Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
1 Dodano przetarg :„Wykonanie remontów cząstkowych dróg o nawierzchni gruntowej oraz tłuczniowej w granicach administr z dn. 22-03-2019 Przetargi 22.03.2019 12:47 Joanna Pawelczyk
2 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 21-03-2019 Uchwały 22.03.2019 9:24 Jacek Szkodziński
3 Dodano protokół : Protokoły z sesji Rady Miasta: VII kadencja 2014-2018 nr. 52 Protokoły 22.03.2019 8:55 Jacek Szkodziński
4 Dodano protokół : Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług nr. 4/2/2019 Protokoły 22.03.2019 8:33 Jacek Szkodziński
5 Zmieniono ogłoszenie: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 19.03.2019 r. z dn. 22-03-2019 Ogłoszenia 22.03.2019 8:14 Jacek Szkodziński
6 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 19.03.2019 r. z dn. 22-03-2019 Ogłoszenia 22.03.2019 8:14 Jacek Szkodziński
7 Zmieniono wiadomość: Sandomierskie Centrum Kultury Wiadomości 22.03.2019 7:21 Jacek Szkodziński
8 Dodano protokół : Komisja Budżetu i Finansów nr. 4/2/2019 Protokoły 21.03.2019 13:07 Jacek Szkodziński
9 Dodano protokół : Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług nr. 3/1/2019 Protokoły 21.03.2019 13:02 Jacek Szkodziński
10 Dodano przetarg :Dzierżawa nieruchomości u zbiegu ulic: Mickiewicza i Koseły w Sandomierzu z dn. 21-03-2019 Przetargi 21.03.2019 10:29 Jacek Szkodziński
11 Dodano ogłoszenie: Terminarz posiedzeń komisji stałych Rady Miasta Sandomierza z dn. 21-03-2019 Ogłoszenia 21.03.2019 9:12 Jacek Szkodziński
12 Dodano ogłoszenie: VI sesja Rady Miasta Sandomierza VIII kadencji z dn. 21-03-2019 Ogłoszenia 21.03.2019 8:00 Jacek Szkodziński
13 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 20-03-2019 Uchwały 21.03.2019 7:22 Jacek Szkodziński
14 Dodano przetarg :Usługa ubezpieczenia PGKiM z dn. 20-03-2019 Przetargi 20.03.2019 11:15 Samoylk Michal
15 Zmieniono wiadomość: Powitanie Wiadomości 20.03.2019 7:39 Jacek Szkodziński
16 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 13-03-2019 Uchwały 20.03.2019 7:28 Jacek Szkodziński
17 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 13-03-2019 Uchwały 20.03.2019 7:27 Jacek Szkodziński
18 Dodano przetarg :Projekty uchwał na VI sesję Rady Miasta Sandomierza z dn. 19-03-2019 Przetargi 19.03.2019 13:55 Jacek Szkodziński
19 Zmieniono ogłoszenie: Informacja o jednostkach świadczących nieodpłatne poradnictwo prawne z dn. 19-03-2019 Ogłoszenia 19.03.2019 13:45 Jacek Szkodziński
20 Dodano ogłoszenie: Informacja o jednostkach świadczących nieodpłatne poradnictwo prawne z dn. 19-03-2019 Ogłoszenia 19.03.2019 13:43 Jacek Szkodziński
21 Dodano przetarg :,,Wykonanie remontów cząstkowych w technologii przełożenia zapadniętej nawierzchni wraz z wykonaniem z dn. 19-03-2019 Przetargi 19.03.2019 13:36 Joanna Pawelczyk
22 Dodano przetarg :„Zielony i bezpieczny Park Osiedlowy przy ul. K. K. Baczyńskiego w Sandomierzu”(...) z dn. 19-03-2019 Przetargi 19.03.2019 12:49 Joanna Pawelczyk
23 Dodano przetarg :„Budowa budynku handlowego dla kupców na Placu 3 Maja” (...) z dn. 19-03-2019 Przetargi 19.03.2019 12:19 Joanna Pawelczyk
24 Dodano przetarg :„Wykonanie remontów cząstkowych dróg o nawierzchni asfaltowej w granicach administracyjnych miasta S z dn. 19-03-2019 Przetargi 19.03.2019 11:43 Joanna Pawelczyk
25 Dodano ogłoszenie: Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze z dn. 19-03-2019 Ogłoszenia 19.03.2019 8:54 Jacek Szkodziński
26 Dodano ogłoszenie: Uwaga Interesanci! W dniu 2 maja 2019 r. Urząd Miejski będzie nieczynny. z dn. 19-03-2019 Ogłoszenia 19.03.2019 7:41 Jacek Szkodziński
27 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 18-03-2019 Uchwały 19.03.2019 7:33 Jacek Szkodziński
28 Zmieniono wiadomość: Komunikaty , informacje Wiadomości 18.03.2019 10:54 Jacek Szkodziński
29 Zmieniono wiadomość: Komunikaty , informacje Wiadomości 18.03.2019 10:47 Jacek Szkodziński
30 Zmieniono wiadomość: Komunikaty , informacje Wiadomości 18.03.2019 9:56 Jacek Szkodziński
31 Zmieniono wiadomość: Komunikaty , informacje Wiadomości 18.03.2019 9:55 Jacek Szkodziński
32 Zmieniono wiadomość: Komunikaty , informacje Wiadomości 18.03.2019 9:49 Jacek Szkodziński
33 Zmieniono wiadomość: Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji Wiadomości 18.03.2019 8:50 Jacek Szkodziński
34 Zmieniono wiadomość: Komunikaty , informacje Wiadomości 18.03.2019 8:45 Jacek Szkodziński
35 Zmieniono wiadomość: Komunikaty , informacje Wiadomości 18.03.2019 8:44 Jacek Szkodziński
36 Zmieniono wiadomość: Komunikaty , informacje Wiadomości 18.03.2019 8:35 Jacek Szkodziński
37 Zmieniono wiadomość: Komunikaty , informacje Wiadomości 18.03.2019 8:26 Jacek Szkodziński
38 Zmieniono wiadomość: Komunikaty , informacje Wiadomości 18.03.2019 8:23 Jacek Szkodziński
39 Zmieniono wiadomość: Komunikaty , informacje Wiadomości 18.03.2019 8:21 Jacek Szkodziński
40 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 08-03-2019 Uchwały 15.03.2019 14:13 Jacek Szkodziński
41 Dodano wiadomość: Komunikaty , informacje Wiadomości 15.03.2019 13:47 Jacek Szkodziński
42 Dodano przetarg :Modernizacja Placu 3 Maja – etap III z dn. 15-03-2019 Przetargi 15.03.2019 13:38 Joanna Pawelczyk
43 Dodano przetarg :Ogłoszenie o rozstrzygnięciu II otwartego konkursu ofert z dn. 15-03-2019 Przetargi 15.03.2019 13:27 Jacek Szkodziński
44 Dodano pozycję menu: Komunikaty , informacje Menu 15.03.2019 13:15 Oskar Żak
45 Dodano pozycję menu: Składy Obwodowych Komisji Wyborczych Menu 15.03.2019 13:14 Oskar Żak
46 Zmieniono wiadomość: Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji Wiadomości 15.03.2019 13:12 Jacek Szkodziński
47 Dodano pozycję menu: Geografia wyborcza Menu 15.03.2019 13:11 Oskar Żak
48 Zmieniono wiadomość: Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji Wiadomości 15.03.2019 13:11 Jacek Szkodziński
49 Dodano przetarg :„Wykonanie oznakowania pionowego dróg gminnych w Sandomierzu”. z dn. 15-03-2019 Przetargi 15.03.2019 11:23 Joanna Pawelczyk
50 Zmieniono przetarg :„Wykonanie remontów cząstkowych dróg o nawierzchni asfaltowej w granicach administracyjnych miasta z dn. 15-03-2019 Przetargi 15.03.2019 9:19 Joanna Pawelczyk
51 Zmieniono przetarg :„Wykonanie remontów cząstkowych dróg o nawierzchni gruntowej oraz tłuczniowej w granicach administr z dn. 15-03-2019 Przetargi 15.03.2019 9:14 Joanna Pawelczyk
52 Dodano przetarg :„Wykonanie remontów cząstkowych dróg o nawierzchni gruntowej oraz tłuczniowej w granicach administr z dn. 14-03-2019 Przetargi 14.03.2019 14:48 Joanna Pawelczyk
53 Dodano przetarg :„Wykonanie remontów cząstkowych dróg o nawierzchni asfaltowej w granicach administracyjnych miasta z dn. 14-03-2019 Przetargi 14.03.2019 14:41 Joanna Pawelczyk
54 Zmieniono przetarg :Modernizacja Placu 3 Maja - etap III z dn. 14-03-2019 Przetargi 14.03.2019 14:26 Joanna Pawelczyk
55 Dodano protokół : Protokoły z sesji Rady Miasta: VIII kadencja 2018-2023 nr. 3 Protokoły 14.03.2019 8:59 Jacek Szkodziński
56 Dodano protokół : Protokoły z sesji Rady Miasta: VII kadencja 2014-2018 nr. 39 Protokoły 14.03.2019 8:48 Jacek Szkodziński
57 Dodano przetarg :Usługa ubezpieczenia PGKiM z dn. 13-03-2019 Przetargi 13.03.2019 14:49 Samoylk Michal
58 Dodano pozycję menu: Nowa pozycja menu: WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019 Menu 13.03.2019 13:51 Oskar Żak
59 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 13-03-2019 Uchwały 13.03.2019 13:30 Jacek Szkodziński
60 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 13-03-2019 Uchwały 13.03.2019 13:18 Jacek Szkodziński
61 Dodano przetarg :Informacja Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 06.03.2019 r. z dn. 13-03-2019 Przetargi 13.03.2019 13:14 Jacek Szkodziński
62 Zmieniono wiadomość: Wpisanie do rejestru wyborców Wiadomości 13.03.2019 13:08 Jacek Szkodziński
63 Zmieniono wiadomość: Komisje Rady Miasta Wiadomości 13.03.2019 12:59 Jacek Szkodziński
64 Zmieniono wiadomość: Komisje Rady Miasta Wiadomości 13.03.2019 12:58 Jacek Szkodziński
65 Zmieniono wiadomość: Wpisanie do rejestru wyborców Wiadomości 13.03.2019 12:55 Jacek Szkodziński
66 Zmieniono wiadomość: Dopisanie do spisu wyborców Wiadomości 13.03.2019 11:22 Jacek Szkodziński
67 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 06-03-2019 Uchwały 13.03.2019 8:10 Jacek Szkodziński
68 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 05-03-2019 Uchwały 13.03.2019 8:08 Jacek Szkodziński
69 Dodano protokół : VIII kadencja: 2018-2023 nr. V Protokoły 12.03.2019 9:54 Andrzej Krasoń
70 Dodano protokół : VIII kadencja: 2018-2023 nr. IV Protokoły 12.03.2019 9:54 Andrzej Krasoń
71 Dodano protokół : VIII kadencja: 2018-2023 nr. III Protokoły 12.03.2019 8:50 Andrzej Krasoń
72 Dodano protokół : VIII kadencja: 2018-2023 nr. II Protokoły 11.03.2019 16:18 Andrzej Krasoń
73 Dodano ogłoszenie: Terminarz posiedzeń komisji stałych Rady Miasta Sandomierza z dn. 11-03-2019 Ogłoszenia 11.03.2019 15:06 Jacek Szkodziński
74 Zmieniono protokół : Rok 2019 nr. 10 Protokoły 11.03.2019 13:17 Jacek Szkodziński
75 Zmieniono protokół : Rok 2019 nr. 10 Protokoły 11.03.2019 13:14 Jacek Szkodziński
76 Zmieniono uchwałę :Rok 2019 z dn. 05-03-2019 Uchwały 11.03.2019 13:06 Jacek Szkodziński
77 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 05-03-2019 Uchwały 11.03.2019 13:06 Jacek Szkodziński
78 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 05-03-2019 Uchwały 11.03.2019 13:04 Jacek Szkodziński
79 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 07-03-2019 Uchwały 11.03.2019 12:01 Jacek Szkodziński
80 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 04-03-2019 Uchwały 11.03.2019 11:59 Jacek Szkodziński
81 Zmieniono przetarg :„Zielony i bezpieczny Park Osiedlowy przy ul. K. K. Baczyńskiego w Sandomierzu”. Zadanie do wykonan z dn. 08-03-2019 Przetargi 08.03.2019 13:55 Joanna Pawelczyk
82 Dodano przetarg :„Zielony i bezpieczny Park Osiedlowy przy ul. K. K. Baczyńskiego w Sandomierzu”. Zadanie do wykonan z dn. 08-03-2019 Przetargi 08.03.2019 13:41 Joanna Pawelczyk
83 Zmieniono przetarg :„Budowa budynku handlowego dla kupców na Placu 3 Maja”(...) z dn. 08-03-2019 Przetargi 08.03.2019 12:37 Joanna Pawelczyk
84 Zmieniono przetarg :„Budowa budynku handlowego dla kupców na Placu 3 Maja”(...) z dn. 08-03-2019 Przetargi 08.03.2019 12:18 Joanna Pawelczyk
85 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 28-02-2019 Uchwały 08.03.2019 12:08 Jacek Szkodziński
86 Zmieniono przetarg :„Budowa budynku handlowego dla kupców na Placu 3 Maja”(...) z dn. 08-03-2019 Przetargi 08.03.2019 11:43 Joanna Pawelczyk
87 Zmieniono przetarg :„Budowa budynku handlowego dla kupców na Placu 3 Maja”(...) z dn. 08-03-2019 Przetargi 08.03.2019 10:48 Joanna Pawelczyk
88 Zmieniono przetarg :„Budowa budynku handlowego dla kupców na Placu 3 Maja”(...) z dn. 08-03-2019 Przetargi 08.03.2019 10:16 Joanna Pawelczyk
89 Zmieniono przetarg :„Budowa budynku handlowego dla kupców na Placu 3 Maja”(...) z dn. 08-03-2019 Przetargi 08.03.2019 10:11 Joanna Pawelczyk
90 Zmieniono przetarg :„Budowa budynku handlowego dla kupców na Placu 3 Maja”(...) z dn. 08-03-2019 Przetargi 08.03.2019 9:58 Joanna Pawelczyk
91 Zmieniono przetarg :„Budowa budynku handlowego dla kupców na Placu 3 Maja”(...) z dn. 08-03-2019 Przetargi 08.03.2019 9:21 Joanna Pawelczyk
92 Zmieniono przetarg :„Budowa budynku handlowego dla kupców na Placu 3 Maja”(...) z dn. 08-03-2019 Przetargi 08.03.2019 8:50 Joanna Pawelczyk
93 Zmieniono przetarg :Usługa ubezpieczenia PGKiM z dn. 07-03-2019 Przetargi 07.03.2019 9:55 Samoylk Michal
94 Zmieniono ogłoszenie: Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Sandomierza z dn. 06-03-2019 Ogłoszenia 06.03.2019 11:18 Jacek Szkodziński
95 Zmieniono ogłoszenie: Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Sandomierza z dn. 06-03-2019 Ogłoszenia 06.03.2019 11:18 Jacek Szkodziński
96 Zmieniono ogłoszenie: Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Sandomierza z dn. 06-03-2019 Ogłoszenia 06.03.2019 10:26 Oskar Żak
97 Zmieniono ogłoszenie: Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Sandomierza z dn. 06-03-2019 Ogłoszenia 06.03.2019 10:25 Oskar Żak
98 Zmieniono ogłoszenie: Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Sandomierza z dn. 06-03-2019 Ogłoszenia 06.03.2019 10:15 Jacek Szkodziński
99 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 04-03-2019 Uchwały 06.03.2019 9:10 Jacek Szkodziński
100 Usunięto uchwałę : Rok 2019 z dn. 28-02-2019 Uchwały 06.03.2019 8:58 Jacek Szkodziński
101 Zmieniono wiadomość: Plany, programy i strategie Wiadomości 06.03.2019 7:41 Jacek Szkodziński
102 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 27-02-2019 Uchwały 06.03.2019 7:35 Jacek Szkodziński
103 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 27-02-2019 Uchwały 06.03.2019 7:33 Jacek Szkodziński
104 Usunięto uchwałę : Rok 2019 z dn. 27-02-2019 Uchwały 06.03.2019 7:30 Jacek Szkodziński
105 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 28-02-2019 Uchwały 05.03.2019 12:36 Jacek Szkodziński
106 Dodano uchwałę : Rok 2019 z dn. 28-02-2019 Uchwały 05.03.2019 12:35 Jacek Szkodziński
107 Dodano uchwałę : Rok 2019 z dn. 27-02-2019 Uchwały 05.03.2019 12:11 Jacek Szkodziński
108 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 27-02-2019 Uchwały 05.03.2019 12:07 Jacek Szkodziński
109 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 27-02-2019 Uchwały 05.03.2019 12:05 Jacek Szkodziński
110 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 27-02-2019 Uchwały 05.03.2019 12:03 Jacek Szkodziński
111 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 27-02-2019 Uchwały 05.03.2019 12:00 Jacek Szkodziński
112 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 27-02-2019 Uchwały 05.03.2019 11:53 Jacek Szkodziński
113 Usunięto uchwałę : Rok 2019 z dn. 27-02-2019 Uchwały 05.03.2019 11:50 Jacek Szkodziński
114 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 27-02-2019 Uchwały 05.03.2019 11:46 Jacek Szkodziński
115 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 27-02-2019 Uchwały 05.03.2019 11:40 Jacek Szkodziński
116 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 27-02-2019 Uchwały 05.03.2019 11:37 Jacek Szkodziński
117 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 27-02-2019 Uchwały 05.03.2019 11:34 Jacek Szkodziński
118 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 27-02-2019 Uchwały 05.03.2019 11:30 Jacek Szkodziński
119 Usunięto uchwałę : Rok 2019 z dn. 27-02-2019 Uchwały 05.03.2019 11:29 Jacek Szkodziński
120 Dodano uchwałę : Rok 2019 z dn. 27-02-2019 Uchwały 05.03.2019 11:28 Jacek Szkodziński
121 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 27-02-2019 Uchwały 05.03.2019 11:25 Jacek Szkodziński
122 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 27-02-2019 Uchwały 05.03.2019 11:22 Jacek Szkodziński
123 Dodano ogłoszenie: Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Sandomierza z dn. 05-03-2019 Ogłoszenia 05.03.2019 10:29 Jacek Szkodziński
124 Zmieniono wiadomość: Miasto w liczbach Wiadomości 05.03.2019 8:47 Jacek Szkodziński
125 Zmieniono wiadomość: Dyżury Wiadomości 05.03.2019 8:31 Jacek Szkodziński
126 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 04-03-2019 Uchwały 05.03.2019 8:09 Jacek Szkodziński
127 Zmieniono wiadomość: Wydawanie dowodów osobistych Wiadomości 05.03.2019 8:02 Jacek Szkodziński

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 183  

Początek strony