Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
1 Zmieniono wiadomość: Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej Wiadomości 20.10.2017 14:21 Leszek Komenda
2 Zmieniono wiadomość: Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej Wiadomości 20.10.2017 14:07 Leszek Komenda
3 Zmieniono wiadomość: Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej Wiadomości 20.10.2017 14:05 Leszek Komenda
4 Dodano wiadomość: Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej Wiadomości 20.10.2017 12:01 Leszek Komenda
5 Zmieniono wiadomość: Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej Wiadomości 20.10.2017 11:45 Leszek Komenda
6 Zmieniono wiadomość: Ogólne zasady naboru pracowników Wiadomości 20.10.2017 10:16 Leszek Komenda
7 Zmieniono wiadomość: Ogólne zasady naboru pracowników Wiadomości 20.10.2017 10:13 Leszek Komenda
8 Zmieniono wiadomość: Ogólne zasady naboru pracowników Wiadomości 20.10.2017 10:02 Leszek Komenda
9 Zmieniono wiadomość: Ogólne zasady naboru pracowników Wiadomości 20.10.2017 9:59 Leszek Komenda
10 Zmieniono wiadomość: Ogólne zasady naboru pracowników Wiadomości 20.10.2017 9:56 Leszek Komenda
11 Zmieniono wiadomość: Ogólne zasady naboru pracowników Wiadomości 20.10.2017 9:37 Leszek Komenda
12 Zmieniono wiadomość: Ogólne zasady naboru pracowników Wiadomości 20.10.2017 9:32 Leszek Komenda
13 Zmieniono wiadomość: Ogólne zasady naboru pracowników Wiadomości 20.10.2017 9:28 Leszek Komenda
14 Zmieniono wiadomość: Ogólne zasady naboru pracowników Wiadomości 20.10.2017 9:19 Leszek Komenda
15 Zmieniono wiadomość: Ogólne zasady naboru pracowników Wiadomości 20.10.2017 9:15 Leszek Komenda
16 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dn. 20-10-2017 Ogłoszenia 20.10.2017 8:28 Leszek Komenda
17 Dodano przetarg :Budowa przyłączy kanalizacyjnych w obszarach istniejących sieci sanitarnych z dn. 19-10-2017 Przetargi 19.10.2017 14:13 Samoylk Michal
18 Dodano protokół : Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa nr. 33/9/2017 Protokoły 19.10.2017 13:27 Leszek Komenda
19 Dodano protokół : Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa nr. 32/8/2017 Protokoły 19.10.2017 13:13 Leszek Komenda
20 Dodano ogłoszenie: Informacja o wyniku konsultacji projektu uchwały z dn. 19-10-2017 Ogłoszenia 19.10.2017 9:35 Leszek Komenda
21 Dodano ogłoszenie: Posiedzenia Komisji stałych Rady Miasta Sandomierza z dn. 19-10-2017 Ogłoszenia 19.10.2017 8:16 Leszek Komenda
22 Dodano przetarg :Adaptacja budynku mieszkalnego jednorodzinnego na budynek użyteczności publicznej z dn. 18-10-2017 Przetargi 18.10.2017 12:54 Dorota Drozdowska
23 Dodano protokół : Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia nr. 28/9/2017 Protokoły 18.10.2017 10:20 Leszek Komenda
24 Dodano protokół : Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia nr. 27/8/2017 Protokoły 18.10.2017 10:14 Leszek Komenda
25 Dodano protokół : Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług nr. 42/10/2017 Protokoły 18.10.2017 10:01 Leszek Komenda
26 Dodano przetarg :XLVIII sesja Rady Miasta Sandomierza z dn. 17-10-2017 Przetargi 17.10.2017 13:35 Leszek Komenda
27 Dodano ogłoszenie: XLVIII sesja Rady Miasta Sandomierza z dn. 17-10-2017 Ogłoszenia 17.10.2017 13:28 Leszek Komenda
28 Dodano protokół : Komisja Budżetu i Finansów nr. 54/13/2017 Protokoły 17.10.2017 13:11 Leszek Komenda
29 Zmieniono protokół : Komisja Budżetu i Finansów nr. 52/11/2017 Protokoły 17.10.2017 12:37 Leszek Komenda
30 Dodano protokół : Komisja Budżetu i Finansów nr. 53/11/2017 Protokoły 17.10.2017 12:36 Leszek Komenda
31 Dodano protokół : Komisja Budżetu i Finansów nr. 52/11/2017 Protokoły 17.10.2017 12:33 Leszek Komenda
32 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dn. 17-10-2017 Ogłoszenia 17.10.2017 9:58 Leszek Komenda
33 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dn. 17-10-2017 Ogłoszenia 17.10.2017 9:36 Leszek Komenda
34 Dodano ogłoszenie: Posiedzenia Komisji stałych Rady Miasta Sandomierza z dn. 13-10-2017 Ogłoszenia 13.10.2017 14:20 Leszek Komenda
35 Dodano uchwałę :Rok 2017 z dn. 13-10-2017 Uchwały 13.10.2017 12:40 Leszek Komenda
36 Dodano przetarg :Budowa przyłączy kanalizacyjnych w obszarach istniejących sieci sanitarnych z dn. 12-10-2017 Przetargi 12.10.2017 14:49 Samoylk Michal
37 Dodano uchwałę :Rok 2017 z dn. 10-10-2017 Uchwały 12.10.2017 9:02 Marzena Wieczorek
38 Dodano przetarg :Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym z dn. 11-10-2017 Przetargi 11.10.2017 15:43 Leszek Komenda
39 Dodano uchwałę :Rok 2017 z dn. 05-10-2017 Uchwały 11.10.2017 13:52 Leszek Komenda
40 Dodano uchwałę :Rok 2017 z dn. 05-10-2017 Uchwały 11.10.2017 13:49 Leszek Komenda
41 Dodano uchwałę :Rok 2017 z dn. 05-10-2017 Uchwały 11.10.2017 13:48 Leszek Komenda
42 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dn. 11-10-2017 Ogłoszenia 11.10.2017 10:49 Leszek Komenda
43 Dodano uchwałę :Rok 2017 z dn. 05-09-2017 Uchwały 10.10.2017 14:41 Leszek Komenda
44 Dodano uchwałę :Rok 2017 z dn. 04-10-2017 Uchwały 10.10.2017 11:06 Leszek Komenda
45 Dodano ogłoszenie: Konsultacje projektu uchwały z dn. 10-10-2017 Ogłoszenia 10.10.2017 10:52 Leszek Komenda
46 Dodano uchwałę :Rok 2017 z dn. 10-10-2017 Uchwały 10.10.2017 10:03 Leszek Komenda
47 Dodano przetarg :Budowa oświetlenia na ulicy Salve Regina w Sandomierzu z dn. 09-10-2017 Przetargi 09.10.2017 12:43 Joanna Pawelczyk
48 Dodano przetarg :„Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Sandomierzu – etap 1” z dn. 09-10-2017 Przetargi 09.10.2017 12:31 Joanna Pawelczyk
49 Zmieniono wiadomość: Miasto w liczbach Wiadomości 09.10.2017 12:20 Leszek Komenda
50 Dodano ogłoszenie: Posiedzenia Komisji stałych Rady Miasta Sandomierza z dn. 09-10-2017 Ogłoszenia 09.10.2017 8:56 Leszek Komenda
51 Dodano protokół : Komisja Rewizyjna nr. 34/8/2017 Protokoły 06.10.2017 13:41 Leszek Komenda
52 Dodano ogłoszenie: Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej z dn. 06-10-2017 Ogłoszenia 06.10.2017 12:55 Leszek Komenda
53 Zmieniono wiadomość: Miasto w liczbach Wiadomości 06.10.2017 10:50 Leszek Komenda
54 Dodano uchwałę :Rok 2017 z dn. 03-10-2017 Uchwały 06.10.2017 10:18 Leszek Komenda
55 Dodano uchwałę :Rok 2017 z dn. 03-10-2017 Uchwały 06.10.2017 10:01 Leszek Komenda
56 Dodano uchwałę :Rok 2017 z dn. 03-10-2017 Uchwały 06.10.2017 9:59 Leszek Komenda
57 Dodano uchwałę :Rok 2017 z dn. 02-10-2017 Uchwały 06.10.2017 9:58 Leszek Komenda
58 Dodano uchwałę :Rok 2017 z dn. 02-10-2017 Uchwały 06.10.2017 9:56 Leszek Komenda
59 Dodano uchwałę :Rok 2017 z dn. 29-09-2017 Uchwały 06.10.2017 9:35 Leszek Komenda
60 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dn. 05-10-2017 Ogłoszenia 05.10.2017 11:51 Leszek Komenda
61 Dodano protokół : Komisja Praworządności nr. 33/8/2017 Protokoły 05.10.2017 11:24 Leszek Komenda
62 Dodano ogłoszenie: Zarządzenie Burmistrza Miasta Sandomierza w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy z dn. 05-10-2017 Ogłoszenia 05.10.2017 10:37 Leszek Komenda
63 Dodano uchwałę :Rok 2017 z dn. 04-10-2017 Uchwały 05.10.2017 10:27 Leszek Komenda
64 Zmieniono wiadomość: Wykonanie budżetu za II kwartał 2017 Wiadomości 04.10.2017 13:52 Leszek Komenda
65 Zmieniono wiadomość: Wykonanie budżetu za II kwartał 2017 Wiadomości 04.10.2017 13:50 Leszek Komenda
66 Zmieniono wiadomość: Wykonanie budżetu za II kwartał 2017 Wiadomości 04.10.2017 13:47 Leszek Komenda
67 Zmieniono wiadomość: Wykonanie budżetu za II kwartał 2017 Wiadomości 04.10.2017 13:45 Leszek Komenda
68 Zmieniono wiadomość: Wykonanie budżetu za II kwartał 2017 Wiadomości 04.10.2017 13:42 Leszek Komenda
69 Zmieniono wiadomość: Wykonanie budżetu za II kwartał 2017 Wiadomości 04.10.2017 13:30 Leszek Komenda
70 Zmieniono wiadomość: Wykonanie budżetu za II kwartał 2017 Wiadomości 04.10.2017 13:21 Leszek Komenda
71 Zmieniono wiadomość: Wykonanie budżetu za II kwartał 2017 Wiadomości 04.10.2017 13:14 Leszek Komenda
72 Zmieniono wiadomość: Wykonanie budżetu za II kwartał 2017 Wiadomości 04.10.2017 12:53 Leszek Komenda
73 Zmieniono wiadomość: Wykonanie budżetu za II kwartał 2017 Wiadomości 04.10.2017 12:31 Leszek Komenda
74 Zmieniono wiadomość: Komisje Rady Miasta Wiadomości 03.10.2017 13:48 Leszek Komenda
75 Zmieniono wiadomość: Skład Rady Miasta Wiadomości 03.10.2017 12:10 Leszek Komenda
76 Zmieniono wiadomość: Komisje Rady Miasta Wiadomości 03.10.2017 12:06 Leszek Komenda
77 Dodano uchwałę :Rok 2017 z dn. 02-10-2017 Uchwały 03.10.2017 11:07 Leszek Komenda
78 Dodano ogłoszenie: „Budowa budynku przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu, miejscami postojowymi, powierzchniami u z dn. 03-10-2017 Ogłoszenia 03.10.2017 9:36 Joanna Pawelczyk
79 Zmieniono wiadomość: Komisje Rady Miasta Wiadomości 02.10.2017 15:27 Leszek Komenda
80 Zmieniono wiadomość: Skład Rady Miasta Wiadomości 02.10.2017 15:23 Leszek Komenda
81 Zmieniono wiadomość: Statut Miasta Sandomierza Wiadomości 02.10.2017 15:20 Leszek Komenda
82 Dodano uchwałę :Rok 2017 z dn. 26-09-2017 Uchwały 02.10.2017 15:11 Leszek Komenda
83 Dodano uchwałę :Rok 2017 z dn. 26-09-2017 Uchwały 02.10.2017 15:03 Leszek Komenda
84 Dodano uchwałę :Rok 2017 z dn. 26-09-2017 Uchwały 02.10.2017 15:01 Leszek Komenda
85 Dodano uchwałę :Rok 2017 z dn. 26-09-2017 Uchwały 02.10.2017 14:55 Leszek Komenda
86 Dodano uchwałę :Rok 2017 z dn. 26-09-2017 Uchwały 02.10.2017 14:53 Leszek Komenda
87 Dodano uchwałę :Rok 2017 z dn. 26-09-2017 Uchwały 02.10.2017 14:50 Leszek Komenda
88 Dodano uchwałę :Rok 2017 z dn. 26-09-2017 Uchwały 02.10.2017 14:47 Leszek Komenda
89 Zmieniono uchwałę :Rok 2017 z dn. 26-09-2017 Uchwały 02.10.2017 14:40 Leszek Komenda
90 Dodano uchwałę :Rok 2017 z dn. 26-09-2017 Uchwały 02.10.2017 14:39 Leszek Komenda
91 Dodano uchwałę :Rok 2017 z dn. 26-09-2017 Uchwały 02.10.2017 14:32 Leszek Komenda
92 Dodano uchwałę :Rok 2017 z dn. 26-09-2017 Uchwały 02.10.2017 13:39 Leszek Komenda
93 Dodano uchwałę :Rok 2017 z dn. 26-09-2017 Uchwały 02.10.2017 12:52 Leszek Komenda
94 Dodano uchwałę :Rok 2017 z dn. 26-09-2017 Uchwały 02.10.2017 12:48 Leszek Komenda
95 Dodano uchwałę :Rok 2017 z dn. 26-09-2017 Uchwały 02.10.2017 12:16 Leszek Komenda
96 Dodano uchwałę :Rok 2017 z dn. 26-09-2017 Uchwały 02.10.2017 12:01 Leszek Komenda
97 Dodano uchwałę :Rok 2017 z dn. 26-09-2017 Uchwały 02.10.2017 11:56 Leszek Komenda
98 Dodano uchwałę :Rok 2017 z dn. 26-09-2017 Uchwały 02.10.2017 11:42 Leszek Komenda
99 Dodano uchwałę :Rok 2017 z dn. 26-09-2017 Uchwały 02.10.2017 11:40 Leszek Komenda
100 Dodano uchwałę :Rok 2017 z dn. 26-09-2017 Uchwały 02.10.2017 11:39 Leszek Komenda
101 Dodano uchwałę :Rok 2017 z dn. 26-09-2017 Uchwały 02.10.2017 11:37 Leszek Komenda
102 Dodano uchwałę :Rok 2017 z dn. 26-09-2017 Uchwały 02.10.2017 11:34 Leszek Komenda
103 Dodano uchwałę :Rok 2017 z dn. 26-09-2017 Uchwały 02.10.2017 11:33 Leszek Komenda
104 Dodano uchwałę :Rok 2017 z dn. 26-09-2017 Uchwały 02.10.2017 11:30 Leszek Komenda
105 Dodano uchwałę :Rok 2017 z dn. 26-09-2017 Uchwały 02.10.2017 11:29 Leszek Komenda
106 Dodano uchwałę :Rok 2017 z dn. 26-09-2017 Uchwały 02.10.2017 11:26 Leszek Komenda
107 Dodano uchwałę :Rok 2017 z dn. 26-09-2017 Uchwały 02.10.2017 11:18 Leszek Komenda
108 Dodano uchwałę :Rok 2017 z dn. 26-09-2017 Uchwały 02.10.2017 11:16 Leszek Komenda
109 Dodano uchwałę :Rok 2017 z dn. 26-09-2017 Uchwały 02.10.2017 11:14 Leszek Komenda
110 Dodano uchwałę :Rok 2017 z dn. 26-09-2017 Uchwały 02.10.2017 11:09 Leszek Komenda
111 Dodano uchwałę :Rok 2017 z dn. 26-09-2017 Uchwały 02.10.2017 10:52 Leszek Komenda
112 Dodano ogłoszenie: Zawiadomienie z dn. 02-10-2017 Ogłoszenia 02.10.2017 9:56 Leszek Komenda
113 Dodano ogłoszenie: Informacja o wyniku konsultacji projektu uchwały z dn. 02-10-2017 Ogłoszenia 02.10.2017 8:55 Leszek Komenda
114 Dodano uchwałę :Rok 2017 z dn. 29-09-2017 Uchwały 02.10.2017 8:17 Leszek Komenda
115 Dodano protokół : VII kadencja 2014-2018 nr. XLVII Protokoły 29.09.2017 10:34 Oskar Żak
116 Dodano uchwałę :Rok 2017 z dn. 27-09-2017 Uchwały 28.09.2017 15:59 Leszek Komenda
117 Dodano uchwałę :Rok 2017 z dn. 27-09-2017 Uchwały 28.09.2017 15:57 Leszek Komenda
118 Dodano uchwałę :Rok 2017 z dn. 26-09-2017 Uchwały 28.09.2017 15:56 Leszek Komenda
119 Dodano przetarg :„Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie realizowanych robót budowlany z dn. 28-09-2017 Przetargi 28.09.2017 13:57 Joanna Pawelczyk
120 Dodano uchwałę :Rok 2017 z dn. 22-09-2017 Uchwały 28.09.2017 12:33 Leszek Komenda
121 Dodano przetarg :Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym z dn. 28-09-2017 Przetargi 28.09.2017 9:04 Leszek Komenda
122 Dodano ogłoszenie: Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dn. 27-09-2017 Ogłoszenia 27.09.2017 14:19 Leszek Komenda
123 Usunięto ogłoszenie: Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dn. 27-09-2017 Ogłoszenia 27.09.2017 14:17 Leszek Komenda
124 Dodano ogłoszenie: Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dn. 27-09-2017 Ogłoszenia 27.09.2017 14:16 Leszek Komenda
125 Dodano uchwałę :2017 z dn. 26-09-2017 Uchwały 27.09.2017 11:59 Leszek Komenda
126 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie z dn. 27-09-2017 Ogłoszenia 27.09.2017 11:25 Leszek Komenda
127 Dodano przetarg :Budowa przyłączy kanalizacyjnych w obszarach istniejących sieci sanitarnych z dn. 26-09-2017 Przetargi 26.09.2017 15:06 Samoylk Michal

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 161  

Początek strony