Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
1 Zmieniono wiadomość: Statut Miasta Sandomierza Wiadomości 16.11.2018 14:30 Jacek Szkodziński
2 Dodano pozycję menu: Rok 2019 Menu 16.11.2018 14:25 Jacek Szkodziński
3 Dodano pozycję menu: Rok 2018 Menu 16.11.2018 14:24 Jacek Szkodziński
4 Dodano pozycję menu: Zapytania Radnych VIII kadencja 2018-2023 Menu 16.11.2018 14:23 Jacek Szkodziński
5 Dodano pozycję menu: Rok 2019 Menu 16.11.2018 14:18 Jacek Szkodziński
6 Dodano pozycję menu: Rok 2018 Menu 16.11.2018 14:18 Jacek Szkodziński
7 Dodano pozycję menu: Interpelacje Radnych VIII kadencja 2018-2023 Menu 16.11.2018 14:17 Jacek Szkodziński
8 Usunięto pozycję menu: Interpelacje Radnych VIII kadencja 2018-2023 Menu 16.11.2018 14:16 Jacek Szkodziński
9 Zmieniono nazwę pozycji menu: 'Interpelacje VIII kadencja 2018-2023' Menu 16.11.2018 14:15 Jacek Szkodziński
10 Dodano pozycję menu: Interpelacje VIII kadencja 2018-2023 Menu 16.11.2018 14:13 Jacek Szkodziński
11 Dodano pozycję menu: Rok 2019 Menu 16.11.2018 14:06 Jacek Szkodziński
12 Dodano pozycję menu: Rok 2018 Menu 16.11.2018 14:06 Jacek Szkodziński
13 Dodano pozycję menu: VIII kadencja Rady Miasta 2018-2023 Menu 16.11.2018 14:02 Jacek Szkodziński
14 Dodano pozycję menu: Projekt budżetu Miasta na 2020 r Menu 16.11.2018 13:01 Jacek Szkodziński
15 Dodano pozycję menu: Uchwały Regionanej Izby Obrachunkowej Menu 16.11.2018 13:00 Jacek Szkodziński
16 Dodano pozycję menu: Wykonanie budżetu za III kwartał 2019 Menu 16.11.2018 12:59 Jacek Szkodziński
17 Dodano pozycję menu: Wykonanie budżetu za I półrocze 2019 Menu 16.11.2018 12:58 Jacek Szkodziński
18 Dodano pozycję menu: Wykonanie budżetu za II kwartał 2019 Menu 16.11.2018 12:58 Jacek Szkodziński
19 Dodano pozycję menu: Wykonanie budżetu za I kwartał 2019 Menu 16.11.2018 12:57 Jacek Szkodziński
20 Dodano pozycję menu: Bilans Budżetu 2018 Menu 16.11.2018 12:57 Jacek Szkodziński
21 Dodano pozycję menu: Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2018 r. Menu 16.11.2018 12:56 Jacek Szkodziński
22 Dodano pozycję menu: Uchwała na rok 2019 Menu 16.11.2018 12:55 Jacek Szkodziński
23 Dodano pozycję menu: Rok 2019 Menu 16.11.2018 12:54 Jacek Szkodziński
24 Dodano pozycję menu: Komisja Statutowa Menu 16.11.2018 12:53 Jacek Szkodziński
25 Dodano pozycję menu: Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Menu 16.11.2018 12:53 Jacek Szkodziński
26 Dodano pozycję menu: Komisja Rewizyjna Menu 16.11.2018 12:52 Jacek Szkodziński
27 Dodano pozycję menu: Komisja Praworządności Menu 16.11.2018 12:51 Jacek Szkodziński
28 Dodano pozycję menu: Komisja Polityki Mieszkaniowej Menu 16.11.2018 12:51 Jacek Szkodziński
29 Dodano pozycję menu: Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia Menu 16.11.2018 12:50 Jacek Szkodziński
30 Dodano pozycję menu: Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu Menu 16.11.2018 12:50 Jacek Szkodziński
31 Dodano pozycję menu: Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Menu 16.11.2018 12:49 Jacek Szkodziński
32 Dodano pozycję menu: Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług Menu 16.11.2018 12:48 Jacek Szkodziński
33 Zmieniono nazwę pozycji menu:Komisaj Budżetu i Finansów Menu 16.11.2018 12:48 Jacek Szkodziński
34 Dodano pozycję menu: Komisaj Budżetu i Finansów Menu 16.11.2018 12:47 Jacek Szkodziński
35 Dodano pozycję menu: Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Miasta (2018-2023) Menu 16.11.2018 12:46 Jacek Szkodziński
36 Dodano uchwałę :Rok 2018 z dn. 14-11-2018 Uchwały 16.11.2018 12:37 Jacek Szkodziński
37 Dodano uchwałę :Rok 2018 z dn. 31-10-2018 Uchwały 16.11.2018 12:34 Jacek Szkodziński
38 Dodano pozycję menu: Rok 2019 Menu 16.11.2018 12:31 Jacek Szkodziński
39 Dodano pozycję menu: Rok 2018 Menu 16.11.2018 12:31 Jacek Szkodziński
40 Dodano pozycję menu: VIII kadencja: 2018-2023 Menu 16.11.2018 12:29 Jacek Szkodziński
41 Dodano pozycję menu: VIII kadencja: 2018-2023 Menu 16.11.2018 12:28 Jacek Szkodziński
42 Dodano pozycję menu: Protokoły z sesji Rady Miasta: VIII kadencja 2018-2023 Menu 16.11.2018 12:26 Jacek Szkodziński
43 Usunięto pozycję menu: Protokoły z sesji Rady Miasta: VIII kadencja 2018-2023 Menu 16.11.2018 12:25 Jacek Szkodziński
44 Dodano pozycję menu: Protokoły z sesji Rady Miasta: VIII kadencja 2018-2023 Menu 16.11.2018 12:22 Jacek Szkodziński
45 Dodano protokół : Komisja Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji Miasta nr. 28/2/2018 Protokoły 15.11.2018 14:03 Jacek Szkodziński
46 Dodano protokół : Komisja Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji Miasta nr. 29/3/2018 Protokoły 15.11.2018 13:57 Jacek Szkodziński
47 Zmieniono wiadomość: Transmisja obrad na żywo Wiadomości 15.11.2018 13:32 Andrzej Krasoń
48 Dodano wiadomość: Transmisja obrad na żywo Wiadomości 15.11.2018 13:31 Andrzej Krasoń
49 Dodano pozycję menu: Transmisja obrad na żywo Menu 15.11.2018 13:29 Oskar Żak
50 Dodano pozycję menu: Nowa pozycja menu: TRANSMISJA OBRAD NA ŻYWO Menu 15.11.2018 13:25 Oskar Żak
51 Dodano uchwałę :Rok 2018 z dn. 08-11-2018 Uchwały 15.11.2018 8:03 Jacek Szkodziński
52 Dodano przetarg :Wykonanie odwodnienia ulicy Brzeskiego w Sandomierzu z dn. 14-11-2018 Przetargi 14.11.2018 14:35 Dorota Drozdowska
53 Dodano uchwałę :Rok 2018 z dn. 13-11-2018 Uchwały 14.11.2018 14:21 Jacek Szkodziński
54 Dodano uchwałę :Rok 2018 z dn. 31-10-2018 Uchwały 14.11.2018 14:19 Jacek Szkodziński
55 Dodano ogłoszenie: (...) zadanie inwestycyjne polegające na remoncie pomieszczeń parteru Ratusza w Sandomierzu na dział z dn. 14-11-2018 Ogłoszenia 14.11.2018 12:19 Joanna Pawelczyk
56 Usunięto uchwałę : Rok 2016 z dn. 31-08-2016 Uchwały 14.11.2018 12:14 Jacek Szkodziński
57 Zmieniono przetarg :Wynajem lokalu użytkowego przy ul. Rynek 29 w Sandomierzu - przetarg z dn. 14-11-2018 Przetargi 14.11.2018 9:23 Jacek Szkodziński
58 Dodano przetarg :Wynajem lokalu użytkowego przy ul. Rynek 29 w Sandomierzu - przetarg z dn. 14-11-2018 Przetargi 14.11.2018 9:09 Jacek Szkodziński
59 Dodano uchwałę :Rok 2018 z dn. 13-11-2018 Uchwały 14.11.2018 8:54 Jacek Szkodziński
60 Dodano ogłoszenie: I sesja Rady Miasta Sandomierza VIII kadencji z dn. 13-11-2018 Ogłoszenia 13.11.2018 8:12 Jacek Szkodziński
61 Usunięto ogłoszenie: I sesja Rady Miasta Sandomierza VIII kadencji z dn. 13-11-2018 Ogłoszenia 13.11.2018 8:08 Jacek Szkodziński
62 Zmieniono ogłoszenie: I sesja Rady Miasta Sandomierza VIII kadencji z dn. 13-11-2018 Ogłoszenia 13.11.2018 8:05 Jacek Szkodziński
63 Dodano ogłoszenie: I sesja Rady Miasta Sandomierza VIII kadencji z dn. 13-11-2018 Ogłoszenia 13.11.2018 8:04 Jacek Szkodziński
64 Dodano uchwałę :Rok 2018 z dn. 07-11-2018 Uchwały 09.11.2018 13:37 Jacek Szkodziński
65 Dodano protokół : Komisja Statutowa nr. 13/11/2018 Protokoły 09.11.2018 8:43 Jacek Szkodziński
66 Dodano protokół : Komisja Statutowa nr. 12/10/2018 Protokoły 09.11.2018 8:41 Jacek Szkodziński
67 Dodano protokół : Komisja Statutowa nr. 11/9/2018 Protokoły 09.11.2018 8:38 Jacek Szkodziński
68 Dodano protokół : Komisja Statutowa nr. 10/8/2018 Protokoły 09.11.2018 8:37 Jacek Szkodziński
69 Dodano protokół : Komisja Statutowa nr. 9/7/2018 Protokoły 09.11.2018 8:35 Jacek Szkodziński
70 Dodano protokół : Komisja Statutowa nr. 8/6/2018 Protokoły 09.11.2018 8:33 Jacek Szkodziński
71 Dodano protokół : Komisja Statutowa nr. 7/5/2018 Protokoły 09.11.2018 8:32 Jacek Szkodziński
72 Usunięto uchwałę : Rok 2018 z dn. 31-10-2018 Uchwały 08.11.2018 14:45 Jacek Szkodziński
73 Dodano ogłoszenie: (...)”Budowa kanalizacji przy ul. Błonie”. Ww. zadanie realizowane będzie w ramach Umowy nr RPSW.06. z dn. 08-11-2018 Ogłoszenia 08.11.2018 10:56 Joanna Pawelczyk
74 Dodano uchwałę :Rok 2018 z dn. 31-10-2018 Uchwały 08.11.2018 10:22 Jacek Szkodziński
75 Dodano uchwałę : Rok 2018 z dn. 31-10-2018 Uchwały 08.11.2018 10:21 Jacek Szkodziński
76 Dodano uchwałę :Rok 2018 z dn. 30-10-2018 Uchwały 08.11.2018 10:19 Jacek Szkodziński
77 Dodano uchwałę :Rok 2018 z dn. 18-10-2018 Uchwały 08.11.2018 10:16 Jacek Szkodziński
78 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 08.11.2018 r. z dn. 08-11-2018 Ogłoszenia 08.11.2018 9:07 Jacek Szkodziński
79 Zmieniono wiadomość: Regulamin Organizacyjny Wiadomości 08.11.2018 9:03 Jacek Szkodziński
80 Zmieniono wiadomość: Regulamin Organizacyjny Wiadomości 08.11.2018 9:01 Jacek Szkodziński
81 Zmieniono wiadomość: Regulamin Organizacyjny Wiadomości 08.11.2018 9:01 Jacek Szkodziński
82 Zmieniono uchwałę :Rok 2018 z dn. 17-10-2018 Uchwały 07.11.2018 13:57 Jacek Szkodziński
83 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 7.11.2018 r. z dn. 07-11-2018 Ogłoszenia 07.11.2018 7:45 Jacek Szkodziński
84 Zmieniono wiadomość: Miasto w liczbach Wiadomości 06.11.2018 12:43 Jacek Szkodziński
85 Zmieniono wiadomość: Miasto w liczbach Wiadomości 06.11.2018 12:21 Jacek Szkodziński
86 Dodano przetarg :Dostawa energii elektrycznej dla Sandomierskiej Grupy Zakupowej z dn. 05-11-2018 Przetargi 05.11.2018 13:27 Joanna Pawelczyk
87 Dodano przetarg :„Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Sandomierskiej Grupy Zakupowej” z dn. 05-11-2018 Przetargi 05.11.2018 12:55 Joanna Pawelczyk
88 Zmieniono wiadomość: Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej Wiadomości 05.11.2018 11:30 Jacek Szkodziński
89 Dodano uchwałę :Rok 2018 z dn. 09-01-2018 Uchwały 05.11.2018 10:46 Jacek Szkodziński
90 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z 5.11.2018 r. z dn. 05-11-2018 Ogłoszenia 05.11.2018 10:16 Jacek Szkodziński
91 Dodano uchwałę :Rok 2018 z dn. 29-10-2018 Uchwały 05.11.2018 8:31 Jacek Szkodziński
92 Dodano uchwałę :Rok 2018 z dn. 29-10-2018 Uchwały 05.11.2018 8:30 Jacek Szkodziński
93 Dodano uchwałę :Rok 2018 z dn. 25-10-2018 Uchwały 05.11.2018 8:28 Jacek Szkodziński
94 Dodano uchwałę :Rok 2018 z dn. 25-10-2018 Uchwały 05.11.2018 8:26 Jacek Szkodziński
95 Dodano uchwałę :Rok 2018 z dn. 24-10-2018 Uchwały 05.11.2018 8:24 Jacek Szkodziński
96 Dodano uchwałę :Rok 2018 z dn. 24-10-2018 Uchwały 05.11.2018 8:23 Jacek Szkodziński
97 Dodano uchwałę :Rok 2018 z dn. 24-10-2018 Uchwały 05.11.2018 8:21 Jacek Szkodziński
98 Dodano uchwałę :Rok 2018 z dn. 31-10-2018 Uchwały 31.10.2018 14:40 Jacek Szkodziński
99 Dodano protokół : Protokoły z sesji Rady Miasta: VII kadencja 2014-2018 nr. 59 Protokoły 31.10.2018 10:56 Jacek Szkodziński
100 Zmieniono przetarg :(...) zadanie inwestycyjne polegające na remoncie pomieszczeń parteru Ratusza w Sandomierzu na dział z dn. 31-10-2018 Przetargi 31.10.2018 9:06 Joanna Pawelczyk
101 Dodano przetarg :(...) zadanie inwestycyjne polegające na remoncie pomieszczeń parteru Ratusza w Sandomierzu na dział z dn. 31-10-2018 Przetargi 31.10.2018 9:04 Joanna Pawelczyk
102 Dodano protokół : Protokoły z sesji Rady Miasta: VII kadencja 2014-2018 nr. 58 Protokoły 31.10.2018 8:12 Jacek Szkodziński
103 Dodano przetarg :Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Sandomierzu – etap II“ realizowane w ramach projektu „Rewitalizacja z dn. 30-10-2018 Przetargi 30.10.2018 14:02 Dorota Drozdowska
104 Dodano ogłoszenie: Wykonanie remontów cząstkowych dróg o nawierzchni gruntowej oraz tłuczniowej w granicach administrac z dn. 30-10-2018 Ogłoszenia 30.10.2018 13:16 Joanna Pawelczyk
105 Dodano uchwałę :Rok 2018 z dn. 23-10-2018 Uchwały 30.10.2018 9:05 Jacek Szkodziński
106 Zmieniono uchwałę :Rok 2018 z dn. 18-10-2018 Uchwały 30.10.2018 9:04 Jacek Szkodziński
107 Dodano uchwałę :Rok 2018 z dn. 23-10-2018 Uchwały 30.10.2018 9:03 Jacek Szkodziński
108 Zmieniono wiadomość: Wykonanie budżetu za III kwartał 2018 Wiadomości 30.10.2018 8:23 Jacek Szkodziński
109 Dodano przetarg :„Modernizacja ulicy Fortecznej w Sandomierzu”. z dn. 29-10-2018 Przetargi 29.10.2018 12:12 Joanna Pawelczyk
110 Zmieniono wiadomość: Obwieszczenia wyborcze Wiadomości 26.10.2018 14:22 Andrzej Krasoń
111 Zmieniono wiadomość: Obwieszczenia wyborcze Wiadomości 26.10.2018 14:20 Andrzej Krasoń
112 Zmieniono wiadomość: Obwieszczenia wyborcze Wiadomości 26.10.2018 14:20 Andrzej Krasoń
113 Dodano uchwałę :Rok 2018 z dn. 18-10-2018 Uchwały 26.10.2018 12:48 Jacek Szkodziński
114 Dodano protokół : Komisja Praworządności nr. 40/5/2018 Protokoły 26.10.2018 8:15 Jacek Szkodziński
115 Dodano protokół : Komisja Praworządności nr. 39/4/2018 Protokoły 26.10.2018 8:13 Jacek Szkodziński
116 Dodano protokół : Komisja Praworządności nr. 38/3/2018 Protokoły 26.10.2018 8:11 Jacek Szkodziński
117 Usunięto protokół : Komisja Praworządności nr. 38/3/2018 Protokoły 26.10.2018 8:09 Jacek Szkodziński
118 Dodano protokół : Komisja Praworządności nr. 38/3/2018 Protokoły 26.10.2018 8:08 Jacek Szkodziński
119 Dodano protokół : Komisja Praworządności nr. 37/2/2018 Protokoły 26.10.2018 8:07 Jacek Szkodziński
120 Usunięto protokół : Komisja Praworządności nr. 37/2/2018 Protokoły 26.10.2018 8:05 Jacek Szkodziński
121 Dodano protokół : Komisja Praworządności nr. 37/2/2018 Protokoły 26.10.2018 8:04 Jacek Szkodziński
122 Zmieniono uchwałę :Rok 2018 z dn. 24-10-2018 Uchwały 25.10.2018 14:59 Jacek Szkodziński
123 Dodano uchwałę :Rok 2018 z dn. 24-10-2018 Uchwały 25.10.2018 14:58 Jacek Szkodziński
124 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 24.10.2018 r. z dn. 25-10-2018 Ogłoszenia 25.10.2018 14:44 Jacek Szkodziński
125 Dodano przetarg :Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej z dn. 25-10-2018 Przetargi 25.10.2018 14:34 Jacek Szkodziński
126 Dodano uchwałę :Rok 2018 z dn. 18-10-2018 Uchwały 25.10.2018 10:20 Jacek Szkodziński
127 Dodano uchwałę :Rok 2018 z dn. 18-10-2018 Uchwały 25.10.2018 10:19 Jacek Szkodziński

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 177  

Początek strony