zgłoszenia instalacji (przydomowe oczyszczalnie ścieków)

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, ul. Rynek 2

tel. (15) 644-01-77,  (15) 644-01-86
 
- Zgłoszenia instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia , a których eksploatacja wymaga zgłoszenia

-
Zgłoszeniu podlegają instalacje nie wymagające pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, których eksploatacja wymaga zgłoszenia  tj. oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5m 3  na dobę, wykorzystywane  na potrzeby gospodarstw domowych lub rolnych w ramach zwykłego korzystania z wód.

Podstawa prawna :

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
  (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 60 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie 
instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia  - (Dz. U. Nr 140, poz.1585).

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 11.08.2010 9:34
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 11.08.2010 9:34. Odsłon 1626, Wersja 10ikona drukuj
Wersja : lewy  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  z 18  
Początek strony