Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
1 Zmieniono wiadomość: Komunikaty, Informacje. Wiadomości 04.07.2020 10:00 Andrzej Krasoń
2 Zmieniono wiadomość: Miasto w liczbach Wiadomości 03.07.2020 13:15 Jacek Szkodziński
3 Dodano protokół : Komisja Skarg, Wniosków i Petycji nr. 17/3/2020 Protokoły 03.07.2020 10:02 Jacek Szkodziński
4 Dodano protokół : Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług nr. 20/6/2020 Protokoły 03.07.2020 9:05 Jacek Szkodziński
5 Dodano przetarg :Wynajem lokalu użytkowego w budynku przy ul. Koseły 3 w Sandomierzu - przetarg z dn. 03-07-2020 Przetargi 03.07.2020 9:00 Jacek Szkodziński
6 Zmieniono przetarg :Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dn. 02-07-2020 Przetargi 02.07.2020 12:32 Jacek Szkodziński
7 Dodano przetarg :Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dn. 02-07-2020 Przetargi 02.07.2020 12:31 Jacek Szkodziński
8 Dodano protokół : Komisja Polityki Mieszkaniowej nr. 20/3/2020 Protokoły 02.07.2020 10:44 Jacek Szkodziński
9 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 02 lipca 2020 r. z dn. 02-07-2020 Ogłoszenia 02.07.2020 8:46 Jacek Szkodziński
10 Zmieniono wiadomość: Uchwała na rok 2020 Wiadomości 01.07.2020 12:11 Jacek Szkodziński
11 Zmieniono wiadomość: Uchwała na rok 2020 Wiadomości 01.07.2020 12:10 Jacek Szkodziński
12 Dodano uchwałę :Rok 2020 z dn. 26-06-2020 Uchwały 01.07.2020 12:06 Jacek Szkodziński
13 Dodano uchwałę :Rok 2020 z dn. 24-06-2020 Uchwały 01.07.2020 12:05 Jacek Szkodziński
14 Dodano uchwałę :Rok 2020 z dn. 24-06-2020 Uchwały 01.07.2020 12:03 Jacek Szkodziński
15 Zmieniono wiadomość: Wymeldowanie z pobytu stałego bądź czasowego Wiadomości 01.07.2020 11:57 Jacek Szkodziński
16 Zmieniono wiadomość: Zameldowanie osoby na pobyt stały lub czasowy Wiadomości 01.07.2020 11:50 Jacek Szkodziński
17 Dodano protokół : Komisja Budżetu i Finansów nr. 22/3/2020 Protokoły 01.07.2020 10:22 Jacek Szkodziński
18 Dodano protokół : Komisja Budżetu i Finansów nr. 21/2/2020 Protokoły 01.07.2020 10:21 Jacek Szkodziński
19 Zmieniono wiadomość: Komunikaty, Informacje Wiadomości 01.07.2020 9:59 Andrzej Krasoń
20 Zmieniono wiadomość: Komunikaty, Informacje Wiadomości 01.07.2020 9:46 Andrzej Krasoń
21 Zmieniono wiadomość: Komunikaty, Informacje Wiadomości 01.07.2020 9:45 Andrzej Krasoń
22 Zmieniono ogłoszenie: Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 r. z dn. 01-07-2020 Ogłoszenia 01.07.2020 9:40 Jacek Szkodziński
23 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 r. z dn. 01-07-2020 Ogłoszenia 01.07.2020 9:39 Jacek Szkodziński
24 Zmieniono wiadomość: Komunikaty, Informacje Wiadomości 01.07.2020 9:36 Andrzej Krasoń
25 Zmieniono wiadomość: Komunikaty, Informacje Wiadomości 01.07.2020 9:34 Andrzej Krasoń
26 Zmieniono wiadomość: Komunikaty, Informacje Wiadomości 01.07.2020 9:34 Jacek Szkodziński
27 Zmieniono wiadomość: Komunikaty, Informacje Wiadomości 01.07.2020 9:32 Andrzej Krasoń
28 Zmieniono wiadomość: Komunikaty, Informacje Wiadomości 01.07.2020 9:18 Jacek Szkodziński
29 Zmieniono wiadomość: Komunikaty, Informacje Wiadomości 01.07.2020 9:17 Jacek Szkodziński
30 Zmieniono wiadomość: Komunikaty, Informacje Wiadomości 01.07.2020 9:17 Jacek Szkodziński
31 Zmieniono wiadomość: Komunikaty, Informacje Wiadomości 01.07.2020 9:14 Jacek Szkodziński
32 Zmieniono wiadomość: Komunikaty, Informacje Wiadomości 01.07.2020 9:13 Jacek Szkodziński
33 Zmieniono wiadomość: Komunikaty, Informacje Wiadomości 01.07.2020 9:12 Jacek Szkodziński
34 Zmieniono wiadomość: Uchwała na rok 2020 Wiadomości 01.07.2020 8:38 Jacek Szkodziński
35 Dodano uchwałę :Rok 2020 z dn. 25-06-2020 Uchwały 01.07.2020 8:33 Jacek Szkodziński
36 Dodano uchwałę :Rok 2020 z dn. 19-06-2020 Uchwały 01.07.2020 8:32 Jacek Szkodziński
37 Dodano ogłoszenie: Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług RM Sandomierza z dn. 30-06-2020 Ogłoszenia 30.06.2020 14:29 Jacek Szkodziński
38 Dodano protokół : Komisja Rewizyjna nr. 11/6/2020 Protokoły 30.06.2020 13:01 Jacek Szkodziński
39 Dodano uchwałę :Rok 2020 z dn. 24-06-2020 Uchwały 30.06.2020 12:17 Jacek Szkodziński
40 Dodano uchwałę :Rok 2020 z dn. 24-06-2020 Uchwały 30.06.2020 12:15 Jacek Szkodziński
41 Dodano uchwałę :Rok 2020 z dn. 24-06-2020 Uchwały 30.06.2020 12:14 Jacek Szkodziński
42 Dodano uchwałę :Rok 2020 z dn. 24-06-2020 Uchwały 30.06.2020 12:12 Jacek Szkodziński
43 Dodano uchwałę :Rok 2020 z dn. 24-06-2020 Uchwały 30.06.2020 12:08 Jacek Szkodziński
44 Dodano protokół : Protokoły z sesji Rady Miasta: VIII kadencja 2018-2023 nr. 20 Protokoły 30.06.2020 11:39 Jacek Szkodziński
45 Dodano protokół : Protokoły z sesji Rady Miasta: VIII kadencja 2018-2023 nr. 19 Protokoły 30.06.2020 11:37 Jacek Szkodziński
46 Dodano protokół : Protokoły z sesji Rady Miasta: VIII kadencja 2018-2023 nr. 18 Protokoły 30.06.2020 11:36 Jacek Szkodziński
47 Zmieniono wiadomość: Komunikaty, Informacje. Wiadomości 30.06.2020 8:33 Andrzej Krasoń
48 Zmieniono wiadomość: Komunikaty, Informacje. Wiadomości 30.06.2020 8:33 Andrzej Krasoń
49 Zmieniono wiadomość: Komunikaty, Informacje. Wiadomości 30.06.2020 8:32 Andrzej Krasoń
50 Zmieniono wiadomość: Komunikaty, Informacje. Wiadomości 30.06.2020 8:32 Andrzej Krasoń
51 Zmieniono wiadomość: Komunikaty, Informacje. Wiadomości 30.06.2020 8:30 Andrzej Krasoń
52 Zmieniono wiadomość: Komunikaty, Informacje. Wiadomości 30.06.2020 8:28 Andrzej Krasoń
53 Zmieniono wiadomość: Komunikaty, Informacje. Wiadomości 30.06.2020 8:26 Andrzej Krasoń
54 Dodano protokół : Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług nr. 17/3/2020 Protokoły 29.06.2020 14:31 Jacek Szkodziński
55 Zmieniono wiadomość: Bilans budżetu 2019 Wiadomości 29.06.2020 13:24 Jacek Szkodziński
56 Dodano protokół : Komisja Skarg, Wniosków i Petycji nr. 18/4/2020 Protokoły 29.06.2020 10:49 Jacek Szkodziński
57 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dn. 29-06-2020 Ogłoszenia 29.06.2020 9:06 Jacek Szkodziński
58 Zmieniono uchwałę :Rok 2020 z dn. 25-06-2020 Uchwały 26.06.2020 11:22 Jacek Szkodziński
59 Dodano uchwałę :Rok 2020 z dn. 25-06-2020 Uchwały 26.06.2020 11:22 Jacek Szkodziński
60 Zmieniono przetarg :Sprzedaż nieruchomości przy ul. Zarzekowice w Sandomierzu z dn. 26-06-2020 Przetargi 26.06.2020 9:25 Jacek Szkodziński
61 Dodano przetarg :Sprzedaż nieruchomości przy ul. Zarzekowice w Sandomierzu z dn. 26-06-2020 Przetargi 26.06.2020 9:25 Jacek Szkodziński
62 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.06.2020 r. z dn. 26-06-2020 Ogłoszenia 26.06.2020 8:37 Jacek Szkodziński
63 Dodano protokół : Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług nr. 19/5/2020 Protokoły 26.06.2020 7:19 Jacek Szkodziński
64 Zmieniono wiadomość: Komunikaty, Informacje. Wiadomości 25.06.2020 10:34 Andrzej Krasoń
65 Dodano protokół : Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia nr. 14/4/2020 Protokoły 24.06.2020 9:50 Jacek Szkodziński
66 Dodano protokół : Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu nr. 24/6/2020 Protokoły 24.06.2020 9:24 Jacek Szkodziński
67 Dodano protokół : Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu nr. 23/5/2020 Protokoły 24.06.2020 9:23 Jacek Szkodziński
68 Dodano przetarg :Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dn. 24-06-2020 Przetargi 24.06.2020 7:56 Jacek Szkodziński
69 Zmieniono wiadomość: Uchwała na rok 2020 Wiadomości 23.06.2020 14:02 Jacek Szkodziński
70 Dodano uchwałę :Rok 2020 z dn. 19-06-2020 Uchwały 23.06.2020 13:58 Jacek Szkodziński
71 Dodano uchwałę :Rok 2020 z dn. 16-06-2020 Uchwały 23.06.2020 13:56 Jacek Szkodziński
72 Dodano protokół : Komisja Praworządności nr. 15/3/2020 Protokoły 23.06.2020 8:49 Jacek Szkodziński
73 Usunięto protokół : Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług nr. 14/12/2019 Protokoły 23.06.2020 8:47 Jacek Szkodziński
74 Dodano protokół : Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług nr. 14/12/2019 Protokoły 23.06.2020 8:46 Jacek Szkodziński
75 Zmieniono wiadomość: Komunikaty, Informacje. Wiadomości 23.06.2020 8:06 Andrzej Krasoń
76 Zmieniono ogłoszenie: XXII Sesja Absolutoryjna Rady Miasta Sandomierza VIII kadencji z dn. 22-06-2020 Ogłoszenia 22.06.2020 14:06 Jacek Szkodziński
77 Zmieniono wiadomość: Komunikaty, Informacje. Wiadomości 22.06.2020 9:10 Andrzej Krasoń
78 Dodano protokół : Komisja Polityki Mieszkaniowej nr. 19/2/2020 Protokoły 22.06.2020 8:30 Jacek Szkodziński
79 Zmieniono ogłoszenie: Od stycznia 2019 r. darmowa pomoc prawna dla mieszkańców powiatu sandomierskiego z dn. 22-06-2020 Ogłoszenia 22.06.2020 8:26 Jacek Szkodziński
80 Dodano ogłoszenie: WYKAZ NR DN-NB-15/2020 Dyrektora Oddziału Regionego Agencji Mienia Wojskowego z dn. 19-06-2020 Ogłoszenia 19.06.2020 13:53 Andrzej Krasoń
81 Dodano przetarg :Informacja o wyniku IV przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości przy ul. Błonie z dn. 19-06-2020 Przetargi 19.06.2020 13:47 Andrzej Krasoń
82 Dodano uchwałę :Rok 2020 z dn. 16-06-2020 Uchwały 19.06.2020 13:44 Andrzej Krasoń
83 Dodano uchwałę :Rok 2020 z dn. 16-06-2020 Uchwały 19.06.2020 13:43 Andrzej Krasoń
84 Dodano uchwałę :Rok 2020 z dn. 16-06-2020 Uchwały 19.06.2020 13:42 Andrzej Krasoń
85 Zmieniono ogłoszenie: Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego 2020 r. z dn. 19-06-2020 Ogłoszenia 19.06.2020 9:39 Andrzej Krasoń
86 Dodano uchwałę :Rok 2020 z dn. 10-06-2020 Uchwały 18.06.2020 10:52 Andrzej Krasoń
87 Dodano ogłoszenie: ZAWIADOMIENIA O POSIEDZENIACH KOMISJI RADY MIASTA SANDOMIERZA z dn. 18-06-2020 Ogłoszenia 18.06.2020 10:47 Andrzej Krasoń
88 Zmieniono wiadomość: Komunikaty, Informacje. Wiadomości 17.06.2020 10:54 Andrzej Krasoń
89 Zmieniono wiadomość: Komunikaty, Informacje. Wiadomości 17.06.2020 7:44 Andrzej Krasoń
90 Zmieniono przetarg :Projekty uchwał na XXII sesję Rady Miasta Sandomierza z dn. 16-06-2020 Przetargi 16.06.2020 11:54 Andrzej Krasoń
91 Zmieniono przetarg :Projekty uchwał na XXII sesję Rady Miasta Sandomierza z dn. 16-06-2020 Przetargi 16.06.2020 11:53 Andrzej Krasoń
92 Zmieniono przetarg :Projekty uchwał na XXII sesję Rady Miasta Sandomierza z dn. 16-06-2020 Przetargi 16.06.2020 11:52 Andrzej Krasoń
93 Dodano uchwałę :Rok 2020 z dn. 12-06-2020 Uchwały 16.06.2020 11:20 Andrzej Krasoń
94 Dodano uchwałę :Rok 2020 z dn. 16-06-2020 Uchwały 16.06.2020 11:20 Andrzej Krasoń
95 Dodano przetarg :Informacja o wyniku II przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości przy ul. Piaski z dn. 16-06-2020 Przetargi 16.06.2020 11:18 Andrzej Krasoń
96 Zmieniono wiadomość: Komunikaty, Informacje. Wiadomości 16.06.2020 10:26 Andrzej Krasoń
97 Dodano przetarg :Informacja o wyniku II przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości przy ul. Piaski z dn. 16-06-2020 Przetargi 16.06.2020 9:36 Andrzej Krasoń
98 Dodano uchwałę :Rok 2020 z dn. 04-06-2020 Uchwały 16.06.2020 7:58 Andrzej Krasoń
99 Zmieniono ogłoszenie: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dn. 15-06-2020 Ogłoszenia 15.06.2020 16:11 Andrzej Krasoń
100 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 15.06.2020r. z dn. 15-06-2020 Ogłoszenia 15.06.2020 15:59 Andrzej Krasoń
101 Usunięto ogłoszenie: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 15.06.2020r. z dn. 15-06-2020 Ogłoszenia 15.06.2020 15:58 Andrzej Krasoń
102 Zmieniono ogłoszenie: Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego 2020 r. z dn. 15-06-2020 Ogłoszenia 15.06.2020 15:52 Andrzej Krasoń
103 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 15.06.2020r. z dn. 15-06-2020 Ogłoszenia 15.06.2020 15:50 Andrzej Krasoń
104 Zmieniono ogłoszenie: Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego 2020 r. z dn. 15-06-2020 Ogłoszenia 15.06.2020 15:46 Andrzej Krasoń
105 Dodano uchwałę :Rok 2020 z dn. 04-06-2020 Uchwały 15.06.2020 14:51 Andrzej Krasoń
106 Zmieniono wiadomość: Komunikaty, Informacje. Wiadomości 15.06.2020 8:13 Andrzej Krasoń
107 Zmieniono wiadomość: Komunikaty, Informacje. Wiadomości 15.06.2020 7:58 Andrzej Krasoń
108 Zmieniono wiadomość: Akty Prawne. Wiadomości 15.06.2020 7:55 Andrzej Krasoń
109 Zmieniono wiadomość: Komunikaty, Informacje. Wiadomości 12.06.2020 15:49 Andrzej Krasoń
110 Zmieniono wiadomość: Komunikaty, Informacje. Wiadomości 12.06.2020 15:17 Andrzej Krasoń
111 Zmieniono wiadomość: Komunikaty, Informacje. Wiadomości 12.06.2020 14:39 Andrzej Krasoń
112 Zmieniono przetarg :Wynajem lokalu użytkowego przy ul. Koseły 3 w Sandomierzu z dn. 12-06-2020 Przetargi 12.06.2020 13:55 Jacek Szkodziński
113 Zmieniono wiadomość: Komunikaty, Informacje. Wiadomości 12.06.2020 13:49 Andrzej Krasoń
114 Dodano ogłoszenie: Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego 2020 r. z dn. 12-06-2020 Ogłoszenia 12.06.2020 13:30 Jacek Szkodziński
115 Dodano protokół : Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług nr. 13/11/2019 Protokoły 12.06.2020 13:14 Jacek Szkodziński
116 Dodano protokół : Komisja Rewizyjna nr. 8/3/2020 Protokoły 12.06.2020 9:42 Jacek Szkodziński
117 Dodano protokół : Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług nr. 12/10/2019 Protokoły 12.06.2020 8:47 Jacek Szkodziński
118 Dodano protokół : Komisja Polityki Mieszkaniowej nr. 15/13/2019 Protokoły 12.06.2020 8:44 Jacek Szkodziński
119 Dodano protokół : Komisja Polityki Mieszkaniowej nr. 14/12/2019 Protokoły 12.06.2020 8:43 Jacek Szkodziński
120 Dodano protokół : Komisja Polityki Mieszkaniowej nr. 13/11/2019 Protokoły 12.06.2020 8:41 Jacek Szkodziński
121 Zmieniono protokół : Komisja Polityki Mieszkaniowej nr. 9/7/2019 Protokoły 12.06.2020 8:39 Jacek Szkodziński
122 Dodano protokół : Komisja Polityki Mieszkaniowej nr. 9/7/2019 Protokoły 12.06.2020 8:38 Jacek Szkodziński
123 Zmieniono wiadomość: Akty Prawne. Wiadomości 10.06.2020 15:31 Andrzej Krasoń
124 Zmieniono wiadomość: Komunikaty, Informacje. Wiadomości 10.06.2020 15:28 Andrzej Krasoń
125 Zmieniono wiadomość: Akty Prawne. Wiadomości 10.06.2020 15:27 Andrzej Krasoń
126 Zmieniono wiadomość: Akty Prawne Wiadomości 10.06.2020 15:26 Andrzej Krasoń
127 Dodano wiadomość: Akty Prawne. Wiadomości 10.06.2020 13:40 Andrzej Krasoń

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 203  

Początek strony