Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
1 Zmieniono wiadomość: Powitanie Wiadomości 21.03.2018 13:48 Oskar Żak
2 Dodano przetarg :Wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży z dn. 21-03-2018 Przetargi 21.03.2018 12:57 Leszek Komenda
3 Dodano ogłoszenie: Decyzja G.6831.28.2017.KG z dn. 21-03-2018 Ogłoszenia 21.03.2018 12:26 Leszek Komenda
4 Dodano uchwałę :Rok 2018 z dn. 19-03-2018 Uchwały 21.03.2018 7:53 Leszek Komenda
5 Dodano ogłoszenie: Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Sandomierzu – etap 1 z dn. 20-03-2018 Ogłoszenia 20.03.2018 14:28 Joanna Pawelczyk
6 Dodano przetarg :Wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z dn. 20-03-2018 Przetargi 20.03.2018 13:44 Samoylk Michal
7 Dodano przetarg :Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert z dn. 20-03-2018 Przetargi 20.03.2018 13:01 Leszek Komenda
8 Zmieniono ogłoszenie: Budowa ul. Czereśniowej w Sandomierzu z dn. 20-03-2018 Ogłoszenia 20.03.2018 9:33 Dorota Drozdowska
9 Dodano uchwałę :Rok 2018 z dn. 15-03-2018 Uchwały 19.03.2018 9:02 Leszek Komenda
10 Zmieniono wiadomość: Wydanie zezwolenia na sprzedaż - podawanie napojów alkoholowych Wiadomości 16.03.2018 15:32 Leszek Komenda
11 Zmieniono wiadomość: Wydanie zezwolenia na sprzedaż - podawanie napojów alkoholowych Wiadomości 16.03.2018 12:31 Leszek Komenda
12 Dodano przetarg :Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia z dn. 15-03-2018 Przetargi 15.03.2018 14:04 Leszek Komenda
13 Dodano przetarg :Jasno, czysto i bezpiecznie. Zagospodarowanie terenu przy ul. Schinzla obok szpitala w Sandomierzu z dn. 15-03-2018 Przetargi 15.03.2018 12:36 Joanna Pawelczyk
14 Dodano ogłoszenie: Budowa ul. Czereśniowej w Sandomierzu z dn. 15-03-2018 Ogłoszenia 15.03.2018 10:49 Dorota Drozdowska
15 Zmieniono wiadomość: Powitanie Wiadomości 14.03.2018 14:40 Oskar Żak
16 Zmieniono wiadomość: Powitanie Wiadomości 14.03.2018 14:40 Oskar Żak
17 Dodano ogłoszenie: Posiedzenia Komisji stałych Rady Miasta Sandomierza z dn. 14-03-2018 Ogłoszenia 14.03.2018 14:29 Leszek Komenda
18 Zmieniono wiadomość: Powitanie Wiadomości 14.03.2018 14:07 Oskar Żak
19 Zmieniono wiadomość: Powitanie Wiadomości 14.03.2018 14:06 Oskar Żak
20 Dodano uchwałę :Rok 2018 z dn. 15-02-2018 Uchwały 14.03.2018 13:29 Leszek Komenda
21 Dodano uchwałę :Rok 2018 z dn. 09-03-2018 Uchwały 14.03.2018 13:17 Leszek Komenda
22 Dodano uchwałę :Rok 2018 z dn. 09-03-2018 Uchwały 14.03.2018 13:10 Leszek Komenda
23 Dodano uchwałę :Rok 2018 z dn. 14-03-2018 Uchwały 14.03.2018 12:51 Leszek Komenda
24 Dodano uchwałę :Rok 2018 z dn. 09-03-2018 Uchwały 14.03.2018 12:05 Leszek Komenda
25 Dodano uchwałę :Rok 2018 z dn. 09-03-2018 Uchwały 14.03.2018 12:03 Leszek Komenda
26 Dodano przetarg :„Wykonanie remontów cząstkowych dróg o nawierzchni gruntowej oraz tłuczniowej w granicach administra z dn. 14-03-2018 Przetargi 14.03.2018 11:43 Joanna Pawelczyk
27 Dodano przetarg :LIV sesja Rady Miasta Sandomierza z dn. 14-03-2018 Przetargi 14.03.2018 8:55 Leszek Komenda
28 Dodano ogłoszenie: LIV sesja Rady Miasta Sandomierza z dn. 14-03-2018 Ogłoszenia 14.03.2018 8:51 Leszek Komenda
29 Dodano ogłoszenie: Posiedzenia Komisji stałych Rady Miasta Sandomierza z dn. 13-03-2018 Ogłoszenia 13.03.2018 14:35 Leszek Komenda
30 Dodano protokół : VII kadencja 2014-2018 nr. LIII Protokoły 13.03.2018 11:49 Oskar Żak
31 Dodano ogłoszenie: Posiedzenie Komisji stałych Rady Miasta Sandomierza z dn. 12-03-2018 Ogłoszenia 12.03.2018 15:50 Leszek Komenda
32 Dodano przetarg :Wykonanie remontów cząstkowych dróg o nawierzchni asfaltobetonowej w granicach administracyjnych mi z dn. 12-03-2018 Przetargi 12.03.2018 15:30 Dorota Drozdowska
33 Zmieniono wiadomość: Wykonanie budżetu za IV kwartał 2017 Wiadomości 12.03.2018 10:38 Leszek Komenda
34 Zmieniono wiadomość: Wykonanie budżetu za IV kwartał 2017 Wiadomości 12.03.2018 10:23 Leszek Komenda
35 Dodano wiadomość: Wykonanie budżetu za IV kwartał 2017 Wiadomości 12.03.2018 9:45 Leszek Komenda
36 Dodano pozycję menu: Wykonanie budżetu za IV kwartał 2017 Menu 12.03.2018 9:40 Oskar Żak
37 Dodano uchwałę :Rok 2018 z dn. 05-03-2018 Uchwały 12.03.2018 9:36 Leszek Komenda
38 Dodano uchwałę :Rok 2018 z dn. 01-03-2018 Uchwały 12.03.2018 9:00 Leszek Komenda
39 Dodano przetarg :Wewnętrzne roboty remontowe bloku sportowego wraz z przebudową szatni w Szkole Podstawowej nr 1 w S z dn. 09-03-2018 Przetargi 09.03.2018 10:23 Dorota Drozdowska
40 Zmieniono wiadomość: Miasto w liczbach Wiadomości 08.03.2018 14:21 Leszek Komenda
41 Dodano przetarg :„Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej remontu Kamienicy Oleśnickich i oficyny przy ul. R z dn. 08-03-2018 Przetargi 08.03.2018 9:52 Joanna Pawelczyk
42 Dodano przetarg :„Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Sandomierzu – etap 1”. z dn. 07-03-2018 Przetargi 07.03.2018 15:20 Joanna Pawelczyk
43 Dodano przetarg :Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego dróg gminnych w Sandomierzu z dn. 07-03-2018 Przetargi 07.03.2018 15:18 Dorota Drozdowska
44 Zmieniono wiadomość: Sprawozdania Wiadomości 07.03.2018 14:53 Leszek Komenda
45 Dodano uchwałę :Rok 2018 z dn. 28-02-2018 Uchwały 07.03.2018 13:46 Leszek Komenda
46 Dodano uchwałę :Rok 2018 z dn. 28-02-2018 Uchwały 07.03.2018 13:35 Leszek Komenda
47 Dodano uchwałę :Rok 2018 z dn. 28-02-2018 Uchwały 07.03.2018 13:31 Leszek Komenda
48 Dodano uchwałę :Rok 2018 z dn. 28-02-2018 Uchwały 07.03.2018 13:19 Leszek Komenda
49 Dodano uchwałę :Rok 2018 z dn. 28-02-2018 Uchwały 07.03.2018 13:09 Leszek Komenda
50 Dodano uchwałę :Rok 2018 z dn. 28-02-2018 Uchwały 07.03.2018 13:02 Leszek Komenda
51 Dodano uchwałę :Rok 2018 z dn. 28-02-2018 Uchwały 07.03.2018 12:59 Leszek Komenda
52 Dodano uchwałę :Rok 2018 z dn. 28-02-2018 Uchwały 07.03.2018 12:45 Leszek Komenda
53 Dodano uchwałę :Rok 2018 z dn. 28-02-2018 Uchwały 07.03.2018 12:00 Leszek Komenda
54 Dodano uchwałę :Rok 2018 z dn. 28-02-2018 Uchwały 07.03.2018 11:41 Leszek Komenda
55 Dodano uchwałę :Rok 2018 z dn. 28-02-2018 Uchwały 07.03.2018 11:34 Leszek Komenda
56 Dodano uchwałę :Rok 2018 z dn. 28-02-2018 Uchwały 07.03.2018 11:20 Leszek Komenda
57 Dodano uchwałę :Rok 2018 z dn. 28-02-2018 Uchwały 07.03.2018 11:16 Leszek Komenda
58 Dodano uchwałę :Rok 2018 z dn. 28-02-2018 Uchwały 07.03.2018 11:13 Leszek Komenda
59 Dodano uchwałę :Rok 2018 z dn. 28-02-2018 Uchwały 07.03.2018 11:12 Leszek Komenda
60 Dodano uchwałę :Rok 2018 z dn. 28-02-2018 Uchwały 07.03.2018 11:11 Leszek Komenda
61 Dodano uchwałę :Rok 2018 z dn. 28-02-2018 Uchwały 07.03.2018 11:09 Leszek Komenda
62 Dodano uchwałę :Rok 2018 z dn. 28-02-2018 Uchwały 07.03.2018 11:08 Leszek Komenda
63 Dodano uchwałę :Rok 2018 z dn. 28-02-2018 Uchwały 07.03.2018 11:07 Leszek Komenda
64 Dodano uchwałę :Rok 2018 z dn. 28-02-2018 Uchwały 07.03.2018 11:06 Leszek Komenda
65 Dodano uchwałę :Rok 2018 z dn. 28-02-2018 Uchwały 07.03.2018 11:01 Leszek Komenda
66 Zmieniono wiadomość: Miasto w liczbach Wiadomości 06.03.2018 15:30 Leszek Komenda
67 Zmieniono wiadomość: Oświadczenie majątkowe złożone w 2018 r Wiadomości 06.03.2018 15:27 Leszek Komenda
68 Dodano przetarg :Przebudowa Placu 3 Maja w Sandomierzu – etap II z dn. 06-03-2018 Przetargi 06.03.2018 13:04 Dorota Drozdowska
69 Dodano uchwałę :Rok 2018 z dn. 27-02-2018 Uchwały 06.03.2018 12:15 Leszek Komenda
70 Dodano uchwałę :Rok 2018 z dn. 27-02-2018 Uchwały 06.03.2018 12:14 Leszek Komenda
71 Dodano uchwałę :Rok 2018 z dn. 27-02-2018 Uchwały 06.03.2018 12:13 Leszek Komenda
72 Dodano uchwałę :Rok 2018 z dn. 23-02-2018 Uchwały 06.03.2018 12:12 Leszek Komenda
73 Dodano przetarg :Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym z dn. 05-03-2018 Przetargi 05.03.2018 15:46 Leszek Komenda
74 Dodano uchwałę :Rok 2018 z dn. 05-03-2018 Uchwały 05.03.2018 14:10 Leszek Komenda
75 Dodano przetarg :Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia z dn. 05-03-2018 Przetargi 05.03.2018 13:59 Leszek Komenda
76 Dodano przetarg :„Wykonanie remontów cząstkowych dróg o nawierzchni gruntowej oraz tłuczniowej w granicach administra z dn. 01-03-2018 Przetargi 01.03.2018 13:59 Joanna Pawelczyk
77 Zmieniono przetarg : „Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego dróg gminnych w Sandomierzu” z dn. 28-02-2018 Przetargi 28.02.2018 14:12 Joanna Pawelczyk
78 Dodano przetarg :„Budowa ul. Czereśniowej w Sandomierzu” z dn. 28-02-2018 Przetargi 28.02.2018 10:09 Joanna Pawelczyk
79 Zmieniono wiadomość: Oświadczenie majątkowe złożone w 2018 r Wiadomości 26.02.2018 15:50 Leszek Komenda
80 Dodano uchwałę :Rok 2018 z dn. 12-02-2018 Uchwały 26.02.2018 15:05 Leszek Komenda
81 Zmieniono wiadomość: Oświadczenie majątkowe złożone w 2018 r Wiadomości 26.02.2018 11:18 Leszek Komenda
82 Dodano uchwałę :Rok 2018 z dn. 16-02-2018 Uchwały 26.02.2018 9:29 Leszek Komenda
83 Zmieniono wiadomość: 2017 Wiadomości 22.02.2018 15:03 Leszek Komenda
84 Dodano przetarg : „Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego dróg gminnych w Sandomierzu” z dn. 22-02-2018 Przetargi 22.02.2018 13:57 Joanna Pawelczyk
85 Zmieniono przetarg :Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej remontu Kamienicy Oleśnickich i oficyny przy ul. Ry z dn. 22-02-2018 Przetargi 22.02.2018 13:27 Joanna Pawelczyk
86 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dn. 22-02-2018 Ogłoszenia 22.02.2018 12:37 Leszek Komenda
87 Dodano uchwałę :Rok 2018 z dn. 20-02-2018 Uchwały 22.02.2018 10:11 Leszek Komenda
88 Dodano uchwałę :Rok 2018 z dn. 20-02-2018 Uchwały 22.02.2018 10:10 Leszek Komenda
89 Dodano uchwałę :Rok 2018 z dn. 21-02-2018 Uchwały 22.02.2018 9:24 Leszek Komenda
90 Dodano protokół : Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług nr. 47/1/2018 Protokoły 21.02.2018 12:51 Leszek Komenda
91 Dodano przetarg :IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych z dn. 21-02-2018 Przetargi 21.02.2018 12:30 Leszek Komenda
92 Dodano przetarg :IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych z dn. 21-02-2018 Przetargi 21.02.2018 12:21 Leszek Komenda
93 Dodano przetarg :LIII sesja Rady Miasta Sandomierza z dn. 21-02-2018 Przetargi 21.02.2018 10:03 Leszek Komenda
94 Dodano ogłoszenie: LIII sesja Rady Miasta Sandomierza z dn. 21-02-2018 Ogłoszenia 21.02.2018 10:00 Leszek Komenda
95 Dodano ogłoszenie: Posiedzenia Komisji stałych Rady Miasta Sandomierza z dn. 21-02-2018 Ogłoszenia 21.02.2018 8:42 Oskar Żak
96 Dodano ogłoszenie: Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza z dn. 20-02-2018 Ogłoszenia 20.02.2018 12:04 Oskar Żak
97 Dodano ogłoszenie: ODWOŁANIE POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ z dn. 20-02-2018 Ogłoszenia 20.02.2018 9:55 Oskar Żak
98 Dodano ogłoszenie: Ogłoszenie o konkursie z dn. 20-02-2018 Ogłoszenia 20.02.2018 9:30 Tomasz Piórkowski
99 Dodano uchwałę :Rok 2018 z dn. 15-02-2018 Uchwały 20.02.2018 9:20 Tomasz Piórkowski
100 Dodano pozycję menu: Konkurs na stanowisko dyrektora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu Menu 20.02.2018 8:47 Oskar Żak
101 Dodano przetarg :Informacja o wyniku postępowania z dn. 20-02-2018 Przetargi 20.02.2018 8:27 Tomasz Piórkowski
102 Dodano ogłoszenie: Posiedzenie Komisji Rewizyjnej z dn. 16-02-2018 Ogłoszenia 16.02.2018 14:55 Leszek Komenda
103 Dodano przetarg :Wewnętrzne roboty remontowe bloku sportowego wraz z przebudową szatni w Szkole Podstawowej nr 1 w Sa z dn. 16-02-2018 Przetargi 16.02.2018 13:24 Dorota Drozdowska
104 Dodano przetarg :Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w zakresie Kultury fizycznej i sportu z dn. 16-02-2018 Przetargi 16.02.2018 13:21 Leszek Komenda
105 Dodano ogłoszenie: Odwołanie posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dn. 16-02-2018 Ogłoszenia 16.02.2018 11:20 Leszek Komenda
106 Dodano ogłoszenie: Informacja o wyniku naboru z dn. 15-02-2018 Ogłoszenia 15.02.2018 13:48 Tomasz Piórkowski
107 Dodano uchwałę :Rok 2018 z dn. 08-02-2018 Uchwały 15.02.2018 13:45 Leszek Komenda
108 Dodano uchwałę :Rok 2018 z dn. 06-02-2018 Uchwały 15.02.2018 10:29 Leszek Komenda
109 Zmieniono wiadomość: Oświata i Edukacja Wychowawcza Wiadomości 14.02.2018 15:29 Leszek Komenda
110 Zmieniono przetarg :Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej remontu Kamienicy Oleśnickich i oficyny przy ul. Ry z dn. 14-02-2018 Przetargi 14.02.2018 13:24 Dorota Drozdowska
111 Dodano przetarg :Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Sandomierzu – etap 1 z dn. 14-02-2018 Przetargi 14.02.2018 13:03 Dorota Drozdowska
112 Dodano ogłoszenie: Posiedzenie Komisji stałych Rady Miasta Sandomierza z dn. 14-02-2018 Ogłoszenia 14.02.2018 13:00 Leszek Komenda
113 Dodano przetarg :Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej remontu Kamienicy Oleśnickich i oficyny przy ul. Ry z dn. 13-02-2018 Przetargi 13.02.2018 15:35 Dorota Drozdowska
114 Dodano ogłoszenie: Posiedzenie Komisji Rewizyjnej z dn. 13-02-2018 Ogłoszenia 13.02.2018 9:16 Leszek Komenda
115 Dodano uchwałę :Rok 2018 z dn. 08-02-2018 Uchwały 12.02.2018 9:08 Leszek Komenda
116 Dodano uchwałę :Rok 2018 z dn. 07-02-2018 Uchwały 12.02.2018 9:06 Leszek Komenda
117 Dodano uchwałę :Rok 2018 z dn. 01-02-2018 Uchwały 12.02.2018 9:03 Leszek Komenda
118 Dodano uchwałę :Rok 2018 z dn. 31-01-2018 Uchwały 12.02.2018 9:01 Leszek Komenda
119 Dodano przetarg :Przebudowa Placu 3 Maja w Sandomierzu – etap II z dn. 09-02-2018 Przetargi 09.02.2018 13:52 Dorota Drozdowska
120 Dodano przetarg :„Druk materiałów z zakresu promocji miasta i reklamy imprez miejskich wraz z ich dostawą” z dn. 08-02-2018 Przetargi 08.02.2018 15:26 Joanna Pawelczyk
121 Dodano przetarg :„Remont cząstkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej, kostki granitowej, płyt chodnikowych oraz z dn. 08-02-2018 Przetargi 08.02.2018 11:06 Joanna Pawelczyk
122 Dodano przetarg :Budowa ul. Czereśniowej w Sandomierzu z dn. 07-02-2018 Przetargi 07.02.2018 14:21 Dorota Drozdowska
123 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dn. 07-02-2018 Ogłoszenia 07.02.2018 14:05 Leszek Komenda
124 Dodano protokół : VII kadencja 2014-2018 nr. LII Protokoły 07.02.2018 12:57 Oskar Żak
125 Dodano przetarg :Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę z dn. 07-02-2018 Przetargi 07.02.2018 11:44 Leszek Komenda
126 Dodano protokół : VII kadencja 2014-2018 nr. LI Protokoły 06.02.2018 13:06 Oskar Żak
127 Zmieniono przetarg :Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Sandomierzu – etap 1 z dn. 05-02-2018 Przetargi 05.02.2018 15:51 Joanna Pawelczyk

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 167  

Początek strony