Przeciwdziałanie patologiom społecznym

Burmistrz Miasta Sandomierza 
ogłasza  otwarty konkurs ofert na realizację w 2007 r. zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie:

„Przeciwdziałania patologiom społecznym”

[pobierz treść]
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 12.02.2007 14:39
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 12.02.2007 14:39. Odsłon 1372, Wersja 2ikona drukuj
Wersja : 1 2 3 
Początek strony