Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
1 Dodano przetarg :Projekty uchwał na VIII sesję Rady Miasta Sandomierza z dn. 21-05-2019 Przetargi 21.05.2019 14:11 Jacek Szkodziński
2 Dodano przetarg :„Wymiana nawierzchni bezpiecznej z płyt elastycznych gumowych na nawierzchnię poliuretanową wylewaną z dn. 21-05-2019 Przetargi 21.05.2019 10:36 Magdalena Kaczorowska
3 Zmieniono wiadomość: Składy Obwodowych Komisji Wyborczych Wiadomości 21.05.2019 8:33 Andrzej Krasoń
4 Zmieniono wiadomość: Komunikaty , informacje Wiadomości 21.05.2019 8:29 Andrzej Krasoń
5 Zmieniono wiadomość: Komunikaty , informacje Wiadomości 20.05.2019 15:03 Andrzej Krasoń
6 Zmieniono wiadomość: Komunikaty , informacje Wiadomości 20.05.2019 15:02 Andrzej Krasoń
7 Zmieniono wiadomość: Komunikaty , informacje Wiadomości 20.05.2019 15:02 Andrzej Krasoń
8 Zmieniono wiadomość: Komunikaty , informacje Wiadomości 20.05.2019 15:01 Andrzej Krasoń
9 Dodano przetarg :Dostawa pojazdu typu śmieciarka z dn. 20-05-2019 Przetargi 20.05.2019 13:52 Samoylk Michal
10 Dodano ogłoszenie: Informacja o wyniku konkursu z dn. 20-05-2019 Ogłoszenia 20.05.2019 10:24 Jacek Szkodziński
11 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 17-05-2019 Uchwały 20.05.2019 8:03 Jacek Szkodziński
12 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 16-05-2019 Uchwały 20.05.2019 8:00 Jacek Szkodziński
13 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 14-05-2019 Uchwały 20.05.2019 7:57 Jacek Szkodziński
14 Dodano ogłoszenie: Zawiadomienie o wyborze partnera spoza sektora finansów publicznych z dn. 17-05-2019 Ogłoszenia 17.05.2019 13:13 Jacek Szkodziński
15 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 14-05-2019 Uchwały 17.05.2019 12:44 Jacek Szkodziński
16 Dodano przetarg :Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego z dn. 17-05-2019 Przetargi 17.05.2019 11:04 Jacek Szkodziński
17 Dodano protokół : Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu nr. 7/5/2019 Protokoły 17.05.2019 9:22 Jacek Szkodziński
18 Dodano protokół : Rok 2019 nr. 34 Protokoły 17.05.2019 8:17 Jacek Szkodziński
19 Dodano protokół : Rok 2019 nr. 33 Protokoły 17.05.2019 8:14 Jacek Szkodziński
20 Dodano protokół : Rok 2019 nr. 32 Protokoły 17.05.2019 8:12 Jacek Szkodziński
21 Dodano protokół : Komisja Rewizyjna nr. 4/3/2019 Protokoły 16.05.2019 14:27 Jacek Szkodziński
22 Dodano protokół : Komisja Rewizyjna nr. 3/2/2019 Protokoły 16.05.2019 14:26 Jacek Szkodziński
23 Dodano protokół : Komisja Rewizyjna nr. 2/1/2019 Protokoły 16.05.2019 14:25 Jacek Szkodziński
24 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 16-05-2019 Uchwały 16.05.2019 13:25 Jacek Szkodziński
25 Zmieniono ogłoszenie: Terminarz posiedzeń komisji stałych Rady Miasta Sandomierza z dn. 16-05-2019 Ogłoszenia 16.05.2019 8:58 Jacek Szkodziński
26 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 16-05-2019 Uchwały 16.05.2019 8:12 Jacek Szkodziński
27 Zmieniono przetarg :Zakup i dostawa fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych i wyposażenia do Przedszkola Samorządowego nr z dn. 15-05-2019 Przetargi 15.05.2019 14:13 Magdalena Kaczorowska
28 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 10-05-2019 Uchwały 15.05.2019 14:11 Jacek Szkodziński
29 Dodano przetarg :Zakup i dostawa fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych i wyposażenia do Przedszkola Samorządowego nr z dn. 15-05-2019 Przetargi 15.05.2019 14:10 Magdalena Kaczorowska
30 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 10-05-2019 Uchwały 15.05.2019 14:10 Jacek Szkodziński
31 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 30-04-2019 Uchwały 15.05.2019 14:08 Jacek Szkodziński
32 Zmieniono protokół : Komisja Polityki Mieszkaniowej nr. 3/1/2019 Protokoły 15.05.2019 12:59 Jacek Szkodziński
33 Zmieniono protokół : Komisja Polityki Mieszkaniowej nr. 4/2/2019 Protokoły 15.05.2019 12:58 Jacek Szkodziński
34 Zmieniono protokół : Komisja Polityki Mieszkaniowej nr. 5/3/2019 Protokoły 15.05.2019 12:58 Jacek Szkodziński
35 Zmieniono protokół : Komisja Polityki Mieszkaniowej nr. 2/2/2018 Protokoły 15.05.2019 12:57 Jacek Szkodziński
36 Zmieniono protokół : Komisja Polityki Mieszkaniowej nr. 2/2/2018 Protokoły 15.05.2019 12:57 Jacek Szkodziński
37 Dodano protokół : Komisja Polityki Mieszkaniowej nr. 7/5/2019 Protokoły 15.05.2019 12:56 Jacek Szkodziński
38 Zmieniono ogłoszenie: Terminarz posiedzeń komisji stałych Rady Miasta Sandomierza z dn. 15-05-2019 Ogłoszenia 15.05.2019 9:20 Jacek Szkodziński
39 Dodano ogłoszenie: Ogłoszenie o zmianie kursowania autobusów komunikacji miejskiej z dn. 14-05-2019 Ogłoszenia 14.05.2019 13:45 Jacek Szkodziński
40 Dodano przetarg :ODNOWIENIE ELEWACJI I DACHÓW ZABYTKOWYCH KAMIENIC NA STARYM RYNKU (...) z dn. 14-05-2019 Przetargi 14.05.2019 12:51 Magdalena Kaczorowska
41 Zmieniono ogłoszenie: Terminarz posiedzeń komisji stałych Rady Miasta Sandomierza z dn. 14-05-2019 Ogłoszenia 14.05.2019 11:25 Jacek Szkodziński
42 Zmieniono ogłoszenie: Terminarz posiedzeń komisji stałych Rady Miasta Sandomierza z dn. 14-05-2019 Ogłoszenia 14.05.2019 11:24 Jacek Szkodziński
43 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 24-04-2019 Uchwały 14.05.2019 10:27 Jacek Szkodziński
44 Zmieniono wiadomość: Deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wiadomości 14.05.2019 9:10 Jacek Szkodziński
45 Zmieniono wiadomość: 2019 Wiadomości 14.05.2019 9:08 Jacek Szkodziński
46 Zmieniono wiadomość: 2013-2015 Wiadomości 14.05.2019 8:49 Jacek Szkodziński
47 Zmieniono wiadomość: 2019 Wiadomości 14.05.2019 8:38 Jacek Szkodziński
48 Dodano protokół : Rok 2019 nr. 31 Protokoły 14.05.2019 7:56 Jacek Szkodziński
49 Dodano protokół : Rok 2019 nr. 30 Protokoły 14.05.2019 7:51 Jacek Szkodziński
50 Dodano protokół : Rok 2019 nr. 29 Protokoły 14.05.2019 7:48 Jacek Szkodziński
51 Dodano protokół : Rok 2019 nr. 28 Protokoły 14.05.2019 7:45 Jacek Szkodziński
52 Zmieniono protokół : Rok 2019 nr. 27 Protokoły 14.05.2019 7:37 Jacek Szkodziński
53 Dodano protokół : Rok 2019 nr. 27 Protokoły 14.05.2019 7:36 Jacek Szkodziński
54 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 08-05-2019 Uchwały 13.05.2019 14:01 Jacek Szkodziński
55 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 07-05-2019 Uchwały 13.05.2019 13:59 Jacek Szkodziński
56 Dodano ogłoszenie: Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 25.04.2019 r. z dn. 13-05-2019 Ogłoszenia 13.05.2019 8:52 Jacek Szkodziński
57 Dodano wiadomość: Składy Obwodowych Komisji Wyborczych Wiadomości 10.05.2019 14:34 Andrzej Krasoń
58 Zmieniono wiadomość: Komunikaty , informacje Wiadomości 10.05.2019 14:25 Andrzej Krasoń
59 Zmieniono przetarg :Wymiana nawierzchni bezpiecznej z płyt elastycznych gumowych na nawierzchnię poliuretanową wylewaną z dn. 10-05-2019 Przetargi 10.05.2019 10:29 Magdalena Kaczorowska
60 Zmieniono przetarg :„Przebudowa ulicy Maciejowskiego i ulicy Cieśli w Sandomierzu” z dn. 10-05-2019 Przetargi 10.05.2019 10:01 Joanna Pawelczyk
61 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 25-04-2019 Uchwały 09.05.2019 13:12 Jacek Szkodziński
62 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 25-04-2019 Uchwały 09.05.2019 13:10 Jacek Szkodziński
63 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 25-04-2019 Uchwały 09.05.2019 13:07 Jacek Szkodziński
64 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 25-04-2019 Uchwały 09.05.2019 13:04 Jacek Szkodziński
65 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 25-04-2019 Uchwały 09.05.2019 13:02 Jacek Szkodziński
66 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 25-04-2019 Uchwały 09.05.2019 12:58 Jacek Szkodziński
67 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 25-04-2019 Uchwały 09.05.2019 12:53 Jacek Szkodziński
68 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 25-04-2019 Uchwały 09.05.2019 12:47 Jacek Szkodziński
69 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 25-04-2019 Uchwały 09.05.2019 12:45 Jacek Szkodziński
70 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 25-04-2019 Uchwały 09.05.2019 12:43 Jacek Szkodziński
71 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 25-04-2019 Uchwały 09.05.2019 12:37 Jacek Szkodziński
72 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 25-04-2019 Uchwały 09.05.2019 12:35 Jacek Szkodziński
73 Dodano przetarg :„Remont ulicy Mickiewicza”. Zadanie realizowane w ramach Umowy nr RPSW.06.05.00-26-0008/16-00 (...) z dn. 09-05-2019 Przetargi 09.05.2019 12:35 Joanna Pawelczyk
74 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 25-04-2019 Uchwały 09.05.2019 12:33 Jacek Szkodziński
75 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 25-04-2019 Uchwały 09.05.2019 12:27 Jacek Szkodziński
76 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 25-04-2019 Uchwały 09.05.2019 12:23 Jacek Szkodziński
77 Zmieniono wiadomość: Komunikaty , informacje Wiadomości 09.05.2019 12:15 Andrzej Krasoń
78 Zmieniono wiadomość: Komunikaty , informacje Wiadomości 09.05.2019 12:14 Andrzej Krasoń
79 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 08-05-2019 Uchwały 09.05.2019 12:01 Jacek Szkodziński
80 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 06-05-2019 Uchwały 09.05.2019 11:59 Jacek Szkodziński
81 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 29-04-2019 Uchwały 09.05.2019 11:57 Jacek Szkodziński
82 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 29-04-2019 Uchwały 09.05.2019 11:56 Jacek Szkodziński
83 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 29-04-2019 Uchwały 09.05.2019 11:51 Jacek Szkodziński
84 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 29-04-2019 Uchwały 09.05.2019 11:49 Jacek Szkodziński
85 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 29-04-2019 Uchwały 09.05.2019 11:48 Jacek Szkodziński
86 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 29-04-2019 Uchwały 09.05.2019 11:46 Jacek Szkodziński
87 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 29-04-2019 Uchwały 09.05.2019 11:44 Jacek Szkodziński
88 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 29-04-2019 Uchwały 09.05.2019 11:42 Jacek Szkodziński
89 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 25-04-2019 Uchwały 09.05.2019 11:39 Jacek Szkodziński
90 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 24-04-2019 Uchwały 09.05.2019 11:36 Jacek Szkodziński
91 Dodano uchwałę :Rok 2019 z dn. 07-03-2019 Uchwały 09.05.2019 11:34 Jacek Szkodziński
92 Zmieniono wiadomość: Komunikaty , informacje Wiadomości 09.05.2019 11:09 Jacek Szkodziński
93 Zmieniono wiadomość: Oświadczenia majątkowe za rok 2018 Wiadomości 09.05.2019 11:04 Jacek Szkodziński
94 Zmieniono wiadomość: Oświadczenia majątkowe za rok 2018 Wiadomości 09.05.2019 11:03 Jacek Szkodziński
95 Zmieniono wiadomość: Oświadczenia majątkowe za rok 2018 Wiadomości 09.05.2019 11:01 Jacek Szkodziński
96 Zmieniono wiadomość: Oświadczenia majątkowe za rok 2018 Wiadomości 09.05.2019 10:59 Jacek Szkodziński
97 Zmieniono wiadomość: Oświadczenia majątkowe za rok 2018 Wiadomości 09.05.2019 10:58 Jacek Szkodziński
98 Zmieniono wiadomość: Oświadczenia majątkowe za rok 2018 Wiadomości 09.05.2019 10:57 Jacek Szkodziński
99 Zmieniono wiadomość: Oświadczenia majątkowe za rok 2018 Wiadomości 09.05.2019 10:55 Jacek Szkodziński
100 Zmieniono wiadomość: Oświadczenia majątkowe za rok 2018 Wiadomości 09.05.2019 10:54 Jacek Szkodziński
101 Zmieniono wiadomość: Oświadczenia majątkowe za rok 2018 Wiadomości 09.05.2019 10:52 Jacek Szkodziński
102 Zmieniono wiadomość: Oświadczenia majątkowe za rok 2018 Wiadomości 09.05.2019 10:51 Jacek Szkodziński
103 Zmieniono wiadomość: Oświadczenia majątkowe za rok 2018 Wiadomości 09.05.2019 10:50 Jacek Szkodziński
104 Zmieniono wiadomość: Oświadczenia majątkowe za rok 2018 Wiadomości 09.05.2019 10:48 Jacek Szkodziński
105 Zmieniono wiadomość: Oświadczenia majątkowe za rok 2018 Wiadomości 09.05.2019 10:47 Jacek Szkodziński
106 Dodano przetarg :Modernizacja składowiska odpadów na osad ściekowy z dn. 09-05-2019 Przetargi 09.05.2019 10:47 Samoylk Michal
107 Zmieniono wiadomość: Oświadczenia majątkowe za rok 2018 Wiadomości 09.05.2019 10:45 Jacek Szkodziński
108 Zmieniono wiadomość: Oświadczenia majątkowe za rok 2018 Wiadomości 09.05.2019 10:44 Jacek Szkodziński
109 Zmieniono wiadomość: Oświadczenia majątkowe za rok 2018 Wiadomości 09.05.2019 10:43 Jacek Szkodziński
110 Zmieniono wiadomość: Oświadczenia majątkowe za rok 2018 Wiadomości 09.05.2019 10:41 Jacek Szkodziński
111 Zmieniono wiadomość: Oświadczenia majątkowe za rok 2018 Wiadomości 09.05.2019 10:36 Jacek Szkodziński
112 Zmieniono wiadomość: Oświadczenia majątkowe za rok 2018 Wiadomości 09.05.2019 10:33 Jacek Szkodziński
113 Dodano wiadomość: Oświadczenia majątkowe za rok 2018 Wiadomości 09.05.2019 10:27 Jacek Szkodziński
114 Dodano ogłoszenie: Terminarz posiedzeń komisji stałych Rady Miasta Sandomierza z dn. 09-05-2019 Ogłoszenia 09.05.2019 10:13 Jacek Szkodziński
115 Zmieniono przetarg :„Przebudowa ulicy Maciejowskiego i ulicy Cieśli w Sandomierzu” z dn. 09-05-2019 Przetargi 09.05.2019 9:52 Joanna Pawelczyk
116 Zmieniono wiadomość: Oświadczenia majątkowe złożone w 2019 r. Wiadomości 08.05.2019 14:31 Jacek Szkodziński
117 Zmieniono wiadomość: Oświadczenia majątkowe złożone w 2019 r. Wiadomości 08.05.2019 14:28 Jacek Szkodziński
118 Zmieniono wiadomość: Oświadczenia majątkowe złożone w 2019 r. Wiadomości 08.05.2019 14:26 Jacek Szkodziński
119 Zmieniono wiadomość: Oświadczenia majątkowe złożone w 2019 r. Wiadomości 08.05.2019 14:23 Jacek Szkodziński
120 Zmieniono wiadomość: Oświadczenia majątkowe złożone w 2019 r. Wiadomości 08.05.2019 14:14 Jacek Szkodziński
121 Zmieniono wiadomość: Oświadczenia majątkowe złożone w 2019 r. Wiadomości 08.05.2019 14:14 Jacek Szkodziński
122 Zmieniono wiadomość: Oświadczenia majątkowe złożone w 2019 r. Wiadomości 08.05.2019 14:13 Jacek Szkodziński
123 Zmieniono wiadomość: Oświadczenia majątkowe złożone w 2019 r. Wiadomości 08.05.2019 14:06 Jacek Szkodziński
124 Zmieniono wiadomość: Oświadczenia majątkowe złożone w 2019 r. Wiadomości 08.05.2019 14:02 Jacek Szkodziński
125 Zmieniono wiadomość: Oświadczenia majątkowe złożone w 2019 r. Wiadomości 08.05.2019 13:59 Jacek Szkodziński
126 Zmieniono wiadomość: Oświadczenia majątkowe złożone w 2019 r. Wiadomości 08.05.2019 13:55 Jacek Szkodziński
127 Zmieniono wiadomość: Oświadczenia majątkowe złożone w 2019 r. Wiadomości 08.05.2019 13:52 Jacek Szkodziński

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 187  

Początek strony