zgłoszenia instalacji (przydomowe oczyszczalnie ścieków)

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, ul. Opatowska 3a
tel. (0-15) 644-01-27,  (0-15) 644-01-30
 
- Zgłoszenia instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia , a których eksploatacja wymaga zgłoszenia

-
Zgłoszeniu podlegają instalacje nie wymagające pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, których eksploatacja wymaga zgłoszenia  tj. oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5m 3  na dobę, wykorzystywane  na potrzeby gospodarstw domowych lub rolnych w ramach zwykłego korzystania z wód.

Podstawa prawna :

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
  (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 60 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie 
instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia  - (Dz. U. Nr 140, poz.1585).

Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 30.01.2006 11:08
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 30.01.2006 11:08. Odsłon 2060, Wersja 8ikona drukuj
Wersja : lewy  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  z 18  
Początek strony