Rok 2020
Sortowanie wyników: Numer   Z dnia
Numer: 123/2020, Z dnia: 08.07.2020, Zmieniana:  

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 08.07.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 08.07.2020 , wersja 1
Numer: 120/2020, Z dnia: 07.07.2020, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 07.07.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 08.07.2020 , wersja 1
Numer: 121/2020, Z dnia: 07.07.2020, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 07.07.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 08.07.2020 , wersja 1
Numer: 122/2020, Z dnia: 07.07.2020, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia II licytacyjnego ustnego przetargu nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Koseły 3 w Sandomierzu.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 07.07.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 07.07.2020 , wersja 1
Numer: 118/2020, Z dnia: 06.07.2020, Zmieniana:  

w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę dla pracowników Urzędu Miejskiego w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 06.07.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 06.07.2020 , wersja 1
Numer: 115/2020, Z dnia: 26.06.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 26.06.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 01.07.2020 , wersja 1
Numer: 116/2020, Z dnia: 26.06.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 26.06.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 06.07.2020 , wersja 1
Numer: 114/2020, Z dnia: 25.06.2020, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 25.06.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 26.06.2020 , wersja 2
Numer: 113/2020, Z dnia: 25.06.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 25.06.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 01.07.2020 , wersja 1
Numer: 111/2020, Z dnia: 24.06.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 24.06.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 01.07.2020 , wersja 1
Numer: 112/2020, Z dnia: 24.06.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 24.06.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 01.07.2020 , wersja 1
Numer: 110/2020, Z dnia: 19.06.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 19.06.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 01.07.2020 , wersja 1
Numer: 109/2020, Z dnia: 19.06.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 19.06.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 23.06.2020 , wersja 1
Numer: 105/2020, Z dnia: 16.06.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 16.06.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 23.06.2020 , wersja 1
Numer: 106/2020, Z dnia: 16.06.2020, Zmieniana:  

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 19.06.2020.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 19.06.2020 , wersja 1
Numer: 104/2020, Z dnia: 16.06.2020, Zmieniana:  

w sprawie powołania Zespołu stałego do spraw przeglądu Wykazu tras linii autobusowych, na których PGKiM Sp. z o.o. świadczy Usługi Przewozu.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 16.06.2020.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 16.06.2020 , wersja 1
Numer: 108/2020, Z dnia: 16.06.2020, Zmieniana:  

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Sandomierskiego Centrum Kultury w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 19.06.2020.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 19.06.2020 , wersja 1
Numer: 107/2020, Z dnia: 16.06.2020, Zmieniana:  

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Muzeum Okręgowego w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 19.06.2020.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 19.06.2020 , wersja 1
Numer: 103/2020, Z dnia: 12.06.2020, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia składu imiennego Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 16.06.2020.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 16.06.2020 , wersja 1
Numer: 102/2020, Z dnia: 10.06.2020, Zmieniana:  

w sprawie wyznaczenia nauczyciela Przedszkola Samorządowego Nr 7 w Sandomierzu zastępującego Dyrektora Przedszkola podczas jego nieobecności
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 18.06.2020.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 18.06.2020 , wersja 1
Numer: 100/2020, Z dnia: 10.06.2020, Zmieniana:  

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 10.06.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 10.06.2020 , wersja 1
Numer: 101/2020, Z dnia: 10.06.2020, Zmieniana:  

w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 10.06.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 10.06.2020 , wersja 1
Numer: 99/2020, Z dnia: 09.06.2020, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia I licytacyjnego ustnego przetargu nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Koseły 3 w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 09.06.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.06.2020 , wersja 1
Numer: 98/2020, Z dnia: 05.06.2020, Zmieniana:  

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 05.06.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.06.2020 , wersja 1
Numer: 97/2020, Z dnia: 04.06.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 16.06.2020.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 16.06.2020 , wersja 1
Numer: 95/2020, Z dnia: 04.06.2020, Zmieniana:  

w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Gminie Sandomierz dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 04.06.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.06.2020 , wersja 1
Numer: 96/2020, Z dnia: 04.06.2020, Zmieniana:  

w sprawie utworzenia i organizacji parkingów niestrzeżonych płatnych na terenie Sandomierza
Informacja zatwierdzona przez dnia 15.06.2020.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 15.06.2020 , wersja 1
Numer: 94/2020, Z dnia: 02.06.2020, Zmieniana: 90/2020

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 90/2020/CUW Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie ustalenia terminów i zasad organizacji dyżuru wakacyjnego dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sandomierz w roku szkolnym 2019/2020
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 02.06.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.06.2020 , wersja 1
Numer: 92/2020, Z dnia: 29.05.2020, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia II przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych
Informacja zatwierdzona przez Paweł Niedźwiedź dnia 29.05.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 29.05.2020 , wersja 1
Numer: 91/2020, Z dnia: 29.05.2020, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia II przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych
Informacja zatwierdzona przez Paweł Niedźwiedź dnia 29.05.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 29.05.2020 , wersja 1
Numer: 93/2020, Z dnia: 29.05.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 29.05.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.06.2020 , wersja 1
Numer: 88/2020, Z dnia: 28.05.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 28.05.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.06.2020 , wersja 1
Numer: 86/2020, Z dnia: 28.05.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 28.05.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 29.05.2020 , wersja 1
Numer: 90/2020, Z dnia: 28.05.2020, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia terminów i zasad organizacji dyżuru wakacyjnego dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sandomierz w roku szkolnym 2019/2020
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 28.05.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.06.2020 , wersja 1
Numer: 87/2020, Z dnia: 28.05.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 28.05.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.06.2020 , wersja 1
Numer: 89/2020, Z dnia: 28.05.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 28.05.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.06.2020 , wersja 1
Numer: 85/2020, Z dnia: 26.05.2020, Zmieniana:  

w sprawie szczególnej formy pobierania czynszu od stowarzyszeń działających na terenie Gminy Sandomierz za najem lokali użytkowych należących do gminy w związku z ograniczeniem prowadzonej działalności, z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 26.05.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 28.05.2020 , wersja 1
Numer: 84/2020, Z dnia: 25.05.2020, Zmieniana:  

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia I licytacyjnego ustnego przetargu nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Mickiewicza 19 w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 25.05.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 25.05.2020 , wersja 1
Numer: 83/2020, Z dnia: 15.05.2020, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia IV przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 15.05.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 15.05.2020 , wersja 1
Numer: 82/2020, Z dnia: 14.05.2020, Zmieniana: 58/2020

w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 58/2020/PŚZ Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Sandomierza w zakresie budżetu obywatelskiego
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 14.05.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 15.05.2020 , wersja 1
Numer: 82/2020, Z dnia: 14.05.2020, Zmieniana:  

Zarządzenie Nr 82.1/2020/SK z dnia 14.05.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 14.05.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 29.05.2020 , wersja 1
Numer: 81/2020, Z dnia: 11.05.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 11.05.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 22.05.2020 , wersja 1
Numer: 80/2020, Z dnia: 07.05.2020, Zmieniana:  

Zarządzenie Nr 80.1/2020/OR z dnia 07.05.2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wykonanie kserokopii dokumentów z akt
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 07.05.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 26.05.2020 , wersja 1
Numer: 79/2020, Z dnia: 07.05.2020, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia II przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 07.05.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 07.05.2020 , wersja 1
Numer: 80/2020, Z dnia: 07.05.2020, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia II przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 07.05.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 07.05.2020 , wersja 1
Numer: 78/2020, Z dnia: 30.04.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 30.04.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 08.05.2020 , wersja 1
Numer: 76/2020, Z dnia: 24.04.2020, Zmieniana: 64/2020

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 64/2020/OR z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zasad organizacji tzw. pracy zdalnej w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 24.04.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 24.04.2020 , wersja 1
Numer: 77/2020, Z dnia: 24.04.2020, Zmieniana:  

Zarządzenie Nr 77.1.2020/SK z dnia 24.04.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy za 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 24.04.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 07.05.2020 , wersja 1
Numer: 77/2020, Z dnia: 24.04.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 24.04.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 07.05.2020 , wersja 1
Numer: 75/2020, Z dnia: 23.04.2020, Zmieniana: 116/2017

w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Sandomierz
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 23.04.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 28.04.2020 , wersja 1
Numer: 74/2020, Z dnia: 23.04.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 23.04.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 28.04.2020 , wersja 1
Numer: 72/2020, Z dnia: 17.04.2020, Zmieniana: 68/2020

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 68/2020/GN Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia form udzielania pomocy dla przedsiębiorców będących najemcami gminnych lokali użytkowych, obiektów handlowych oraz dzierżawców gminnych nieruchomości, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza o charakterze usługowym, gastronomicznym lub handlowym.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 17.04.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 17.04.2020 , wersja 1
Numer: 73/2020, Z dnia: 17.04.2020, Zmieniana:  

w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 17.04.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 21.04.2020 , wersja 1
Numer: 71/2020, Z dnia: 17.04.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 17.04.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 30.04.2020 , wersja 1
Numer: 70/2020, Z dnia: 16.04.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 16.04.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 27.04.2020 , wersja 1
Numer: 69/2020, Z dnia: 10.04.2020, Zmieniana: 47/2020

zmieniające zarządzenie nr 47/2020/PŚZ z dnia 24 02 2020 w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 10.04.2020.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 10.04.2020 , wersja 1
Numer: 69/2020, Z dnia: 10.04.2020, Zmieniana:  

Zarządzenie Nr 69.1/2020/SK z dnia 10.04.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 10.04.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 28.04.2020 , wersja 1
Numer: 68/2020, Z dnia: 09.04.2020, Zmieniana:  

w sprawie określenia form udzielania pomocy dla przedsiębiorców będących najemcami gminnych lokali użytkowych, obiektów handlowych oraz dzierżawców gminnych nieruchomości, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza o charakterze usługowym, gastronomicznym lub handlowym
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 09.04.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 14.04.2020 , wersja 1
Numer: 67/2020, Z dnia: 06.04.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 06.04.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 17.04.2020 , wersja 1
Numer: 65/2020, Z dnia: 31.03.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 31.03.2020.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 02.04.2020 , wersja 1
Numer: 64/2020, Z dnia: 31.03.2020, Zmieniana:  

w sprawie zasad organizacji tzw. pracy zdalnej w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 31.03.2020.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 31.03.2020 , wersja 1
Numer: 66/2020, Z dnia: 31.03.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 31.03.2020.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 06.04.2020 , wersja 1
Numer: 62/2020, Z dnia: 30.03.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 30.03.2020.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 02.04.2020 , wersja 1
Numer: 63/2020, Z dnia: 30.03.2020, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia Rocznego Harmonogramu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na rok 2020
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 30.03.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 23.04.2020 , wersja 1
Numer: 61/2020, Z dnia: 19.03.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 19.03.2020.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 06.04.2020 , wersja 1
Numer: 59/2020, Z dnia: 18.03.2020, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Wykonanie remontów cząstkowych dróg o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej w granicach administracyjnych miasta Sandomierza".
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 18.03.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 19.03.2020 , wersja 1
Numer: 60/2020, Z dnia: 18.03.2020, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej w SP Nr 4 w Sandomierzu przy ul. L. Cieśli 2.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 18.03.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 19.03.2020 , wersja 1
Numer: 58/2020, Z dnia: 16.03.2020, Zmieniana: 98/2019

w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Sandomierza w zakresie budżetu obywatelskiego
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 16.03.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 17.03.2020 , wersja 1
Numer: 56/2020, Z dnia: 12.03.2020, Zmieniana:  

ZARZĄDZENIE 56.1/2020/SK w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 12.03.2020.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 02.04.2020 , wersja 2
Numer: 56/2020, Z dnia: 12.03.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 12.03.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 25.03.2020 , wersja 1
Numer: 57/2020, Z dnia: 12.03.2020, Zmieniana:  

w sprawie włączenia karty ewidencyjnej obiektu nieruchomego do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Sandomierza
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 12.03.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 16.03.2020 , wersja 1
Numer: 55/2020, Z dnia: 11.03.2020, Zmieniana: 247/2017

w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 11.03.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 13.03.2020 , wersja 1
Numer: 55/2020, Z dnia: 11.03.2020, Zmieniana:  

Zarządzenie Nr 55.1/2020/CUW w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sandomierz, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane na rok 2020
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 11.03.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 23.03.2020 , wersja 1
Numer: 54/2020, Z dnia: 09.03.2020, Zmieniana:  

w sprawie: powołania Komisji rozpatrującej wnioski o udzielenie dotacji celowej dla podmiotów uprawnionych ze środków budżetu Gminy Sandomierz na dofinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 09.03.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 10.03.2020 , wersja 1
Numer: 53/2020, Z dnia: 05.03.2020, Zmieniana: 124/2019

w sprawie opłat za korzystanie z usług i urządzeń targowiska miejskiego przy ul. Przemysłowej oraz sezonowego targowiska miejskiego "Mały Rynek" prowadzonych przez zakład budżetowy "Targowiska Miejskie samorządowy zakład budżetowy" w Sandomierzu.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 05.03.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 10.03.2020 , wersja 1
Numer: 51/2020, Z dnia: 04.03.2020, Zmieniana:  

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 04.03.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 04.03.2020 , wersja 1
Numer: 52/2020, Z dnia: 04.03.2020, Zmieniana:  

w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 04.03.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 04.03.2020 , wersja 1
Numer: 49/2020, Z dnia: 27.02.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 27.02.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 03.03.2020 , wersja 1
Numer: 50/2020, Z dnia: 27.02.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 27.02.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 10.03.2020 , wersja 1
Numer: 48/2020, Z dnia: 26.02.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 26.02.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 03.03.2020 , wersja 1
Numer: 48/2020, Z dnia: 26.02.2020, Zmieniana:  

Zarządzenie Nr 48.1/2020/SK z dnia 26.02.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 26.02.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 27.03.2020 , wersja 1
Numer: 48/2020, Z dnia: 26.02.2020, Zmieniana: 18/2020

Zarządzenie Nr 48.2/2020/SK w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Uchwale nr XVIII/208/202 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2020-2042 oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 26.02.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 30.04.2020 , wersja 1
Numer: 47/2020, Z dnia: 24.02.2020, Zmieniana: 261/2019

zmieniające zarządzenie nr 261/2019 PŚZ z dnia 28.10.2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 24.02.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 25.02.2020 , wersja 1
Numer: 46/2020, Z dnia: 24.02.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 24.02.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 26.02.2020 , wersja 1
Numer: 43/2020, Z dnia: 19.02.2020, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia II przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 19.02.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 21.02.2020 , wersja 1
Numer: 45/2020, Z dnia: 19.02.2020, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia IV przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 19.02.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 21.02.2020 , wersja 1
Numer: 44/2020, Z dnia: 19.02.2020, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia II przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 19.02.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 21.02.2020 , wersja 1
Numer: 41/2020, Z dnia: 18.02.2020, Zmieniana:  

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 18.02.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 18.02.2020 , wersja 1
Numer: 42/2020, Z dnia: 18.02.2020, Zmieniana: 33/2019

w sprawie zmiany wysokości stawki bazowej czynszu najmu za 1 m.kw. powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sandomierz
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 18.02.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 18.02.2020 , wersja 1
Numer: 39/2020, Z dnia: 13.02.2020, Zmieniana:  

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 13.02.2020.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 13.02.2020 , wersja 1
Numer: 40/2020, Z dnia: 13.02.2020, Zmieniana:  

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 13.02.2020.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 13.02.2020 , wersja 1
Numer: 38/2020, Z dnia: 13.02.2020, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY SANDOMIERZ WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI"
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 13.02.2020.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 13.02.2020 , wersja 1
Numer: 36/2020, Z dnia: 12.02.2020, Zmieniana: 267/2018

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 267/2018/0R z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie nadania Regulamin u Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 12.02.2020.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 13.02.2020 , wersja 1
Numer: 37/2020, Z dnia: 12.02.2020, Zmieniana:  

w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję do kwalifikacji wojskowej osób z rocznika 2001 oraz roczników 1996-2000 zamieszkałych na terenie miasta Sandomierza
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 12.02.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 12.03.2020 , wersja 1
Numer: 34/2020, Z dnia: 11.02.2020, Zmieniana: 224/2019

w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 224/2019/SSZ Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 23 września 2019 roku.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 11.02.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 26.02.2020 , wersja 1
Numer: 35/2020, Z dnia: 11.02.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 11.02.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 25.02.2020 , wersja 1
Numer: 33/2020, Z dnia: 07.02.2020, Zmieniana:  

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia licytacyjnego ustnego przetargu nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Sokolnickiego 10 Sandomierzu.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 07.02.2020.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 07.02.2020 , wersja 1
Numer: 33/2020, Z dnia: 07.02.2020, Zmieniana:  

w sprawie powołania Gminnego Koordynatora d.s. bezdomności
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 07.02.2020.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 13.02.2020 , wersja 1
Numer: 32/2020, Z dnia: 05.02.2020, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla dyrektorów i zastępców dyrektorów jednostek organizacyjnych.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 06.02.2020.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 06.02.2020 , wersja 1
Numer: 31/2020, Z dnia: 05.02.2020, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 07.02.2020.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 07.02.2020 , wersja 1
Numer: 30/2020, Z dnia: 04.02.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 11.02.2020.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 11.02.2020 , wersja 1
Numer: 26/2020, Z dnia: 03.02.2020, Zmieniana: 4/2020

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 4/2020/RZP Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 10 stycznia 2020 roku do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Modernizacja miejskiego oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Miasta Sandomierza etap I i Il" realizowanego w ramach naboru nr RPSW.03.04.00-IŻ.00 -26-136/17 dla Działania 3.4 Strategia Niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla projektów dotyczących modernizacji oświetlenia ulicznego (ulic, placów, terenów publicznych) na energooszczędne.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 03.02.2020.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 03.02.2020 , wersja 1
Numer: 27/2020, Z dnia: 03.02.2020, Zmieniana:  

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko referenta i podinspektora w wydziale nadzoru komunalnego w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 03.02.2020.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 03.02.2020 , wersja 1
Numer: 29/2020, Z dnia: 03.02.2020, Zmieniana:  

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko podinspektora w referacie kultury, promocji, sportu i turystyki w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu .
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 03.02.2020.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 03.02.2020 , wersja 1
Numer: 28/2020, Z dnia: 03.02.2020, Zmieniana:  

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko podinspektora w wydziale gospodarki nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu .
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 03.02.2020.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 03.02.2020 , wersja 1
Numer: 22/2020, Z dnia: 30.01.2020, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia planu finansowego Miasta Sandomierza na 2020r
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 30.01.2020.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 12.02.2020 , wersja 1
Numer: 24/2020, Z dnia: 30.01.2020, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia I przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 31.01.2020.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 31.01.2020 , wersja 1
Numer: 20/2020, Z dnia: 30.01.2020, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia harmonogramu i ogólnych zasad rekrutacji dzieci do oddziałów sportowych i dwujęzycznych w Szkołach Podstawowych prowadzonych przez Gminę Sandomierz
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 30.01.2020.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 03.02.2020 , wersja 1
Numer: 23/2020, Z dnia: 30.01.2020, Zmieniana:  

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami ujętych w budżecie Miasta Sandomierza na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 30.01.2020.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 12.02.2020 , wersja 1
Numer: 25/2020, Z dnia: 30.01.2020, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia I przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 31.01.2020.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 31.01.2020 , wersja 1
Numer: 21/2020, Z dnia: 30.01.2020, Zmieniana:  

w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu Instrukcji obiegu ikontroli dokumentów finansowo-księgowych
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 10.02.2020.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 10.02.2020 , wersja 1
Numer: 19/2020, Z dnia: 29.01.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 29.01.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 16.02.2020 , wersja 1
Numer: 18/2020, Z dnia: 28.01.2020, Zmieniana:  

w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Uchwale nr XVII/189/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2019-2035 oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 04.02.2020.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 04.02.2020 , wersja 1
Numer: 17/2020, Z dnia: 28.01.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 11.02.2020.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 11.02.2020 , wersja 1
Numer: 16/2020, Z dnia: 28.01.2020, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn.:"Program zdrowotny szczep1en przeciw meningokokom dla dzieci z Gminy Sandomierz na lata 2019 -2023".
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 31.01.2020.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 31.01.2020 , wersja 1
Numer: 15/2020, Z dnia: 27.01.2020, Zmieniana:  

w sprawie: powołania Komisji rozpatrującej wnioski o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Sandomierz na budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej do nieruchomości.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 27.01.2020.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 27.01.2020 , wersja 1
Numer: 14/2020, Z dnia: 27.01.2020, Zmieniana:  

w sprawie: powołania Komisji rozpatrującej wnioski o udzielenie dotacji celowej dla podmiotów uprawnionych ze środków budżetu Gminy Sandomierz na dofinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 27.01.2020.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 27.01.2020 , wersja 1
Numer: 12/2020, Z dnia: 24.01.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Małgorzata Szyprowska dnia 03.02.2020.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 03.02.2020 , wersja 1
Numer: 13/2020, Z dnia: 24.01.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 05.02.2020.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 05.02.2020 , wersja 1
Numer: 10/2020, Z dnia: 23.01.2020, Zmieniana:  

w sprawie przeprowadzania kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych na terenie Miasta Sandomierza w 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 27.01.2020.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 27.01.2020 , wersja 1
Numer: 9/2020, Z dnia: 23.01.2020, Zmieniana:  

w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Mieście Sandomierzu w 2020 roku
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 27.01.2020.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 27.01.2020 , wersja 1
Numer: 11/2020, Z dnia: 23.01.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 05.02.2020.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 05.02.2020 , wersja 1
Numer: 8/2020, Z dnia: 20.01.2020, Zmieniana:  

w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Sandomierza
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 24.01.2020.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 24.01.2020 , wersja 1
Numer: 7/2020, Z dnia: 15.01.2020, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia harmonogramu i ogólnych zasad rekrutacji dzieci do Samorządowych Przedszkoli i Szkół Podstawowych prowadzonych przez Gminę Sandomierz
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 17.01.2020.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 17.01.2020 , wersja 1
Numer: 6/2020, Z dnia: 13.01.2020, Zmieniana:  

w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji kierowanych do Urzędu Miejskiego w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 21.01.2020.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 21.01.2020 , wersja 1
Numer: 5/2020, Z dnia: 10.01.2020, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „ Odnowienie elewacji i dachów zabytkowych kamienic na Starym Rynku". Zadanie realizowane w ramach Umowy nr RPSW.06 .05.00-26-0008/16-00 o dofinansowanie Projektu RPSW.06.05.00-26-0008 /16 pn. „Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich" Osi VI „Rozwój miast" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 5.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 10.01.2020.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 10.01.2020 , wersja 1
Numer: 4/2020, Z dnia: 10.01.2020, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: "Modernizacja miejskiego oświetlenia na energooszczędne na terenie Miasta Sandomierza etap I i II " realizowanego w ramach naboru nr RPSW.03.04.00-IŻ.00-26-136/17 dla Działania 3.4 Strategia Niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla projektów dotyczących modernizacji oświetlenia ulicznego (ulic, placów, terenów publicznych) na energooszczędne
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 4.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 10.01.2020.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 10.01.2020 , wersja 1
Strony:  1 2 
Początek strony