2017

 

UWAGA:
W związku z  ustawą z dnia 25 czerwca 2015 roku o zmianie ustawy  
o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2015 poz.1045 ) wprowadzającą
zmiany między innymi w  ustawie  o podatkach i opłatach lokalnych , ustawie o podatku rolnym
oraz ustawie o podatku leśnym informujemy, że od  1 stycznia 2016 r. w  przypadku gdy kwota
podatku (od nieruchomości, rolnego  oraz  leśnego) nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny
jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.Należności podatkowe należy wpłacać na konto:
Bank Spółdzielczy w Sandomierzu
27 9429 0004 2001 0000 1300 0006


 

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny

Uchwała określająca wzory formularzy i deklaracji -  [pobierz]

Uchwała określająca wysokość stawek podatku od nieruchomości [pobierz]
 
Komunikat Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta [pobierz]

Komunikat Prezesa GUS w sprawie średniej ceny drewna  [pobierz]


 

 
Podatek od środków transportowych
Uchwała określająca wysokość stawek podatku  [pobierz]
Deklaracja DT-1 na 2017 r. [pobierz]
Załącznik do deklaracji DT-1 na 2017 r. [pobierz]
 

 
Opłata od posiadania psa
Informacja o wprowadzeniu i wysokości opłaty od posiadania psa [w przygotowaniu]
 

Opłata prolongacyjna  [pobierz]

Informacja zatwierdzona przez Monikę Hill dnia 16.12.2016

 

                                                                                                                                          

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

[pobierz uchwałę dot. wzoru deklaracji]

- Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości zamieszkałe [pobierz]

- Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości niezamieszkałe [pobierz]

- Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - domki letniskowe [pobierz]

 

 


 

Opłata miejscowa

Informacja o opłacie miejscowej [pobierz]

Uchwała o opłacie miejscowej [pobierz]

 

 

 

 

 

 

Informacja zatwierdzona przez Angelika Kędzierska dnia 19.06.2017 0:00
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 19.06.2017 12:46. Odsłon 1091, Wersja 19ikona drukuj
Wersja : lewy  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Początek strony