Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
1 Dodano uchwałę :Rok 2018 z dn. 20-09-2018 Uchwały 24.09.2018 8:07 Jacek Szkodziński
2 Dodano uchwałę :Rok 2018 z dn. 20-09-2018 Uchwały 24.09.2018 8:06 Jacek Szkodziński
3 Dodano przetarg :„Utrzymanie i konserwacja wyodrębnionych urządzeń oświetlenia ulic, placów, parków, dróg stanowiącyc z dn. 21-09-2018 Przetargi 21.09.2018 14:34 Joanna Pawelczyk
4 Dodano przetarg :Wykonanie remontów cząstkowych dróg o nawierzchni gruntowej oraz tłuczniowej w granicach administrac z dn. 20-09-2018 Przetargi 20.09.2018 15:26 Grzegorz Flejszar
5 Zmieniono przetarg : ”Budowa kanalizacji przy ul. Błonie” (...) z dn. 20-09-2018 Przetargi 20.09.2018 14:18 Joanna Pawelczyk
6 Dodano ogłoszenie: Wykaz decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego wydanych w latach: 2010-2017 z dn. 20-09-2018 Ogłoszenia 20.09.2018 13:46 Jacek Szkodziński
7 Zmieniono wiadomość: Obwieszczenia wyborcze Wiadomości 20.09.2018 10:28 Jacek Szkodziński
8 Dodano przetarg :Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym z dn. 20-09-2018 Przetargi 20.09.2018 9:54 Jacek Szkodziński
9 Usunięto przetarg :Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym z dn. 20-09-2018 Przetargi 20.09.2018 9:52 Jacek Szkodziński
10 Zmieniono przetarg :Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym z dn. 20-09-2018 Przetargi 20.09.2018 9:50 Jacek Szkodziński
11 Dodano przetarg :Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym z dn. 20-09-2018 Przetargi 20.09.2018 9:48 Jacek Szkodziński
12 Dodano przetarg :Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym z dn. 20-09-2018 Przetargi 20.09.2018 9:46 Jacek Szkodziński
13 Dodano przetarg :Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym z dn. 20-09-2018 Przetargi 20.09.2018 9:43 Jacek Szkodziński
14 Dodano uchwałę :Rok 2018 z dn. 19-09-2018 Uchwały 19.09.2018 13:42 Jacek Szkodziński
15 Zmieniono wiadomość: Oświadczenia majątkowe złożone w 2017 r. Wiadomości 19.09.2018 10:57 Jacek Szkodziński
16 Zmieniono wiadomość: Obwieszczenia wyborcze Wiadomości 19.09.2018 8:04 Jacek Szkodziński
17 Zmieniono wiadomość: Obwieszczenia wyborcze Wiadomości 19.09.2018 8:03 Jacek Szkodziński
18 Zmieniono wiadomość: Obwieszczenia wyborcze Wiadomości 18.09.2018 14:26 Jacek Szkodziński
19 Zmieniono wiadomość: Oświadczenie majątkowe za rok 2018 - na koniec kadencji Wiadomości 18.09.2018 14:00 Jacek Szkodziński
20 Dodano wiadomość: Oświadczenie majątkowe za rok 2018 - na koniec kadencji Wiadomości 18.09.2018 13:59 Jacek Szkodziński
21 Zmieniono wiadomość: Wpisanie do rejestru wyborców Wiadomości 18.09.2018 8:17 Jacek Szkodziński
22 Dodano uchwałę :Rok 2018 z dn. 04-09-2018 Uchwały 17.09.2018 12:32 Jacek Szkodziński
23 Usunięto uchwałę : Rok 2018 z dn. 04-09-2018 Uchwały 17.09.2018 12:31 Jacek Szkodziński
24 Zmieniono wiadomość: Obwieszczenia wyborcze Wiadomości 14.09.2018 14:52 Jacek Szkodziński
25 Dodano przetarg : ”Budowa kanalizacji przy ul. Błonie” (...) z dn. 14-09-2018 Przetargi 14.09.2018 14:49 Joanna Pawelczyk
26 Dodano uchwałę :Rok 2018 z dn. 12-09-2018 Uchwały 13.09.2018 9:28 Jacek Szkodziński
27 Dodano uchwałę :Rok 2018 z dn. 12-09-2018 Uchwały 13.09.2018 9:25 Jacek Szkodziński
28 Dodano uchwałę :Rok 2018 z dn. 10-09-2018 Uchwały 13.09.2018 7:58 Jacek Szkodziński
29 Usunięto uchwałę : Rok 2018 z dn. 10-09-2018 Uchwały 13.09.2018 7:57 Jacek Szkodziński
30 Dodano ogłoszenie: Posiedzenia komisji stałych Rady Miasta Sandomierza z dn. 12-09-2018 Ogłoszenia 12.09.2018 13:39 Jacek Szkodziński
31 Dodano przetarg :LXIV sesja Rady Miasta Sandomierza z dn. 12-09-2018 Przetargi 12.09.2018 12:42 Jacek Szkodziński
32 Dodano ogłoszenie: Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały z dn. 12-09-2018 Ogłoszenia 12.09.2018 12:36 Jacek Szkodziński
33 Zmieniono przetarg :LXIII sesja Rady Miasta Sandomierza z dn. 12-09-2018 Przetargi 12.09.2018 12:19 Jacek Szkodziński
34 Dodano ogłoszenie: LXIV sesja Rady Miasta Sandomierza z dn. 12-09-2018 Ogłoszenia 12.09.2018 12:02 Jacek Szkodziński
35 Dodano uchwałę : Rok 2018 z dn. 10-09-2018 Uchwały 12.09.2018 10:03 Jacek Szkodziński
36 Dodano uchwałę :Rok 2018 z dn. 31-08-2018 Uchwały 12.09.2018 10:01 Jacek Szkodziński
37 Dodano uchwałę :Rok 2018 z dn. 31-08-2018 Uchwały 12.09.2018 9:59 Jacek Szkodziński
38 Zmieniono wiadomość: Obwieszczenia wyborcze Wiadomości 11.09.2018 13:49 Jacek Szkodziński
39 Dodano uchwałę :Rok 2018 z dn. 05-09-2018 Uchwały 11.09.2018 10:28 Jacek Szkodziński
40 Dodano uchwałę :Rok 2018 z dn. 05-09-2018 Uchwały 11.09.2018 10:26 Jacek Szkodziński
41 Dodano ogłoszenie: Nabór do Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej z dn. 11-09-2018 Ogłoszenia 11.09.2018 9:52 Jacek Szkodziński
42 Dodano przetarg :Ogłoszenie o wolnym lokalu socjalnym z dn. 11-09-2018 Przetargi 11.09.2018 9:33 Jacek Szkodziński
43 Usunięto przetarg :Ogłoszenie o wolnym lokalu socjalnym z dn. 11-09-2018 Przetargi 11.09.2018 9:31 Jacek Szkodziński
44 Zmieniono przetarg :Ogłoszenie o wolnym lokalu socjalnym z dn. 11-09-2018 Przetargi 11.09.2018 9:28 Jacek Szkodziński
45 Dodano przetarg :Ogłoszenie o wolnym lokalu socjalnym z dn. 11-09-2018 Przetargi 11.09.2018 9:26 Jacek Szkodziński
46 Dodano przetarg :„Dostawa energii elektrycznej dla Sandomierskiej Grupy Zakupowej”. z dn. 10-09-2018 Przetargi 10.09.2018 13:04 Joanna Pawelczyk
47 Dodano przetarg :„Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Sandomierskiej Grupy Zakupowej”. z dn. 10-09-2018 Przetargi 10.09.2018 12:51 Joanna Pawelczyk
48 Dodano przetarg :Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu z dn. 10-09-2018 Przetargi 10.09.2018 9:55 Jacek Szkodziński
49 Dodano przetarg :Modernizacja kolektora ścieków z dn. 07-09-2018 Przetargi 07.09.2018 14:21 Samoylk Michal
50 Dodano uchwałę :Rok 2018 z dn. 05-09-2018 Uchwały 07.09.2018 14:02 Jacek Szkodziński
51 Dodano uchwałę :Rok 2018 z dn. 06-09-2018 Uchwały 07.09.2018 13:35 Jacek Szkodziński
52 Usunięto uchwałę : Rok 2018 z dn. 07-09-2018 Uchwały 07.09.2018 13:33 Jacek Szkodziński
53 Dodano uchwałę : Rok 2018 z dn. 07-09-2018 Uchwały 07.09.2018 13:32 Jacek Szkodziński
54 Dodano przetarg :Modernizacja kolektora ścieków z dn. 07-09-2018 Przetargi 07.09.2018 8:12 Samoylk Michal
55 Zmieniono przetarg :zadanie inwestycyjne polegające na remoncie pomieszczeń parteru Ratusza w Sandomierzu na działce nr z dn. 05-09-2018 Przetargi 05.09.2018 13:38 Joanna Pawelczyk
56 Dodano przetarg :zadanie inwestycyjne polegające na remoncie pomieszczeń parteru Ratusza w Sandomierzu na działce nr z dn. 05-09-2018 Przetargi 05.09.2018 13:17 Joanna Pawelczyk
57 Zmieniono wiadomość: Plany, programy i strategie Wiadomości 05.09.2018 11:48 Jacek Szkodziński
58 Dodano uchwałę :Rok 2018 z dn. 29-08-2018 Uchwały 05.09.2018 11:44 Jacek Szkodziński
59 Dodano uchwałę :Rok 2018 z dn. 29-08-2018 Uchwały 05.09.2018 11:40 Jacek Szkodziński
60 Dodano uchwałę :Rok 2018 z dn. 29-08-2018 Uchwały 05.09.2018 11:20 Jacek Szkodziński
61 Dodano uchwałę :Rok 2018 z dn. 29-08-2018 Uchwały 05.09.2018 11:17 Jacek Szkodziński
62 Dodano uchwałę :Rok 2018 z dn. 29-08-2018 Uchwały 05.09.2018 11:13 Jacek Szkodziński
63 Dodano uchwałę :Rok 2018 z dn. 29-08-2018 Uchwały 05.09.2018 11:11 Jacek Szkodziński
64 Dodano uchwałę :Rok 2018 z dn. 29-08-2018 Uchwały 05.09.2018 11:09 Jacek Szkodziński
65 Dodano uchwałę :Rok 2018 z dn. 29-08-2018 Uchwały 05.09.2018 11:07 Jacek Szkodziński
66 Usunięto uchwałę : Rok 2018 z dn. 29-08-2018 Uchwały 05.09.2018 11:06 Jacek Szkodziński
67 Dodano uchwałę : Rok 2018 z dn. 29-08-2018 Uchwały 05.09.2018 11:05 Jacek Szkodziński
68 Dodano uchwałę :Rok 2018 z dn. 29-08-2018 Uchwały 05.09.2018 11:04 Jacek Szkodziński
69 Dodano uchwałę :Rok 2018 z dn. 29-08-2018 Uchwały 05.09.2018 11:01 Jacek Szkodziński
70 Zmieniono uchwałę :Rok 2018 z dn. 04-07-2018 Uchwały 05.09.2018 10:59 Jacek Szkodziński
71 Dodano uchwałę :Rok 2018 z dn. 29-08-2018 Uchwały 05.09.2018 10:57 Jacek Szkodziński
72 Zmieniono wiadomość: Miasto w liczbach Wiadomości 05.09.2018 10:19 Jacek Szkodziński
73 Dodano wiadomość: Wykonanie budżetu za I półrocze 2018 Wiadomości 04.09.2018 12:07 Jacek Szkodziński
74 Zmieniono nazwę pozycji menu:Wykonanie budżetu za II kwartał 2018 r. Menu 04.09.2018 11:59 Jacek Szkodziński
75 Dodano uchwałę :Rok 2018 z dn. 04-09-2018 Uchwały 04.09.2018 11:14 Jacek Szkodziński
76 Dodano uchwałę :Rok 2018 z dn. 04-09-2018 Uchwały 04.09.2018 11:13 Jacek Szkodziński
77 Dodano uchwałę : Rok 2018 z dn. 04-09-2018 Uchwały 04.09.2018 9:37 Jacek Szkodziński
78 Zmieniono pozycję menu: Urzędnik wyborczy Menu 03.09.2018 15:36 Andrzej Krasoń
79 Dodano pozycję menu: Urzędnik wyborczy Menu 03.09.2018 15:36 Andrzej Krasoń
80 Zmieniono pozycję menu: Kalendarz wyborczy 2018 Menu 03.09.2018 15:34 Andrzej Krasoń
81 Dodano pozycję menu: Kalendarz wyborczy 2018 Menu 03.09.2018 15:33 Andrzej Krasoń
82 Dodano uchwałę :Rok 2018 z dn. 03-09-2018 Uchwały 03.09.2018 13:37 Jacek Szkodziński
83 Dodano uchwałę :Rok 2018 z dn. 03-09-2018 Uchwały 03.09.2018 12:19 Jacek Szkodziński
84 Dodano uchwałę :Rok 2018 z dn. 03-09-2018 Uchwały 03.09.2018 12:11 Jacek Szkodziński
85 Dodano ogłoszenie: Posiedzenia komisji stałych Rady Miasta Sandomierza z dn. 03-09-2018 Ogłoszenia 03.09.2018 10:59 Jacek Szkodziński
86 Zmieniono wiadomość: Miasto w liczbach Wiadomości 03.09.2018 9:23 Jacek Szkodziński
87 Dodano uchwałę :Rok 2018 z dn. 03-09-2018 Uchwały 03.09.2018 8:09 Jacek Szkodziński
88 Dodano uchwałę :Rok 2018 z dn. 03-09-2018 Uchwały 03.09.2018 8:04 Jacek Szkodziński
89 Dodano protokół : VII kadencja 2014-2018 nr. LXIII Protokoły 31.08.2018 14:00 Andrzej Krasoń
90 Zmieniono protokół : VII kadencja 2014-2018 nr. LXIII Protokoły 31.08.2018 13:32 Andrzej Krasoń
91 Dodano uchwałę :Rok 2018 z dn. 22-08-2018 Uchwały 31.08.2018 8:21 Andrzej Krasoń
92 Dodano uchwałę :Rok 2018 z dn. 22-08-2018 Uchwały 31.08.2018 8:20 Andrzej Krasoń
93 Dodano uchwałę :Rok 2018 z dn. 22-08-2018 Uchwały 31.08.2018 8:18 Andrzej Krasoń
94 Dodano uchwałę :Rok 2018 z dn. 22-08-2018 Uchwały 31.08.2018 8:17 Andrzej Krasoń
95 Dodano uchwałę :Rok 2018 z dn. 22-08-2018 Uchwały 31.08.2018 8:16 Andrzej Krasoń
96 Dodano uchwałę :Rok 2018 z dn. 22-08-2018 Uchwały 31.08.2018 8:14 Andrzej Krasoń
97 Dodano uchwałę :Rok 2018 z dn. 22-08-2018 Uchwały 31.08.2018 8:13 Andrzej Krasoń
98 Zmieniono uchwałę :Rok 2018 z dn. 22-08-2018 Uchwały 31.08.2018 8:13 Andrzej Krasoń
99 Dodano uchwałę :Rok 2018 z dn. 22-08-2018 Uchwały 31.08.2018 8:11 Andrzej Krasoń
100 Dodano uchwałę :Rok 2018 z dn. 22-08-2018 Uchwały 31.08.2018 8:09 Andrzej Krasoń
101 Dodano uchwałę :Rok 2018 z dn. 22-08-2018 Uchwały 31.08.2018 8:08 Andrzej Krasoń
102 Zmieniono protokół : VII kadencja 2014-2018 nr. LXIII Protokoły 30.08.2018 15:28 Andrzej Krasoń
103 Dodano uchwałę :Rok 2018 z dn. 24-08-2018 Uchwały 29.08.2018 11:43 Andrzej Krasoń
104 Zmieniono protokół : VII kadencja 2014-2018 nr. LXIII Protokoły 29.08.2018 11:31 Andrzej Krasoń
105 Zmieniono wiadomość: Obwieszczenia wyborcze Wiadomości 28.08.2018 12:45 Andrzej Krasoń
106 Zmieniono wiadomość: Obwieszczenia wyborcze Wiadomości 28.08.2018 12:45 Andrzej Krasoń
107 Zmieniono wiadomość: Obwieszczenia wyborcze Wiadomości 28.08.2018 12:42 Andrzej Krasoń
108 Zmieniono wiadomość: Obwieszczenia wyborcze Wiadomości 28.08.2018 12:42 Andrzej Krasoń
109 Zmieniono wiadomość: Obwieszczenia wyborcze Wiadomości 28.08.2018 12:41 Andrzej Krasoń
110 Zmieniono nazwę pozycji menu:Obwieszczenia Burmistrza Menu 28.08.2018 12:38 Andrzej Krasoń
111 Zmieniono wiadomość: Obwieszczenia wyborcze Wiadomości 28.08.2018 12:33 Andrzej Krasoń
112 Dodano ogłoszenie: Zawiadomienie Dyrektora PGW Wody Polskie z dn. 28-08-2018 Ogłoszenia 28.08.2018 10:49 Andrzej Krasoń
113 Dodano uchwałę :Rok 2018 z dn. 27-08-2018 Uchwały 28.08.2018 8:27 Andrzej Krasoń
114 Dodano uchwałę :Rok 2018 z dn. 24-08-2018 Uchwały 28.08.2018 8:20 Andrzej Krasoń
115 Dodano wiadomość: Wykaz słupów ogłoszeniowych Wiadomości 27.08.2018 16:02 Andrzej Krasoń
116 Dodano pozycję menu: Wykaz słupów ogłoszeniowych Menu 27.08.2018 15:58 Andrzej Krasoń
117 Dodano wiadomość: Obwieszczenia wyborcze Wiadomości 27.08.2018 15:53 Andrzej Krasoń
118 Dodano pozycję menu: Obwieszczenia Burmistrza Menu 27.08.2018 15:47 Andrzej Krasoń
119 Usunięto pozycję menu: Obwieszczenia Burmistrza Menu 27.08.2018 15:47 Andrzej Krasoń
120 Dodano pozycję menu: Obwieszczenia Burmistrza Menu 27.08.2018 15:45 Andrzej Krasoń
121 Usunięto pozycję menu: Obwieszczenia Burmistrza Menu 27.08.2018 15:45 Andrzej Krasoń
122 Dodano pozycję menu: Obwieszczenia Burmistrza Menu 27.08.2018 15:41 Oskar Żak
123 Dodano pozycję menu: Nowa pozycja menu: Obwieszczenia Burmistrza Menu 27.08.2018 15:39 Oskar Żak
124 Dodano przetarg :„Wymiana istniejącego oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Żółkiewskiego w Sandomierzu” z dn. 27-08-2018 Przetargi 27.08.2018 14:26 Grzegorz Flejszar
125 Zmieniono uchwałę :Rok 2018 z dn. 17-08-2018 Uchwały 27.08.2018 12:28 Andrzej Krasoń
126 Zmieniono wiadomość: Komisje Rady Miasta Wiadomości 27.08.2018 11:29 Andrzej Krasoń
127 Dodano uchwałę :Rok 2018 z dn. 24-08-2018 Uchwały 27.08.2018 10:25 Andrzej Krasoń

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 174  

Początek strony