Rok 2020
Sortowanie wyników: Numer   Z dnia
Numer: 8/2020, Z dnia: 20.01.2020, Zmieniana:  

w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Sandomierza
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 24.01.2020.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 24.01.2020 , wersja 1
Numer: 7/2020, Z dnia: 15.01.2020, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia harmonogramu i ogólnych zasad rekrutacji dzieci do Samorządowych Przedszkoli i Szkół Podstawowych prowadzonych przez Gminę Sandomierz
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 17.01.2020.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 17.01.2020 , wersja 1
Numer: 6/2020, Z dnia: 13.01.2020, Zmieniana:  

w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji kierowanych do Urzędu Miejskiego w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 21.01.2020.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 21.01.2020 , wersja 1
Numer: 5/2020, Z dnia: 10.01.2020, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „ Odnowienie elewacji i dachów zabytkowych kamienic na Starym Rynku". Zadanie realizowane w ramach Umowy nr RPSW.06 .05.00-26-0008/16-00 o dofinansowanie Projektu RPSW.06.05.00-26-0008 /16 pn. „Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich" Osi VI „Rozwój miast" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 5.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 10.01.2020.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 10.01.2020 , wersja 1
Numer: 4/2020, Z dnia: 10.01.2020, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: "Modernizacja miejskiego oświetlenia na energooszczędne na terenie Miasta Sandomierza etap I i II " realizowanego w ramach naboru nr RPSW.03.04.00-IŻ.00-26-136/17 dla Działania 3.4 Strategia Niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla projektów dotyczących modernizacji oświetlenia ulicznego (ulic, placów, terenów publicznych) na energooszczędne
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 4.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 10.01.2020.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 10.01.2020 , wersja 1
Numer: 3/2020, Z dnia: 09.01.2020, Zmieniana:  

w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb edukacyjnych Szkoły Podstawowej nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego, Szkoły Podstawowej nr 3 im. Armii Krajowej, Szkoły Podstawowej nr 4 im.Jarosława Iwaszkiewicza, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sandomierz
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 17.01.2020.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 17.01.2020 , wersja 1
Strony:
Początek strony