Komunikaty, informacje

Informacje Komisarzy Wyborczych w Kielcach o dodatkowych zgłoszeniach i losowaniach do obwodowych komisji wyborczych [pobierz]

 

Zgłoszenia kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych przez pełnomocników wyborczych zarejestrowanych komitetów wyborczych lub upoważnione przez nich osoby w wyborach do Sejmu i Senatu RP, zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku, przyjmowane są w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu, pokój nr 14 - 15 w godzinach pracy urzędu  do dnia 13 września 2019 roku.

Urzędnik Wyborczy
Jerzy Borowski

 

Klauzula informacyjna Krajowego Biura Wyborczego dot. przetwarzania danych osobowych  [pobierz]

 

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania
utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 13 października 2019 r [pobierz]

 

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą
i na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. [pobierz]

 

Zarządzenie Burmistrza Miasta Sandomierza w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych  [pobierz]

 

Zarządzenie Burmistrza Miasta Sandomierza w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  [pobierz]

 

Zarządzenie Burmistrza Miasta Sandomierza w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  [pobierz]

 

Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH [pobierz]

 

WZÓR WNIOSKU O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH
DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ [pobierz]

 

ZGODA NA PRZYJĘCIE PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH DO
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ [pobierz]

 

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców - wzór [pobierz]   objaśnienie  [pobierz]

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania - wzór  [pobierz]   objaśnienie  [pobierz]

Informacja zatwierdzona przez wydziały merytoryczne dnia 28.08.2019 0:00
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 17.09.2019 9:30. Odsłon 765, Wersja 13ikona drukuj
Wersja : lewy  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Początek strony