Wpisanie do rejestru wyborców

 

Wpisanie do rejestru wyborcówWymagane dokumenty:

Wniosek strony o wpisanie jej do rejestru wyborców na terenie miasta SandomierzaMiejsce złożenia dokumentów:

Wydział Spraw Obywatelskich, Plac Poniatowskiego 3, I piętro, pokój nr 22-23,

telefon (15) 644-01-13Opłaty:

Nie pobiera się opłaty skarbowej.Termin i sposób załatwienia:

W terminie 3 dni. Sprawa rozstrzygana jest w formie decyzji administracyjnej.Podstawa prawna:

art. 19 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r., Nr 21, poz. 112 ze zm.)


Tryb odwoławczy:

Od decyzji odmawiającej wpisania do rejestru przysługuje stronie prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Sandomierzu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Sandomierza w terminie 3 dni od daty otrzymania decyzji.Inne informacje:

- Wyborcy zameldowani na pobyt stały w Sandomierzu wpisani są z urzędu do rejestru wyborców Urzędu Miasta Sandomierza.
- Wyborcy, którzy zamieszkują na terenie Sandomierz bez zameldowania na pobyt stały, mogą być wpisani do rejestru wyłącznie na swój wniosek.
- Wyborcy stale zamieszkali w Sandomierz pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowanie na pobyt stały w Sandomierz,
- Wyborcy nigdzie nie zamieszkali, a przebywający na terenie Sandomierza, mogą być wpisani do rejestru wyborców, pod adresem faktycznego zamieszkania.
- Wyborca może być wpisany tylko do jednego rejestru wyborców.Pliki do pobrania:

WNIOSEK O WPISANIE WYBORCY DO REJESTRU WYBORCÓW

DEKLARACJA ZAWIERAJĄCA INFORMACJE NIEZBĘDNE DO WPISANIA DO REJESTRU WYBORCÓW


Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 20.03.2013 13:03
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 20.03.2013 13:03. Odsłon 290, Wersja 4ikona drukuj
Wersja : 1 2 3 4 
Początek strony