2019

Podatki w 2019

 

Należności podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych - należy wpłacać na konta indywidualne, wskazane w decyzjach podatkowych.

 

Należności podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób prawnych oraz z tytułu podatku od środków transportowych - należy wpłacać na rachunek:


Nr 27 9429 0004 2001 0000 1300 0006 w Banku Spółdzielczym w Sandomierzu.
 


Uchwała określająca wzory formularzy i deklaracji -  [pobierz]
Uchwała określająca wysokość stawek podatku od nieruchomości [pobierz]
 
Komunikat Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta [pobierz]

Komunikat Prezesa GUS w sprawie średniej ceny drewna  [pobierz]
----------------------------------------------------------------------------------------

Formularze aktywne

Podatek lesny DL_1   [pobierz]

Podatek od nieruchomości DN_1 [pobierz]
Informacje o nieruchomości DN-1A [pobierz]

Podatek rolny DR_1   [pobierz]
----------------------------------------------------------------------------------------

Podatek od środków transportowych

Uchwała określająca wysokość stawek podatku  [pobierz]

Deklaracja DT-1  [pobierz]

Załącznik do deklaracji DT-1  [pobierz]

Informacja zatwierdzona przez Monika Hill dnia 21.01.2019 0:00
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 21.01.2019 12:33. Odsłon 1478, Wersja 3ikona drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 
Początek strony