zgłoszenia instalacji (przydomowe oczyszczalnie ścieków)

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, Plac Poniatowskiego 1 

tel. (15) 8154 - 206
Zgłoszenia instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia , a których eksploatacja wymaga zgłoszenia

-
Zgłoszeniu podlegają instalacje nie wymagające pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, których eksploatacja wymaga zgłoszenia  tj. oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5m na dobę, wykorzystywane  na potrzeby gospodarstw domowych lub rolnych w ramach zwykłego korzystania z wód.
- zgłoszenie podlega opłacie skarbowej w wysokości 120,00 zł

Formularz zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków [pobierz]

Druk do wypełnienia [pobierz]


Podstawa prawna :

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
  (Dz. U. z 2016 r. , poz. 672 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów 
instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia  - (Dz. U. Nr 130, poz.880).
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2015r. , poz. 783 ze zm.)
 

 

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 29.11.2017 0:00
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 29.11.2017 13:42. Odsłon 1790, Wersja 16ikona drukuj
Wersja : lewy  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Początek strony