetargi 28.06.2019 13:04 Magdalena Kaczorowska
116 Dodano przetarg :Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej - Kwiatkowskiego i Milberta z dn. 28-06-2019 Przetargi 28.06.2019 9:58 Samoylk Michal
117 Zmieniono wiadomość: Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji Wiadomości 28.06.2019 8:55 Jacek Szkodziński
118 Zmieniono wiadomość: Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji Wiadomości 28.06.2019 8:51 Jacek Szkodziński
119 Zmieniono wiadomość: Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji Wiadomości 28.06.2019 7:56 Jacek Szkodziński
120 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 27-06-2019 Uchwały 27.06.2019 14:23 Jacek Szkodziński
121 Dodano protokół : Komisja Statutowa nr. 1/1/2019 Protokoły 27.06.2019 14:16 Jacek Szkodziński
122 Dodano pozycję menu: Komisja Statutowa Menu 27.06.2019 14:14 Jacek Szkodziński
123 Dodano przetarg :Modernizacja składowiska odpadów na osad ściekowy z dn. 27-06-2019 Przetargi 27.06.2019 14:06 Samoylk Michal
124 Zmieniono wiadomość: Zameldowanie osoby na pobyt stały lub czasowy Wiadomości 26.06.2019 13:26 Jacek Szkodziński
125 Zmieniono wiadomość: Wydanie zezwolenia na sprzedaż - podawanie napojów alkoholowych Wiadomości 26.06.2019 11:23 Jacek Szkodziński
126 Zmieniono wiadomość: Wydanie zezwolenia na sprzedaż - podawanie napojów alkoholowych Wiadomości 26.06.2019 11:22 Jacek Szkodziński
127 Dodano ogłoszenie: Ogłoszenie o aktualizacji Podstawowej Kwoty Dotacji na rok 2019 z dn. 26-06-2019 Ogłoszenia 26.06.2019 10:57 Jacek Szkodziński

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 189  

Początek strony