Rok 2020
Sortowanie wyników: Numer   Z dnia
Numer: 226/2020, Z dnia: 23.11.2020, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Infrastruktura Systemy Monitorowania Bezpieczeństwa w Miejscach Publicznych".
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 23.11.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 24.11.2020 , wersja 1
Numer: 225/2020, Z dnia: 23.11.2020, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Sandomierz oraz organizacja i obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych".
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 23.11.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 24.11.2020 , wersja 1
Numer: 223/2020, Z dnia: 20.11.2020, Zmieniana:  

w sprawie czasowego zawieszenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Sandomierza
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 20.11.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 20.11.2020 , wersja 1
Numer: 222/2020, Z dnia: 18.11.2020, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi "Świadczenie usług pocztowych dla Gminy Sandomierz"
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 18.11.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 20.11.2020 , wersja 1
Numer: 217/2020, Z dnia: 18.11.2020, Zmieniana:  

w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Miasta Sandomierza
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 18.11.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 18.11.2020 , wersja 1
Numer: 215/2020, Z dnia: 16.11.2020, Zmieniana: 214/2019

w sprawie określenia procedury przeprowadzenia kontroli wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Sandomierz oraz posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sandomierz
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 16.11.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 19.11.2020 , wersja 1
Numer: 214/2020, Z dnia: 16.11.2020, Zmieniana:  

w sprawie powołania komisji ds. Pomocy Zdrowotnej dla Nauczycieli
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 16.11.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 19.11.2020 , wersja 1
Numer: 213/2020, Z dnia: 10.11.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 10.11.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 16.11.2020 , wersja 1
Numer: 212/2020, Z dnia: 04.11.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 04.11.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 16.11.2020 , wersja 1
Numer: 210/2020, Z dnia: 04.11.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 04.11.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 16.11.2020 , wersja 1
Numer: 211/2020, Z dnia: 04.11.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 04.11.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 16.11.2020 , wersja 1
Numer: 208/2020, Z dnia: 30.10.2020, Zmieniana:  

w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 30.10.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.11.2020 , wersja 1
Numer: 203/2020, Z dnia: 29.10.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 29.10.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 04.11.2020 , wersja 1
Numer: 204/2020, Z dnia: 29.10.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 29.10.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 04.11.2020 , wersja 1
Numer: 206/2020, Z dnia: 29.10.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 29.10.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 04.11.2020 , wersja 1
Numer: 207/2020, Z dnia: 29.10.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 29.10.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 04.11.2020 , wersja 1
Numer: 205/2020, Z dnia: 29.10.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 29.10.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 04.11.2020 , wersja 1
Numer: 202/2020, Z dnia: 27.10.2020, Zmieniana: 143/2020

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 143/2020/OR z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zasad organizacji tzw. pracy zdalnej w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 27.10.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 27.10.2020 , wersja 1
Numer: 201/2020, Z dnia: 23.10.2020, Zmieniana: 53/2020

w sprawie opłat za korzystanie z usług i urządzeń targowiska miejskiego przy ul. Przemysłowej oraz sezonowego targowiska miejskiego "Mały Rynek", prowadzonych przez zakład budżetowy "Targowiska Miejskie samorządowy zakład budżetowy" w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 23.10.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 28.10.2020 , wersja 1
Numer: 200/2020, Z dnia: 23.10.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy Sandomierz na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 23.10.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 04.11.2020 , wersja 1
Numer: 199/2020, Z dnia: 20.10.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 20.07.2020 r. Nr 138/2020/OPS w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Miasta Sandomierza
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 20.10.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 04.11.2020 , wersja 1
Numer: 198/2020, Z dnia: 15.10.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 15.10.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 21.10.2020 , wersja 1
Numer: 197/2020, Z dnia: 15.10.2020, Zmieniana:  

Zarządzenie Nr 197/2020/BHP Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 15.10.2020 r. w sprawie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 15.10.2020.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 15.10.2020 , wersja 1
Numer: 196/2020, Z dnia: 15.10.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 15.10.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.11.2020 , wersja 1
Numer: 195/2020, Z dnia: 14.10.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 14.10.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 21.10.2020 , wersja 1
Numer: 194/2020, Z dnia: 12.10.2020, Zmieniana:  

Zarządzenie Nr 194/2020/SK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 12 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 15.10.2020.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 15.10.2020 , wersja 1
Numer: 193/2020, Z dnia: 12.10.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 12.10.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 21.10.2020 , wersja 1
Numer: 192/2020, Z dnia: 12.10.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 12.10.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 21.10.2020 , wersja 1
Numer: 191/2020, Z dnia: 07.10.2020, Zmieniana:  

Zarządzenie Nr 191.1/2020/SK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 7 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 15.10.2020.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 15.10.2020 , wersja 1
Numer: 191/2020, Z dnia: 07.10.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 13.10.2020.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 13.10.2020 , wersja 1
Numer: 189/2020, Z dnia: 05.10.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 05.10.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.10.2020 , wersja 1
Numer: 190/2020, Z dnia: 05.10.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 05.10.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.10.2020 , wersja 1
Numer: 188/2020, Z dnia: 02.10.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 02.10.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.10.2020 , wersja 1
Numer: 187/2020, Z dnia: 01.10.2020, Zmieniana:  

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze podinspektora w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 01.10.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.10.2020 , wersja 1
Numer: 184/2020, Z dnia: 29.09.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 29.09.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.10.2020 , wersja 1
Numer: 183/2020, Z dnia: 29.09.2020, Zmieniana:  

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze inspektora w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 29.09.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 29.09.2020 , wersja 1
Numer: 185/2020, Z dnia: 29.09.2020, Zmieniana:  

w sprawie wyznaczenia koordynatora ds. dostępności w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu oraz powołania Zespołu ds. dostępności do współpracy z koordynatorem ds. dostępności
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 29.09.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 29.09.2020 , wersja 1
Numer: 182/2020, Z dnia: 29.09.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy Sandomierz na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 29.09.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.10.2020 , wersja 1
Numer: 186/2020, Z dnia: 29.09.2020, Zmieniana:  

w sprawie powołania komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa i nadbudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z wyposażeniem"
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 29.09.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 29.09.2020 , wersja 1
Numer: 179/2020, Z dnia: 28.09.2020, Zmieniana: 171/2017

w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 28.09.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 28.09.2020 , wersja 1
Numer: 180/2020, Z dnia: 28.09.2020, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej
Informacja zatwierdzona przez Paweł Niedźwiedź dnia 28.09.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 28.09.2020 , wersja 1
Numer: 181/2020, Z dnia: 28.09.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 28.09.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 07.10.2020 , wersja 1
Numer: 178/2020, Z dnia: 25.09.2020, Zmieniana: 225/2019

w sprawie powołania komisji rozpatrującej wnioski o Nagrodę Burmistrza Miasta Sandomierza w roku 2020
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 25.09.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 29.09.2020 , wersja 1
Numer: 178/2020, Z dnia: 25.09.2020, Zmieniana:  

Zarządzenie Nr 178.1/2020/SK w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 25.09.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 12.10.2020 , wersja 1
Numer: 176/2020, Z dnia: 24.09.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 24.09.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.10.2020 , wersja 1
Numer: 177/2020, Z dnia: 24.09.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 24.09.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 07.10.2020 , wersja 1
Numer: 175/2020, Z dnia: 24.09.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy Sandomierz na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 24.09.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.10.2020 , wersja 1
Numer: 173/2020, Z dnia: 17.09.2020, Zmieniana:  

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 17.09.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 18.09.2020 , wersja 1
Numer: 174/2020, Z dnia: 17.09.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 17.09.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 23.09.2020 , wersja 1
Numer: 171/2020, Z dnia: 15.09.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 15.09.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 18.09.2020 , wersja 1
Numer: 169/2020, Z dnia: 15.09.2020, Zmieniana:  

w sprawie utworzenia i organizacji parkingów niestrzeżonych płatnych na terenie Sandomierza
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 15.09.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 18.09.2020 , wersja 1
Numer: 170/2020, Z dnia: 15.09.2020, Zmieniana: 85/2020

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 85/2020/GN Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie szczególnej formy pobierania czynszu od stowarzyszeń działających na terenie Gminy Sandomierz za najem lokali użytkowych należących do gminy w związku z ograniczeniem prowadzonej działalności, z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 15.09.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 15.09.2020 , wersja 1
Numer: 172/2020, Z dnia: 15.09.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 15.09.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 18.09.2020 , wersja 1
Numer: 168/2020, Z dnia: 09.09.2020, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej
Informacja zatwierdzona przez Paweł Niedźwiedź dnia 09.09.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 10.09.2020 , wersja 1
Numer: 167/2020, Z dnia: 08.09.2020, Zmieniana:  

Zarządzenie Nr 167.1/2020/SK w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 08.09.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 23.09.2020 , wersja 1
Numer: 167/2020, Z dnia: 08.09.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 08.09.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 18.09.2020 , wersja 1
Numer: 166/2020, Z dnia: 03.09.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 03.09.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 10.09.2020 , wersja 1
Numer: 165/2020, Z dnia: 01.09.2020, Zmieniana:  

w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie wyłącznie z formie elektronicznej dziennika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, dziennika indywidualnego nauczania oraz dziennika specjalisty w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 01.09.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 04.09.2020 , wersja 1
Numer: 164/2020, Z dnia: 01.09.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 01.09.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 03.09.2020 , wersja 1
Numer: 163/2020, Z dnia: 31.08.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 31.08.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 15.09.2020 , wersja 1
Numer: 160/2020, Z dnia: 28.08.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 28.08.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 03.09.2020 , wersja 1
Numer: 162/2020, Z dnia: 28.08.2020, Zmieniana: 153/2020

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 153/2020/RZP Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 20 sierpnia 2020 r. do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa energii elektrycznej dla Sandomierskiej Grupy Zakupowej.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 28.08.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 31.08.2020 , wersja 1
Numer: 159/2020, Z dnia: 28.08.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 28.08.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 03.09.2020 , wersja 1
Numer: 158/2020, Z dnia: 28.08.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 28.08.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 01.09.2020 , wersja 1
Numer: 161/2020, Z dnia: 28.08.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 28.08.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 03.09.2020 , wersja 1
Numer: 163/2020, Z dnia: 28.08.2020, Zmieniana: 152/2020

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 152/2020/RZP Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 20 sierpnia 2020 r. do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Sandomierskiej Grupy Zakupowej
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 28.08.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 31.08.2020 , wersja 1
Numer: 157/2020, Z dnia: 27.08.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 27.08.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 01.09.2020 , wersja 1
Numer: 156/2020, Z dnia: 25.08.2020, Zmieniana: 95/2020

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 95/2020/NK w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Gminie Sandomierz dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Paweł Niedźwiedź dnia 25.08.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 31.08.2020 , wersja 1
Numer: 155/2020, Z dnia: 24.08.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 24.08.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 01.09.2020 , wersja 1
Numer: 154/2020, Z dnia: 21.08.2020, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia I przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 21.08.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 24.08.2020 , wersja 1
Numer: 152/2020, Z dnia: 20.08.2020, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Sandomierskiej Grupy Zakupowej
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 20.08.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 20.08.2020 , wersja 1
Numer: 151/2020, Z dnia: 20.08.2020, Zmieniana: 26/2020

w sprawie zmiany Zarządzenia zmieniającego Nr 26/2020/RZP Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 3 lutego 2020 roku do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Modernizacja miejskiego oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Miasta Sandomierza etap I i II" realizowanego w ramach naboru nr RPSW.03.04.00.IŻ.00-26-136/17 dla Działania 3.4. Strategia Niskoemisyjna wsparcie zrównoważonej mutimodalnej mobilności miejskiej Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla projektów dotyczących modernizacji oświetlenia ulicznego (ulic, placów, terenów publicznych) na energooszczędne.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 20.08.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 20.08.2020 , wersja 1
Numer: 153/2020, Z dnia: 20.08.2020, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Dostawa energii elektrycznej dla Sandomierskiej Grupy Zakupowej"
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 20.08.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 31.08.2020 , wersja 2
Numer: 148/2020, Z dnia: 13.08.2020, Zmieniana:  

w sprawie: powołania Komisji rozpatrującej wnioski o udzielenie dotacji celowej dla podmiotów uprawnionych ze środków budżetu Gminy Sandomierz na dofinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 13.08.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.09.2020 , wersja 1
Numer: 149/2020, Z dnia: 13.08.2020, Zmieniana:  

w sprawie: powołania Komisji rozpatrującej wnioski o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Sandomierz na budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej do nieruchomości
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 13.08.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.09.2020 , wersja 1
Numer: 150/2020, Z dnia: 13.08.2020, Zmieniana:  

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Sandomierz na rok 2021
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 13.08.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 26.08.2020 , wersja 1
Numer: 147/2020, Z dnia: 13.08.2020, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia I przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 18.08.2020.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 18.08.2020 , wersja 1
Numer: 146/2020, Z dnia: 11.08.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 11.08.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 24.08.2020 , wersja 1
Numer: 145/2020, Z dnia: 31.07.2020, Zmieniana: 68/2020

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 68/2020/GN Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia form udzielania pomocy dla przedsiębiorców będących najemcami gminnych lokali użytkowych, obiektów handlowych oraz dzierżawców gminnych nieruchomości, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza o charakterze usługowym, gastronomicznym lub handlowym
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 31.07.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 03.08.2020 , wersja 1
Numer: 143/2020, Z dnia: 29.07.2020, Zmieniana: 64/2020

w sprawie zasad organizacji tzw. pracy zdalnej w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 29.07.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 29.07.2020 , wersja 1
Numer: 144/2020, Z dnia: 29.07.2020, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Sandomierzu - etap II"
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 29.07.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 29.07.2020 , wersja 1
Numer: 142/2020, Z dnia: 28.07.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 28.07.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 20.08.2020 , wersja 1
Numer: 140/2020, Z dnia: 24.07.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020r
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 24.07.2020.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 06.08.2020 , wersja 1
Numer: 139/2020, Z dnia: 21.07.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 21.07.2020.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 22.07.2020 , wersja 1
Numer: 137/2020, Z dnia: 20.07.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 20.07.2020.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 06.08.2020 , wersja 1
Numer: 136/2020, Z dnia: 16.07.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 16.07.2020.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 22.07.2020 , wersja 1
Numer: 133/2020, Z dnia: 15.07.2020, Zmieniana:  

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko strażnika miejskiego - aplikanta w Straży Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 15.07.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 15.07.2020 , wersja 1
Numer: 135/2020, Z dnia: 15.07.2020, Zmieniana: 267/2018

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 267/2018/OR z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 15.07.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 20.07.2020 , wersja 1
Numer: 134/2020, Z dnia: 15.07.2020, Zmieniana:  

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze - Komendanta Straży Miejskiej w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 15.07.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 15.07.2020 , wersja 1
Numer: 132/2020, Z dnia: 14.07.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmiany komparycji Zarządzenia Nr 68/2020/GN Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia form udzielania pomocy dla przedsiębiorców będących najemcami gminnych lokali użytkowych, obiektów handlowych oraz dzierżawców gminnych nieruchomości, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza o charakterze usługowym, gastronomicznym lub handlowym.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 14.07.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 15.07.2020 , wersja 1
Numer: 130/2020, Z dnia: 14.07.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 14.07.2020.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 22.07.2020 , wersja 1
Numer: 131/2020, Z dnia: 14.07.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 14.07.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 17.07.2020 , wersja 1
Numer: 129/2020, Z dnia: 13.07.2020, Zmieniana:  

w sprawie powołania zespołu do opracowania "Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta Sandomierza w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny".
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 13.07.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 13.07.2020 , wersja 1
Numer: 128/2020, Z dnia: 10.07.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 10.07.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 17.07.2020 , wersja 1
Numer: 127/2020, Z dnia: 10.07.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 10.07.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 16.07.2020 , wersja 1
Numer: 126/2020, Z dnia: 09.07.2020, Zmieniana: 130/2019

w sprawie powołania Komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej na terenie miasta Sandomierza
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 09.07.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 20.07.2020 , wersja 2
Numer: 125/2020, Z dnia: 09.07.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 09.07.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 14.07.2020 , wersja 1
Numer: 123/2020, Z dnia: 08.07.2020, Zmieniana:  

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 08.07.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 08.07.2020 , wersja 1
Numer: 124/2020, Z dnia: 08.07.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 08.07.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 16.07.2020 , wersja 1
Numer: 120/2020, Z dnia: 07.07.2020, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 07.07.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 08.07.2020 , wersja 1
Numer: 121/2020, Z dnia: 07.07.2020, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 07.07.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 08.07.2020 , wersja 1
Numer: 122/2020, Z dnia: 07.07.2020, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia II licytacyjnego ustnego przetargu nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Koseły 3 w Sandomierzu.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 07.07.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 07.07.2020 , wersja 1
Numer: 118/2020, Z dnia: 06.07.2020, Zmieniana:  

w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę dla pracowników Urzędu Miejskiego w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 06.07.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 06.07.2020 , wersja 1
Numer: 119/2020, Z dnia: 06.07.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 06.07.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 16.07.2020 , wersja 1
Numer: 117/2020, Z dnia: 03.07.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 03.07.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 14.07.2020 , wersja 1
Numer: 115/2020, Z dnia: 26.06.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 26.06.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 01.07.2020 , wersja 1
Numer: 116/2020, Z dnia: 26.06.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 26.06.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 06.07.2020 , wersja 1
Numer: 114/2020, Z dnia: 25.06.2020, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 25.06.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 26.06.2020 , wersja 2
Numer: 113/2020, Z dnia: 25.06.2020, Zmieniana:  

Zarządzenie Nr 113.1/2020/SK w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 25.06.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 14.07.2020 , wersja 1
Numer: 113/2020, Z dnia: 25.06.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 25.06.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 01.07.2020 , wersja 1
Numer: 111/2020, Z dnia: 24.06.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 24.06.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 01.07.2020 , wersja 1
Numer: 112/2020, Z dnia: 24.06.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 24.06.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 01.07.2020 , wersja 1
Numer: 110/2020, Z dnia: 19.06.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 19.06.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 01.07.2020 , wersja 1
Numer: 109/2020, Z dnia: 19.06.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 19.06.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 23.06.2020 , wersja 1
Numer: 105/2020, Z dnia: 16.06.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 16.06.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 23.06.2020 , wersja 1
Numer: 106/2020, Z dnia: 16.06.2020, Zmieniana:  

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 19.06.2020.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 19.06.2020 , wersja 1
Numer: 104/2020, Z dnia: 16.06.2020, Zmieniana:  

w sprawie powołania Zespołu stałego do spraw przeglądu Wykazu tras linii autobusowych, na których PGKiM Sp. z o.o. świadczy Usługi Przewozu.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 16.06.2020.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 16.06.2020 , wersja 1
Numer: 108/2020, Z dnia: 16.06.2020, Zmieniana:  

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Sandomierskiego Centrum Kultury w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 19.06.2020.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 19.06.2020 , wersja 1
Numer: 107/2020, Z dnia: 16.06.2020, Zmieniana:  

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Muzeum Okręgowego w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 19.06.2020.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 19.06.2020 , wersja 1
Numer: 103/2020, Z dnia: 12.06.2020, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia składu imiennego Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 16.06.2020.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 16.06.2020 , wersja 1
Numer: 102/2020, Z dnia: 10.06.2020, Zmieniana:  

w sprawie wyznaczenia nauczyciela Przedszkola Samorządowego Nr 7 w Sandomierzu zastępującego Dyrektora Przedszkola podczas jego nieobecności
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 18.06.2020.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 18.06.2020 , wersja 1
Numer: 100/2020, Z dnia: 10.06.2020, Zmieniana:  

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 10.06.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 10.06.2020 , wersja 1
Numer: 101/2020, Z dnia: 10.06.2020, Zmieniana:  

w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 10.06.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 10.06.2020 , wersja 1
Numer: 99/2020, Z dnia: 09.06.2020, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia I licytacyjnego ustnego przetargu nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Koseły 3 w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 09.06.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.06.2020 , wersja 1
Numer: 98/2020, Z dnia: 05.06.2020, Zmieniana:  

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 05.06.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.06.2020 , wersja 1
Numer: 97/2020, Z dnia: 04.06.2020, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 16.06.2020.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 16.06.2020 , wersja 1
Numer: 95/2020, Z dnia: 04.06.2020, Zmieniana:  

w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Gminie Sandomierz dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 04.06.2020.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.06.2020 , wersja 1
Strony:  1 2 
Początek strony