Oświadczenia majątkowe złożone w 2019 r.

Oświadczenia majątkowe złożone w 2019 roku przez:

Burmistrza, Zastępcę Burmistrza, Skarbnika, Sekretarza, Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy, osób zarządzających i członków organów zarządzających gminną osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Miasta [ Podstawa prawna: art. 24i ust.3 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) ]

 

Burmistrz Sandomierza

 

Zastępca Burmistrza

 

Sekretarz

 

Skarbnik

 

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Miasta:
Agata Król  [pobierz]

 

Kierownicy jednostek organizacyjnych, osoby zarządzające i członkowie organów zarządzających gminną osobą prawną:

Piotr Sołtyk - Prezes PGKiM Sp. z o.o w Sandomierzu - oświadczenie w związku z objęciem stanowiska  [pobierz]

 

 

 

 

 

 

 

Informacja zatwierdzona przez Marzena Wieczorek dnia 07.01.2019 0:00
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 07.01.2019 8:48. Odsłon 113, Wersja 4ikona drukuj
Wersja : 1 2 3 4 
Początek strony